استخدامی باما

19 دوره آموزشی
5596 دوره فروخته شده
8 استاد مجرب
19768 نفر عضو سایت

دوره های پرطرفدار سایت

59%
تخفیف
59%
تخفیف
67%
تخفیف
149,000 تومان 49,000 تومان
80%
تخفیف
240,000 تومان 49,000 تومان
67%
تخفیف
67%
تخفیف
67%
تخفیف
57%
تخفیف
70,000 تومان 30,000 تومان
60%
تخفیف
75,000 تومان 30,000 تومان
57%
تخفیف
51%
تخفیف
45%
تخفیف
50%
تخفیف

نظر برخی دانشجویان

نظرات دانشجویان های آکادمی مدآموز درباره دوره های آموزشی