ایندکسنام تجهیزاتتوضیح تجهیزاتتاریخ اجرا
8331اکسیژناتور اکمو بزرگسالAdult Oxygenator1402/07/20
8332اکسیژناتور اکمو اطفالPediatric Oxygenator1403/01/01
2157اکسیژناتور بزرگسال همراه با فیلترIntegrated Adult Oxygenator1403/01/01
2158اکسیژناتور بزرگسال بدون فیلترAdult Oxygenator1403/01/01
2160اکسیژناتور اطفال بدون فیلترPediatric Oxygenator1403/01/01
580ست لوله اکسیژناتورCostum Pack1403/01/01
2161اکسیژناتور نوزاد همراه با فیلتر15 آبان 1401
2159اکسیژناتور اطفال همراه با فیلتر15 آبان 1401
2162اکسیژناتور نوزاد بدون فیلتر15 آبان 1401
670آرتریال فیلتر اطفالPediatric1403/01/01
671هموفیلتر بزرگسال جراحی قلبAdult Hemofilter1403/01/01
583آرتریال فیلتر بزرگسالAdult1402/07/20
672هموفیلتر اطفال جراحی قلب15 آبان 1401
665گایدوایر آنزیوپلاستی سوپر استیفSuperStiff1403/01/01
663گایدوایر آنژیوپلاستی ورک هورسWork Horse1403/01/01
666گایدوایرآنژیوپلاستی هیدورفیلیک 35 هزارمHydrophilic 351403/01/01
657گایدوایر آنژیوگرافی پی تی اف ایPTFE1403/01/01
662گایدوایرآنژیوپلاستی اسپشیالیتیSpeciality1403/01/01
6گایدوایر آنژیوپلاستی چهارده هزارم سی تی اُCTO1403/01/01
682گایدوایر آنژیوپلاستی اکسترا استیفExtra Stiff1402/07/20
664گایدوایرآنژیوپلاستی چهارده هزارم اسپشیالیتیSpecialty1402/07/20
8488گاید وایر اسپیرالGuide Wire Spiral1402/07/20
660گایدوایر آنژیوپلاستی هجده هزارمAngioplasty Guide Wire 0.018 inch1403/01/01
9946گاید وایر آنژیوگرافی اطفالPediatric Guide Wire1403/01/01
658گایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکHydrophilic1403/01/01
643بالون اندووسکولار 0/014گاید وایر کامپتیبل14Guide Wire Compatible1402/07/20
644بالون اندووسکولار 0/018 گاید وایر کامپتیبل18Guide Wire Compatible1403/01/01
8193گایدوایر FFRFFR Guid Wire1402/07/20
91بالون داروییDEB15 اسفند 1401
5بالون کاردیووسکولار ان سیNC Balloon1403/01/01
558بالون کاردیووسکولار اس سیSC Balloon1403/01/01
1178بالون اندووسکولار سمی کامپلینتSemi Compliant Endovascular1402/07/20
1179بالون اندووسکولار نان کامپلینتNon Compliant Endovascular1402/07/20
914سایزینگ بالونSizing Balloon1402/07/20
8490استرچینگ تیوب بالون اینوییBalloon Stretching Tube1402/07/20
978بالون میترالMitral Balloon15 اسفند 1401
976بالون پولمونریPulmunary Balloon15 اسفند 1401
962استنیوز بالونStenosis Balloon15 اسفند 1401
963بالون کوراکتاسیون استنت ریپلیسمنتStent Replacement Balloon15 اسفند 1401
977بالون ائورتیکAortic Balloon15 اسفند 1401
667بالون کاردیووسکولار سی تی اُCTO Balloon15 اسفند 1401
720کتتر بالون پمپ آئورتیIntra Aortic Balloon Catheter15 اسفند 1401
656بالون اندووسکولار اسپشیالیتی Speciality15 اسفند 1401
568استنت داروییDrug Eluting15 اسفند 1401
646استنت رنالRenal1402/07/20
649استنت اس اف ایSFA15 اسفند 1401
650استنت ونوسVenous15 اسفند 1401
1177استنت بیر آئورتیکBare Aortic15 اسفند 1401
633استنت گرافت کرونریCoronary Stent Graft15 اسفند 1401
963بالون کوراکتاسیون استنت ریپلیسمنتStent Replacement Balloon15 اسفند 1401
969استنت کوراکتاسیون آن مانتدUnmounted Stent15 اسفند 1401
968استنت کوراکتاسیون مانتدMounted Stent15 اسفند 1401
971استنت کوراکتاسیون کاوردار آن مانتدUnmounted15 اسفند 1401
678استنت کاروتیدCarotid Stent15 اسفند 1401
647استنت ایلیاکIliac15 اسفند 1401
631استنت گرافت پریفرالPeripheral Stent Graft15 اسفند 1401
966استنت کوراکتاسیون کاوردار کاورد سلف اکسپندبلCovered Self Expandable15 اسفند 1401
970استنت کوراکتاسیون کاوردار مانتدMounted15 اسفند 1401
628شیت ترنسپتالTranseptal Sheath1402/07/20
12شیت فمورال استاندارد Standard Femoral1403/01/01
247شیت رادیال استانداردStandard Redial1402/07/20
62 شیت رادیال بلند Long Redial1402/07/20
246شیت فمورال کراس اُور CrossOver Femoral Sheet1402/07/20
245شیت فمورال بلندLong Femoral1402/07/20
1185کتتر تشخیصی رادیالRedial DIagnostic Catheter1403/01/01
1187کتتر تشخیصی فمورال پریفرالPeripheral Femoral1403/01/01
105اکستنشن کتترExtension Catheter1402/07/20
7481کتتر داخل عروقی قلبیOCT Catheter15 اسفند 1401
244گایدینگ شیت فمورالGuiding1402/07/20
10گایدینگ کتترGuiding Catheter1403/01/01
99میکرو کتترMicroCatheter15 اسفند 1401
915وسیله بستن سوراخ دیواره قلب ال ای ایLAA1402/07/20
974وسیله بستن سوراخ دیواره قلب سیمتریک وی اس دیSymmetric1402/07/20
975وسیله بستن سوراخ دیواره قلب آسیمتریک وی اس دیAsymmetric1402/07/20
919وسیله بستن سوراخ دیواره قلب پی اف اُPFO1402/07/20
959وسیله بستن سوراخ دیواره قلب ماسکولار وی اس دیMuscular1402/07/20
916وسیله بستن سوراخ دیواره قلب ای اس دیASD1402/07/20
1059وسیله بستن سوراخ دیواره قلب پلاگ تایپزپی دی ایPlug Types1402/07/20
1057وسیله بستن سوراخ دیواره قلب کویل تایپز پی دی ایCoil Types1402/07/20
629سیستم دلیوری اوکلودرOccluder Delivery1402/07/20
603دریچه‌های بیولوژیکی قلبBiological Heart Valve1402/07/20
1063کیت دلیوری تعویض دریچهDelivery Kit1402/07/20
668دریچه مکانیکی آئورتیکAortic1402/07/20
669دریچه مکانیکی میترالMitral1402/07/20
582وسیله برداشتن دریچه قلبی هندلHandle15 اسفند 1401
585رینگ دریچه قلبیOnnuloplasty Ring15 اسفند 1401
1207گرافت عروقی بزگتر از 50 سانت ساپورتد کوتد50cm< Supported Coated1402/07/20
1206گرافت عروقی کوچکتر از 50 سانت ساپورتد کوتد50cm Supported Coated >1402/07/20
1210گرافت عروقی کوچکتر از 50 سانت نان ساپورتد نان کوتد50cm Non Supported Coated >1402/07/20
1211گرافت عروقی بزرگتر از 50 سانت نان ساپورتد نان کوتد50cm< Non Supported non Coated1402/07/20
1197گرافت عروقی نرمال بین 25 سانت و 40 سانت25cm< <40cm Normal1402/07/20
1222گرافت عروقی آئورتیک نیتدAortic Knitted1402/07/20
1226گرافت عروقی کوتد استاندارد والCoated Standard Wall1402/07/20
1208گرافت عروقی کوچکتر از 50 سانت نان ساپورتد کوتد50cm Non Supported Coated >1402/07/20
1203گرافت عروقی نان کوتدNon Coated1403/01/01
1220گرافت عروقی وون کوتدCoated Woven1402/07/20
1198گرافت عروقی نرمال بزرگتراز 40 سانت40cm< Normal15 اسفند 1401
1158کتتر الکتروفیزیولوژی کوآدروپولارQuadropolar1402/07/20
10183کتتر الکتروفیزیولوژی اوکتاپولارoctapolar15 اسفند 1401
1098کتتر الکتروفیزیولوژی دو جهته ایریگیتدBi Directional Irrigated15 اسفند 1401
1163Advanced Mapping Catheter 3DAdvanced Mapping Catheter-3D-15 اسفند 1401
1161کتتر الکتروفیزیولوژی اوکتاپولارOctapolar 15 اسفند 1401
1159کتتر الکتروفیزیولوژی دکاپولار ثابتDecapolar Fixed Curve 15 اسفند 1401
1101کتتر الکتروفیزیولوژی دو جهتهBi Directional Non Irrigated15 اسفند 1401
7558کتتر کرایو ابلیشن قلبیCardiac CryoAblation Catheter15 اسفند 1401
1162کتتر الکتروفیزیولوژی دکاپولارDecapolar15 اسفند 1401
1640کتتر الکتروفیزیولوژی قلبElectrophysiology Catheter15 اسفند 1401
1100کتتر الکتروفیزیولوژی تک جهتهUni Directional Non Irrigated15 اسفند 1401
1097کتتر الکتروفیزیولوژی تک جهته ایریگیتدUni Directional Irrigated15 اسفند 1401
7559بالون کرایو ابلیشن قلبیCardiac CryoAblation Balloon15 اسفند 1401
1164کتتر الکتروفیزیولوژی دودکاپولارDuodecapolar15 اسفند 1401
7560شیت کرایو ابلیشن قلبیCardiac CryoAblation Sheet1402/07/20
7890سوزن ابلیشنAblation Needle15 اسفند 1401
1249اینترودیوسر پیس میکر داخلی سه حفره ایCrt Implantable Pacemaker Introducer1402/07/20
1272اینترودیوسر آی سی دی تک حفره ایN/A1402/07/20
1236لید پیس میکر داخلی تک حفره ایSingle Chamber Implantable Pacemaker Lead1402/07/20
1258سیم قلبی پیس میکر خارجی تک حفره ایHear Wire1403/01/01
718سیم قلبی پیس میکر خارجی دو حفره ایHeart Wire1403/01/01
716لید قلبی پیس میکر خارجی دو حفره ایEndocardil Diagnostic Lead1402/07/20
1243اینترودیوسر پیس میکر داخلی دو حفره ایDual Chamber Implantable Pacemaker Introducer1402/07/20
1257لید قلبی پیس موقت تک حفره ایTemporary Cardiac Pacing Lead1402/07/20
1248لید پیس میکر داخلی سه حفره ایCrt Implantable Pacemaker Lead15 اسفند 1401
8665لوازم اکسترکشن لید آی سی دیICD Lead Extraction Kit15 اسفند 1401
1271لید آی سی دی تک حفره ایN/A15 اسفند 1401
1265دستگاه آی سی دی دو حفره ایDual Chamber Implantable Cardioverter Defibrillator Unit15 اسفند 1401
1274لید آی سی دی دو حفره ایDual Chamber Implantable Cardioverter Defibrillator Lead15 اسفند 1401
1262دستگاه آی سی دی تک حفره ایSingle Chamber Implantable Cardioverter-Defibrillator Unit15 اسفند 1401
1268دستگاه آی سی دی سه حفره ایTriple Chamber Implantable Cardioverter-Defibrillator Unit15 اسفند 1401
1245دستگاه پیس میکر داخلی سه حفره ایTriple Chamber Implantable Cardiac Pacemaker 15 اسفند 1401
1278اینترودیوسر آی سی دی سه حفره ایTriple Implantable Cardioverter Defibrillator Introducer15 اسفند 1401
1277لید آی سی دی سه حفره ایTriple Implantable Cardioverter Defibrillator Lead15 اسفند 1401
1242لید پیس میکر داخلی دو حفره ایDual Chamber Implantable Pacemaker Lead15 اسفند 1401
1233دستگاه پیس میکر داخلی تک حفره ایSingle Chamber Implantable Cardiac Pacemaker 15 اسفند 1401
1239دستگاه پیس میکر داخلی دو حفره ایDual Chamber Implantable Cardiac Pacemaker15 اسفند 1401
1238اینترودیوسر پیس میکر داخلی تک حفره ایSingle Chamber Implantable Pacemaker Introducer15 اسفند 1401
707کانولای آئورت نان رینفورسد کرود تیپNon Reinforced Curved Tip1403/01/01
710کانولای کاردیوپلژی منوالی اینفلیتManualy Inflate1403/01/01
697کانولای وریدی فمورال Venous Femoral Cannula1403/01/01
1186کاردیاک فمورالCardiac Femoral1403/01/01
706کانولای آئورت رینفورسد کرود تیپReinforced Curved Tip1403/01/01
694کانولای وریدی فلکسیبلFlexible1403/01/01
700کانولای کاردیوپلژی آئورتیک روتAortic Root1403/01/01
701کانولای کاردیوپلژی کرونری اُسیتال پرفیوژنCoronary Ostial Perfusion1403/01/01
693کانولای وریدی تو استیجTwo Stage1403/01/01
708کانولای آئورت رینفورسد استریت تیپ Reinforced Straight Tip1403/01/01
711کانولای کاردیوپلژی سلف اینفلیتSelf Inflate1403/01/01
696کانولای شریانی فمورالArterial Femoral Cannula1403/01/01
695کانولای وریدی ملیبلMalleabale1402/07/20
9790کتتر دریل و مکش لخته در شریان و ورید با موتورکاتتر آمبولکتومی اول دی ماه 1400
11کتتر مکش لختهAspiration Catheter1402/07/20
689وسایل ترومبوکتومیThrombectomy Device15 اسفند 1401
653فیلتر آی وی سیIVC15 اسفند 1401
82کتتر امبولکتومیEmbolectomy Catheter15 اسفند 1401
1181پارتیکل آمبولیزاسیونامبوسفر اول اسفندماه 1400
1060پلاگ آمبولیزاسیونPlug15 اسفند 1401
64آرتریال کتترآرترلایناول اسفندماه 1400
573استبلایزرStabilizer1402/07/20
8278پلجتPledgets1403/01/01
619رابط فشار قویhigh Pressure Line1403/01/01
102کلیپس عروقیClips1403/01/01
8289فلتFlts Cardiovascular1402/07/20
618کیت آنژیوAccessory Kit1403/01/01
104پچ قلبیPatch1402/07/20
651وسیله محافظ کاروتیدCarotid-Protection Device1402/07/20
956اسنیر(Snare)1402/07/20
679وسيله بستن رگ بعد از آنژيوفمورال غیرقابل جذبNon Absorbable1402/07/20
674اینفیوژن کتترInfiusion Catheter1402/07/20
8487دایلاتورDilator1402/07/20
673اسنیرSnare1402/07/20
8489استایلتStylet1402/07/20
623وسیله بستن رگ بعد از آنژیورادیال15 آبان 1401
627سوزن ترنسپتال15 آبان 1401
9209سیستم درناژ پنوموتوراکسPneumothorax Drainage Systems1403/01/01
703سایر لوازم مصرفی کاردیوپولمونریOthers1403/01/01
10321سنسور اندازه گیری اکسیژن وریدیVenous oximetry sensor1402/07/20
3636IVUS CatheterIVUS Catheter15 اسفند 1401
957کتتر آتروسپتستومیAtrioseptostomy Catheter15 اسفند 1401
640وسایل سی تی اُCTO Devices15 اسفند 1401
584شانت اینتراکرونریIntracoronary Shunt1403/01/01
310گرفت استخوانی سنتزی گرانولگرافت های سنتتیک استخواناول بهمن‌ماه 1400
309گرفت استخوانی سنتزی پودرگرافت های سنتتیک استخواناول بهمن‌ماه 1400
311گرفت استخوانی سنتزی قطعهگرافت های سنتتیک استخواناول اسفندماه 1400
300بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان آرتروپلاستی دارویی15 آبان 1401
296بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان ستون فقرات15 آبان 1401
9871بافت های مصرفی سنتزی تاندونSynthetic Tendon15 اسفند 1401
7103سایر تومور زانو و فمورOther Tumor15 اسفند 1401
10997کابل پلاک کابلیcable for cable plate15 اسفند 1401
7099تومور اتچمنت تیوب زانو و فمورAttachment Tube15 اسفند 1401
2864استم اکستنشن زانوی غیر سیمانیKnee Cementless Stem Extension15 اسفند 1401
4758انکورها قلاب های رباط مصنوعی غیرجذبی روتیتور کافRotator Cuff Non Absorbable Anchor Suture1402/07/20
4746فیکسیشن مینیسک سریعFast Fixation1402/07/20
335ست ابزار جایگذاری ست کایفوپلاستی1403/01/01
8428پین ای سی ال پی سی الAcl Pcl Pin1403/01/01
336ست ابزار جایگذاری ست ورتروپلاستی1403/01/01
7607موم استخوانbone wax1403/01/01
3282شیت نفرستومی آمپلاتس شیتشیت آمپلاتزاول دی ماه 1400
902کتتر سیستوستومیسوندپتزر-سوندکاسپر-سوندمالیکوتاول اسفندماه 1400
899ست نفروستومی15 آبان 1401
908استنت حالب15 آبان 1401
1087استنت ادراری15 آبان 1401
7483سوزن تزریق در مثانه15 آبان 1401
1511هموفیلتر CRRTCRRT Hemofilter15 اسفند 1401
3637بالون دیلاتور حالبUrinary/Urethral/Dilatation Balloon15 اسفند 1401
8979پروتز حالبurethral prosthesis1402/07/20
7330عامل حجم دهنده بافت ارولوژیکTissue Bulking Agent Urologic1402/07/20
3283Access sheetAccess sheet1402/07/20
9918ست لوله رابط CRRTCRRT Line Set1402/07/20
897کتترهای ادراری سوپراپوبیکUrinary Suprapubic1402/07/20
898کتتر بسکتBasket1403/01/01
8117کتتر دیالیز صفاقی1403/01/01
896گاید ارولوژیGuides1403/01/01
905کتترهای ادراری شستشو فولی سه راهUrinary/Urethral/Irrigation1403/01/01
907کتتر فولی دو راهUrinary Drainage1403/01/01
1166پانکچرنیدل شیبانیدلNeedles, Catheter Introduction1403/01/01
9456محلول دیالیز CRRTCRRT Dialysis Solution1403/01/01
901هماچوریUrinary Drainage/Irrigation1403/01/01
1522کتتر یورو داینامیکUrodynamic Catheter1403/01/01
9584فیلتر همودیالیز اطفالPediatric Hemodialysis Filter1403/01/01
1315فیلتر همودیالیزHemoDialysis Filter1403/01/01
1316ست لوله رابط همودیالیز1403/01/01
835گان بیوپسی نیمه اتوماتیکسوزن بیوپسی نیمه اتوماتیکاول دی ماه 1400
1170استپلر لاپاروسکوپی حلقویاستپلر حلقویاول بهمن‌ماه 1400
1154هندل به همراه کارتریج استپلر لاپاروسکوپی خطی برشیاندو استپلر خطی برشی اول بهمن‌ماه 1400
739پورت تزریقکاتتر پورتاول اسفندماه 1400
740کتتر همودیالیز عروقیکاتتر همودیالیز دائماول اسفندماه 1400
8216اسپونژ هموستاتیکاسپونژچشمی اول اسفندماه 1400
3521Percutaneous Drainage Setکاتتر درناژاول اسفندماه 1400
1153کارتریج استپلر لاپاروسکوپی15 آبان 1401
743کتتر همودیالیز ورید مرکزی دوراه15 آبان 1401
737کتتر ورید مرکزی سی وی سی15 آبان 1401
920مش پلیمریک پی جی ای15 آبان 1401
1082استپلر حلقوی جراحی15 آبان 1401
1151کاتریج استپلر خطی برشی جراحی باز15 آبان 1401
3523سیستم درناژ بسته15 آبان 1401
7793مش کلاژن15 آبان 1401
809تراشئو برونشیال استنت15 آبان 1401
887استنت برونشیال فلزی خود بازشونده15 آبان 1401
2450PICC15 آبان 1401
7063کیت تراکئوستومی15 آبان 1401
7062لوله برونشیال15 آبان 1401
10087تیوب ساکشن ایریگیشنSuction Irrigation Tube1402/07/20
1083استپلر حلقوی هموروئیدHemorrhoid Circular Stapler1402/07/20
9699ست تزریق co2co21402/07/20
4601ست آفرزیس درمانیPheresis Set, Therapeutic1402/07/20
8215پودر هموستاتیکhemostatic media Powder1402/07/20
940نخ پلی اتیلن چند رشته ایMultifilament Polyethylene1402/07/20
7774ست مصرفی اتوترانسفیوژن پروسس خونN/A1402/07/20
774پوشش هموستاتیکHemostatics1402/07/20
921مش پلیمریکMesh Polymeric1403/01/01
7834وسیله تثبیت کننده مش جراحیMesh Fixeshion Device1403/01/01
930نخ پلی تترافلورو اتیلنPolytetraflouro Ethylen PTFE1403/01/01
979لوله های درناژTubes Drainage1403/01/01
832کیت بیوپسی بافت نرمSoft tissue Biopsy Kit1403/01/01
8077پوشش بیولوژیک Dressing nonimpregnated biological1403/01/01
231تیشواکسپندرTissue Expander1403/01/01
3438فیلم‌های جلوگیری از چسبندگی پس از جراحیPost Surgical Adhesion Inhibition Film1403/01/01
8212هموستاتیک قابل جذبhemostatic agent surgical,absorbable1403/01/01
1149کاتریج استپلر خطی جراحی بازLinear Stapler Cartridge1403/01/01
851سوزن بیوپسی بن مروBone Marrow Biopsy Needles1403/01/01
931نخ پلی بوتسترPolybutester1403/01/01
937نخ پلی بوتستر چند رشته ایMultifilament Polyester1403/01/01
849سوزن بیوپسی داخل استخوانیIntraosseous Biopsy Needle1403/01/01
850سوزن بیوپسی بافت نرمSoft tissue Biopsy Needles1403/01/01
925نخ پلی دیاکسانونPolydiaxanone1403/01/01
847سوزن بیوپسی پستانBiopsy Breast Needle1403/01/01
924نخ پلی پروپیلنPolypropylene1403/01/01
4596ست پلاسما فرزPlasmapheresis Set, Blood Donor1403/01/01
927نخ پلی گلاکیتنPolyglactin1403/01/01
852سوزن بیوپسی آمینوسنتزAmino Centesis Biopsy Needle1403/01/01
936نخ استیل ضد زنگ چند رشته ایMultifilament Stainless Steel1403/01/01
8213هموستاتیک غیر قابل جذبhemostatic agent surgical,non absorbable1403/01/01
942نخ سیلک چند رشته ایPolyfilament/Silk1403/01/01
939نخ پلی گلایکولیک اسید چند رشته ایMultifilament Polyglycolic Acid1403/01/01
755سوزن پورتNeedle Port1403/01/01
923نخ پلی گلیکاپرونPoliglecapron1403/01/01
7023کتتر ساکشن مسیر بستهClosed Suction Catheter1403/01/01
7607موم استخوانbone wax1403/01/01
589اصلاح عیوب انکساری_اول اسفندماه 1400
587آفاکیا محفظه خلفی15 آبان 1401
592اینجکتور کاتریج15 آبان 1401
809تراشئو برونشیال استنت15 آبان 1401
887استنت برونشیال فلزی خود بازشونده15 آبان 1401
590کاشتنی های حلقوی درون قرنیه15 آبان 1401
7499وزنه پلک چشم15 آبان 1401
3441کاشتنیهای کف کاسه چشم15 آبان 1401
110کاشتنی های کره چشم15 آبان 1401
7063کیت تراکئوستومی15 آبان 1401
8737تیوب های مجاری اشکی15 آبان 1401
7062لوله برونشیال15 آبان 1401
2531پروب ویتروکتومی فیکو قدامی خلفیFragmentation Handpiece Anterior/Posterior Phaco15 اسفند 1401
6536عنبیه مصنوعیArtificial Iris1402/07/20
8068درناژ گلوکومGlaucoma Drainage1402/07/20
7319پروتز استخوانچه های گوش میانیAuditory Ossicles Prosthesis1402/07/20
586آفاکیا فیکساسیون عنبیهAphakia Iris Fixation1402/07/20
871لوله تراکئوستومی بدون کافTracheostomy Tube , Cuffless1402/07/20
591رینگ کپسول چشمCapsular Tension Ring1402/07/20
595درپوشهای مجرای اشکیLacrimal Punctum1402/07/20
3309T TubeT-Tube1402/07/20
1147مدار تنفسی ونتیلاتورBreathing Circuit,Ventilator1403/01/01
7498دریچه های گفتاریValves Speech Tracheoesophageal1403/01/01
10347پروب اندو لیزرEndo Laser Probe1403/01/01
870لوله تراکئوستومی کافدارTracheostomy Tube , Cuffed1403/01/01
7465پروب یک بار مصرف اکسی متر مغزیCerebral Oximetry Probe1403/01/01
8739تریفانیهای پیوند قرینهCorneal Trephines1403/01/01
865لوله تراشه کافدارTracheal Tube , Cuffed1403/01/01
2602پروب سیلیکونی قدامی خلفیSillicon Probe Anterior/Posterior1403/01/01
7727تیوب داخلی(کانولا) لوله تراکئوستومیTracheostomy,Cannulae1403/01/01
882کیتهای بیهوشی اپیدورالAnesthesia Kit/Epidural1403/01/01
3307GrommetGrommet1403/01/01
857نازال کانولاNasal Cannula1403/01/01
880مدار بیهوشیAnesthesia Circuit1403/01/01
885سوزن اپیدورالEpidural Needle1403/01/01
886سوزن اسپاینالSpinal Needle1403/01/01
8806نازال کانولا دستگاه اکسیژن تراپی جریان بالاNasal Cannula high flow Oxygen therapy1403/01/01
866لوله تراشه بدون کافTracheal Tube , Cuffless1403/01/01
2750سرنگ بالون اینفلیتور پمپ بالون_اول دی ماه 1400
3335لیتوتریپتور بسکت_اول دی ماه 1400
2749هندل بالون اینفلیتور پمپ بالون_اول بهمن‌ماه 1400
2597ست کامل فیدینگ تیوب اندوسکوپیکیت پگ اول بهمن‌ماه 1400
8513اسنیر یکبار مصرف الکتروسرجیکال به همراه اینجکشن نیدلاسنیر پلی پکتومیاول بهمن‌ماه 1400
3550کرم محافظ استومیکرم استومی اول اسفندماه 1400
2578بندلیگاتور مری یکبارمصرفست بند لیگیشن اول اسفندماه 1400
3320اندو لوپ یکبارمصرفاندو کلیپ اتوماتیکاول اسفندماه 1400
1173کیسه استومی15 آبان 1401
7936FNA15 آبان 1401
2600نیدل نایف تریپل لومن15 آبان 1401
7935Linear ScopeLinear Scope15 اسفند 1401
7677non Covered Maligment non TTS Esophageal Metal Stent215 اسفند 1401
7681non TTS Colonicnon TTS Colonic15 اسفند 1401
9925استنت زیست تخریب پذیر Stents,Esophageal, Polymeric,Degradable15 اسفند 1401
7687non Covered Maligment TTS Biliary Metal Stent15 اسفند 1401
7680TTS ColonicTTS Colonic15 اسفند 1401
7683Removable(fully covered) TTS Biliary Metal Stent15 اسفند 1401
7678DuodenalDuodenal15 اسفند 1401
7686Covered Maligment TTS Biliary Metal Stent15 اسفند 1401
7150سوزن ورسverress needle15 اسفند 1401
7676Covered Maligment non TTS Esophageal Metal Stent15 اسفند 1401
7672Covered Maligment TTS Esophageal Metal Stent15 اسفند 1401
7675non TTS Removable(fully covered)15 اسفند 1401
3331OvescoOvesco15 اسفند 1401
8265بالون گاستریکgastric balloon1402/07/20
7939T-BNAT-BNA1402/07/20
2744بالون ازوفاژیال مریEsophagial Balloon1402/07/20
2598اسفنکتروتوم یکبارمصرف تریپل لومن3Lumen Sphincterotomes1402/07/20
3318نت پلی پکتومیNet Polypectomy1402/07/20
3337سیتولوژی براش اندوسکوپیCytology Brushes(Endoscopy)1402/07/20
7699Preassembled KitPreassembled Kit1402/07/20
7693PancreaticPancreatic1402/07/20
3552ست شستشوی کولونIrrigation Set1402/07/20
7696Double Pigtail StentDouble Pigtail Stent1402/07/20
2568سوزن اسکلروتراپیInjection Needle(Sclerotherapy)1402/07/20
2588بسکت خروج سنگ یکبارمصرفDisposable Extraction Basket1403/01/01
2590بالون آشالازیAshalasia Balloon1403/01/01
7144تیوب ساکشن ایریگیشن اندوسکوپیEndoscope Tube1403/01/01
2847کلیپس اپلایر یکبارمصرفClips Applier1403/01/01
2748بالون بیلیاری صفراویBilliary Balloon1403/01/01
2595Gastrostomy Replacement Tube1403/01/01
2554بسکت یکبارمصرف گرسپینگGrasping Disposable Basket1403/01/01
2570هموکلیپسHemoclips1403/01/01
2745بالون پیلورPyloric Balloon1403/01/01
2587بالون خروج سنگExtraction Balloon1403/01/01
2585گایدوایر یکبارمصرف بیلیاریBilliary Disposable Guidwire1403/01/01
7697Single StentSingle Stent1403/01/01
2563اسنیر یکبارمصرف الکتروسرجیکالDisposable Snare(Electrosurgical)1403/01/01
1174خمیر استومیCement Ostomy1403/01/01
7332سوزن جراحی اندوسکوپیNeedles Endoscopic Procedure1403/01/01
3547چسب پایهOstomy baseplate1403/01/01
3548پودر استومیOstomy Powder1403/01/01
7832Remodeling and Occlusion testبالون آنژیوپلاستی مغزیاول بهمن‌ماه 1400
173کویلکویل و میکروکویل مغزیاول اسفندماه 1400
172استنت مغزواعصاباستنت فلودایورتور اول اسفندماه 1400
8شنت مغزیشنت مغزی نخاعی اول اسفندماه 1400
57کتتر مغز و اعصابگایدینگ کاتتر مغزیاول اسفندماه 1400
234میکرو گایدوایرگایدوایر مغزی اول اسفندماه 1400
235میکرو کتتر مغزی15 آبان 1401
7826مایع امبولیزاسیون15 آبان 1401
8002ست درناژ بطنی15 آبان 1401
9959کتتر ادهیزیولایز رکز15 آبان 1401
61کلیپس مغز و اعصاب15 آبان 1401
9370دستگاه استیمولاتورمغزیBrain stimulator Unit15 اسفند 1401
11695استنت فلودایورتورFlow Diverter Stent15 اسفند 1401
10020الکترود استیمولاتور مغزیBrain Stimulator Electrode15 اسفند 1401
11699میکرو کتتر مایع و پارتیکلLiquid & Particle Micro Catheter15 اسفند 1401
9171دستگاه استیمولاتور نخاعیSpinal cord stimulation (SCS) systems15 اسفند 1401
10314الکترود استیمولاتور نخاعیSpinal cord stimulation (SCS) electrode15 اسفند 1401
1904دستگاه محرک بی اختیاری ادراریIncontinence Neuromuscular Stimulators15 اسفند 1401
9964الکترود محرک بی اختیاری ادراری Incontinence Neuromuscular Stimulators electrodeIncontinence Neuromuscular Stimulators electrode15 اسفند 1401
11700میکرو کتتر بالن مغز و اعصابNeurology Balloon Micro Catheter15 اسفند 1401
8643پچPatch15 اسفند 1401
11696استنت ترومبکتومیThrombectomy Stent15 اسفند 1401
7375سرمته کنسول جراحیSurgical Console Unit cutters 15 اسفند 1401
8024کتترهای ترومبکتومی تکه ساز لختهReperfusion Catheter1402/07/20
3437کاشتنیهای دوراDura Implant1403/01/01
9917کتتر ترمال ابلیشن داخل رحمیThermal intrauterine Ballon Ablations Catheter15 اسفند 1401
1445چشمه رادیواکتیوRadioactive Sources15 اسفند 1401
7333پروتز کاشتنی در آلتProthese Penile15 اسفند 1401
3546نی انجماد و نگهداری ایمن جنینClosed Embryo Vitrifacation Straw1402/07/20
3312ماسک رادیوتراپیRadiotherapy Mask1402/07/20
1051آسپیراسیون و ایرگیشن و جمع آوری تخمکAspiration/Irrigation Ovum Collection1402/07/20
3291ICSI PipetICSI Pipet1403/01/01
1042کتترهای انتقال جنینEmbryo Transfer1403/01/01
1050آسپیراسیون و جمع آوری تخمکAspiration Ovum Collection1403/01/01
3287کتتر IUIIUI Catheter1403/01/01