کدملی (Code)ویژگی کدشرح کد (Value) کلحرفه‌ایفنی بیهوشیحق العمل پزشک ۱kحق العمل پزشک ۲kاتاق عمل 1 Kجمع کل جمع کل 2Kبستری جمع کل ۲K سرپایی
700005#رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ2.321.161.160350,3201,172,760496,480846,8001,669,2401,155,360
700010#رادیوگرافی جمجمه نمای تاون، هیرتز یا هر نمای دیگر(هراکسپوز)1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700015#رادیوگرافی سل تورسیک (زین ترکی) لوکالیزه نیمرخ1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700020#رادیوگرافی کانال اپتیک هر طرف1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700025#رادیوگرافی مجرای گوش داخلی (هر فیلم)1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700030#رادیوگرافی ماستوئید یک طرفه نمای شولر یا استنورس یا ترانس اوربیتال (هر اکسپوز)1.440.720.720217,440727,920308,160525,6001,036,080717,120
700035#رادیوگرافی استخوان‌های صورت (نمای روبرو )1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700040#رادیوگرافی استخوان‌های صورت (نمای روبرو و نیمرخ )2.321.161.160350,3201,172,760496,480846,8001,669,2401,155,360
700045#رادیوگرافی استخوان‌های مخصوص بینی (نمای نیمرخ راست و چپ روی یک فیلم)1.50.750.750226,500758,250321,000547,5001,079,250747,000
700050#رادیوگرافی سینوس‌های قدامی صورت (نمای واترز یا کالدول)1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700055#رادیوگرافی سینوس‌های قدامی صورت (نمای واترز و نیمرخ)2.431.251.180377,5001,263,750505,040882,5401,768,7901,215,040
700060#رادیوگرافی استخوان فک (نمای ابلیک یا روبرو یا نیمرخ هر طرف)1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700065#رادیوگرافی دندان هر فیلم (پری اپیکال یا بایت وینگ)0.860.390.470117,780394,290201,160318,940595,450422,680
700070#رادیوگرافی سری کامل دندان(10 فیلم)5.832.763.070833,5202,790,3601,313,9602,147,4804,104,3202,881,640
700075#رادیوگرافی سری کامل دندان (در صورتی که 14 فیلم تقاضا شده باشد) 7.643.823.8201,153,6403,862,0201,634,9602,788,6005,496,9803,804,720
700080#رادیوگرافی فیلم اکلوزال1.440.720.720217,440727,920308,160525,6001,036,080717,120
700085#رادیوگرافی پانورکس2.181.091.090329,1801,101,990466,520795,7001,568,5101,085,640
700090#رادیوگرافی سفالوگرام2.181.091.090329,1801,101,990466,520795,7001,568,5101,085,640
700095#رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر (هر طرف یک فیلم)1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700100#رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر- هر طرف با دهان باز و بسته (دو فیلم)2.431.251.180377,5001,263,750505,040882,5401,768,7901,215,040
700105#رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر - دو طرف با دهان باز و بسته (4 اکسپوز)3.641.821.820549,6401,840,020778,9601,328,6002,618,9801,812,720
700110#رادیوگرافی نسوج نرم گردن یا نازوفارنکس- یک جهت1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700115#رادیوگرافی لارنگوگرافی (حداقل 4 اکسپوز)5.442.722.720821,4402,749,9201,164,1601,985,6003,914,0802,709,120
700120#رادیوگرافی ساده جهت غدد بزاقی (هر کلیشه)1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700125#رادیوگرافی سیالوگرافی یک طرفه هر غده بزاقی (حداقل 4 کلیشه)7.543.773.7701,138,5403,811,4701,613,5602,752,1005,425,0303,754,920
700130#رادیوگرافی داکریوسیستوگرافی7.543.773.7701,138,5403,811,4701,613,5602,752,1005,425,0303,754,920
700135#رادیوگرافی شانه یک جهت (استخوان اسکاپولا، ترقوه، مفصل آکرومیوکلاویکولار با نمای اگزیلار یا نیمرخ ) هر فیلم1.380.690.690208,380697,590295,320503,700992,910687,240
700140#رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو یا نیمرخ و یا هر نمای دیگر (یک فیلم )1.480.740.740223,480748,140316,720540,2001,064,860737,040
700145#رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو و نیمرخ به طور هم زمان2.951.591.360480,1801,607,490582,0801,062,2602,189,5701,485,200
700150#رادیوگرافی کاردیاک سری با بلع ماده حاجب(4 فیلم)5.442.722.720821,4402,749,9201,164,1601,985,6003,914,0802,709,120
700155#فلوروسکوپی تنها1.640.820.820247,640829,020350,960598,6001,179,980816,720
700160#برونکوگرافی یک طرفه10.234.755.4801,434,5004,802,2502,345,4403,779,9407,147,6905,043,440
700165#رادیوگرافی دنده ها نمای ابلیک یا روبرو یک فیلم1.380.690.690208,380697,590295,320503,700992,910687,240
700170#رادیوگرافی دنده ها (یک طرف- دو نما -2 فیلم)2.61.31.30392,6001,314,300556,400949,0001,870,7001,294,800
700175#رادیوگرافی استخوان جناغ (نمای ابلیک یا نیمرخ - یک فیلم)1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700180#رادیوگرافی استخوان جناغ (نمای ابلیک و نیمرخ به طور هم زمان- 2 فیلم)2.481.241.240374,4801,253,640530,720905,2001,784,3601,235,040
700185#ماموگرافی یک طرفه (روی2 فیلم مخصوص ماموگرافی)4.082.042.040616,0802,062,440873,1201,489,2002,935,5602,031,840
700190#ماموگرافی بابزرگنمایی (Magnified view)یک ناحیه3.741.72.040513,4001,718,700873,1201,386,5202,591,8201,838,720
700195#ماموگرافی دو طرفه (روی4 فیلم مخصوص ماموگرافی)6.823.413.4101,029,8203,447,5101,459,4802,489,3004,906,9903,396,360
700200#ماموگرافی هر فیلم اضافه جهت لوکالیزاسیون1.640.820.820247,640829,020350,960598,6001,179,980816,720
700205#ماموگرافی گالاکتوگرافی(یک طرفه)4.342.172.170655,3402,193,870928,7601,584,1003,122,6302,161,320
700210#پنوموسیستوگرافی از یک پستان با هزینه تزریق13.586.796.7902,050,5806,864,6902,906,1204,956,7009,770,8106,762,840
700215#رادیوگرافی پرتابل درمنزل(هرکلیشه)7.224.332.8901,307,6604,377,6301,236,9202,544,5805,614,5503,696,360
700220#رادیوگرافی مفصل هیپ دو طرفه یا نمای فراک (لگن)1.540.770.770232,540778,470329,560562,1001,108,030766,920
700225#رادیوگرافی مفصل هیپ نمای روبرو یا مایل (هرکلیشه) 1.50.810.690244,620818,910295,320539,9401,114,230755,400
700230#رادیوگرافی لگن خاصره (هرفیلم) 1.580.790.790238,580798,690338,120576,7001,136,810786,840
700235#رادیوگرافی مفصل ساکروایلیاک هر اکسپوز(اعم از رخ و مایل )1.50.810.690244,620818,910295,320539,9401,114,230755,400
700240#رادیوگرافی استخوان ساکروم و مهره های دنبالچه- دوجهت 2.581.291.290389,5801,304,190552,120941,7001,856,3101,284,840
700245#رادیوگرافی ساده شکم خوابیده - یک فیلم 1.580.720.860217,440727,920368,080585,5201,096,000777,040
700250#رادیوگرافی ساده شکم خوابیده و ایستاده دو فیلم 3.161.581.580477,1601,597,380676,2401,153,4002,273,6201,573,680
700255#رادیوگرافی ساده شکم ایستاده- یک فیلم 1.560.710.850214,420717,810363,800578,2201,081,610767,080
700260#رادیوگرافی مری با بلع ماده حاجب (حداقل 4 اکسپوز)3.11.471.630443,9401,486,170697,6401,141,5802,183,8101,532,600
700265#رادیوگرافی معده و اثنی عشر (حداقل 4 کلیشه ) 6.523.263.260984,5203,295,8601,395,2802,379,8004,691,1403,246,960
700270#رادیوگرافی مری، معده و اثنی عشر (حداقل 6 کلیشه)8.064.034.0301,217,0604,074,3301,724,8402,941,9005,799,1704,013,880
700275#رادیوگرافی ترانزیت روده های کوچک (حداقل4 کلیشه)7.233.793.4401,144,5803,831,6901,472,3202,616,9005,304,0103,625,040
700280#رادیوگرافی باریم آنما (حداقل 4 کلیشه )8.484.244.2401,280,4804,286,6401,814,7203,095,2006,101,3604,223,040
700285#رادیوگرافی باریم آنما دوبل کنتراست (حداقل 6 کلیشه)9.324.664.6601,407,3204,711,2601,994,4803,401,8006,705,7404,641,360
700290#رادیوگرافی کله سیستوگرافی اورال (حداقل 2 کلیشه) 3.421.791.630540,5801,809,690697,6401,238,2202,507,3301,714,360
700295#رادیوگرافی کلانژیوگرافی (تی تیوب ) هر فیلم 3.461.731.730522,4601,749,030740,4401,262,9002,489,4701,723,080
700300#رادیوگرافی کلانژیوگرافی از راه پوست؛ هر فیلم 5.442.722.720821,4402,749,9201,164,1601,985,6003,914,0802,709,120
700305#کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد از طریق اندوسکوپ (ERCP)؛ هر فیلم6.113.822.2901,153,6403,862,020980,1202,133,7604,842,1403,149,880
700310#اوروگرافی ترشحی فیلم با هر تعداد کلیشه لازم و کامل (با یا بدون PVC)7.443.723.7201,123,4403,760,9201,592,1602,715,6005,353,0803,705,120
700315#اوروگرافی سریع برای فشار خون (حداقل برای 6 کلیشه) 13.467.056.4102,129,1007,127,5502,743,4804,872,5809,871,0306,747,880
700320#نفروتوموگرافی هر کلیشه 2.181.091.090329,1801,101,990466,520795,7001,568,5101,085,640
700325#پیلوگرافی رتروگراد دو طرفه (هر کلیشه )4.12.052.050619,1002,072,550877,4001,496,5002,949,9502,041,800
700330#پیلوگرافی رتروگراد یک طرفه (هر کلیشه )2.631.271.360383,5401,283,970582,080965,6201,866,0501,303,440
700335#پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتی گراد یک طرفه (با هر تعدادکلیشه لازم و کامل )9.434.095.3401,235,1804,134,9902,285,5203,520,7006,420,5104,608,640
700340#پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتی گراد دو طرفه (با هر تعدادکلیشه لازم و کامل )14.016.377.6401,923,7406,440,0703,269,9205,193,6609,709,9906,888,080
700345#در صورت انجام پیلوگرافی یا نفروگرافی یا نفروستومی قبلی از کدهای 700335 و 700340 استفاده میگردد؛ اما چنانچه این عمل به کمک سوزن تحت گاید سونوگرافی یا فلورسکوپی انجام شود، کد مذکور به کدهای 700335 و 700340 اضافه میگردد8.383.814.5701,150,6203,851,9101,955,9603,106,5805,807,8704,120,040
700350#رادیوگرافی سیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد4.62.32.30694,6002,325,300984,4001,679,0003,309,7002,290,800
700355#رادیوگرافی یورتروگرافی با ماده حاجب رتروگراد5.162.492.670751,9802,517,3901,142,7601,894,7403,660,1502,557,080
700360#رادیوگرافی یورتروسیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد5.972.883.090869,7602,911,6801,322,5202,192,2804,234,2002,958,360
700365#یورتروسیستوگرافی در حال ادرار کردن با اسکوپی V.C.U.G7.563.653.9101,102,3003,690,1501,673,4802,775,7805,363,6303,746,680
700370#رادیوگرافی ساده شکم جهت تعیین سن و یا وضعیت جنین هر اکسپوز 2.0311.030302,0001,011,000440,840742,8401,451,8401,008,840
700375#رادیوگرافی هیستروسالپنگوگرافی94.54.501,359,0004,549,5001,926,0003,285,0006,475,5004,482,000
700380#رادیوگرافی فیستولوگرافی با حق تزریق6.243.123.120942,2403,154,3201,335,3602,277,6004,489,6803,107,520
700385#رادیوگرافی توموگرافی (هر عضو- هر کلیشه فیلم کوچک) 2.181.091.090329,1801,101,990466,520795,7001,568,5101,085,640
700390#رادیوگرافی توموگرافی( هر عضو- هر کلیشه فیلم بزرگ)2.321.161.160350,3201,172,760496,480846,8001,669,2401,155,360
700395#رادیوگرافی ترانزیت کولون Colon Transit Time (CTT)7.233.793.4401,144,5803,831,6901,472,3202,616,9005,304,0103,625,040
700400#Defecography17.097.779.3202,346,5407,855,4703,988,9606,335,50011,844,4308,402,320
700405#وازوگرافی53.228.6524.5508,652,30028,965,15010,507,40019,159,70039,472,55026,780,600
700410#رادیوگرافی ستون فقرات گردن (دو جهت رخ و نیمرخ )2.321.161.160350,3201,172,760496,480846,8001,669,2401,155,360
700415#رادیوگرافی فقرات گردن (4 فیلم روبرو، نیمرخ و ابلیک چپ و راست )3.961.981.980597,9602,001,780847,4401,445,4002,849,2201,972,080
700420#رادیوگرافی فقرات گردن (فلکسیون، اکستانسیون، مایل) هر اکسپوز 1.490.720.770217,440727,920329,560547,0001,057,480738,520
700425#رادیوگرافی مخصوص ادونتوئید 2.061.031.030311,0601,041,330440,840751,9001,482,1701,025,880
700430#رادیوگرافی فقرات پشتی روبرو و نیمرخ 2.981.491.490449,9801,506,390637,7201,087,7002,144,1101,484,040
700435#رادیوگرافی فقرات کمری روبرو و نیمرخ 2.981.491.490449,9801,506,390637,7201,087,7002,144,1101,484,040
700440#رادیوگرافی فقرات کمری 4 فیلم روبرو، نیمرخ و ابلیک چپ و راست5.482.742.740827,4802,770,1401,172,7202,000,2003,942,8602,729,040
700445#رادیوگرافی ایستاده فقرات (روبرو و نیمرخ - روی2 فیلم) 3.661.831.830552,6601,850,130783,2401,335,9002,633,3701,822,680
700450#هر کلیشه اضافی (Bending) یا ابلیک و… هر فیلم 2.321.161.160350,3201,172,760496,480846,8001,669,2401,155,360
700455#رادیوگرافی دورسولومبار- روبرو و نیمرخ 3.261.631.630492,2601,647,930697,6401,189,9002,345,5701,623,480
700460#رادیوگرافی لومبوساکرال - دو جهت 3.41.71.70513,4001,718,700727,6001,241,0002,446,3001,693,200
700465#رادیوگرافی لوکالیزه - هر ناحیه به تنهائی 1.60.760.840229,520768,360359,520589,0401,127,880791,200
700466#*رادیوگرافی EOS تمام ستون فقرات یا اندام تحتانی یا فوقانی در پوزیشن‌های مختلف11290604,0002,022,0003,852,0004,456,0005,874,0004,988,000
700467#*رادیوگرافیEOS تمام بدن در پوزیشن‌های مختلف14311906,0003,033,0004,708,0005,614,0007,741,0006,412,000
700470#میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره‌ای (سرویکال)9.64.6501,389,2004,650,6002,140,0003,529,2006,790,6004,752,800
700475#میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره‌ای (توراسیک)9.64.6501,389,2004,650,6002,140,0003,529,2006,790,6004,752,800
700480#میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره‌ای (لومبار)9.64.6501,389,2004,650,6002,140,0003,529,2006,790,6004,752,800
700485#میلوگرافی از دورسولومبار - با هم کامل11.965.901,812,0006,066,0002,525,2004,337,2008,591,2005,933,200
700490#میلوگرافی فقرات گردنی پشتی کمری – با هم کامل15.87.8802,355,6007,885,8003,424,0005,779,60011,309,8007,854,400
700495#آرتروگرافی شانه با هوا و ماده حاجب7.464.023.4401,214,0404,064,2201,472,3202,686,3605,536,5403,755,680
700500#رادیوگرافی استخوان بازو ( 2 جهت روی یک فیلم )1.640.820.820247,640829,020350,960598,6001,179,980816,720
700505#رادیوگرافی استخوان بازو یا ساعد یا آرنج یک جهت (یک فیلم ) 1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700510#رادیوگرافی مفصل آرنج (دو جهت- روی یک فیلم) 1.60.760.840229,520768,360359,520589,0401,127,880791,200
700515#رادیوگرافی استخوان ساعد ( دو جهت- روی یک فیلم )1.60.760.840229,520768,360359,520589,0401,127,880791,200
700520#رادیوگرافی مچ دست- یک جهت 1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700525#رادیوگرافی مچ دست - دو جهت 1.660.820.840247,640829,020359,520607,1601,188,540825,280
700530#هر فیلم اضافی مچ دست (اسکافوئید و…)1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700535#رادیوگرافی استخوانهای کف دست- یک جهت 1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700540#رادیوگرافی استخوانهای کف دست – دو جهت1.660.820.840247,640829,020359,520607,1601,188,540825,280
700545#رادیوگرافی تعیین سن استخوانی- هر کلیشه 2.181.091.090329,1801,101,990466,520795,7001,568,5101,085,640
700550#رادیوگرافی انگشتان هر دست - یک جهت 1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700555#رادیوگرافی انگشتان هر دست - دو جهت 1.630.790.840238,580798,690359,520598,1001,158,210808,240
700560#آرتروگرافی مچ دست 9.114.44.7101,328,8004,448,4002,015,8803,344,6806,464,2804,515,080
700565#رادیوگرافی استخوان ران (روبرو و نیمرخ - روی دو فیلم ) 2.861.431.430431,8601,445,730612,0401,043,9002,057,7701,424,280
700570#رادیوگرافی استخوان ران (دو اکسپوز- روی یک فیلم)1.780.890.890268,780899,790380,920649,7001,280,710886,440
700575#رادیوگرافی اسکنوگرام (برای تعیین کوتاهی اندام با خط کش مدرج)4.962.62.360785,2002,628,6001,010,0801,795,2803,638,6802,486,880
700580#رادیوگرافی مفصل زانو( دو جهت، روی یک فیلم)1.60.760.840229,520768,360359,520589,0401,127,880791,200
700585#رادیوگرافی مفصل زانو ایستاده (روبرو و نیمرخ - روی دو فیلم)2.321.161.160350,3201,172,760496,480846,8001,669,2401,155,360
700590#رادیوگرافی مفصل زانو روبرو ایستاده - روی یک فیلم1.720.830.890250,660839,130380,920631,5801,220,050852,360
700595#رادیوگرافی نمای اینترکندیلار یا نمای مخصوص کشکک- یک فیلم1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700600#رادیوگرافی ساق پا یک اکسپوز روی- یک فیلم (گچ یا تراکشن)1.90.950.950286,900960,450406,600693,5001,367,050946,200
700605#رادیوگرافی ساق پا (دو اکسپوز - روی یک فیلم)2.331.21.130362,4001,213,200483,640846,0401,696,8401,165,240
700610#رادیوگرافی مچ پا- یک جهت1.640.820.820247,640829,020350,960598,6001,179,980816,720
700615#رادیوگرافی مچ پا - دو جهت1.980.990.990298,9801,000,890423,720722,7001,424,610986,040
700620#رادیوگرافی پاشنه پا1.320.660.660199,320667,260282,480481,800949,740657,360
700625#رادیوگرافی کف پا1.640.820.820247,640829,020350,960598,6001,179,980816,720
700630#رادیوگرافی کف پا ایستاده( روبرو یا نیم رخ - یک فیلم)2.030.981.050295,960990,780449,400745,3601,440,1801,006,040
700635#رادیوگرافی کف پا (روبرو و نیم رخ - روی یک فیلم)2.181.091.090329,1801,101,990466,520795,7001,568,5101,085,640
700640#آرتروگرافی زانو با هوا و ماده حاجب7.053.643.4101,099,2803,680,0401,459,4802,558,7605,139,5203,527,000
700645#رادیوگرافی انگشتان هر پا - یک جهت1.410.670.740202,340677,370316,720519,060994,090697,280
700650#رادیوگرافی انگشتان هر پا - دو جهت1.640.820.820247,640829,020350,960598,6001,179,980816,720
700655#رادیوگرافی(Alignment view) یک طرفه4.872.782.090839,5602,810,580894,5201,734,0803,705,1002,473,560
700660#رادیوگرافی(Alignment view) دو طرفه7.454.762.6901,437,5204,812,3601,151,3202,588,8405,963,6803,855,000
700666#*چاپ مجدد کلیشه تصویربرداری
1.201.2000513,600513,600513,600513,600
700900#سنجش تراکم استخوان (Single Photon)9.72.770815,4002,729,7002,996,0003,811,4005,725,7004,529,600
700905#سنجش تراکم استخوان (Dual Photon)11.73.7801,117,4003,740,7003,424,0004,541,4007,164,7005,525,600
700910#Bone Survey تا سن (10) سالگی 5.563.192.370963,3803,225,0901,014,3601,977,7404,239,4502,826,280
700915#Bone Survey بالای سن (10) سالگی با دو کلیشه اضافه ( رخ و نیمرخ کمر) 8.594.933.6601,488,8604,984,2301,566,4803,055,3406,550,7104,366,720
700920#Bone Densitometry تراکم سنجی استخوان(یک یا دو منطقه) رادیوگرافی11.73.7801,117,4003,740,7003,424,0004,541,4007,164,7005,525,600
700925#Bone Densitometry تراکم سنجی استخوانهای تمام بدن 13.94.9901,479,8004,953,9003,852,0005,331,8008,805,9006,635,200
701000#آنژیوگرافی سرویکال کاروتید دو طرفه(چهار رگ مغز)663828011,476,00038,418,00011,984,00023,460,00050,402,00033,568,000
701005#آنژیوگرافی ورتبرال سرویکال و یا انتراکرانیال663828011,476,00038,418,00011,984,00023,460,00050,402,00033,568,000
701010#آنژیوگرافی یک چشم شامل کلیه هزینه ها (فیلم، چاپ، تفسیر)8.284.733.5501,428,4604,782,0301,519,4002,947,8606,301,4304,206,040
701015#آنژیوگرافی آئورت شکمی با سلکتیو- یک کلیه48282008,456,00028,308,0008,560,00017,016,00036,868,00024,464,000
701020#آنژیوگرافی آئورت شکمی با سلکتیو- دو کلیه55312409,362,00031,341,00010,272,00019,634,00041,613,00027,880,000
701025#آنژیوگرافی عروق ایلیاک- دو طرفه44251907,550,00025,275,0008,132,00015,682,00033,407,00022,332,000
701030#آنژیوگرافی بررسی عروق کلیه پیوند شده553520010,570,00035,385,0008,560,00019,130,00043,945,00028,440,000
701035#آنژیوگرافی ترانس لومبار و یا ترانس آگزیلاری654025012,080,00040,440,00010,700,00022,780,00051,140,00033,420,000
701040#آنژیوگرافی براکیال604020012,080,00040,440,0008,560,00020,640,00049,000,00031,280,000
701045#آنژیوگرافی آرنج44251907,550,00025,275,0008,132,00015,682,00033,407,00022,332,000
701050#آنژیوگرافی بررسی تمام طول آئورت سینه ای و شکمی تا دو شاخگی آئورت45301509,060,00030,330,0006,420,00015,480,00036,750,00023,460,000
701055#اسپلنوپورتوگرافی ازطریق عروق (سلیاک، بندناف،SMA و..) 36.2320.715.5306,251,40020,927,7006,646,84012,898,24027,574,54018,404,440
701060#اسپلنوپورتوگرافی از راه جلدی (کبد،طحال و…)28.7317.0811.6505,158,16017,267,8804,986,20010,144,36022,254,08014,687,640
701065#آرتروگرافی شکمی سلکتیو (سلیاک،مزانتریک فوقانی، کلیوی وفوق کلیوی) با سریوگرافی برای هرشریان ویک پروژکسیون49.7530.1119.6409,093,22030,441,2108,405,92017,499,14038,847,13025,508,400
701070#+آرتروگرافی شکمی سلکتیو (سلیاک،مزانتریک فوقانی، کلیوی وفوق کلیوی) با سریوگرافی برای هر شریان اضافه22.712.979.7303,916,94013,112,6704,164,4408,081,38017,277,11011,531,400
701075#+آرتروگرافی شکمی سلکتیو (سلیاک، مزانتریک فوقانی، کلیوی و فوق‌کلیوی) برای هر پروژکسیون اضافه10.215.574.6401,682,1405,631,2701,985,9203,668,0607,617,1905,149,680
701080#ونوگرافی ورید اجوف فوقانی با سریوگرافی با نظارت و گزارش رادیولوژیست27.8815.9311.9504,810,86016,105,2305,114,6009,925,46021,219,83014,162,840
701085#ونوگرافی ورید اجوف تحتانی با سریوگرافی با نظارت و گزارش رادیولوژیست27.8815.9311.9504,810,86016,105,2305,114,6009,925,46021,219,83014,162,840
701090#ونوگرافی ورید اجوف فوقانی بدون سریوگرافی20.8512.628.2303,811,24012,758,8203,522,4407,333,68016,281,26010,690,600
701095#ونوگرافی ورید اجوف تحتانی بدون سریوگرافی20.8512.628.2303,811,24012,758,8203,522,4407,333,68016,281,26010,690,600
701100#اسپلنوپورتوگرافی از طریق طحال34.7821.0513.7306,357,10021,281,5505,876,44012,233,54027,157,99017,832,840
701105#آرتریوگرافی قوس آئورت سینه ای یا شکمی با سریوگرافی و یک پروژکسیون 45.227.3617.8408,262,72027,660,9607,635,52015,898,24035,296,48023,176,000
701110#آرتریوگرافی شریانهای گردنی،سینه ای سلکتیو مثل کاروتید داخلی،خارجی ورتبرال، پستانی داخلی، برونکیال هر طرف با سریوگرافی ویک پروژکسیون49.930.219.709,120,40030,532,2008,431,60017,552,00038,963,80025,585,200
701115#آنژیوگرافی سرویکوسربرال با کاتتر شامل origin عروق با نظارت و گزارش رادیولوژیست50302009,060,00030,330,0008,560,00017,620,00038,890,00025,600,000
701120#+برای هر پروژکسیون اضافی8.464.613.8501,392,2204,660,7101,647,8003,040,0206,308,5104,266,280
701125#آنژیوگرافی یک اندام- یک طرف با سوزن مستقیم سریوگرافی32181405,436,00018,198,0005,992,00011,428,00024,190,00016,216,000
701130#آنژیوگرافی یک اندام- دو طرف در یک جلسه با سوزن مستقیم فوقانی یا تحتانی41251607,550,00025,275,0006,848,00014,398,00032,123,00021,048,000
701135#آنژیوگرافی یک اندام تحتانی با کاتتر از طرف مقابل48202806,040,00020,220,00011,984,00018,024,00032,204,00023,344,000
701140#+آنژیوگرافی یک اندام فوقانی با کاتتر48202806,040,00020,220,00011,984,00018,024,00032,204,00023,344,000
701145#آنژیوگرافی هر دو اندام تحتانی از زیر شریان کلیوی با سریوگرافی50302009,060,00030,330,0008,560,00017,620,00038,890,00025,600,000
701150#آنژیوگرافی هر دو اندام فوقانی با قوس آئورت غیرسلکتیو44251907,550,00025,275,0008,132,00015,682,00033,407,00022,332,000
701155#ونوگرافی سلکتیو ورید کلیوی یا فوق کلیوی یا کبدی یا بیضه با سریوگرافی41.9925.8416.1507,803,68026,124,2406,912,20014,715,88033,036,44021,589,320
701160#ونوگرافی یکطرفه سلکتیو ورید آدرنال40.9224.7716.1507,480,54025,042,4706,912,20014,392,74031,954,67020,981,560
701165#ونوگرافی سلکتیو یک طرفه ژوگولر، پاراتیروئید با سریوگرافی41.0224.8316.1907,498,66025,103,1306,929,32014,427,98032,032,45021,032,760
701170#ونوگرافی سینوس وریدی (پتروزال-ساجیتال تحتانی) یا ژوگولر41.0224.8316.1907,498,66025,103,1306,929,32014,427,98032,032,45021,032,760
701175#ونوگرافی سلکتیو دو طرفه ژوگولر، پاراتیروئید با سریوگرافی50.4630.5419.9209,223,08030,875,9408,525,76017,748,84039,401,70025,872,480
701180#ونوگرافی ژوگولر یا پاراتیروئید بدون سریوگرافی- یک طرفه24.7814.1610.6204,276,32014,315,7604,545,3608,821,68018,861,12012,588,240
701185#ونوگرافی دو طرفه در یک جلسه (به شرط درخواست)37.7821.5916.1906,520,18021,827,4906,929,32013,449,50028,756,81019,192,440
701190#ونوگرافی اندام تحتانی (از پا تا لگن) یک طرفه37.7821.5916.1906,520,18021,827,4906,929,32013,449,50028,756,81019,192,440
701195#ونوگرافی اندام تحتانی- دو طرفه در یک جلسه به شرط درخواست50.9727.0823.8908,178,16027,377,88010,224,92018,403,08037,602,80025,606,360
701200#ونوگرافی اندام فوقانی- یک طرفه31.2417.0414.205,146,08017,227,4406,077,60011,223,68023,305,04015,756,320
701205#ونوگرافی اندام فوفانی- دو طرفه34.9417.4717.4705,275,94017,662,1707,477,16012,753,10025,139,33017,400,120
701210#لنفانژیوگرافی اندام تحتانی43.9825.1318.8507,589,26025,406,4308,067,80015,657,06033,474,23022,341,640
701215#لنفانژیوگرافی اندام فوقانی49.7630.1219.6409,096,24030,451,3208,405,92017,502,16038,857,24025,514,080
701220#لنفانژیوگرافی اندام انتهائی یک طرفه با گزارش و نظارت رادیولوژیست49.7630.1219.6409,096,24030,451,3208,405,92017,502,16038,857,24025,514,080
701225#کاورنوزوگرافی کامل (شامل قبل و بعد تزریق و اندازه گیری فشار)31.2417.0414.205,146,08017,227,4406,077,60011,223,68023,305,04015,756,320
701235#آنژیوگرافی مغزی چهار رگ مغزی به روش دیجیتال شامل کاروتید دو طرف و ورتبرال755025015,100,00050,550,00010,700,00025,800,00061,250,00039,100,000
701240#آنژیوگرافی شریان کاروتید به روش دیجیتال (یک طرفه)40271308,154,00027,297,0005,564,00013,718,00032,861,00020,900,000
701245#آنژیوگرافی شریان کاروتید به روش دیجیتال (دوطرفه)503515010,570,00035,385,0006,420,00016,990,00041,805,00026,300,000
701250#آنژیوگرافی شریان ورتبرال به روش دیجیتال (یک طرفه)45321309,664,00032,352,0005,564,00015,228,00037,916,00023,740,000
701255#آنژیوگرافی شریان ورتبرال به روش دیجیتال (دوطرفه)553817011,476,00038,418,0007,276,00018,752,00045,694,00028,860,000
701260#آنژیوگرافی دیجیتال پولموناری 755025015,100,00050,550,00010,700,00025,800,00061,250,00039,100,000
701265#آئورتوگرافی به روش دیجیتال 503515010,570,00035,385,0006,420,00016,990,00041,805,00026,300,000
701270#آنژیوگرافی دیجیتال آئورت به روش ترانس لومبار 1126052018,120,00060,660,00022,256,00040,376,00082,916,00056,336,000
701275#آنژیوگرافی ویسرال-سلکتیویا سوپرسلکتیو(با یا بدون آئورتوگرام)764333012,986,00043,473,00014,124,00027,110,00057,597,00038,548,000
701280#آنژیوگرافی دیجیتال شریال سلیاک 704723014,194,00047,517,0009,844,00024,038,00057,361,00036,540,000
701285#آنژیوگرافی دیجیتال شریان کبدی 755025015,100,00050,550,00010,700,00025,800,00061,250,00039,100,000
701290#آنژیوگرافی دیجیتال شریان مزانتریک فوقانی 704822014,496,00048,528,0009,416,00023,912,00057,944,00036,680,000
701295#آنژیوگرافی دیجیتال شریان کلیوی (یک طرفه) 35251007,550,00025,275,0004,280,00011,830,00029,555,00018,480,000
701300#آنژیوگرافی دیجیتال شریان کلیوی (دو طرفه)45301509,060,00030,330,0006,420,00015,480,00036,750,00023,460,000
701310#اسپلنوپوروتوگرافی دیجیتال(سلیاک، بندناف، SMA و…)؛ از طریق عروق704723014,194,00047,517,0009,844,00024,038,00057,361,00036,540,000
701315#اسپلنوپوروتوگرافی دیجیتال(کبد، طحال و…)؛ از راه پوست30201006,040,00020,220,0004,280,00010,320,00024,500,00015,640,000
701320#آنژیوگرافی دیجیتال ایلیاک (لگن)704723014,194,00047,517,0009,844,00024,038,00057,361,00036,540,000
701325#ونوگرافی دیجیتال I.V.C503515010,570,00035,385,0006,420,00016,990,00041,805,00026,300,000
701330#آنژیوگرافی دیجیتال اندام فوقانی یک طرفه604020012,080,00040,440,0008,560,00020,640,00049,000,00031,280,000
701335#آنژیوگرافی دیجیتال اندام فوقانی دو طرفه805327016,006,00053,583,00011,556,00027,562,00065,139,00041,660,000
701340#آنژیوگرافی دیجیتال اندام تحتانی- یک طرفه 755025015,100,00050,550,00010,700,00025,800,00061,250,00039,100,000
701345#آنژیوگرافی دیجیتال اندام تحتانی - دو طرفه 1006733020,234,00067,737,00014,124,00034,358,00081,861,00052,180,000
701350#آنژیوگرافی دیجیتال اندام تحتانی- یک طرفه همراه با آئورتوگرام 1107337022,046,00073,803,00015,836,00037,882,00089,639,00057,300,000
701355#آنژیوگرافی دیجیتال نخاع شامل عروق ورتبرال ساب کلاوین تنه تیروسرویکال دوطرف و تمام عروق بین دنده ای و شرایین لومبار دو طرفه18012060036,240,000121,320,00025,680,00061,920,000147,000,00093,840,000
701360#آنژیوگرافی دیجیتال پودندال- یک طرفه 553817011,476,00038,418,0007,276,00018,752,00045,694,00028,860,000
701365#آنژیوگرافی دیجیتال پودندال- دو طرفه755025015,100,00050,550,00010,700,00025,800,00061,250,00039,100,000
701370#ونوگرافی دیجیتال اندام فوقانی (SVC)؛ یک طرفه 40271308,154,00027,297,0005,564,00013,718,00032,861,00020,900,000
701375#ونوگرافی دیجیتال اندام فوقانی (SVC)؛ دو طرفه 604020012,080,00040,440,0008,560,00020,640,00049,000,00031,280,000
701500#سونوگرافي مغز نوزادان 2.41.60.80483,2001,617,600342,400825,6001,960,0001,251,200
701505#Unquantitative A Scan با يا بدون B scan21.30.70392,6001,314,300299,600692,2001,613,9001,038,000
701510#Scan A Quantitative به تنهائي21.30.70392,6001,314,300299,600692,2001,613,9001,038,000
701515#سونوگرافي به ازاي هر چشم (A اسكن و B اسكن با هم ) 2.51.70.80513,4001,718,700342,400855,8002,061,1001,308,000
701520#سونوگرافي تيروئيد يا پاراتيروئيد 2.451.60.850483,2001,617,600363,800847,0001,981,4001,272,600
701521#سونوگرافی تیروئید به همراه غدد لنفاوی گردن (نسج نرم گردن)4.22.71.50815,4002,729,700642,0001,457,4003,371,7002,175,600
701530#سونوگرافي غدد بزاقي (پاروتيد تحت فكي) 1.71.10.60332,2001,112,100256,800589,0001,368,900881,600
701535#سونوگرافي جستجوي مايع در پلور يا آسيت- هر كدام 1.71.10.60332,2001,112,100256,800589,0001,368,900881,600
701545#سونوگرافي پستان به همراه فضاهاي آگزيلاري با پروب مخصوص – یک یا دو طرفه4.753.21.550966,4003,235,200663,4001,629,8003,898,6002,481,000
701546#*الاستوگرافی پستان117.43.602,234,8007,481,4001,540,8003,775,6009,022,2005,744,000
701550#سونوگرافي قفسه سينه 21.30.70392,6001,314,300299,600692,2001,613,9001,038,000
701555#سونوگرافي شكم (كبد، كيسه صفرا، طحال، كليه ها، پانكراس)3.752.51.250755,0002,527,500535,0001,290,0003,062,5001,955,000
701556#سونوگرافي از بيماران ترومايي در بخش اورژانس (FAST) 3.752.51.250755,0002,527,500535,0001,290,0003,062,5001,955,000
701560#سونوگرافي كبد، كيسه صفرا و مجاري صفراوي2.41.60.80483,2001,617,600342,400825,6001,960,0001,251,200
701570#سونوگرافي كيسه صفرا و مجاري صفراوي خارج كبدي1.71.10.60332,2001,112,100256,800589,0001,368,900881,600
701590#سونوگرافي كليتين 21.30.70392,6001,314,300299,600692,2001,613,9001,038,000
701595#سونوگرافي پانكراس 1.71.10.60332,2001,112,100256,800589,0001,368,900881,600
701600#سونوگرافي طحال 1.71.10.60332,2001,112,100256,800589,0001,368,900881,600
701605#سونوگرافي رتروپريتوئن يا آئورت شكمي غیر داپلر1.91.30.60392,6001,314,300256,800649,4001,571,100995,200
701610#سونوگرافي آپانديس 2.11.40.70422,8001,415,400299,600722,4001,715,0001,094,800
701611#سونوگرافی کامل لگن شامل مثانه پر و خالی، پروستات و وزیکول سمینال و یا رحم و تخمدان3.152.11.050634,2002,123,100449,4001,083,6002,572,5001,642,200
701615#سونوگرافي كليه ها و مجاري ادراري (شامل مثانه پر)3210604,0002,022,000428,0001,032,0002,450,0001,564,000
701620#سونوگرافي كليه ها و مجاري ادراري و مثانه پر و خالي ( با تعيين رزيجوي ادراري)3.32.21.10664,4002,224,200470,8001,135,2002,695,0001,720,400
701625#سونوگرافي كليه ها و مجاري ادراري و پروستات و مثانه- پر و خالي ( با تعيين رزيجوي ادراري)4.531.50906,0003,033,000642,0001,548,0003,675,0002,346,000
701626#سونوگرافی کامل شکم و لگن53.351.6501,011,7003,386,850706,2001,717,9004,093,0502,609,000
701655#سونوگرافي رحم و تخمدان از روی شكم 2.91.950.950588,9001,971,450406,600995,5002,378,0501,514,200
701660#سونوگرافي جستجوي حاملگی خارج از رحم 2.51.70.80513,4001,718,700342,400855,8002,061,1001,308,000
701665#سونوگرافي بيضه ها2.81.90.90573,8001,920,900385,200959,0002,306,1001,464,400
701666#سونوگرافي آلت2.81.90.90573,8001,920,900385,200959,0002,306,1001,464,400
701667#سونوگرافي Infertility در آقايان (بررسي آنومالي مجراي EJ و VD)4.531.50906,0003,033,000642,0001,548,0003,675,0002,346,000
701670#سونوگرافي بيضه پايين نيامده 3210604,0002,022,000428,0001,032,0002,450,0001,564,000
701680#سونوگرافي آدرنال- یک یا دو طرفه21.30.70392,6001,314,300299,600692,2001,613,9001,038,000
701685#سونوگرافي پروستات (ترانس ركتال)4.531.50906,0003,033,000642,0001,548,0003,675,0002,346,000
701690#سونوگرافي رحم و تخمدان ها (ترانس واژينال)3.52.31.20694,6002,325,300513,6001,208,2002,838,9001,820,000
701695#سونوگرافي ریفلاکس معده به مری3210604,0002,022,000428,0001,032,0002,450,0001,564,000
701696#سونوگرافی انواژیناسیون روده 3210604,0002,022,000428,0001,032,0002,450,0001,564,000
701700#سونوگرافی هیپ نوزادان یک یا دو طرفه3210604,0002,022,000428,0001,032,0002,450,0001,564,000
701705#سونوگرافي نسج نرم سطحی یا عمقی هر جاي بدن با ذكر ناحيه مورد درخواست 3210604,0002,022,000428,0001,032,0002,450,0001,564,000
701706#سونوگرافي هر مفصل 3210604,0002,022,000428,0001,032,0002,450,0001,564,000
701707#سونوگرافي تاندون3210604,0002,022,000428,0001,032,0002,450,0001,564,000
701715#سونوگرافي حاملگي (شامل سن، وضع جفت، جنين و ضربان قلب)3.752.51.250755,0002,527,500535,0001,290,0003,062,5001,955,000
701716#سونوگرافي بارداري ترانس واژينال64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
701717#سونوگرافي بلوغ ريه ها جنين2.51.70.80513,4001,718,700342,400855,8002,061,1001,308,000
701718#سونوگرافي ترانس واژينال جستجوي حاملگي خارج رحم(EP)4.531.50906,0003,033,000642,0001,548,0003,675,0002,346,000
701720#سونوگرافي بيوفيزيكال پروفايل (بررسي حرکت، تون، تنفس جنين و مايع آمنيوتيک)4.531.50906,0003,033,000642,0001,548,0003,675,0002,346,000
701724#سونوگرافی حاملگی به همراه تشخیص مالفورماسیون‌های مادرزادی جنین74301,208,0004,044,0001,284,0002,492,0005,328,0003,556,000
701725#سونوگرافي براي تشخيص مالفورماسيون هاي مادرزادي جنين 53.41.601,026,8003,437,400684,8001,711,6004,122,2002,616,000
701726#سونوگرافي استنوز هيپرتروفيک پيلور نوزاد3210604,0002,022,000428,0001,032,0002,450,0001,564,000
701727#سونوگرافي لومبوساکرال نوزاد3210604,0002,022,000428,0001,032,0002,450,0001,564,000
701730#سونوگرافي NT و يا NB (کدهای مربوط به تعیین حاملگی در این کد لحاظ شده است و به صورت جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد)64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
701731#سونوگرافي NT و آنومالي سه ماهه اول7.14.82.301,449,6004,852,800984,4002,434,0005,837,2003,710,800
701732#سونوگرافي جفت از نظر کرتا5.53.71.801,117,4003,740,700770,4001,887,8004,511,1002,872,000
701735#+سونوگرافي براي بررسي وضع جنين هاي چند قلويي- هر قل اضافه2.51.70.80513,4001,718,700342,400855,8002,061,1001,308,000
701736#سونوگرافي بررسي رشد جنين و IUGR غيرداپلر4.531.50906,0003,033,000642,0001,548,0003,675,0002,346,000
701740#سونوگرافي كالر داپلر شرايين گردن (دوکاروتيد و دو ورتبرال و وريدهاي ژوگولار)10.573.502,114,0007,077,0001,498,0003,612,0008,575,0005,474,000
701745#سونوگرافي كالر داپلر شرايين اندام تحتاني يک طرفه106.73.302,023,4006,773,7001,412,4003,435,8008,186,1005,218,000
701750#سونوگرافي كالر داپلر شرايين اندام تحتاني دو طرفه16.5115.503,322,00011,121,0002,354,0005,676,00013,475,0008,602,000
701755#سونوگرافي كالر داپلر شرايين اندام فوقاني يک طرفه96301,812,0006,066,0001,284,0003,096,0007,350,0004,692,000
701760#سونوگرافي كالر داپلر شرايين اندام فوقاني دو طرفه16.5115.503,322,00011,121,0002,354,0005,676,00013,475,0008,602,000
701765#سونوگرافي كالر داپلر وريدي انتهايي يک طرفه96301,812,0006,066,0001,284,0003,096,0007,350,0004,692,000
701770#سونوگرافي كالر داپلر وريدي انتهايي دو طرفه1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
701775#سونوگرافي كالر داپلر شرياني وريدي- يک اندام1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
701780#سونوگرافي كالرداپلر شرياني وريدي دو اندام2416804,832,00016,176,0003,424,0008,256,00019,600,00012,512,000
701785#سونوگرافي كالرداپلر هر عضو شكمي يا تومورهاي شكمي يا لگن هر كدام10.573.502,114,0007,077,0001,498,0003,612,0008,575,0005,474,000
701790#سونوگرافي كالرداپلر كليه‌ها يا بيضه‌ها10.573.502,114,0007,077,0001,498,0003,612,0008,575,0005,474,000
701795#سونوگرافي كالرداپلر كليه پيوندي9.36.23.101,872,4006,268,2001,326,8003,199,2007,595,0004,848,400
701800#سونوگرافي كالرداپلر كبد يا ضايعات تومور128402,416,0008,088,0001,712,0004,128,0009,800,0006,256,000
701805#سونوگرافي كالرداپلر رحم و تخمدان از طريق واژينال10.573.502,114,0007,077,0001,498,0003,612,0008,575,0005,474,000
701810#سونوگرافي كالرداپلر رحم حامله (رحم، جفت و جنين)10.573.502,114,0007,077,0001,498,0003,612,0008,575,0005,474,000
701815#سونوگرافي كالرداپلرآلت (penis) شامل كليه مراحل مورد نياز و تزريق پاپاورين1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
701820#سونوگرافي كالرداپلرآلت (penis) بدون تزريق پاپاورين96301,812,0006,066,0001,284,0003,096,0007,350,0004,692,000
701825#سونوگرافي شانه يا زانو2.51.70.80513,4001,718,700342,400855,8002,061,1001,308,000
701826#سونوگرافي کالر داپلر توده هاي نسج نرم53.41.601,026,8003,437,400684,8001,711,6004,122,2002,616,000
701827#سونوگرافي کالرداپلر پورت، وريد طحالي و بررسي کولترال‌ها96301,812,0006,066,0001,284,0003,096,0007,350,0004,692,000
701830#هيستروسونوگرافي 6.54.42.101,328,8004,448,400898,8002,227,6005,347,2003,398,000
701835#سونوگرافي داپلر رنگي پروستات به روش ترانس رکتال10.573.502,114,0007,077,0001,498,0003,612,0008,575,0005,474,000
701865#سونوگرافي داپلرترانس كرانيال (TCD)96301,812,0006,066,0001,284,0003,096,0007,350,0004,692,000
701870#سونوگرافي TCCS(اسکن دوبلکس شريان هاي خارج مغزي شامل کاروتيد و ورتبرال دو طرفه و وريدهاي گردني همراه با رويت پارانشيم و هسته هاي مغزي)128402,416,0008,088,0001,712,0004,128,0009,800,0006,256,000
701880#سونوگرافي کالرداپلر IVC و وريدهاي ايلياک7.552.501,510,0005,055,0001,070,0002,580,0006,125,0003,910,000
701882#سونوگرافي کالر داپلر آئورت و شريان هاي ايلياک96301,812,0006,066,0001,284,0003,096,0007,350,0004,692,000
701884#سونوگرافي کالر داپلر فيستول دياليز128402,416,0008,088,0001,712,0004,128,0009,800,0006,256,000
701886#سونوگرافي داپلر واريس اندام تحتاني يک طرفه بررسي وريدهاي سطحي وعمقي دريچه صافن و فمورال و صافن وپوپليته ال و پرفوران نارسا بهمراه mapping128402,416,0008,088,0001,712,0004,128,0009,800,0006,256,000
701887#سونوگرافي داپلر واريس اندام تحتاني طرفه بررسي وريدهاي سطحي و عمقي دريچه صافن و فمورال و صافن و پوپليته ال و پرفوران نارسا بهمراه mapping19.5136.503,926,00013,143,0002,782,0006,708,00015,925,00010,166,000
701892#بستن کمپرسيوني سودوآنوريسم با پروب سونوگرافي96301,812,0006,066,0001,284,0003,096,0007,350,0004,692,000
701895#سنجش تراکم استخوان با سونوگرافی2.160.81.36241,600808,800582,080823,6801,390,8801,036,480
702275#سی تی اسکن سه بعدی هر قسمت از بدن و صورت11.813.78.1101,117,4003,740,7003,471,0804,588,4807,211,7805,572,680
702340#آنژیو سی تی اسکن آئورت با بازسازی ها6.72.14.60634,2002,123,1001,968,8002,603,0004,091,9003,161,600
702470#بازسازی متال آرتیفکت (اضافه بر هزینه سی تی اسکن اصلی)1.720.80.920241,600808,800393,760635,3601,202,560848,160
702475#بازسازی هر ناحیه (اضافه بر هزینه سی تی اسکن اصلی)1.720.80.920241,600808,800393,760635,3601,202,560848,160
702480#سیالو سی تی- یک جهت با حق تزریق2.790.782.010235,560788,580860,2801,095,8401,648,8601,303,320
702485#*سی تی آنژیوگرافی مالتی دتکتور 64 اسلایس یا بیشتر عروق کرونر قلب68274108,154,00027,297,00017,548,00025,702,00044,845,00032,884,000
702490#*سی تی آنژیوگرافی مالتی دتکتور ۶۴ اسلایس یا بیشتر برای بررسی سایر عروق یک طرفه یا دو طرفه
(برای بررسی عروق کرونر قلب، سی‌تی ‌آنژیوگرافی کمتر از 64 اسلایس قابل گزارش نمی‌باشد)
40152504,530,00015,165,00010,700,00015,230,00025,865,00019,220,000
702495#سی تی آنژیوگرافی کاروتید (اکستراکرانیال)11.974.867.1101,467,7204,913,4603,043,0804,510,8007,956,5405,803,560
702500#سی تی آنژیوگرافی شرائین اینتراکرانیال12.675.147.5301,552,2805,196,5403,222,8404,775,1208,419,3806,142,360
702505#سی تی آنژیوگرافی کلیه (جهت دهنده کلیه) 11.974.867.1101,467,7204,913,4603,043,0804,510,8007,956,5405,803,560
702510#سی تی آنژیوگرافی آئورت توراسیک11.554.696.8601,416,3804,741,5902,936,0804,352,4607,677,6705,600,000
702515#سی تی آنژیوگرافی آئورت شکمی10.253.726.5301,123,4403,760,9202,794,8403,918,2806,555,7604,907,800
702520#سی تی آنژیوگرافی سایر ارگان ها9.843.576.2701,078,1403,609,2702,683,5603,761,7006,292,8304,711,320
702525#سی تی آنژیوگرافی شکم بدون ماده حاجب وباماده حاجب9.843.576.2701,078,1403,609,2702,683,5603,761,7006,292,8304,711,320
702530#سی تی آنژیوگرافی اندام فوقانی با وبدون ماده حاجب-مقاطع بعدی9.843.576.2701,078,1403,609,2702,683,5603,761,7006,292,8304,711,320
702535#سی تی آنژیوگرافی اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب9.843.576.2701,078,1403,609,2702,683,5603,761,7006,292,8304,711,320
702540#سی تی اسکن High Resolution تمام ریه در یک نفس (5 میلی متری )- بدون تزریق5.061.973.090594,9401,991,6701,322,5201,917,4603,314,1902,441,480
702545#سی تی اسکن فانکشنال ریه با محاسبات ظرفیتهای تنفسی (Pulmo CT)6.292.284.010688,5602,305,0801,716,2802,404,8404,021,3603,011,320
702550#سی تی آنژیوپورتوگرافی کبد11.974.867.1101,467,7204,913,4603,043,0804,510,8007,956,5405,803,560
702555#سی تی اسکن جهت بررسی پرفیوژن بافتی- با گاز گزنون (Xenon CT)13.155.347.8101,612,6805,398,7403,342,6804,955,3608,741,4206,375,800
702560#سی تی اسکن اندوسکوپی- هر ارگان (VirtualEndoscopy)12.214.967.2501,497,9205,014,5603,103,0004,600,9208,117,5605,920,280
702565#سی تی اسکن مغز بدون تزریق6.342.324.020700,6402,345,5201,720,5602,421,2004,066,0803,038,320
702570#سی تی اسکن مغز با تزریق7.242.674.570806,3402,699,3701,955,9602,762,3004,655,3303,472,520
702575#سی تی اسکن مغز با و بدون تزریق11.24.316.8901,301,6204,357,4102,948,9204,250,5407,306,3305,397,000
702580#سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال بدون تزریق11.24.316.8901,301,6204,357,4102,948,9204,250,5407,306,3305,397,000
702585#سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال با تزریق12.774.917.8601,482,8204,964,0103,364,0804,846,9008,328,0906,152,960
702590#سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال با و بدون تزریق19.187.3811.802,228,7607,461,1805,050,4007,279,16012,511,5809,242,240
702595#سی تی اسکن مقاطع کرونال ساجیتال یا ابلیک11.24.316.8901,301,6204,357,4102,948,9204,250,5407,306,3305,397,000
702600#سی تی اسکن پوستریورفوسا با مقاطع ظریف (با یا بدون تزریق)7.113.094.020933,1803,123,9901,720,5602,653,7404,844,5503,475,680
702605#سي تي اسكن پوستريورفوسا با مقاطع ظريف (با و بدون تزريق)95401,510,0005,055,0001,712,0003,222,0006,767,0004,552,000
702610#سي تي اسكن اربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق 6.52.540755,0002,527,5001,712,0002,467,0004,239,5003,132,000
702615#سی تی اسکن صورت و سینوس- یک جهت (کرونال یا اگزیال) بدون تزریق 6.342.324.020700,6402,345,5201,720,5602,421,2004,066,0803,038,320
702620#سی تی منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق6.342.324.020700,6402,345,5201,720,5602,421,2004,066,0803,038,320
702630#سی تی اسکن صورت و سینوس یک جهت با تزریق6.672.654.020800,3002,679,1501,720,5602,520,8604,399,7103,225,760
702635#سی تی اسکن صورت و سینوس یک جهت -با و بدون تزریق10.873.986.8901,201,9604,023,7802,948,9204,150,8806,972,7005,209,560
702640#سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق7.232.654.580800,3002,679,1501,960,2402,760,5404,639,3903,465,440
702645#سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق 10.873.986.8901,201,9604,023,7802,948,9204,150,8806,972,7005,209,560
702650#سي تي اسكن صورت و سينوس -دو جهت- بدون تزريق11.24.2701,268,4004,246,2002,996,0004,264,4007,242,2005,381,600
702655#سی تی اسکن صورت و سینوس دو جهت با تزریق12.774.917.8601,482,8204,964,0103,364,0804,846,9008,328,0906,152,960
702660#سي تي اسكن صورت و سينوس- دو جهت با و بدون تزريق19.27.411.802,234,8007,481,4005,050,4007,285,20012,531,8009,253,600
702665#سی تی اسکن دینامیک هیپوفیز برای میکروآدنوم6.832.474.360745,9402,497,1701,866,0802,612,0204,363,2503,269,040
702670#سی تی اسکن اوربیت هر جهت بدون تزریق5.332.273.060685,5402,294,9701,309,6801,995,2203,604,6502,599,040
702675#سی تی اسکن اوربیت هر جهت با تزریق6.142.343.80706,6802,365,7401,626,4002,333,0803,992,1402,955,520
702680#سی تی اسکن اوربیت (هر جهت - با و بدون تزریق)9.163.685.4801,111,3603,720,4802,345,4403,456,8006,065,9204,435,680
702685#سی تی اسکن اوربیت دو جهت بدون تزریق7.842.944.90887,8802,972,3402,097,2002,985,0805,069,5403,767,120
702690#سی تی اسکن اوربیت دو جهت با تزریق8.343.115.230939,2203,144,2102,238,4403,177,6605,382,6504,004,920
702695# سي تي اسكن اوربيت دو جهت با و بدون تزريق135801,510,0005,055,0003,424,0004,934,0008,479,0006,264,000
702700#سی تی اسکن اربیت - سلا- پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی با تزریق 9.163.685.4801,111,3603,720,4802,345,4403,456,8006,065,9204,435,680
702705#سي تي اسكن اربيت -سلا پوستريور فوسا با و بدون تزريق گوش داخلي خارجي يا مياني - با يا بدون تزريق 12.557.501,510,0005,055,0003,210,0004,720,0008,265,0006,050,000
702710#سی تی اسکن گوش داخلی یک جهت بدون تزریق 4.61.343.260404,6801,354,7401,395,2801,799,9602,750,0202,156,400
702715#سی تی اسکن گوش یک جهت با تزریق4.931.433.50431,8601,445,7301,498,0001,929,8602,943,7302,310,240
702720#سی تی اسکن گوش یک جهت با و بدون تزریق7.392.155.240649,3002,173,6502,242,7202,892,0204,416,3703,463,920
702725#سی تی اسکن گوش داخلی کورونال و آگزیال (استخوان پتروس)7.662.235.430673,4602,254,5302,324,0402,997,5004,578,5703,590,680
702730#سی تی اسکن گوش داخلی پوستریورفوسا دو جهت7.662.235.430673,4602,254,5302,324,0402,997,5004,578,5703,590,680
702735#سی تی اسکن گوش دو جهت با تزریق8.535.50906,0003,033,0002,354,0003,260,0005,387,0004,058,000
702740#سی تی اسکن گوش دو جهت با و بدون تزریق11.643.388.2601,020,7603,417,1803,535,2804,556,0406,952,4605,455,120
702745#سیسترنوگرافی مغز در یک جهت6.924.90604,0002,022,0002,097,2002,701,2004,119,2003,233,200
702750#سیسترنوگرافی مغز در دو جهت8.92.960875,8002,931,9002,568,0003,443,8005,499,9004,215,200
702755#گازمه آتوسیسترنوگرافی دو طرفه برای گوش داخلی7.372.145.230646,2802,163,5402,238,4402,884,7204,401,9803,453,960
702760#سی تی اسکن فک پایین یا بالا، اگزیال با بازسازی ساجیتال وکرونال 9.22.676.530806,3402,699,3702,794,8403,601,1805,494,2104,311,400
702765#سی تی اسکن سری کامل TMJ اگزیال وکرونال و ساجیتال10.883.167.720954,3203,194,7603,304,1604,258,4806,498,9205,099,040
702770#سي تي اسكن سري گوش براي پيوند كوكلئه با فيلم هاي زوم8.435.40906,0003,033,0002,311,2003,217,2005,344,2004,015,200
702775#سی تی اسکن گردن بدون تزریق6.291.834.460552,6601,850,1301,908,8802,461,5403,759,0102,948,320
702780#سی تی اسکن گردن با تزریق6.912.014.90607,0202,032,1102,097,2002,704,2204,129,3103,238,880
702785#سي تي اسكن گردن -با و بدون تزريق10.537.50906,0003,033,0003,210,0004,116,0006,243,0004,914,000
702790#سی تی اسکن دینامیک گردن6.912.014.90607,0202,032,1102,097,2002,704,2204,129,3103,238,880
702795#سی تی اسکن حنجره یک جهت 2میلیمتری بدون تزریق 4.61.343.260404,6801,354,7401,395,2801,799,9602,750,0202,156,400
702800#سی تی اسکن حنجره یک جهت 2میلیمتری با تزریق5.061.473.590443,9401,486,1701,536,5201,980,4603,022,6902,371,480
702805#سي تي اسكن حنجره يك جهت 2 ميليمتري با و بدون تزريق7.72.35.40694,6002,325,3002,311,2003,005,8004,636,5003,617,600
702810#سی تی اسکن حنجره دو جهت6.912.014.90607,0202,032,1102,097,2002,704,2204,129,3103,238,880
702815#سی تی اسکن ریه و مدیاستن بدون تزریق6.341.844.50555,6801,860,2401,926,0002,481,6803,786,2402,971,120
702819#سی تی لسکن قفسه سینه به منظور تشخیص COVID-197.612.215.4667,4202,234,3102,311,2002,978,6204,545,5103,566,480
702820#سی تی اسکن ریه و مدیاستن با تزریق6.912.014.90607,0202,032,1102,097,2002,704,2204,129,3103,238,880
702825#سی تی اسکن ریه و مدیاستن با و بدون تزریق10.593.087.510930,1603,113,8803,214,2804,144,4406,328,1604,963,720
702835#سي تي اسكن مدياستن يا ريه با تزريق ديناميك7.52.550755,0002,527,5002,140,0002,895,0004,667,5003,560,000
702840#سی تی اسکن باقدرت تفکیک بالا HRCT یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق العادهUHRCT- بدون تزریق7.612.215.40667,4202,234,3102,311,2002,978,6204,545,5103,566,480
702845#سی تی اسکن باقدرت تفکیک بالا HRCT یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق العادهUHRCT- با تزریق8.982.616.370788,2202,638,7102,726,3603,514,5805,365,0704,208,840
702850#سی تی اسکن باقدرت تفکیک بالا HRCT یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق العادهUHRCT- با وبدون تزریق13.273.869.4101,165,7203,902,4604,027,4805,193,2007,929,9406,219,960
702855#سی تی اسکن شکم با تزریق7.662.235.430673,4602,254,5302,324,0402,997,5004,578,5703,590,680
702860#سی تی اسکن شکم بدون تزریق7.372.145.230646,2802,163,5402,238,4402,884,7204,401,9803,453,960
702865#سی تی اسکن شکم با و بدون تزریق12.023.498.5301,053,9803,528,3903,650,8404,704,8207,179,2305,633,160
702870#سی تی اسکن شکم و لگن بدون تزریق10.733.127.610942,2403,154,3203,257,0804,199,3206,411,4005,029,240
702875#سی تی اسکن شکم و لگن با تزریق11.353.38.050996,6003,336,3003,445,4004,442,0006,781,7005,319,800
702876#سی تی اسکن آنتروگرافی11.353.38.050996,6003,336,3003,445,4004,442,0006,781,7005,319,800
702880#سی تی اسکن شکم و لگن - با و بدون تزریق17.655.1312.5201,549,2605,186,4305,358,5606,907,82010,544,9908,272,400
702885#سی تی اسکن لگن بدون تزریق6.912.014.90607,0202,032,1102,097,2002,704,2204,129,3103,238,880
702890#سی تی اسکن لگن با تزریق7.362.145.220646,2802,163,5402,234,1602,880,4404,397,7003,449,680
702895#سی تی اسکن لگن با و بدون تزریق11.413.328.0901,002,6403,356,5203,462,5204,465,1606,819,0405,348,280
702900#سی تی اسکن 2و4میلی متری هر یک از اعضاء شکم با یا بدون تزریق - هر یک به تنهایی(پانکراس،کلیه ها،طحال و غدد فوق کلیوی)4.61.343.260404,6801,354,7401,395,2801,799,9602,750,0202,156,400
702905#سي تي اسكن لگن بدون تزريق ماده حاجب يا لگن استخوانی6.924.90604,0002,022,0002,097,2002,701,2004,119,2003,233,200
702915#سی تی بررسی 2و 4میلی متری اعضاء انفرادی و اختصاصی شکم با تزریق دینامیک(کبد)6.912.014.90607,0202,032,1102,097,2002,704,2204,129,3103,238,880
702920#سي تي اسكن سایر ناحیه های ستون فقرات بدون تزريق7.534.50906,0003,033,0001,926,0002,832,0004,959,0003,630,000
702925#سي تي اسكن ستون فقرات ناحیه توراسيك بدون تزريق7.534.50906,0003,033,0001,926,0002,832,0004,959,0003,630,000
702930#سي تي اسكن ستون فقرات ناحيه سرويكال بدون تزريق7.534.50906,0003,033,0001,926,0002,832,0004,959,0003,630,000
702935#سی تی اسکن ستون فقرات ناحیه لومبار بدون تزریق7.534.50906,0003,033,0001,926,0002,832,0004,959,0003,630,000
702940#سي تي اسكن سایر ناحیه های ستون فقرات با تزريق9.53.5601,057,0003,538,5002,568,0003,625,0006,106,5004,556,000
702945#سی تی اسکن سایر ناحیه های ستون فقرات با و بدون تزریق11.54.5701,359,0004,549,5002,996,0004,355,0007,545,5005,552,000
702950#سی تی اسکن ستون فقرات ناحیه لومبار با تزریق9.53.5601,057,0003,538,5002,568,0003,625,0006,106,5004,556,000
702955#سي تي اسكن ستون فقرات ناحیه توراسيك با تزريق9.53.5601,057,0003,538,5002,568,0003,625,0006,106,5004,556,000
702960#سي تي اسكن ستون فقرات ناحيه سرويكال با تزريق9.53.5601,057,0003,538,5002,568,0003,625,0006,106,5004,556,000
702965#سي تي اسكن ستون فقرات ناحیه توراسيك با و بدون تزريق11.54.5701,359,0004,549,5002,996,0004,355,0007,545,5005,552,000
702970#سي تي اسكن ستون فقرات ناحيه سرويكال با و بدون تزريق11.54.5701,359,0004,549,5002,996,0004,355,0007,545,5005,552,000
702975#سي تي اسكن ستون فقرات ناحيه لومبار با و بدون تزريق11.54.5701,359,0004,549,5002,996,0004,355,0007,545,5005,552,000
702980#سی تی اسکن مایلو یک جهت برای دو مهره و یک دیسک135801,510,0005,055,0003,424,0004,934,0008,479,0006,264,000
702985#سی تی اسکن هر سگمان از اندام5.671.654.020498,3001,668,1501,720,5602,218,8603,388,7102,657,760
702990#سی تی اسکن اندام فوقانی بدون کنتراست5.671.654.020498,3001,668,1501,720,5602,218,8603,388,7102,657,760
702995#سی تی اسکن اندام فوقانی با کنتراست6.681.944.740585,8801,961,3402,028,7202,614,6003,990,0603,130,640
703000#سی تی اسکن اندام فوقانی بدون و با کنتراست7.942.315.630697,6202,335,4102,409,6403,107,2604,745,0503,721,720
703005#سی تی اسکن اندام تحتانی بدون کنتراست5.71.740513,4001,718,7001,712,0002,225,4003,430,7002,677,600
703010#سی تی اسکن اندام تحتانی با کنتراست6.681.944.740585,8801,961,3402,028,7202,614,6003,990,0603,130,640
703015#سی تی اسکن اندام تحتانی با و بدون کنتراست7.942.315.630697,6202,335,4102,409,6403,107,2604,745,0503,721,720
703020#سی تی اسکن و محاسبه آنته ورشن هیپ با زانو6.291.834.460552,6601,850,1301,908,8802,461,5403,759,0102,948,320
703025#سی تی اسکن هر مفصل در یک جهت5.581.893.690570,7801,910,7901,579,3202,150,1003,490,1102,652,840
703030#سی تی اسکن و محاسبه مینرالیزاسیون استخوان7.662.235.430673,4602,254,5302,324,0402,997,5004,578,5703,590,680
703035#پروتکل بررسی همانژیوم کبدی شامل سی تی اسکن (بدون تزریق یا با تزریق دینامیک و تاخیری)8.42.460724,8002,426,4002,568,0003,292,8004,994,4003,931,200
703040#* Cone Beam CT؛ هر کوادرانت8350906,0003,033,0002,140,0003,046,0005,173,0003,844,000
703042#* Cone Beam CT؛ جهت بررسی مفصل گیجگاهی فکی دو طرفه93.55.501,057,0003,538,5002,354,0003,411,0005,892,5004,342,000
703044#* Cone Beam CT؛ جهت بررسی ضایعات استخوانی با و بدون تزریق114701,208,0004,044,0002,996,0004,204,0007,040,0005,268,000
703060#+بیهوشی برای انجام خدمات CT-Scan یا سی تی آنژیوگرافی 0ارزش تام 7.5 واحد000000
704000#MRI (به عنوان مثال Proton) دوطرفهiTMG8.342.066.280622,1202,082,6602,687,8403,309,9604,770,5003,857,920
704005#MRI(به عنوان مثال proton) مغز شامل brainstem بدون ماده حاجب8.342.066.280622,1202,082,6602,687,8403,309,9604,770,5003,857,920
704010#MRI (به عنوان مثالproton ) قفسه صدری (به عنوان مثال برای ارزیابی لنفادنوپاتی میدیاستیال) بدون ماده حاجب8.342.066.280622,1202,082,6602,687,8403,309,9604,770,5003,857,920
704015#MRI (به عنوان مثال proton) کانال spinal و محتویات آن ناحیه سرویکال بدون ماده حاجب8.342.066.280622,1202,082,6602,687,8403,309,9604,770,5003,857,920
704020#MRI کانال spinal و محتویات آن ناحیه لومبر بدون کنتراست (بدون ماده حاجب )8.342.066.280622,1202,082,6602,687,8403,309,9604,770,5003,857,920
704025#MRI (به عنوان مثال proton) کانال Spinal محتویات آن توراسیک بدون ماده حاجب8.342.066.280622,1202,082,6602,687,8403,309,9604,770,5003,857,920
704030#MRI (به عنوان مثال proton) لگن بدون ماده حاجب8.342.066.280622,1202,082,6602,687,8403,309,9604,770,5003,857,920
704035#MRI اندام فوقانی بازو یا ساعد به غیر از مفاصل بدون ماده حاجب8.342.066.280622,1202,082,6602,687,8403,309,9604,770,5003,857,920
704040#MRI هر مفصل اندام فوقانی بدون ماده حاجب8.342.066.280622,1202,082,6602,687,8403,309,9604,770,5003,857,920
704045#MRI (به عنوان مثال proton) اندام تحتانی بدون ماده حاجب8.342.066.280622,1202,082,6602,687,8403,309,9604,770,5003,857,920
704050#MRI (به عنوان مثال Proton) هر مفصل اندام تحتانی بدون ماده حاجب8.342.066.280622,1202,082,6602,687,8403,309,9604,770,5003,857,920
704055#MRI (به عنوان مثال proton) شکم بدون مواد حاجب8.342.066.280622,1202,082,6602,687,8403,309,9604,770,5003,857,920
704060#MRI اوربیت، صورت، و یا گردن بدون ماده حاجب8.342.066.280622,1202,082,6602,687,8403,309,9604,770,5003,857,920
704065#MRI مغز شامل brainstem با ماده حاجب10.353.017.340909,0203,043,1103,141,5204,050,5406,184,6304,851,200
704070#MRI قفسه صدری با ماده حاجب10.353.017.340909,0203,043,1103,141,5204,050,5406,184,6304,851,200
704075#MRI سرویکال spinal با ماده حاجب10.353.017.340909,0203,043,1103,141,5204,050,5406,184,6304,851,200
704080#MRI توراسیک با ماده حاجب10.353.017.340909,0203,043,1103,141,5204,050,5406,184,6304,851,200
704085#MRI ناحیه لومبار با ماده حاجب10.353.017.340909,0203,043,1103,141,5204,050,5406,184,6304,851,200
704090#MRI (به عنوان مثال proton) لگن با ماده حاجب10.353.017.340909,0203,043,1103,141,5204,050,5406,184,6304,851,200
704095#MRI اندام فوقانی به غیر از مفاصل با ماده حاجب10.353.017.340909,0203,043,1103,141,5204,050,5406,184,6304,851,200
704100#MRI هر مفصل اندام فوقانی با ماده حاجب10.353.017.340909,0203,043,1103,141,5204,050,5406,184,6304,851,200
704105#MRI اندام تحتانی با ماده حاجب (به عنوان مثال proton)10.353.017.340909,0203,043,1103,141,5204,050,5406,184,6304,851,200
704110#MRIهر مفصل اندام تحتانی با ماده حاجب (به عنوان مثال Proton) 10.353.017.340909,0203,043,1103,141,5204,050,5406,184,6304,851,200
704115#MRI شکم با مواد حاجب (به عنوان مثال proton) 10.353.017.340909,0203,043,1103,141,5204,050,5406,184,6304,851,200
704120#MRI اوربیت، صورت، و یا گردن با ماده حاجب14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704125#MRI مغز با و بدون ماده حاجب14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704130#MRI پستان یک طرفه با و بدون ماده حاجب14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704135#MRI پستان دو طرفه با و بدون ماده حاجب17.194.6312.5601,398,2604,680,9305,375,6806,773,94010,056,6108,005,520
704140#MRI قفسه صدری با و بدون ماده حاجب14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704145#MRA قفسه صدری شامل میوکارد با و بدون ماده حاجب14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704150#MRI سرویکال با و بدون ماده حاجب14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704155#MRI توراسیک با و بدون ماده حاجب14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704160#MRI ناحیه لومبار با و بدون ماده حاجب14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704165#MRI (به عنوان مثال proton) لگن با و بدون ماده حاجب14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704167#MRI جنین14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704170#MRI اندام فوقانی به غیر از مفاصل با و بدون ماده حاجب14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704175#MRI هر مفصل اندام فوقانی با و بدون ماده حاجب14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704180#MRI (به عنوان مثال proton) اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704185#MRI (به عنوان مثال Proton) هر مفصل اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704190#MRI (به عنوان مثال proton) شکم با و بدون مواد حاجب14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704195#MRI اوربیت، صورت، و یا گردن با و بدون ماده حاجب14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704200#MRM ( MRماموگرافی- دو طرفه )11.13.767.3401,135,5203,801,3603,141,5204,277,0406,942,8805,277,200
704205#MRM (MR ماموگرافی- یک طرفه)8.852.576.280776,1402,598,2702,687,8403,463,9805,286,1104,147,600
704210#MR یوروگرافی( MRU دینامیک)14.764.2910.4701,295,5804,337,1904,481,1605,776,7408,818,3506,917,880
704215#MR آرتروگرافی14.764.2910.4701,295,5804,337,1904,481,1605,776,7408,818,3506,917,880
704220#MRA گردن بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب14.114.789.3301,443,5604,832,5803,993,2405,436,8008,825,8206,708,280
704225#MRA سر(مغز) بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب14.114.789.3301,443,5604,832,5803,993,2405,436,8008,825,8206,708,280
704230#MRA کانال spinal و محتویات آن با یا بدون ماده حاجب14.114.789.3301,443,5604,832,5803,993,2405,436,8008,825,8206,708,280
704235#MRA (آنژیوگرافی) لگن با یا بدون ماده حاجب14.114.789.3301,443,5604,832,5803,993,2405,436,8008,825,8206,708,280
704240#MRA (آنژیوگرافی) اندام فوقانی با یا بدون ماده حاجب14.114.789.3301,443,5604,832,5803,993,2405,436,8008,825,8206,708,280
704245#MRA (آنژیوگرافی) اندام تحتانی با یابدون ماده حاجب14.114.789.3301,443,5604,832,5803,993,2405,436,8008,825,8206,708,280
704250#MRA (آنژیوگرافی) شکم با یا بدون مواد حاجب14.114.789.3301,443,5604,832,5803,993,2405,436,8008,825,8206,708,280
704255#MRA (آنژیوگرافی) گردن بدون ماده حاجب و بعد از آن با ماده حاجب با سایر سکانس‌ها14.333.8610.4701,165,7203,902,4604,481,1605,646,8808,383,6206,673,640
704260#MRV (MR ونوگرافی)14.114.789.3301,443,5604,832,5803,993,2405,436,8008,825,8206,708,280
704265#MRS (اسپکتروسکوپی)14.855.039.8201,519,0605,085,3304,202,9605,722,0209,288,2907,060,000
704270#MRI دینامیک هر قسمت بدن بجز قلب14.255.428.8301,636,8405,479,6203,779,2405,416,0809,258,8606,857,800
704275#MRI کاردیاک برای function با و یا بدون مورفولوژی – مطالعه کامل14.255.428.8301,636,8405,479,6203,779,2405,416,0809,258,8606,857,800
704280#MRI کاردیاک برای مورفولوژی بدون ماده حاجب14.255.428.8301,636,8405,479,6203,779,2405,416,0809,258,8606,857,800
704285#MRI کاردیاک برای مورفولوژی با ماده حاجب14.255.428.8301,636,8405,479,6203,779,2405,416,0809,258,8606,857,800
704290#MRI برای velocity flow mapping14.255.428.8301,636,8405,479,6203,779,2405,416,0809,258,8606,857,800
704295#MRI اسکوپی 14.255.428.8301,636,8405,479,6203,779,2405,416,0809,258,8606,857,800
704300#MR کلانژیوگرافی (MRCP ) 14.255.428.8301,636,8405,479,6203,779,2405,416,0809,258,8606,857,800
704305#MRU(MR یوروگرافی استاتیک)14.255.428.8301,636,8405,479,6203,779,2405,416,0809,258,8606,857,800
704310#*تصوير برداري عملكردي BOLD شامل پروتكل هاي مغز با يا بدون حداقل 4 ناحيه فعاليت به عنوان مثال موتور اندام های مختلف، زبان و حافظه 3082202,416,0008,088,0009,416,00011,832,00017,504,00013,960,000
704312#*تصوير برداري عملكردي DTI (با تراکتوگرافی) شامل پروتكل هاي مغز با یا بدون حداقل 60 گراديان يا 30 جهت باNEXT دو برابر1541101,208,0004,044,0004,708,0005,916,0008,752,0006,980,000
704314#*تصوير برداري MRS شامل پروتكل هاي مغز با و بدون، SVS-30، SVS-135 از نواحي ضايعه و كنترل نرمال و CSI-1353082202,416,0008,088,0009,416,00011,832,00017,504,00013,960,000
704316#*تصوير برداري مغزي فيزيولوژيك Perfusion MRI شامل پروتكلهاي مغزي با و بدون؛ T1-EPI، T2-EPI ديناميك براي روش DCE يا DSC214.516.501,359,0004,549,5007,062,0008,421,00011,611,5009,618,000
704318#*تصوير برداري مغزي TUMOR MAPPING MRI شامل پروتكل هاي مغزي با و بدون؛ FLAIR، DWI/ADC، يكي از روشهاي Perfusion يا MRS2552001,510,0005,055,0008,560,00010,070,00013,615,00011,400,000
704320#*تصوير برداري مغزي STROKE MAPPING MRI شامل پروتكلهاي مغزي با و بدون؛ FLAIR، DWI/ADC، DSC Perfusion, CE-MRA(3D-TOF)1541101,208,0004,044,0004,708,0005,916,0008,752,0006,980,000
704322#*تصوير برداري مغزي SEIZURE MAPPING MRI شامل پروتكلهاي مغزي با و بدون؛ FLAIR، DWI/ADC، DSC Perfusion, CE-MRA(3D-TOF)3082202,416,0008,088,0009,416,00011,832,00017,504,00013,960,000
704350#بیهوشی برای انجام خدمات؛ رادیوتراپی، پزشکی هسته ای، PET-CT، MRI، 0ارزش تام 9 واحد000000
704600#جذب ید تیروئید 2.51.161.340350,3201,172,760573,520923,8401,746,2801,232,400
704605#اسكن تيروئيد با يد 1316330906,0003,033,0001,284,0002,190,0004,317,0002,988,000
704610#اسكن تمام بدن با يد راديواكتيو167902,114,0007,077,0003,852,0005,966,00010,929,0007,828,000
704615#درمان پرکاري تيروئيد تا 10 mci138502,416,0008,088,0002,140,0004,556,00010,228,0006,684,000
704620#درمان پرکاري تيروئيد تا 15 mci1610603,020,00010,110,0002,568,0005,588,00012,678,0008,248,000
704625#درمان پرکاري تيروئيد تا 20 mci1811703,322,00011,121,0002,996,0006,318,00014,117,0009,244,000
704630#درمان پرکاري تيروئيد تا 25 mci2012803,624,00012,132,0003,424,0007,048,00015,556,00010,240,000
704635#درمان پرکاری تیروئید تا 30 mci22.5139.503,926,00013,143,0004,066,0007,992,00017,209,00011,450,000
704640#درمان کانسر تیروئید تا 50 mci24.513.51104,077,00013,648,5004,708,0008,785,00018,356,50012,376,000
704645#درمان کانسرتیروئید تا 100 mci (بدون هزینه بستری)32191305,738,00019,209,0005,564,00011,302,00024,773,00016,356,000
704650#درمان کانسرتیروئید تا 150 mci (بدون هزینه بستری)42231906,946,00023,253,0008,132,00015,078,00031,385,00021,196,000
704655#درمان کانسرتیروئید تا 200 mci (بدون هزینه بستری)50262407,852,00026,286,00010,272,00018,124,00036,558,00025,040,000
704660#درمان کانسرتیروئید با ید 131 تا 300 mci61233806,946,00023,253,00016,264,00023,210,00039,517,00029,328,000
704665#اسكن قلب با تاليوم يا راديو داروهاي مشابه در يک مرحله42162604,832,00016,176,00011,128,00015,960,00027,304,00020,216,000
704670#اسکن قلب با دو مرحله Rest and /or Stress)،Planar)50242607,248,00024,264,00011,128,00018,376,00035,392,00024,760,000
704675#اسكن پرفيوژن توام با فونكسيون قلب Gated MIBI50242607,248,00024,264,00011,128,00018,376,00035,392,00024,760,000
704680#اسكن پرفيوژن با حرکات ديواره50242607,248,00024,264,00011,128,00018,376,00035,392,00024,760,000
704685#اسکن تمام بدن با تالیوم (MIBI)39.8613.9525.9104,212,90014,103,45011,089,48015,302,38025,192,93019,013,080
704690#اسكن پاراتيروئيد با هر نوع راديودارو35161904,832,00016,176,0008,132,00012,964,00024,308,00017,220,000
704695#لوکالیزاسیون رادیو داروها یا توزیع رادیو دارو در تومور (تصویربرداری از منطقه محدود از جمله اسکن پستان با MIBI)28.8410.0918.7503,047,18010,200,9908,025,00011,072,18018,225,99013,756,120
704700#اسکن گالیوم (منطقه محدود)50.1320.6429.4906,233,28020,867,04012,621,72018,855,00033,488,76024,345,240
704705#اسکن قشر آدرنال 44.416.5227.8804,989,04016,701,72011,932,64016,921,68028,634,36021,316,000
704710#درمان متاستاز استخوان با استرانسيوم 89 (متاسترون) 20060140018,120,00060,660,00059,920,00078,040,000120,580,00094,000,000
704720#اسکن پس از تحریک تیروئید (بدون احتساب TSH)3.811.572.240474,1401,587,270958,7201,432,8602,545,9901,850,480
704725#اسكن تيروئيد با تكنسيوم64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
704730#اسکن تیروئید با تالیوم یا MIBI22.777.9714.802,406,9408,057,6706,334,4008,741,34014,392,07010,861,360
704735#اسکن مغز استخوان-لنفوم (whole body)15.836.219.6201,875,4206,278,3104,117,3605,992,78010,395,6707,644,640
704740#اسکن مغز استخوان(limited)15.836.219.6201,875,4206,278,3104,117,3605,992,78010,395,6707,644,640
704745#اسکن مغز استخوان (multiple)15.836.219.6201,875,4206,278,3104,117,3605,992,78010,395,6707,644,640
704750#تعیین حجم خون با پلاسما20.588.0812.502,440,1608,168,8805,350,0007,790,16013,518,8809,939,440
704755#مطالعه طول عمر گلبول قرمز با کروم 5124.249.0215.2202,724,0409,119,2206,514,1609,238,20015,633,38011,637,520
704760#مطالعه طول عمر گلبول قرمز در طحال یا کبد 24.249.0215.2202,724,0409,119,2206,514,1609,238,20015,633,38011,637,520
704765#سکستراسیون گلبول های قرمز در طحال یا کبد24.249.0215.2202,724,0409,119,2206,514,1609,238,20015,633,38011,637,520
704770#میزان ناپدید شدن آهن رادیواکتیو از پلاسما24.249.0215.2202,724,0409,119,2206,514,1609,238,20015,633,38011,637,520
704775#جذب آهن رادیواکتیو به گلبول قرمز 24.249.0215.2202,724,0409,119,2206,514,1609,238,20015,633,38011,637,520
704780# توزیع و ذخیره آهن رادیواکتیو برای سیانوکوبالامین24.249.0215.2202,724,0409,119,2206,514,1609,238,20015,633,38011,637,520
704785#اسکن طحال به تنهایی7.253.244.010978,4803,275,6401,716,2802,694,7604,991,9203,556,600
704790#اسکن مجاری و غدد لنفاوی 2313.59.504,077,00013,648,5004,066,0008,143,00017,714,50011,734,000
704795#اسکن مجاری و کیسه صفرا (هپاتوبیلیری- هایدا)14.316.627.6901,999,2406,692,8203,291,3205,290,5609,984,1407,051,480
704800#اسکن کبد و طحال 12.796.116.6801,845,2206,177,2102,859,0404,704,2609,036,2506,329,520
704805#مطالعه جذب ویتامین B12 (شیلینگ) بدون فاکتور داخلی17.686.1911.4901,869,3806,258,0904,917,7206,787,10011,175,8108,433,640
704810#مطالعه جذب ویتامین B12 با فاکتور داخلی20.727.2513.4702,189,5007,329,7505,765,1607,954,66013,094,9109,883,160
704815#مطالعات ترکیبی جذب B12 با و بدون فاکتور داخلی26.7711.0215.7503,328,04011,141,2206,741,00010,069,04017,882,22013,000,360
704820#اسکن تخلیه معده 11.84.637.1701,398,2604,680,9303,068,7604,467,0207,749,6905,698,600
704825#اسکن برگشت معده به مری(ریفلاکس) 12.195.027.1701,516,0405,075,2203,068,7604,584,8008,143,9805,920,120
704830#اسکن دیورتیکول مکل 10.354.266.0901,286,5204,306,8602,606,5203,893,0406,913,3805,026,200
704835#اسکن خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی 14.726.068.6601,830,1206,126,6603,706,4805,536,6009,833,1407,148,560
704840#اسکن از غدد بزاقی 9.373.286.090990,5603,316,0802,606,5203,597,0805,922,6004,469,560
704845#اسکن استخوان با Spect25111403,322,00011,121,0005,992,0009,314,00017,113,00012,240,000
704850#اسکن استخوان planar با هر نوع رادیودارو (منطقه محدود مانند جمجمه، لگن و غیره)14.064.929.1401,485,8404,974,1203,911,9205,397,7608,886,0406,706,480
704855#اسكن استخوان Planar تمام بدن، اسكلتي عضلاني (Whole Body Bone Scan)21101103,020,00010,110,0004,708,0007,728,00014,818,00010,388,000
704860#اسکن برای تعیین مایع در پریکارد 11.093.887.2101,171,7603,922,6803,085,8804,257,6407,008,5605,289,720
704865#اسکن آنژیوگرافی از جریان خون قلب با تعیین EF در حال استراحت 13.075.387.6901,624,7605,439,1803,291,3204,916,0808,730,5006,347,160
704870#آنژیوگرافی با تعیین EF در حال ورزش (بدون احتساب تست ورزش)17.017.879.1402,376,7407,956,5703,911,9206,288,66011,868,4908,382,080
704875#اسکن انفارکتوس میوکارد با تکنزیوم پیروفسفات 11.874.667.2101,407,3204,711,2603,085,8804,493,2007,797,1405,732,760
704880#اسکن انفارکتوس میوکارد(planar)11.874.667.2101,407,3204,711,2603,085,8804,493,2007,797,1405,732,760
704885#اسکن شنت های قلبی 11.234.187.0501,262,3604,225,9803,017,4004,279,7607,243,3805,391,640
704890#اسكن پرفيوژن ريه147702,114,0007,077,0002,996,0005,110,00010,073,0006,972,000
704895#اسكن (تهويه ريوي) با هر روش178902,416,0008,088,0003,852,0006,268,00011,940,0008,396,000
704900#اسکن مغز با تکنزیوم فقط در فاز flow 11.074.126.9501,244,2404,165,3202,974,6004,218,8407,139,9205,314,760
704905#سیسترنوگرافی یا Tc99m(بدون احتساب هزینه پونکسیون مایع نخاعی)11.074.126.9501,244,2404,165,3202,974,6004,218,8407,139,9205,314,760
704910#سیسترنوگرافی یا In-111 (بدون احتساب هزینه پونکسیون مایع نخاعی)30.0110.519.5103,171,00010,615,5008,350,28011,521,28018,965,78014,314,280
704915#بررسی نشت مایع مغزی نخاعی (CSF leakage) 12.354.597.7601,386,1804,640,4903,321,2804,707,4607,961,7705,928,400
704920#ارزیابی شنت مغزی 11.093.887.2101,171,7603,922,6803,085,8804,257,6407,008,5605,289,720
704925#اسکن جريان خون داخل مغز با يدوآمفتامين يا Tc، HMPAO يا Tc، ECD يا راديوداروهاي مشابه با احتساب راديودارو و كيت (Brain Perfusion)40162404,832,00016,176,00010,272,00015,104,00026,448,00019,360,000
704930#اسكن قشر كليه‌ها (استاتيك با DMSA)158702,416,0008,088,0002,996,0005,412,00011,084,0007,540,000
704935#اسكن ديناميک از كليه‌ها با مطالعه جريان خون عروقي و فانکشن کليه بدون مداخله دارويي189902,718,0009,099,0003,852,0006,570,00012,951,0008,964,000
704940#اسکن کلیه با مطالعه جریان عروقی و فانکشن کلیه با و بدون تجویز کاپتوپریل 28.4912.7315.7603,844,46012,870,0306,745,28010,589,74019,615,31013,975,920
704945#اسکن باقیمانده ادرار در مثانه 10.94.286.6201,292,5604,327,0802,833,3604,125,9207,160,4405,264,400
704950#اسكن رفلاكس ميزناي (بدون احتساب هزينه سوندگذاري)178902,416,0008,088,0003,852,0006,268,00011,940,0008,396,000
704955#اسکن رفلاکس حالب و باقیمانده ادرار در مثانه18.619.169.4502,766,3209,260,7604,044,6006,810,92013,305,3609,247,480
704960#اسکن بیضه ها با مطالعه جریان خون عروقی 10.723.996.7301,204,9804,033,8902,880,4404,085,4206,914,3305,146,760
704965#اسكن مجاري اشكي (داكريوسيستوگرافي)10.555.501,510,0005,055,0002,354,0003,864,0007,409,0005,194,000
704970#اسکن بخش مرکزی آدرنال و یا تمام بدن برای تعیین محل فئوکروموسیتوم یا سایر تومورهای نورواکتودرمال یا MIBG59.5925.6133.9807,734,22025,891,71014,543,44022,277,66040,435,15029,089,920
704975#درمان پلی سایتمی ورا و لوسمی مزمن و غیره با احتساب رادیو دارو با فسفر 3224.759.2115.5402,781,4209,311,3106,651,1209,432,54015,962,43011,882,400
704980#اسکن با منوکلنال آنتی بادی نشان دار شده برای تشخیص تومورها و عفونتها55.0819.2835.805,822,56019,492,08015,322,40021,144,96034,814,48026,273,440
704985#اسکن برای بررسی و لکالیزاسیون تومور های فعال (بررسی تمام بدن در چند مرحله مثلا با گالیم)55262907,852,00026,286,00012,412,00020,264,00038,698,00027,180,000
704990#اسکن با منوکلنال آنتی بادی برای تشخیص عفونت55.0819.2835.805,822,56019,492,08015,322,40021,144,96034,814,48026,273,440
704995#تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 148.834.354.4801,313,7004,397,8501,917,4403,231,1406,315,2904,388,240
705000#اسکن RBC برای تشخیص همانژیوم (برای یک عضو یا بیشتر)16.186.0210.1601,818,0406,086,2204,348,4806,166,52010,434,7007,767,840
705005#اسکن تمام بدن DMSA قلیایی 13.24.918.2901,482,8204,964,0103,548,1205,030,9408,512,1306,337,000
705010#اسکن تمام بدن با گلبول سفید نشاندار شده 24.668.6316.0302,606,2608,724,9306,860,8409,467,10015,585,77011,762,680
705015#اسکن با اگونیست گیرنده سوماتواستاتین (مثل اوکتروتاید)61.6521.5840.0706,517,16021,817,38017,149,96023,667,12038,967,34029,407,400
705020#اسکن با سایر پپتیدها نظیر Tc-Bombesin(UBI) ،Tc-Ubiquicidin، ...61.6521.5840.0706,517,16021,817,38017,149,96023,667,12038,967,34029,407,400
705025#تصویربرداری ترمبوز وریدی15.635.4710.1601,651,9405,530,1704,348,4806,000,4209,878,6507,455,440
705030#ونوگرافیunilateral15.635.4710.1601,651,9405,530,1704,348,4806,000,4209,878,6507,455,440
705035#ونوگرافیbilateral18.776.5712.201,984,1406,642,2705,221,6007,205,74011,863,8708,953,360
705040#درمان MIBG (براي درمان فئوكروموسيتوم، نوروبلاستوم يا تومورهاي مشابه)1156550019,630,00065,715,00021,400,00041,030,00087,115,00058,320,000
705045#درمان متاستاز هاي منتشر استخوان با تزريق وريدي راديو دارو هاي مختلف نظير ساماريوم 153، رنيوم 188 و 186، لوتشيوم 177 16060100018,120,00060,660,00042,800,00060,920,000103,460,00076,880,000
705050#درمان اتنخابي متاستاز کبدي با راديوداروهاي ميکروسفر (راديوابلاسيون متاستازهاي موضعي داخل کبدي)16060100018,120,00060,660,00042,800,00060,920,000103,460,00076,880,000
705055#درمان داخل مفصلي با راديوداروها (راديوسينووکتومي با ايتريوم 90، رنيوم 186) هزینه پونکسیون داخل مفصلی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی‌باشد16060100018,120,00060,660,00042,800,00060,920,000103,460,00076,880,000
705060#*اسکن PET-CT تمام بدن با FDG بدون احتساب هزینه پرتوداروی FDG 16460104018,120,00060,660,00044,512,00062,632,000105,172,00078,592,000
705065#*اسکن PET-CT عضله قلب با FDG بدون احتساب هزینه پرتوداروی FDG 15938121011,476,00038,418,00051,788,00063,264,00090,206,00073,372,000
705070#*اسکن PET-CT مغز با FDG بدون احتساب هزینه پرتوداروی FDG 15938121011,476,00038,418,00051,788,00063,264,00090,206,00073,372,000
705075#اندازه گیری GFR کلیه ها به روش پزشکی هسته ای14.737.047.6902,126,0807,117,4403,291,3205,417,40010,408,7607,290,040
705080#اسکن به روش اسپکت7.363.034.330915,0603,063,3301,853,2402,768,3004,916,5703,574,280
705085#اسکن به روش اسپکت CT (با یا بدون attenuation correction) به مبلغ مبنا اضافه می شود9.874.065.8101,226,1204,104,6602,486,6803,712,8006,591,3404,792,760
705090#*رادیوداروی FDG18 برای اسکن PET-CT105208506,040,00020,220,00036,380,00042,420,00056,600,00047,740,000
705290#مدیریت درمان رادیوتراپی پیش از شروع درمان 5501,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
705295#مدیریت درمان رادیوتراپی در حین درمان به ازای هر 5 جلسه که درمان‌های چند بار در روز را نیز شامل می‌شود و لزومی ندارد جلسات درمانی در روزهای پشت سر هم باشند. یک تا چهار جلسه باقیمانده در انتهای درمان نیز به عنوان یک مجموعه پنج‌تایی در نظر گرفته می‌شود 330906,0003,033,000513,6001,419,6003,546,6002,217,600
705300# سیمولاتور با گرافی ساده برای دوره کامل رادیوتراپی55001,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
705305#سیمولاتور با سایر روشهای تصویربرداری 1515004,530,00015,165,0002,568,0007,098,00017,733,00011,088,000
705315#طراحی درمان برای یک ناحیه درمانی با فیلد ساده برای دوره کامل رادیوتراپی3030009,060,00030,330,0005,136,00014,196,00035,466,00022,176,000
705320#مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی غیر Conformal برای هر جلسه1.21.200362,4001,213,200205,440567,8401,418,640887,040
705325#محاسبات پایه رادیوتراپی شامل دوزیمتری و دوزیمتری اختصاصی ارزیابی پارامترهای درمان، تضمین کیفیت انتقال دوز، دوز عمقی محور مرکزی، TDF ،NSD، محاسبات Gap ،Off Axis Factor، فاکتور غیریکنواختی بافت، محاسبات دوز سطحی و عمقی پرتوهای غیریونیزان1010003,020,00010,110,0001,712,0004,732,00011,822,0007,392,000
705330#درمان رادیوتراپی بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی4040001,712,0001,712,0001,712,0001,712,000
705335# سیمولاتور با گرافی ساده برای دوره کامل رادیوتراپی55001,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
705340# سیمولاتور با گرافی ساده برای دوره کامل رادیوتراپی1515004,530,00015,165,0002,568,0007,098,00017,733,00011,088,000
705350# طراحی درمان برای یک ناحیه درمانی با فیلد پیچیده برای دوره کامل رادیوتراپی40400012,080,00040,440,0006,848,00018,928,00047,288,00029,568,000
705352#طراحی مجدد درمان برای رادیوتراپی پیچیده برای بیماران که بیش از دو فاز درمانی داشتند، برای اندام‌های دارای اندیکاسیون طراحی مجدد بر اساس فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2020006,040,00020,220,0003,424,0009,464,00023,644,00014,784,000
705355#طراحی و ساخت شیلدهای متعدد، استنت، شیلد bite یا بولوس برای دوره کامل رادیوتراپی55001,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
705360#طراحی و ساخت شیلد های بی قاعده، شیلدهای خاص، جبران کننده، وج، قالب گیری (mold) یا casts یا مولتی لیف برای دوره کامل رادیوتراپی99002,718,0009,099,0001,540,8004,258,80010,639,8006,652,800
705370#کانتورینک تومور برای دوره کامل رادیوتراپی1212003,624,00012,132,0002,054,4005,678,40014,186,4008,870,400
705375#مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی غیر Conformal برای هر جلسه1.21.200362,4001,213,200205,440567,8401,418,640887,040
705380#مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی Conformal برای هر جلسه 2200604,0002,022,000342,400946,4002,364,4001,478,400
705390#کانتورینک ارگان در معرض خطر برای دوره کامل رادیوتراپی99002,718,0009,099,0001,540,8004,258,80010,639,8006,652,800
705395#استفاده از پورتال فیلم رادیولوژیک برای تایید (وریفیکاسیون) درمان به ازای هر مورد اجرا2200604,0002,022,000342,400946,4002,364,4001,478,400
705398#محاسبات پایه رادیوتراپی جهت درمان ساده رادیوتراپی شامل دوزیمتری و دوزیمتری اختصاصی ارزیابی پارامترهای درمان، تضمین کیفیت انتقال دوز، دوز عمقی محور مرکزی، TDF، NSD، محاسبات Gap، Off Axis Factor، فاکتور یکنواختی بافت، محاسبات دوز سطحی و عمقی پرتوهای غیریونیزان1010003,020,00010,110,0001,712,0004,732,00011,822,0007,392,000
705400#محاسبات پایه رادیوتراپی جهت درمان پیچیده رادیوتراپی شامل دوزیمتری و دوزیمتری اختصاصی، ارزیابی پارامترهای درمان، تضمین کیفیت انتقال دوز، دوز عمقی محور مرکزی، TDF، NSD، محاسبات Gap ،Off Axis Factor، فاکتور غیریکنواختی بافت، محاسبات دوز سطحی و عمقی پرتوهای غیریونیزان1515004,530,00015,165,0002,568,0007,098,00017,733,00011,088,000
705404#درمان رادیوتراپی بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی4040001,712,0001,712,0001,712,0001,712,000
705405#درمان رادیوتراپی بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی5050002,140,0002,140,0002,140,0002,140,000
705410#درمان رادیوتراپی ساده بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی با دستگاه شتاب دهنده خطی با انرژی B بیش از 8 مگاولت تا 15 مگاولت 5050002,140,0002,140,0002,140,0002,140,000
705415#درمان رادیوتراپی ساده بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی دستگاه شتاب دهنده خطی با انرژی 16C مگاولت و بیشتر6060002,568,0002,568,0002,568,0002,568,000
705420#درمان رادیوتراپی پیچیده بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی دستگاه شتاب دهنده خطی با انرژی B بیش از 8 مگاولت تا 15 مگاولت7070002,996,0002,996,0002,996,0002,996,000
705425#درمان رادیوتراپی پیچیده بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی دستگاه شتاب دهنده خطی با انرژی 16C مگاولت و بیشتر8.508.50003,638,0003,638,0003,638,0003,638,000
705430#درمان رادیوتراپی ساده بیمار با دستگاه کبالت 101000428,000428,000428,000428,000
705435#درمان رادیوتراپی پیچیده بیمار با دستگاه کبالت1.201.2000513,600513,600513,600513,600
705445#سیمولاتور با سایر روشهای تصویربرداری برای دوره کامل رادیوتراپی (سی تی اسکن، ام ار ای، سونوگرافی و پت اسکن) 1515004,530,00015,165,0002,568,0007,098,00017,733,00011,088,000
705450#طراحی درمان برای یک ناحیه درمانی با استفاده از یک فیلد پیچیده برای دوره کامل رادیوتراپی55550016,610,00055,605,0009,416,00026,026,00065,021,00040,656,000
705452#طراحی مجدد درمان به روش IMRT برای بیماران که بیش از دو فاز درمانی دارند، برای اندام‌های دارای اندیکاسیون طراحی مجدد بر اساس فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2020006,040,00020,220,0003,424,0009,464,00023,644,00014,784,000
705455#کانتورینک تومور برای دوره کامل رادیوتراپی3333009,966,00033,363,0005,649,60015,615,60039,012,60024,393,600
705460#مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی IMRT برای هر جلسه2.52.500755,0002,527,500428,0001,183,0002,955,5001,848,000
705465#کانتورینک ارگان در معرض خطر برای دوره کامل رادیوتراپی2525007,550,00025,275,0004,280,00011,830,00029,555,00018,480,000
705470#استفاده از پورتال فیلم رادیولوژیک برای تایید (وریفیکاسیون) درمان به ازای هر مورد اجرا2200604,0002,022,000342,400946,4002,364,4001,478,400
705472#*هدایت سی تی اسکن یا Cone Beam CT برای تعبیه میدان¬های پرتو درمانی (براساس استاندارد¬های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اندیکاسیون¬های مصوبه هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور، برای خدمت IMRT، تحت پوشش بیمه پایه قرار می گیرد.) (انجام همزمان این خدمت با کد ملی 705470 در یک روز قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد)7.252.2550679,5002,274,7502,140,0002,819,5004,414,7503,418,000
705475#محاسبات IMRT، شامل هیستوگرام دوز- حجم برای بافت هدف و تعیین تحمل نسبی ارگان های حیاتی2525007,550,00025,275,0004,280,00011,830,00029,555,00018,480,000
705480#درمان رادیوتراپی بیمار با روش IMRT به ازای تعداد جلسات درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی5005000021,400,00021,400,00021,400,00021,400,000
705505#+درمان براکی تراپی بیمار بر روی دستگاه HDR (دوز بالا) به ازای هر جلسه (برای دستگاه MDR ،70 درصد تعرفه مربوطه قابل اخذ می‌باشد)130013000055,640,00055,640,00055,640,00055,640,000
705510# براکی تراپی سیلندر واژینال و رکتال شامل قراردادن اپلیکاتور، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه3030009,060,00030,330,0005,136,00014,196,00035,466,00022,176,000
705515#براکی تراپی سیلندر اوویید واژینال شامل قراردادن اپلیکاتور، طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه35350010,570,00035,385,0005,992,00016,562,00041,377,00025,872,000
705520# براکی تراپی سیلندرتاندوم اویید شامل قراردادن اپلیکاتور، طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه5050015,100,00050,550,0008,560,00023,660,00059,110,00036,960,000
705525# براکی تراپی مری یا نازوفارنکس یا ریه شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان) محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه50500015,100,00050,550,0008,560,00023,660,00059,110,00036,960,000
705530# براکی تراپی مجاری صفراوی شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه35350010,570,00035,385,0005,992,00016,562,00041,377,00025,872,000
705535#براکی تراپی سطحی پوستی شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن، طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه3030009,060,00030,330,0005,136,00014,196,00035,466,00022,176,000
705540# براکی تراپی ارگان های لگنی (غیراز پروستات) شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن، طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه7575022,650,00075,825,00012,840,00035,490,00088,665,00055,440,000
705545#براکی تراپی بافت نرم سرگردن و اندام ها شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه3535010,570,00035,385,0005,992,00016,562,00041,377,00025,872,000
705550#براکی تراپی پروستات شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه105105031,710,000106,155,00017,976,00049,686,000124,131,00077,616,000
705555# براکی تراپی مغز شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه7070021,140,00070,770,00011,984,00033,124,00082,754,00051,744,000
705610#*انجام درمان رادیوتراپی حین جراحی (IORT) با اشعه ایکس به روش دوز کامل (Full dose) 23080150024,160,00080,880,00064,200,00088,360,000145,080,000109,640,000
705611#*انجام درمان رادیوتراپی حین جراحی (IORT) با اشعه ایکس به روش دوز مکمل (Boost) 1843415010,268,00034,374,00064,200,00074,468,00098,574,00083,512,000
705615#*انجام درمان رادیوتراپی حین جراحی (IORT) با الکترون به روش دوز کامل
(Full dose)
28090190027,180,00090,990,00081,320,000108,500,000172,310,000132,440,000
705616#*انجام درمان رادیوتراپی حین جراحی (IORT) با الکترون به روش دوز مکمل (Boost) 2344419013,288,00044,484,00081,320,00094,608,000125,804,000106,312,000
705620#*انجام درمان رادیوتراپی به روش استریوتاکتیک به ازای هر جلسه درمان346100246030,200,000101,100,000105,288,000135,488,000206,388,000162,088,000
705650#*استفاده از هایپرترمی خارجی به صورت موضعی یا تمام بدن در درمان رادیوتراپی و شیمی درمانی؛ به ازای هر جلسه9.536.50906,0003,033,0002,782,0003,688,0005,815,0004,486,000
706000#OCT یک چشم (شامل کلیه هزینه ها) 4.021.72.320513,4001,718,700992,9601,506,3602,711,6601,958,560
706005#OCT دو چشم (شامل کلیه هزینه ها)6.773.872.901,168,7403,912,5701,241,2002,409,9405,153,7703,439,360
706010#اسکن کان فوکال یک چشم 2.230.891.340268,780899,790573,520842,3001,473,3101,079,040
706015#اسکن کان فوکال دو چشم 3.682.011.670607,0202,032,110714,7601,321,7802,746,8701,856,440
706020#UBM هر یک از چشم‌ها8.253.34.950996,6003,336,3002,118,6003,115,2005,454,9003,993,000
706030#*اندازه‌گیری سلول‌های قرنیه یا اسپکولار مایکروسکوپی (ECC)؛ هر دو چشم 41.52.50453,0001,516,5001,070,0001,523,0002,586,5001,922,000
706035#*تصویربرداری قرنیه (شامل توپوگرافی، پنتاکم، Itrace، Zoywave، اُرب اسکن و سایر موارد مشابه)؛ هر چشم3.51.520453,0001,516,500856,0001,309,0002,372,5001,708,000
706040#*تست ديد بُعد و عمق چشم؛ هر دو چشم1.50.510151,000505,500428,000579,000933,500712,000
706045#*تست ارزیابی میزان اشک؛ هر دو چشم به هر روش 2.21.50.70453,0001,516,500299,600752,6001,816,1001,151,600
706050#*تست Worth؛ هر دو چشم1.50.510151,000505,500428,000579,000933,500712,000
706055#*تست هس اسکرین (پرده هس)؛ هر دو چشم1.50.510151,000505,500428,000579,000933,500712,000
706060#*اندازه‌گیری ضخامت قرنیه با اولتراسوند ORA؛ هر چشم20.51.50151,000505,500642,000793,0001,147,500926,000
706065#*اندازه‌گیری ضخامت قرنیه با پاکی‌متری؛ هر دو چشم10.50.50151,000505,500214,000365,000719,500498,000
706070#*تست ارزیابی عصب چشم در بیماران گلوکوم (مانند GDX یا HTR و یا سایر موارد مشابه)؛ هر چشم3.51.520453,0001,516,500856,0001,309,0002,372,5001,708,000
709005#عكسبرداري فضاي اپيدورال، تحت هدایت رادیولوژیک مانيتورينگ و تفسير و گزارش42.51.50755,0002,527,500642,0001,397,0003,169,5002,062,000
709010#پورتوگرافی ترانس هپاتیک از طریق پوست، ارزیابی همودینامیک تحت هدایت رادیولوژیک (انجام و تفسیر)128402,416,0008,088,0001,712,0004,128,0009,800,0006,256,000
709020#درمان ترانس کاتتر، انفوزیون؛ به هر روش روش به همراه نظارت و تفسیر674522013,590,00045,495,0009,416,00023,006,00054,911,00034,976,000
709035#خارج کردن مکانیکی مواد انسدادی اطراف کاتتر ورید مرکزی یا ورید جداگانه تحت هدایت رادیولوژیک (انجام و تفسیر)117402,114,0007,077,0001,712,0003,826,0008,789,0005,688,000
709040#خارج کردن مکانیکی مواد انسدادی داخل ورید مرکزی یا داخل کاتتر با هدایت رادیولوژیک (انجام و تفسیر)5320906,0003,033,000856,0001,762,0003,889,0002,560,000
709060#خارج کردن جسم خارجی داخل عروقی از طریق کاتتر و از راه پوست با هدایت رادیولوژیک (انجام و تفسیر)2114704,228,00014,154,0002,996,0007,224,00017,150,00010,948,000
709070#*+ارائه تصوير سه بعدي به همراه گزارش آناليز و محاسبات كمي تصاوير براي سي تي اسكن، MRI، PET/CT،SPECT/CT و تصویربرداری EOS و ماموگرافی همراه با پردازش بعدي بر روي تصاوير با دستگاه تصويربرداري، كاليبراسيون و تنظيم پارامترهاي تصوير برداري و نظارت حين تصوير برداري6601,812,0006,066,0001,027,2002,839,2007,093,2004,435,200
709072#*+بازسازي و ارائه نقشه تصويري و كمي متابوليكيMRS و پرفيوژن و محاسبات كمي خارج از دستگاه و باز سازي تصاوير تخصصي در تصوير برداري هاي مغزي Stroke، Tumor، seizure شامل ارزيابي تاريخچه بيماري و ثبت فرم نوروسايكولوژيكو، پردازش ديتا، آناليز آماري ديتا خارج دستگاه، تهيه تصاوير نهايي، اعتبار سنجي كيفي و كمي تصاوير و تفسير فيزيكي آنها در زمان تصوير برداري و زمان آناليز، تهيه و تاييد گزارش تكنيكي و لوكاليزاسيون و لتراليزاسيون نواحي فعاليت202006,040,00020,220,0003,424,0009,464,00023,644,00014,784,000
709074#*+باز سازي و ارائه تصاوير عملكردي FMRI و DTI، شامل ارزيابي نوروسايكولوژيك و ثبت فرم مربوطه، ارائه آزمون عملكردي به بيمار در حين تصويربرداري، پردازش ديتا، آناليز آماري ديتا خارج دستگاه، تهيه تصاوير نهايي، اعتبار سنجي كيفي و كمي تصاوير و تفسير فيزيكي آنها در زمان تصوير برداري و زمان آناليز، تهيه و تاييد گزارش تكنيكي و لوكاليزاسيون و لتراليزاسيون نواحي فعاليت3636010,872,00036,396,0006,163,20017,035,20042,559,20026,611,200
709095#+استفاده از استریوتاکسی به منظور کارگذاری سیم قبل از عمل جراحی یا انجام بیوپسی پستان1551001,510,0005,055,0004,280,0005,790,0009,335,0007,120,000
709100#+استفاده از ماموگرافی به منظور کارگذاری سیم قبل از عمل جراحی یا انجام بیوپسی پستان 6240604,0002,022,0001,712,0002,316,0003,734,0002,848,000
709105#فیلترIVC همراه با ونوگرافي 755025015,100,00050,550,00010,700,00025,800,00061,250,00039,100,000
709106#خارج کردن فیلتر IVC503515010,570,00035,385,0006,420,00016,990,00041,805,00026,300,000