عنوان آموزشتوضیحات
فاکتور فاقد شناسنامهدر صورت ارائه فاکتور تجهیزات خریداری شده توسط بیمارستان ها و مراکز درمانی از
شرکت هایی که فاقد شناسنامه در سایت IMED می باشند، تصویر مدارک خرید به دانشگاه
متبوع ارسال و نتیجه اقدام به اطلاع اداره کل درمان غیرمستقیم رسانده شود.
پرداختی واحد خسارت متفرقههزینه فاکتور اندوپروتزهای مصرفی در بیمارستان های طرف قرارداد در صورت خرید توسط
بیمار، پس از تأیید کارشناس ناظر بیمارستانی با رعایت ضوابط و مقررات از طریق واحد
خسارت متفرقه قابل پرداخت می باشد
عدم ارائه فاکتورعدم ارائه فاکتور از سوی مراکز درمانی بمنزله استفاده از کالای قاچاق می باشد
تعویض مفصلجهت پرداخت هزینه پروتزهای تعویض مفصل استعلام سابقه 5 سال بیمه الزامیست. موارد
استثنا برای این اعمال شامل مستمری بگیران، بیماران دچار عفونت ، شکستگی و تومورهای
استخوان می باشد
آلوگرفت آلوگرافت ها در اعمال تعویض مفصل قابل پرداخت نمی باشند
انکور سوچور در ترمیم تاندون های زانو و تعویض مفصل، انکورسوچور پرداخت نمی گردد.
فیلیپ کاترفیلیپ کاتر نوعی ابزار است و قابل پرداخت نمی باشد.
سرمته در تعویض مفصلدر اعمال جراحی تعویض مفصل از آنجایی که ابزاری همچون گایدوایر، پین، انواع سرمته و ...
از اجزای ست ابزار جایگذاری پروتز می باشند، لذا درج اقلام فوق در فاکتور بمنزله درج هزینه
ست بوده و مصداق تخلف می باشد .
سیمان در تعویض مفصلدر اعمال جراحی تعویض مفصل اولیه ( پرایمری) بطور معمول یک عدد سیمان 40 گرمی
قابل پرداخت می باشد.
پروتز رویژن در اعمال پرایمری تعویض مفصلپرداخت هزینه پروتز رویژن در اعمال جراحی تعویض مفصل اولیه در صورت تأیید شورای علمی تخصصی با رعایت ضوابط و مقررات بلامانع می باشد
سیمانی بودن پروتز هیپمبنای تشخیص سیمانی یا غیرسیمانی بودن توتال هیپ، نوع استم سیستم می باشد.
• سیمان در تعویض مفصل سیمانی قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
• در صورتی که استم غیرسیمانی بوده لیکن کاپ سیمانی استفاده گردد، سیمان قابل محاسبه
و پرداخت می باشد
قطعات اصلی توتال نی ( تعویض مفصل زانو)قطعات اصلی توتال نی : کامپوننت فمورال، کامپوننت تیبیال و اینسرت
قطعات اصلی توتال هیپ ( تعویض مفصل لگن)قطعات اصلی توتال هیپ : استم سیمانی یا غیرسیمانی، هد، کاپ شامل شل و لاینر
انواع پلاک در شکستگی هاشکستگی گردن فمور و اینترتروکانتر : پلاک DHS ----- شکستگی ساب تروکانتر : انواع نیل --------- شکستگی و استئوتومی های Foot : انواع پیچ کانوله و پلاک های مینی . -------- شکستگی مچ دست : پلاک شبدری (کلاورلیف) --------- شکستگی پاشنه پا : کالکانل پلیت ---------- شکستگی شانه : هوک پلیت و آکروپلیت
جانشین های استخوانیپودر ، گرانول چیپس، کیوب، مجستیک و قطعات استخوانی می باشند که مطابق با قیمت های مندرج در سایت IMED و شکل ژل و پوتی بصورت معادل و براساس لیست قیمتی تجهیزات سازمان قابل محاسبه و پرداخت است. در خصوص مراجعه کنندگان واحد خسارت متفرقه و یا فاکتور موجود در پرونده بیمار در صورت ارائه فاکتور قطعات استخوانی از بانک اعضا، قیمت مندرج در فاکتور بانک، مبنای پرداخت می باشد.
لوازم ترمیم روتاتور کاف نخ فایبروایر • سوزن اسکورپیون • لاسو • تیوپ پمپ • انکور سوچور طرح فستک
لوازم عمل بنکارت ( لبروم ها)• انواع انکور سوچور
• لاسو
• کانولا
• سر کوتر ساکشن دار
• تیوپ پمپ
اقلام ست ترمیم شانه•کانولا
Suture passer / لاسو
• سوزن اسکورپیون
• سرکوتر ساکشن دار
• تیوپ پمپ
اقلام ست ترمیم شانهانکورسوچور جداگانه قابل محاسبه و پرداخت می باشد. *در صورتی که اقلام مندرج در ست شانه بصورت کامل فاکتور نشود، پرداخت براساس اقلام مصرفی محاسبه می گردد
انواع روش های جراحی ترمیم تاندون1 ترانس تیبیال با استفاده از دو پیچ اینترفرانس انجام می شود.
.2 ترانس فیکس روش قدیمی است که یک عدد پیچ جذبی برای فیکس تاندون در تی بیا و
یک عدد ایمپلنت ترانس فیکس برای فمور استفاده می شود.
.3 روش inside-All با استفاده از پیچ اینترفرانس انجام می شود
اقلام موجود در ست ترمیم تاندونگاید پین یا گایدوایر، دریل، سرکوتر، سرشیور، پیچ ( جذبی یا غیرجذبی ) و اندوباتون( رتروباتن و.... ) • تاندون و نخ فایبروایر جداگانه قابل پرداخت می باشند. • در صورتی که 2 تاندون یا بیشتر ترمیم شوند، یک ست ترمیم + بازای هر تاندون یک پیچ ترمیم تاندون قابل محاسبه و پرداخت می باشد
تکنیک های ترمیم مینیسک1 ترمیم مینیسک بصورت inside-All با استفاده از سوزن اسکورپیون و نخ فایبروایر
.2 ترمیم مینیسک بصورت inside-All با استفاده از سینچ و نخ فایبروایر
.3 ترمیم مینیسک بصورت inside-All با استفاده از وایپر
.4 ترمیم ریشه مینیسک با استفاده از فیلیپ کاتر و سوزن اسکورپیون و نخ فایبروایر
.5 ترمیم Lesion Ramp ( پارگی رباط بین مینیسک/تی بیا و مینیسک مدیال خلفی در
ناحیه کپسول مینیسک( با استفاده از سوچور السو
.6 ترمیم مینیسک بصورت in-Outside با استفاده از میکروسوچور السو، نخ فایبروایر یا
فایبر استیک
ترمیم مینیسکاسامی رایج اقلام مندرج در فاکتورهای ترمیم مینیسک :
• فست فیکس
• سینچ مینیسک
Sequent •
Juggerstitch •
اقلام مندرج در ست ترمیم مینیسک : فست فیکس و نات پوشر
• در اعمال ترمیم تاندون زانو در صورتی که همزمان ترمیم مینیسک هم انجام شود، هزینه
ست ترمیم مینیسک + ست ترمیم ACL قابل محاسبه و پرداخت می باشند
DCP یا پلاک های داینامیک کامپرشن برای نزدیک کردن دو لبه ی استخوان شکسته توسط اعمال فشار بکار می روند . سوراخ های این پلیتها بیضی شکل بوده که در هنگام فیکس کردن پیچ فشار وارده بر سر پیچ به استخوان نیز وارد می شود و دو لبه ی شکسته را نیز بهم نزدیک می کند .
LC-DCP یا پلاک های کم تماس : با توجه به اینکه روی استخوان عروق خونی فراوانی وجود دارد، در هنگام کارگذاری پلاک های DCP فشار این پلیتها باعث از بین رفتن این عروق خونی می شود .برای کمتر شدن این عارضه پلاک های جدیدی به نام LC-DCP طراحی شده اند تا با ایجاد حداقل تماس بین پلیت و استخوان و بهبود گردش خون ناحیه باعث پخش شدن فشار پلیت شده و روند بهبودی تسریع می گردد .
LCP یا پلاک های لاکینگ نیروی فشار تبدیل به یک فشار فیزیولوژیک می شود . در واقع یک زاویه ی ثابت برای پیچ وجود دارد تا از فشار آوردن پلیت روی استخوان جلوگیری شود . این زاویه برای بیماران دارای پوکی استخوان و کسانی که دارای شکستگی چند قطعه ای هستند و در شکستگی های پاتولوژیک موثر است .
باتریس پلیت یا پلاک های آناتومیکال دارای ویژگیهای ساختاری خاص و منحصر بفرد هستند . اغلب در شکستگیهای اطراف مفصل و در شکستگیهای انتهای استخوان های بلند بخصوص در زانو و مچ پا که فشار و نیروی بیشتری وجود دارد، استفاده می شوند . از جمله‌ی این پلاک‌ها می‌توان به پلاک‌های T، L ، و برگ شبدری (کلاورلیف) اشاره کرد
باتریس پلیت دارای ویژگیهای ساختاری خاص و عملکرد منحصر بفرد هستند و بعنوان پلاکهای آناتومیکال نیز خوانده می شوند .اغلب در شکستگیهای مفصلی و شکستگیهای انتهای استخوان های بلند و بخصوص در زانو و مچ پا که فشار و نیروی بیشتری وجود دارد، کاربرد بیشتری دارند .در ساختار این پلاک ها انحناهای مختلف در سطوح مختلف وجود دارد . از جمله ی این پلاک ها می توان به پلا ک های T ، L و برگ شبدری ( کلورلیف )
پلیت توبولار این پلاک ها دارای ضخامت کمی هستند و توانایی کمی در فیکس کردن شکستگیها دارند . بیشتر جهت فیکس کردن شکستگی در نواحی که دارای بافت نرم کمی هستند، استفاده می شوند مانند قوزک کناری پا ، انتهای اولنا و ...
ریکانستراکشن پلیت از مشخصات ظاهری و بارز این پلیت می توان به بریدگی های عمیق در دو طرف کناره های پلاک و در حد وسط بین دو سوراخ پلاک اشاره کرد.به دلیل وجود بریدگی ها ، مقاوم نیست و از مزیت آن ، این است که جراح می تواند با شکل دهی به پلاک آن را با ساختار آناتومیکی استخوان هماهنگ کند و آن را در جهات مختلف خم کند . این پلاک در شکستگی های لگن، حفره استابولوم، دیستال هومروس، کلاویکول و بطور گسترده در شکستگی فک کاربرد دارد
پیچ کورتیکال پیچ‌های جراحی ارتوپدی کورتیکال که با رزوه‌های نازکی در کل طول خود طراحی شده‌اند استخوان‌های آسیب دیده که متراکم‌ترین ماده‌ی موجود در اسکلت انسان است را گرفته و به هم محکم می‌کنند. پیچ‌های کورتیکال نواحی شکسته در استخوان فشرده و کمتر متخلخل کورتیکال در استخوان‌های بلند مانند استخوان ران و بازو را در جای خود نگه می‌دارند.
پیچ کنسلوس مقاومت نگهدارنده‌ی پیج‌های ارتوپدی بر اساس نسبت میزان تماس فلز با استخوان اندازه‌گیری می‌شود. استخوان اسفنجی برخلاف نوع کورتیکال حاوی مواد نرم متخلخل است که نیاز به طراحی اختصاصی پیچ اسفنجی با رزوه‌های درشت‌تر دارد. این رزوه‌های بلندتر و درشت‌تر در پیچ‌های اسفنجی معادل همان مقدار تماس فلز با استخوان در تماس رزوه‌های کورتیکال نازک‌تر در استخوان متراکم‌تر کورتیکال است و از این رو مقاومت نگهدارنده‌ی یکسانی ارائه می‌کند.
پیچ اکوتراک : استفاده از پیچ اکوتراک (Acutrak) به ترمیم شکستگی زورقی یا مچ دست کمک می‌کند. از آنجایی که در شکستگی‌های مچ دست بافت استخوانی کمی در اطراف وجود دارد و امکان استفاده از پیچ‌های جراحی معمول میسر است، پیچ‌های بدون سر کاملاً شیاردار امکان کاشت در زیر سطح استخوان را فراهم می‌کنند. این پیچ قدرت نگهدارندگی را برای شکستگی‌ها یا برداشتن استخوان از طریق استئوتومی با فراهم کردن امکان قرارگیری پیچ در هر جایی که ناحیه‌ی جراحی وجود دارد، بهبود می‌بخشد.
پیچ کانولیتد : پیچ جراحی توخالی یا کانولیتد که به علت ویژگی جای‌گذاری دقیق آن ترجیح داده می‌شود با یک سیم راهنما که جراح در ناحیه استخوان آسیب دیده از میان یک سوراخ از پیش ایجاد شده قرار می‌دهد، عمل می‌کند. با ثابت کردن محل مورد نظر سیم، جراح پیچ را در داخل استخوان در امتداد محور سیم قرار می‌دهد. بعد از قرار گرفتن پیچ در محل خود، جراح سیم را بیرون می‌کشد.
پیچ اینترفرانس پیچ جراحی اینترفرانس که در جراحی بازسازی زانو استفاده می‌شود، قطعات ترمیمی استخوان‌های انتهایی که به رباط صلیبی قدامی متصل شده‌اند را نگه می‌دارد. انتهای استخوان داخل سوراخی قرار می‌گیرد که در استخوان ران و ساق پا ایجاد شده است و امکان جایگزینی رباط صلیبی قدامی را فراهم می‌کند. این پیچ که در امتداد دو واحد کاشته شده‌ی استخوان قرار داده می‌شود محل پیوند را بی‌حرکت نگه می‌دارد.
پیچ هربرت پیچ هربرت توخالی که هنگامی استفاده می‌شود که استفاده از پیج جراحی استاندارد به بافت مجاور حمله می‌کند دارای دو انتهای رزوه‌دار است که در یک جهت هستند. طرح رزوه پیچ هربرت استخوان‌های شکسته متصل به رباط‌ها مانند مچ دست، قدم پا و فک را محکم می‌کند. رزوه‌های واقع شده در نزدیکی استخوان سریع‌تر از انتهای دیگر پیج حرکت می‌کند و باعث می‌شود که دو استخوان جهت ترمیم به هم نزدیک شوند.
کونچر و نیلکونچر بیشتر در شکستگیهای شفت تیبیا و فمور کاربرد دارد اما گاهی برای فیکس کردن هومروس نیز از کونچر استفاده می‌شود. به نیل‌هایی که با پیچ فیکس می‌شوند،اصطلاحا کونچر یا نیل اینترلاک گفته می‌شود.پیچهایی که برای نیلها استفاده می‌شود بعنوان پیچ بولت شناخته می‌شوند.
استخوان های بلند بدن معمولا مانند لوله توخالی هستند و با گذاشتن این میله ها در کانال وسط این استخوان ها میتوان شکستگی های جااندازی شده را بیحرکت کرد. معمولا نیازی به خارج کردن این ایمپلنت ها از بدن چه در اندام فوقانی و یا تحتانی وجود ندارد.
نیل های اینترلاک این نوع نیل ها ، ساده ترین و قدیمی ترین نیلهای موجود بوده که معمولا 2 عدد پیچ در ناحیه پروگزیمال و 2 عدد پیچ در ناحیه دیستال دارند . این مدل نیلها فعلا برای 3 استخوان بلند بدن یعنی فمور، تیبیا و هومروس استفاده می‌شوند.
اکسپرت نیل نسل جدید نیل های اینترلاک که به دلیل اینکه امکان بستن پیچ در زاویه های مختلف را به جراح می‌دهد، مورد پسند جراحان قرار گرفته است . این مدل نیل ها در ناحیه پروگزیمال و دیستال امکان بستن چندین پیچ بولت را دارد که با توجه به نوع شکستگی و زاویه آن توسط جراح تشخیص داده می‌شود. از این نوع نیلها در حال حاضر برای استخوانهای فمور و تیبیا استفاده می‌شود.
نیل های ناحیه پروگزیمال فمور با توجه به شیوع بسیار بالای شکستگی در ناحیه پروگزیمال فمور،نیل های مختلفی برای این نوع شکستگی طراحی شده است که معروف‌ترین آنها گاما نیل، PFNA و PFN می‌باشد. این مدل از نیل ها معمولا در ناحیه دیستال یک یا دو عدد پیچ بولت دارند و در ناحیه پروگزیمال یا توسط یک بلید و یا توسط 2 عدد پیچ کانوله فیکس می‌گردند.
نیل های ناحیه دیستال فمور ین مدل نیل ها به نام DFN شناخته می‌شوندکه از ناحیه دیستال کارگذاری می‌شوند. معمولا 2 عدد پیچ در ناحیه دیستال و 1 عدد پیچ در ناحیه پروگزیمال برای آنها استفاده می‌شود.
پینپین، میله‌ای نوک تیز از جنس فلز است که از آن برای متصل کردن قطعات شکسته استخوان استفاده می شود. در بسیاری موارد، پین ها همراه با بقیه ابزارهای فیکسیشن داخلی استخوان استفاده می شوند اما می توان آنها را به تنهایی نیز برای درمان عارضه ها و شکستگی های استخوان های کوچک مانند مواردی که در دست یا پا اتفاق می افتد، استفاده کرد. پین ها معمولاً پس از یک مدت زمان مشخصی از بدن بیمار خارج می¬گردند اما در مواردی نیز ممکن است به صورت دائمی در بدن بیمار باقی بمانند. همچنین برخی دیگر از انواع پینها که با نام گاید پین شناخته می شوند، در جراحی های آرتروسکوپی جهت مشخص کردن مسیر عبور سرمته ها استفاده می گردند که ابتدا وارد استخوان می شوند و مسیر را مشخص کرده و سوراخ می کنند، سپس خارج شده و در مرحله بعد سرمته برای ایجاد سوراخ اصلی وارد مسیر مشخص شده می شود.
شنز اسکرواکسترنال فیکساتور از قطعات متعددی تشکیل شده که پزشک ارتوپد در حین جراحی آنها را بهم متصل میکند. جنس عمده این قطعات از فولاد یا استیل ضد زنگ است. مهم ترین قسمت اکسترنال فیکساتور پیچ های آن هستند.
اینها پیچ هایی با قطر و طول های متفاوت هستند که بر حسب استخوان شکسته شده، پزشک معالج اندازه مناسب آنرا انتخاب میکند. به این پیچ ها شنز اسکرو Schanz screw میگویند.بطور مثال در یک شکستگی ساده استخوان درشت نی، سه پیچ در قطعه بالایی و سه پیچ در قطعه پایینی گذاشته می‌شود .سپس انتهای بیرونی این پیچ ها توسط گیره‌هایی که به آنها کلمپ ( Clamp )می‌گویند به میله‌هایی به نام راد ( Rod ) متصل می‌شوند .
رادها و کلمپ ها همگی در خارج از بدن قرار گرفته‌اند و نام فیکساتور خارجی از این خاصیت برگرفته شده است .با اتصال این سه جزء یعنی شانزاسکرو، کلمپ و رادها سیستم کانل می‌شود .این اتصالات موجب می‌شوندپیچ ها قطعات شکسته شده را محکم در سرجایشان بیحرکت کنند .
dhs
یک نوع ایمپلنت ارتوپدی است که برای شکستگی های پروگزیمال فمور طراحی شده است و امکان حرکت کشوی گردن استخوان فمور را فراهم می کند.

اجزای تشکیل دهنده این نوع ایمپلنت
لگ اسکرو : در گردن استخوان فمور قرار می گیرد
پلیت کناری :برای فیکس کردن قسمت پروگزیمال استخوان فمور کاربرد دارد
پیچ کمپرشن :که لگ اسکرو و پلیت کناری را به هم متصل میکند و به صورت دینامیک به گردن فمور اجازه حرکت می دهد.
تعویض مفصل لگن در مجموع 3 مدل جراحی تعویض مفصل لگن وجود دارد که با توجه به تشخیص پزشک برای شما قابل انجام است. این مدل ها عبارتند از:
بایپولار: تنها سطح آسیب دیده مفصل برداشته شده و با پروتز جدید جایگزین می شود.
توتال هیپ: در این نوع جراحی، کل قسمت مفصل لگن یعنی هم بخش حفره استابولوم و هم قسمتی از استخوان فمور با پروتز های مربوطه جایگزین می شوند. عمل رویژن: این جراحی زمانی انجام می شود که پروتز جایگزین شده برای مفصل شما، آسیب دیده، در رفته، عفونت داشته و یا شل شده باشد و در جراحی مجدد بایستی با پروتز جدید جایگزین گردد. این نوع جراحی از جراحی اولیه ی شما کمی حساس تر بوده و به مراقبت بیشتری بعد از عمل نیاز دارد.
استمبخشی از پروتز تعویض مفصل لگن است که پس از برداشتن سر استخوان فمور و ایجاد کانالی مناسب در بدنه استخوان، داخل استخوان فمور قرار داده می شود. استم ممکن است سیمانی باشد و توسط سیمان استخوانی، داخل استخوان محکم شود و یا می تواند از مدل غیر سیمانی آن استفاده شود که استخوان بر روی سطح آن رشد می کند. .برخی از این استم ها دارای نوعی پوششش با مواد خاص هستند.
هداین قسمت از پروتز جایگزین سر استخوان فمور می باشد . هد بر روی استم قرار گرفته و در داخل حفره استابولوم یا همان کاپ حرکت می کند. هد ممکن است از جنس فلز و یا سرامیک و در سایز های مختلف باشد.
کاپاین بخش در واقع همان حفره استابولوم است که در دو نوع کلی به صورت سیمانی و غیر سیمانی موجود است. کاپ سیمانی عموما از جنس پلاستیک سخت است و توسط سیمان استخوانی داخل حفره ی استابولوم قرار می گیرد. کاپ های غیر سیمانی عموما از جنس یک پوسته ی فلزی می باشند که پوشش پشت آن باعث رشد استخوان و محکم شدن کاپ داخل حفره استابولوم می شود. این کاپ ممکن است با تعدادی پیچ داخل حفره ی استابولوم ثابت شود.
لاینرلاینرها که غالبا از جنس پلی اتیلن، فلز و یا سرامیک می باشند حدفاصل کاپ و هد فمور قرار گرفته و نقش تسهیل حرکت هد فمور داخل کاپ را ایفا می کند.
اینسرتقطعه ای از جنس پلی اتیلن که در بین دو قطعه فمور و تی بیا قرار می گیرد .
عمل ACLبازسازی ACL، با جایگزینی ACL پاره‌ ­شده با گرفت جایگزین از خود بیمار (اتوگرفت) یا از اهداءکننده (آلوگرفت) صورت می­‌پذیرد. این عمل جراحی؛ معمولا به صورت آرترسکوپی و با ایجاد تونل‌هایی در تیبیا و فمور صورت می­‌پذیرد تا امکان قرارگیری گرفت جایگزین در محل آناتومیکال خویش مهیا شود. تکنیک جدید All-Inside این امکان را در اختیار جراح قرار می­‌دهد تا بازسازی ACL را به صورت تمام آرتروسکوپی و با حداقل تهاجم به زانو به انجام برساند که خود باعث کاهش درد بعد از عمل بیمار خواهد گردید. روش های معمول در جراحی ترمیم تاندون زانو به شرح ذیل می‌باشد:
1- ترانس تیبیال یا B.P.B
2- ترانس فیکس
3- All-inside
در روش اول معمولا از پیچ های اینترفرانس یا جذبی استفاده می شود .
اسکورپیونتکنیک All-inside :در اجرای این تکنیک از اسکورپیون زانو Knee Scorpion استفاده می شود. طراحی ارگونومیک اسکورپیون به عنوان یک عبور دهنده نخ suture passer این امکان را برای جراح فراهم می آورد تا نخ فایبروایر دوصفر یا نخ صفر را با حداقل آسیب و تهاجم از میان مینسیک عبور داده و در همان مرحله، نخ را بگیرد و از مراحل و گامهای بعدی به این منظور جلوگیری گردد. به کمک اسکورپیون، جراح می تواند از انواع شیوه های گره زدن برای ترمیم آل اینساید مینسیک استفاده نماید.
سینچجراح را قادر می‌سازد تا پارگی‌های مینیسک را به صورت all inside، به طور پیوسته ترمیم نماید و نیاز به برش‌‌های کمکی برای تکنیک‌های مرسوم inside/out که اغلب باعث موربیدیتی اضافی می‌شود، را حذف نماید. براساس الگوی پارگی و محل آن، سینچ مینیسک به جراح، امکان انتخاب ترمیم به صورت عمودی یا افقی با فایبروایر  0-2 را می‌دهد.
کیت وایپر مینیسکروشی متداول برای عبور نخ در راستای ترمیم پارگی های شاخ خلفی مینیسک را در اختیار جراح قرار می دهد و به کمک آن می توان به صورت آل اینساید، چندین بخیه افقی بدون عبور سوزن از میان کپسول را بر روی پارگی قرار داد.
میکرو سوچور لاسوتکنیک Outside-in : یکی از شیوه های ارائه شده جهت ترمیم Outside/In مینیسک استفاده از میکرو سوچور لاسو است. به این منظور دو عدد لاسوی مستقیم یا با انحنای کم، از بیرون زانو و موازی با تیبیا وارد می گردد. با استفاده از سیم های داخل لاسو، نخ فایروایر یا فایبراستیک، از طریق یکی از لاسوها وارد مفصل شده، از دیگری خارج شده و با شکافی کوچک، روی کپسول گره زده می شود.
ترمیم بنکارت و اسلپ1- استفاده از انکورهای گره دار : از خانواده فستک و بایوفستک به عنوان انکورسوچورهای تیتانیومی 2.4 و 2.8 میلیمتر و انکورسوچور قابل جذب 3 میلیمتری از جنس PLDLA برای اتصال دهی بافت نرم لبروم به گنوئید با استفاده از نخ فایبروایر استفاده می شود. بعد از کارگذاری انکور در گلنوئید، نخ‌ها را با ابزارها مختلفی مانند بردبیک، اسکورپیون لبرال، لاسو و … می توان از داخل بافت عبور داد و گره زد تا به فیکساسیون بهینه دست یافت.
2- استفاده از انکورهای بدون گره : انکورهای پوشلاک برای ترمیم ناپایداری مفصل گلنوهمورال به صورتی ساده و مطمئن طراحی شده اند. این انکورهای بدون گره، در زمان عمل صرفه جویی زیادی می نماید و احتمال تداخل گره ها با یکدیگر را از میان می برد.
تایت روپاصلاح مفصل آکرومیوکلاویکولار ( AC Joint)
جداشدگی مفصل آکرومیوکلاویکولار(AC Joint) را به طور مؤثری می توان به کمک تایت روپ ACJ درمان نمود. این تایت روپ از دو باتن تشکیل شده است. یکی از این دو باتن، گرد و برای کلاویکل است و دیگری مستطیل شکل که بر روی کوراکوئید قرار می گیرد. این دو باتن با یک نخ فایبروایر 5 به هم متصل هستند. این تکنیک یک تکنیک ساده، تکرارپذیر و با حداقل تهاجم برای پایدارسازی مفصل آکرومیوکلاویکولار در حالت حاد را در اختیار جراح قرار می دهد به گونه ای که بیمار می تواند به سرعت به زندگی عادی خویش بازگردد.
کندیلکتومی Condylectomy مفصل تمپورومندیبوالر: جراحی که طی آن، کندیل مفصل تمپورومندیبولار خارج
میشود.
ماگزیلکتومی Maxillectomyجراحی که طی آن، بخشی از یا کل ماگزیال جهت درمان تومور خوش خیم یا بدخیم
خارج میشود
کورونوئیدکتومی Coronoidectomy جراحی که طی آن، زائده کورونوئید مندیبل خارج میشود.
ژنیوپلاستی Genioplasty یا منتوپلاستیجراحی زیبایی که روی چانه بیمار انجام میشود
مندیبولکتومی Mandibulectomy جراحی که طی آن، بخشی از مندیبل خارج میشود.
ژنیوپلاستی اسلایدینگدر این روش بعد از برش استخوان فک و برداشتن قسمتی از آن، تکه جلویی فک به بخش
عقبی به وسیله پیچ و مهره های مخصوص چفت میشود. با این تکنیک بخش جلویی استخوان فک که فرم مناسب و
طبیعی دارد حفظ شده و تنها بخشهای میانی برداشته میشود تا فک کوچکتر شود. اگر چانه بیمار خیلی کوچک و یا عقب باشد، نخست استخوان فک برش خورده و سپس بخش چانه به جلو کشیده میشود.
در این میان ممکن است بخشی از استخوان چانه حذف شود. سپس، جراح پلاستیک بخش باقیمانده از جلوی فک را پس
از قرار گرفتن در محل مناسب، با استفاده از صفحات و پیچهای تیتانیومی مخصوص در جای خود ثابت میکند. سپس
محل برش بخیه زده میشود.
جراحی لفورتجراحی لفورت Ⅰ: جراحی روی استخوانهای ماگزیال و کام انجام میشود.
جراحی لفورت Ⅱ: جراحی روی استخوانهای ماگزیلا، بینی و قسمت داخلی اوربیت انجام میشود.
جراحی لفورت Ⅲ: جراحی روی استخوانهای ماگزیلا، بینی و استخوان زایگوما انجام میشود
بزرگ کردن تنه یا زاویه مندیبلبرای این کار از تکنیک جایگذاری پروتز فک استفاده میشود. در این روش با ایجاد
برشی بر روی لثه فک پایین، پروتز ساخته شده در ناحیه مربوطه جایگذاری و در صورت لزوم، با پیچ تثبیت میگردد
لامینکتومیجراحی که طی آن، قسمتی از لامینا (که بر روی عصب فشار وارد کرده) را خارج کرده تا
فشار کمتری به عصب وارد شود.
ورتبروپلاستیدر ورتبروپلاستی جراح با کمک فلوروسکوپ، سوزن بلندی را از پشت کمر وارد جسم
مهره شکسته نموده، سیمان استخوانی را تزریق کرده و سپس سوزن را خارج میکند در نهایت سیمان تقریبا 15 دقیقه
بعد سفت شده و جسم مهره محکم میشود. در ورتبروپلاستی اقدامی جهت تصحیح تغییر شکل مهره انجام نگرفته و صرفاً
با حفظ وضعیت موجود به مهره استحکام میبخشند در حالیکه در کیفوپلاستی توسط بالن کارگذاشته شده در این ناحیه
و با استفاده از هوا، قطعات شکسته مهره در محل مناسب قرار گرفته و تصحیح در شکل آن انجام میشود
کیفوپلاستیجراح با کمک فلوروسکوپ و از طریق شکاف پوستی کوچک پشت کمر سرمته بلندی را
بدرون جسم مهره میفرستد. بعد از خارج کردن سر مته لوله خاصی که روی آن بالن کوچکی قرار دارد را از طریق سوراخ
ایجاد شده به درون جسم مهره فرستاده و بالن را با هوا پر میکند، با اتساع بالن جسم مهره دوباره شکل اولیه خود را به
دست آورده، جراح بالن را خالی کرده و آن را از مهره خارج کرده و از طریق همان سوراخ ایجاد شده سیمان استخوانی را
به درون حفرهای که با اتساع بالن ایجاد شده تزریق کرده تا شکل مهره در حالت تصحیح شده باقی بماند.
کیفکتومی روشی که طی آن قسمتی از مهره جهت تصحیح دفورمیتی برداشته میشود.
آنولوپلاستی الکتروترمال درون دیسکاز راه پوست، یک لوله وارد محل دیسک آسیب دیده شده و با گرم کردن آن
سبب جمع و سفت شدن محتویات دیسک میشود.
دیسککتومی جراحی که طی آن، بخشی از یا کل دیسک بین مهره ای خارج میشود.
اسپوندیلوزیسشرایطی از تخریب ستون مهره های کمری که بیشتر مرتبط با فرآیند آرتروز و تخریب
ستون مهره ها میباشد
اسپوندیلولیزیسحالتی از اختلال مهره، که عامل اصلی آن شکستگی استرسی میباشد و این حالت
در جوانان و افراد بالغ با فعالیتهای زیاد مشاهده میشود و معمولا در ناحیه پارس اینترآرتیکولاریس دیده شده و بدون
جابجایی است
اسپوندیلولیستزیسبه معنای سرخوردن مهره بالایی روی مهره پایینی میباشد