ردیفگروهنام وسيلهسقف مبلغ مورد تعهد سازمان ( ریال)اقلامی که در قالب این کد قابل پرداخت می باشدضوابط پرداختتوضیحات
1ENTاسپلينت بيني467,000
2ENTآرچ بار980,000
3ENTپروتز استخوانچه گوش میانی کامل (چكشي،سنداني،ركابي)18,400,000 تورپ یا Sof Top یا sheehy
4ENTپروتز بازسازی مفصل فک تحتانی12,840,000پلاک ریکانستراکشن فول مندیبل
5ENTپروتز گونه10,000,000
6ENTپروتز مفصل تمپورال مندیبولارکامل ( گیجگاهی آرواره ای)19,400,000
7ENTپلاک H شکل 4,700,000
8ENTپلاک I شکل3,850,000
9ENTپلاک L شکل2,200,000
10ENTپلاک T شکل2,500,000
11ENTپلاک U شکل3,000,000
12ENTپلاک X شکل4,700,000
13ENTپلاک Y شکل3,700,000
14ENTپلاک Y شکل دبل7,600,000
15ENTپلاک Z شکل4,000,000
16ENTپلاک اربیتال با میله 3,000,000
17ENTپلاک اربیتال بدون میله 8,000,000
18ENTپلاک انگولار3,500,000
19ENTپلاک بینی2,350,000
20ENTپلاک چانه4,100,000چین پلیت
21ENTپلاک سه بعدی مربع و مستطیل 4,200,000
22ENTپلاک فکی مستقیم با میله 4,100,000
23ENTپلاک فکی مستقیم بدون میله 6,400,000
24ENTپلاک قوس دار (curved)2,150,000
25ENTپلاک کامپرشن داینامیک 4,200,000
26ENTپلاک مندیبولار ریکانستراکشن انگل 14,100,000
27ENTپلاک مندیبولار ریکانستراکشن دبل انگل 20,200,000
28ENTپلاکهای لفورت 3,400,000
29ENTپلاکهای مندیبولار ریکانستراکشن مستقیم 12,600,000
30ENTپلاک مینی3,000,000
31ENTپورپ4,400,000
32ENTپیچ جنرال 1,000,000اورژانسی-کورتکس- MF-یونیلاک - ماتریکس -میدفیس
33ENTپیچ جنرال سلف تپ820,000پیچ خود قلاویز
34ENTپيچ IMF2,350,000
35ENTپيچMX 620,000
36ENTتامپون130,000
37ENTتفلون پیستون یا k پیستون2,800,000
38ENTتي تيوپ حنجره3,600,000
39ENTتي تيوپ گوش270,000
40ENTدریچه گفتاری17,000,000
41ENTدستگاه گفتاری*_پرداخت از طریق شعب سازمان
42ENTژل فوم2,450,000
43ENTسای لاستیک350,000
44ENTسمعك(هرده سال) آنالوگ*_پرداخت از طریق شعب سازمان
45ENTسمعك(هرده سال) دیجیتال*_پرداخت از طریق شعب سازمان
46ENTسیستم مندیبول دیستراکتور26,800,000
47ENTگرومت گوش ( VT )1,350,000
48ENTمش پلیت فک و صورت 7,000,000
49ENTمش هاي بيني 370,000مروسل
50ENTمفصل کندیل با ریکانستراکشن پلاک 67,100,000پلاک یونیلاک
51ENTمفصل کندیل بدون ریکانستراکشن پلاک 46,700,000
52ارتوپدیSix Finger0غیر قابل پرداخت می باشد.
53ارتوپدیاسپیرال بلید10,000,000بلید لگ
54ارتوپدیاستم بلند 64,200,000لانگ استم در صورت استفاده از لانگ استم ، مبلغ 31.500.000 ریال به سرجمع پروتز تعویض مفصل هیپ اضافه گردد .
55ارتوپدیاستیپل 2,000,000واشر خاردار
56ارتوپدیاسكين‌ تراكشن‌135,000
57ارتوپدیاکسترنال فیکساتور Foot14,000,000در صورتی که شانز - کلمپ و راد بصورت جداگانه در فاکتور درخواست نگردد , این ردیف قابل محاسبه و پرداخت میباشد.
58ارتوپدیاکسترنال فیکساتور اندام تحتانی 18,700,000"
59ارتوپدیاکسترنال فیکساتور اندام فوقانی 17,500,000"
60ارتوپدیاکسترنال فیکساتور انگشت 7,000,000"
61ارتوپدیاکسترنال فیکساتور تیوپ راد1,000,000
62ارتوپدیاکسترنال فیکساتور اطفال29,500,000در صورتی که شانز - کلمپ و راد بصورت جداگانه در فاکتور درخواست نگردد , این ردیف قابل محاسبه و پرداخت میباشد.
63ارتوپدیاکسترنال فیکساتورشانز اسکرو730,000
64ارتوپدیاکسترنال فیکساتور کلمپ1,200,000
65ارتوپدیاندکپ اسپیرال بلید3,500,000
66ارتوپدیانکورسوچور 13,400,000در تعویض مفصل قابل پرداخت نمی‌باشد .
67ارتوپدیاینسرت 13,400,000
68ارتوپدیباند گچي 13,400مبنای محاسبه انواع باند ، براساس عرض می باشد.
69ارتوپدیباندزيرگچي (ويبريل) 7,500مبنای محاسبه انواع باند ، براساس عرض می باشد.
70ارتوپدیبای پولار سیمانی 66,000,000هیچ قطعه دیگری بصورت جداگانه قابل پرداخت نمی باشد. در صورت درخواست سیمان و پالساواک قابل پرداخت می باشد .
71ارتوپدیبای پولار غیرسیمانی73,500,000هیچ قطعه دیگری بصورت جداگانه قابل پرداخت نمی باشد. در صورت درخواست سیمان و پالساواک قابل پرداخت می باشد .
72ارتوپدیبولت اینترلاک1,100,000لاکینگ بولت
73ارتوپدیپالساواک 3,500,000
74ارتوپدیپد جنتا مایسین6,800,000 resorba spaceدر صورتی که در لیبل کالا ، پد جنتامایسین قید گردد ، می توان از این ردیف استفاده کرد.
75ارتوپدیپروپ آرتروسکوپی2,800,000 مولتی وک یا SHORT BEVEL
76ارتوپدیپروتز تعویض مفصل زانو 105,000,000هیچ قطعه دیگری بصورت جداگانه قابل پرداخت نمی باشد. درصورت درخواست سیمان، یک عدد و پالساواک قابل پرداخت می باشد .
77ارتوپدیپروتز تعویض مفصل هیپ سیمانی 58,350,000هیچ قطعه دیگری بصورت جداگانه قابل پرداخت نمی باشد. درصورت درخواست سیمان، یک عدد، پالساواک و پیچ تعویض مفصل براساس تعداد درخواستی مندرج در شرح عمل یا گرافی قابل پرداخت می باشد .
78ارتوپدیپروتز تعویض مفصل هیپ غیر سیمانی 97,000,000هیچ قطعه دیگری بصورت جداگانه قابل پرداخت نمی باشد. درصورت درخواست سیمان، یک عدد، پالساواک و پیچ تعویض مفصل براساس تعداد درخواستی مندرج در شرح عمل یا گرافی قابل پرداخت می باشد .
79ارتوپدیپروتز تومور های استخوانی618,500,000هیچ قطعه دیگری بصورت جداگانه قابل پرداخت نمی باشد.سیمان یا گرافت های استخوانی براساس شرح عمل قابل پرداخت می‌باشد .
80ارتوپدیپروتز رویژن زانو354,300,0001-هیچ قطعه دیگری بصورت جداگانه قابل پرداخت نمی باشد. 2- در صورت استفاده در اعمال پرایمری با تأیید شورای علمی تخصصی قابل پرداخت می باشد .
81ارتوپدیپروتز رویژن شانه246,200,0001-هیچ قطعه دیگری بصورت جداگانه قابل پرداخت نمی باشد. 2- در صورت استفاده در اعمال پرایمری با تأیید شورای علمی تخصصی قابل پرداخت می باشد .
82ارتوپدیپروتز رویژن هيپ216,000,0001-هیچ قطعه دیگری بصورت جداگانه قابل پرداخت نمی باشد. 2- در صورت استفاده در اعمال پرایمری با تأیید شورای علمی تخصصی قابل پرداخت می باشد .
83ارتوپدیپروتز مور2,100,000
84ارتوپدیپروتزتامسون2,100,000
85ارتوپدیپروتزتعويض مفصل انگشت21,500,000هیچ قطعه دیگری بصورت جداگانه قابل پرداخت نمی باشد.
86ارتوپدیپروتزتعويض مفصل آرنج75,200,000هیچ قطعه دیگری بصورت جداگانه قابل پرداخت نمی باشد.
87ارتوپدیپروتزتعويض مفصل توتال شانه 154,000,000هیچ قطعه دیگری بصورت جداگانه قابل پرداخت نمی باشد.
88ارتوپدیپروتزتعويض مفصل مچ80,500,000هیچ قطعه دیگری بصورت جداگانه قابل پرداخت نمی باشد.
89ارتوپدیپروتزتعويض مفصل همی آرنج40,300,000هیچ قطعه دیگری بصورت جداگانه قابل پرداخت نمی باشد.
90ارتوپدیپروتزتعويض مفصل همی شانه83,200,000هیچ قطعه دیگری بصورت جداگانه قابل پرداخت نمی باشد.
91ارتوپدیپلاک T زاویه دار لاکینگ 4,700,000
92ارتوپدیپلاک دی سی اس لاکینگ 17,500,000پلاک DCS لاکینگ
93ارتوپدیپلاک 1/3 توبولار لاکینگ 8,000,000
94ارتوپدیپلاک 1/3توبولار 3,500,000
95ارتوپدیپلاک DCS 13,700,000پلاک کوندیلار
96ارتوپدیپلاک DHS 11,700,000
97ارتوپدیپلاک DHS لاکینگ19,100,000
98ارتوپدیپلاک L باتریس 5,700,000
99ارتوپدیپلاک L باتریس لاکینگ14,000,000
100ارتوپدیپلاک T 7,000,000
101ارتوپدیپلاک T باتریس 7,000,000
102ارتوپدیپلاک T باتریس لاکینگ14,000,000
103ارتوپدیپلاک اتچمنت30,800,000کیبل پلیت
104ارتوپدیپلاک استئوتومی 4/5 12,840,000
105ارتوپدیپلاک استئوتومی اطفال 3/5 11,700,000
106ارتوپدیپلاک استئوتومی اطفال لاکینگ 3/517,500,000
107ارتوپدیپلاک استئوتومی لاکینگ 4/514,800,000توموفیکس - توپوفیکس
108ارتوپدیپلاک اکرو15,500,000
109ارتوپدیپلاک ال سی دی سی پی 5,500,000پلاک LC-DCP کم تماس
110ارتوپدیپلاک اولکرانون 6,700,000
111ارتوپدیپلاک اولکرانون لاکینگ 17,500,000
112ارتوپدیپلاک اولنا دیستال 6,700,000
113ارتوپدیپلاک اولنا دیستال لاکینگ 11,700,000
114ارتوپدیپلاک آداپشن 6,000,000پلاک 20 سوراخه
115ارتوپدیپلاک تیبیا پروگزیمال لاکینگ 3/526,260,000
116ارتوپدیپلاک تیبیا پروگزیمال لاکینگ 4/526,260,000
117ارتوپدیپلاک تیبیا پروگزیمال لترال 17,500,000
118ارتوپدیپلاک تیبیا پروگزیمال لترال لاکینگ 26,550,000
119ارتوپدیپلاک تیبیا پروگزیمال مدیال 17,500,000
120ارتوپدیپلاک تیبیا پروگزیمال مدیال لاکینگ 18,200,000
121ارتوپدیپلاک تیبیا دیستال انتریولترال 12,500,000
122ارتوپدیپلاک تیبیا دیستال لترال لاکینگ 3/527,660,000
123ارتوپدیپلاک تیبیا دیستال لترال لاکینگ 4/527,200,000
124ارتوپدیپلاک تیبیا دیستال مدیال 3/517,500,000
125ارتوپدیپلاک تیبیا دیستال مدیال 4/5 17,500,000
126ارتوپدیپلاک تیبیا دیستال مدیال لاکینگ 4/526,540,000
127ارتوپدیپلاک تیبیا دیستال مدیال لاکینگ 3/517,500,000
128ارتوپدیپلاک دی سی پی 1/2 توبولار1,900,000
129ارتوپدیپلاک دی سی پی6,200,000DCP پلاک
130ارتوپدیپلاک دی سی پی باریک یا سبک 6,200,000پلاک DCP باریک
131ارتوپدیپلاک رادیوس انگل استیبل 4,700,000
132ارتوپدیپلاک رادیوس پروگزیمال 2,350,000
133ارتوپدیپلاک رادیوس پروگزیمال لاکینگ 17,500,000
134ارتوپدیپلاک رادیوس دیستال 2,350,000
135ارتوپدیپلاک رادیوس دیستال Tدورسال لاکینگ 4,400,000پلاک 2/4
136ارتوپدیپلاک رادیوس دیستال لاکینگ 20,500,000
137ارتوپدیپلاک ریکانستراکشن 3/5 9,300,000
138ارتوپدیپلاک ریکانستراکشن 4/5 10,500,000
139ارتوپدیپلاک ریکانستراکشن کرو7,350,000
140ارتوپدیپلاک ریکانستراکشن لاکینگ 3/512,840,000
141ارتوپدیپلاک ریکانستراکشن لاکینگ 4/5 13,400,000
142ارتوپدیپلاک سبک لاکینگ 12,840,000
143ارتوپدیپلاک سنگین 7,000,000پلاک پهن
144ارتوپدیپلاک سنگین لاکینگ 15,400,000
145ارتوپدیپلاک فمور پروگزیمال 17,500,000
146ارتوپدیپلاک فمور پروگزیمال لاکینگ 27,200,000
147ارتوپدیپلاک فمور دیستال17,500,000
148ارتوپدیپلاک فمور دیستال لاکینگ 27,200,000
149ارتوپدیپلاک فمور دیستال لترال 17,500,000
150ارتوپدیپلاک فیبولا لاکینگ 12,840,000
151ارتوپدیپلاک فیوژن مچ دست لاکینگ 4,300,000
152ارتوپدیپلاک کالکانل25,325,000
153ارتوپدیپلاک کالکانل لاکینگ 25,325,000
154ارتوپدیپلاک کلاورلیف 3/53,500,000پلاک برگ شبدری
155ارتوپدیپلاک کلاویکول ساپ لترال18,000,000
156ارتوپدیپلاک کلاویکول لاکینگ25,325,000
157ارتوپدیپلاک کلاویکولارSچپ وراست15,500,000
158ارتوپدیپلاک کلاویکولارهوک چپ وراست15,500,000
159ارتوپدیپلاک کوندیلار 16,000,000DCS
160ارتوپدیپلاک لاکینگ 3/5 8,750,000
161ارتوپدیپلاک ناودانی 1/3 توبولار 2,800,000
162ارتوپدیپلاک ناودانی 1/3 توبولار لاکینگ 7,235,000
163ارتوپدیپلاک هومروس پروگزیمال7,700,000
164ارتوپدیپلاک هومروس پروگزیمال لاکینگ 26,000,000فیلوس پلیت - LPHP
165ارتوپدیپلاک هومروس دیستال دورسال 17,270,000
166ارتوپدیپلاک هومروس دیستال لاکینگ 26,000,000
167ارتوپدیپلاک یونیلاک63,000,000
168ارتوپدیپيچ DHSوDCS850,000پیچ کامپرشن
169ارتوپدیپيچ نيلهاي داخل استخوان2,300,000سایر پیچهای کامپرشن
170ارتوپدیپیچ اصلاح Club Foot9,000,000پرواستاپ
171ارتوپدیپیچ قابل جذب استخوانی ( ترمیم تاندون)17,500,000تایت روپدر صورت ترمیم همزمان ACL - PCL - MCL یک ست ترمیم تاندون و به ازای هر تاندون اضافه یک پیچ قابل پرداخت می باشد.
172ارتوپدیپیچ کانکشن متعلق به پلاک لاکینگ اتچمنت8,200,000
173ارتوپدیپیچ کانولیتد 5,400,000پیچ کانوله
174ارتوپدیپیچ کنسلوس 3/5 و 4 فول تریدد540,000
175ارتوپدیپیچ کنسلوس 4/5800,000
176ارتوپدیپیچ کنسلوس 6/5800,000
177ارتوپدیپیچ کورتیکال 3/5467,000
178ارتوپدیپیچ کورتیکال 4/5560,000
179ارتوپدیپیچ کورتیکال لاکینگ 3/51,400,000
180ارتوپدیپیچ کورتیکال لاکینگ 4/52,000,000
181ارتوپدیپیچ مالئولار430,000
182ارتوپدیپیچ هربرت 8,500,000
183ارتوپدیپین ارتوپدي260,000كريشنرواير، اشتايمن
184ارتوپدیتاندون طبیعی 31,500,000با ارائه فاکتور معتبر بانک اعضا و شرکتهای وابسته به آن مثل همانند ساز بافت و فرآورده بافت ایرانیان و ... به شرط ثبت شرکت مذکور در سایت IMED به عنوان ارائه دهنده بیومواد با منشأ انسانی
185ارتوپدیتاندون مصنوعي24,500,000
186ارتوپدیترابکولار متال راد70,000,000on rad
187ارتوپدیتیوپ پمپ 2,100,000همزمان با پرداخت ست ترمیم تاندون و شانه قابل محاسبه نمی باشد.
188ارتوپدیجانشين استخواني بلوک يک قطعه 30×15×1526,850,000در اعمال تعویض مفصل قابل پرداخت نمی‌باشند .
189ارتوپدیجانشين استخواني بلوک يک قطعه 30×20×2032,200,000"
190ارتوپدیجانشين استخواني پودر 0.5CC 1,520,000"
191ارتوپدیجانشين استخواني پودر 1CC2,350,000"
192ارتوپدیجانشين استخواني پودر 2CC3,100,000"
193ارتوپدیجانشين استخواني پودر 5CC7,350,000"
194ارتوپدیجانشين استخواني پودر 10CC13,500,000"
195ارتوپدیجانشين استخواني پودر 20CC17,000,000"
196ارتوپدیجانشين استخواني پودر 30CC 22,500,000"
197ارتوپدیجانشين استخواني چيپس 1CC 2,700,000"
198ارتوپدیجانشين استخواني چيپس 2CC5,200,000"
199ارتوپدیجانشين استخواني چيپس 5CC9,100,000"
200ارتوپدیجانشين استخواني چيپس 10CC16,100,000"
201ارتوپدیجانشين استخواني چيپس 15CC23,300,000"
202ارتوپدیجانشين استخواني چيپس 20CC31,000,000"
203ارتوپدیجانشين استخواني چيپس 30CC52,500,000"
204ارتوپدیجانشين استخواني مجستيک يک قطعه 4,400,000"
205ارتوپدیجانشين استخواني مجستيک پنج قطعه14,000,000"
206ارتوپدیجانشين استخواني مجستيک ده قطعه 26,850,000"
207ارتوپدیجانشين استخواني وج12,840,000
208ارتوپدیست آرتروسکوپی مچ پا 21,500,000
209ارتوپدیست ترمیم ACL35,500,000با مصرفی هایی نظیر : پین - گاید - دریل - سرکوتر و سرشیور و ایمپلنتها نظیر: پیچ و اندوباتن و ... محاسبه گردیده است . توجه : تاندون و نخ جداگانه قابل محاسبه وپرداخت می باشد.
210ارتوپدیست ترمیم PCL35,500,000با مصرفی هایی نظیر : پین - گاید - دریل - سرکوتر و سرشیور وایمپلنتها نظیر: پیچ و اندوباتن و ... محاسبه گردیده است . توجه : تاندون و نخ جداگانه قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
211ارتوپدیست ترمیم مینیسک 28,000,000
212ارتوپدیست کامل ترمیم شانه 35,500,000با مصرفی هایی نظیر : کانولا - لاسو - اسکورپیون - تیوپ پمپ - سرکوتر محاسبه گردیده است . فقط انکورسوچوربصورت جداگانه قابل محاسبه وپرداخت میباشد.
213ارتوپدیست موزائیک پلاستی 20,100,000کندرو پیک - میکروفراکچر - تروفیت
214ارتوپدیسر کوتر ساکشن دار 8,500,000همزمان با پرداخت ست ترمیم تاندون و شانه قابل محاسبه نمی باشد.
215ارتوپدیسرشيورآرتروسكوپي5,700,000تعرفه پرداختی جهت هر بیمار 1/900/000 ریال می باشد . در بیماران مراجعه کننده به واحد خسارت متفرقه، در صورت ارائه فاکتور به نام بیمار تا سقف قیمت اعلامی(5/700/000 ریال ) قابل پرداخت می باشد. همزمان با پرداخت ست ترمیم تاندون و شانه قابل محاسبه نمی باشد.
216ارتوپدیسرمته670,000
217ارتوپدیسرنگ تزریق سیمان1,400,000
218ارتوپدیسوزن اسکورپیون5,400,000همزمان با پرداخت ست ترمیم انواع تاندون قابل محاسبه نمی باشد.
219ارتوپدیسوزن بیوپسی استخوان1,050,000
220ارتوپدیسیمان استخوانی2,700,000
221ارتوپدیسیمان استخوانی با آنتی بیوتیک4,000,000هر بسته 40 گرمی
222ارتوپدیسیمان استخوانی( ورتبروپلاستي وكايفوپلاستي)7,000,000با توجه به عدم پرداخت ست کایفوپلاستی و ورتبروپلاستی در جراحی باز ، این نوع سیمان به همراه سرنگ تزریق قابل پرداخت می باشد .هر بسته 20 گرمی
223ارتوپدیکابل آماده 12,250,000مربوط به سیستم کیبل
224ارتوپدیکانولا3,000,000همزمان با پرداخت ست ترمیم انواع تاندون قابل محاسبه نمی باشد.
225ارتوپدیکیبل پلیت31,000,000اتچمنت پلیت
226ارتوپدیکیج و رینگ 40,300,000
227ارتوپدیگاید وایر ارتوپدی0غیر قابل پرداخت
228ارتوپدیگرافتهای سنتتیک استخوان هر سی سی1,000,000
229ارتوپدیلاسو5,000,000همزمان با پرداخت ست ترمیم انواع تاندون قابل محاسبه نمی باشد.
230ارتوپدینخ ترمیم تاندون1,220,000پرمیکرون - اتی باند - داکروفیل
231ارتوپدینخ فایبر وایر 2 2,450,000
232ارتوپدینخ فایبر وایر 53,850,000
233ارتوپدینیل DCS3,700,000
234ارتوپدینیل DHS3,700,000لگ اسکرو
235ارتوپدینیل اینترلاک فمور مولتی فانکشنال 15,200,000 PFN-PFNA-نیل نئوژن -آنتی روتیشن -گاما نیل
236ارتوپدینیل تیتانیوم الاستیک7,235,000TEN
237ارتوپدینیل یا کونچر اینترلاک هومروس14,500,000
238ارتوپدینیل یا کونچراینترلاک تیبیا15,200,000Expert - UTN
239ارتوپدینیل یا کونچراینترلاک فمور23,300,000UFN
240ارتوپدیهزینه آماده سازی گرافت استخوان _مطابق فاکتور معتبر بانک اعضا و شرکتهای وابسته به بانک به شرط ثبت شرکت مذکور در سایت IMED به عنوان ارائه دهنده بیومواد با منشأ انسانی
241ارتوپدیواشرارتوپدي330,000
242ارتوپدیوایر استیل 420,000
243ارتوپدیوایر مونت3,000,000
244اورولوژیProstheses Penil Inflatable0کد عمل ستاره دار می باشد.
245اورولوژیProstheses Penil Rod0کد عمل ستاره دار می باشد.
246اورولوژیاستنت حالب طولانی مدت 4,700,000استنت یا سوند دبل جی
247اورولوژیاستنت حالب کوتاه مدت 1,750,000
248اورولوژیاستنت مجاری ادرار46,700,000در بیماران مبتلا به کانسر
249اورولوژی بالن ديلاتور اورولوژی به همراه سرنگ2,800,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
250اورولوژیبسکت رتریوال سنگ مجاری ادرار9,340,000Stone cageدر مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
251اورولوژیبوژي مجاري ادرار0غیر قابل پرداخت ابزار
252اورولوژیژل درمان ريفلاكس مثانه17,000,000ژل دفلکس یا ونتریس
253اورولوژیست انتقال دیالیز صفاقی0در کد های خدمت لحاظ گردیده است .
254اورولوژیست كاملPCNL(شيت آمپلاتزر،ديلاتور،گايدواير) 6,000,000
255اورولوژیست نفروستومي(دیلاتور،سوزن،گاید وایر،کاتتر)5,835,000
256اورولوژیست همودیالیز به روش CRRT6,900,000در هر جلسه حداکثر یک عدد قابل پرداخت می باشد .
257اورولوژیست همودیالیز(ست ، صافی و سوزن فیستولا و رابط)2,360,000قیمت مندرج براساس آخرین قیمت کد 66676 پورتال معاونت درمان در سال 1401 می باشد.
258اورولوژیسوزن تزریق داخل مثانه 5,400,000سوزن دفلکس یا ونتریس
259اورولوژیسوزنهای بیوپسی1,900,000
260اورولوژیسوند پتزر 93,000
261اورولوژیسوند کاسپر820,000
262اورولوژیسوند مالیکوت500,000
263اورولوژیشیت آمپلاتزر1,000,000
264اورولوژیفیلتر همودیالیز به روش CRRT1,750,000در هر جلسه حداکثر یک عدد قابل پرداخت می باشد .
265اورولوژیکاتتر ورید های مرکزی همودیالیز دائم29,200,000پرمیکت مطابق با بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج با فرانشیز صفر محاسبه شود.
266اورولوژیکاتتر ورید های مرکزی همودیالیز موقت5,250,000شالدون!ERROR! F267 -> F267 -> Cyclic Reference in Formula
267اورولوژیکاتتر حالب580,000
268اورولوژیکاتتر دیلاتاسیون حالب 2,700,000بالون دیلاتاسیون حالبدر مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
269اورولوژیکاتتر سيستوستومي2,700,000سوند پرکاتانئوس - ست سیستوستومی
270اورولوژیکاتتردیالیز صفاقی0در کد های خدمت لحاظ گردیده است .
271اورولوژیکاتترهای نفروستومی2,350,000کاتتر درناژ
272اورولوژیکاتتریورودینامیک540,000کاتتر سیستومتری
273اورولوژیکیسه های یورستومی دو تکه 335,000
274اورولوژیکیسه های یورستومی کانوکس600,000
275اورولوژیکیسه های یورستومی یک تکه 335,000
276اورولوژیگايدواير مجاري ادرار1,520,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
277اورولوژیلوپ TUR0درهزینه 40%اطاق عمل لحاظ شده
278اورولوژیمحلول همودیالیز به روش CRRT2,100,000تعداد قابل پرداخت براساس مستندات ارائه شده در پرونده می باشد .هر کیسه 5 لیتری
279اورولوژینوارتيپ ومش هاي درمان بي اختياري اداري12,500,000
280پوست استپلرپوست 620,000در بيماران سوختگی وديابتي قابل محاسبه وپرداخت میباشد.
281پوستآلو گرافت پوست_ پانسمان نیمه ضخامت پوست - پوست آسلولار درمیس و محصولات مشتق از آنمطابق فاکتور بانک اعضا و شرکتهای وابسته به بانک مثل سیناسل و ... به شرط ثبت شرکت مذکور در سایت IMED به عنوان ارائه دهنده بیومواد با منشأ انسانی و صرفا در بخش بستری جهت بیماران دیابتیک و سوختگی قابل محاسبه وپرداخت می باشد.
282پوستپانسمان بیولوژیک_محصولات پوششی همچون ممبرانهای پوششی آمنیون - ممبران پریکارد - ممبران فاشیالاتامطابق فاکتور بانک اعضا و شرکتهای وابسته به بانک مثل سیناسل و ... به شرط ثبت شرکت مذکور در سایت IMED به عنوان ارائه دهنده بیومواد با منشأ انسانی و صرفا در بخش بستری جهت بیماران دیابتیک و سوختگی قابل محاسبه وپرداخت می باشد.
283پوستتیشواکسپندر10,700,000
284پوستتيغ درماتوم134,000
285پوستشیت گرافت ( فویلهای توسعه دهنده پوست )28,000,000مش گرافت جعبه ده عددی
286پوستگرافت مصنوعی پوست700,000زنودرم یا سیلوژل
287تنفساستنت برونشیال60,000,000
288تنفساستنت تراشیال4,200,000استنت نای پلی فلکس
289تنفسباکتریال فیلتر100,000فیلتر آنتی باکتریالتنها در صورت اینتوبه بودن بیمار بستری در بخش عادی و اورژانس قابل پرداخت می باشد.
290تنفسبالن کاتتر برونشیال3,700,000
291تنفستیوپ برونشیال2,800,000
292تنفسچست باتل540,000
293تنفسچست تیوپ280,000
294تنفسسوزن بیوپسی ريه970,000
295تنفسکانکتور0هزینه در سرجمع ونتیلاتور ( هتلینگ )محاسبه گردیده است .
296تنفسکاتتر پلور2,700,000کاتتر پنوموتوراکس یا درناژ کیت
297تنفسکانولای اکسیژن (سوند بینی )52,500
298تنفسلارنژیال ماسک0غیر قابل پرداخت
299تنفسلوله تراشه 180,000
300تنفسلوله تراشه اسپیرال0reinforcedغیر قابل پرداخت
301تنفسلوله تراکستومی فلزی4,200,000کیت تراکئوستومی PDT
302تنفسلوله های دستگاه ونتیلاتور0در هزینه40%اطاق عمل لحاظ شده است.
303تنفسماسك اكسيژن170,000
304چشم اسپونژ چشمی13,400اسپانچ دکولمان رتینهر عدد
305چشم پروتزهای مربوط به DCR820,000بادکین تیوپ
306چشم انژکتور _کارتریجدر سرجمع لنز لحاظ شده است .
307چشم باکل چشمی670,000
308چشم باند تيپ چشمي540,000
309چشم پانچ جراحی چشم(قرنیه ؛صلبیه)4,000,000
310چشم پانکتوم پلاک2,000,000
311چشم پدهای چشمی1,900
312چشم پروپ نور3,300,000قیمت اعلام شده براساس دفعات مصرف می باشد .
313چشم پروپ ويتركتومي3,100,000اندولیزرقیمت اعلام شده براساس دفعات مصرف می باشد. در صورت انجام خدمت اندولیزر و درج در شرح عمل، علاوه بر پروب ویترکتومی ، پروب اندولیزر نیز تا سقف قیمتی پرو ب ویترکتومی قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
314چشم پروتزکره چشم 12,000,000هیدروکسی آپاتیت
315چشم تیشواکسپندر10,000,000
316چشم تیوپ فیکو0غیرقابل پرداخت
317چشم چاقوهاي جراحي چشم330,000در سرجمع گلوبال کاتاراکت لحاظ شده است. در هر عمل یک عدد چاقو قابل پرداخت می‌باشد .
318چشم روغن سیلیکون 3,300,000
319چشم رینگ قرینه18,700,000کراتوکونوس
320چشم رینگ قرینه600,000کاتاراکت
321چشم ژل چشمی 540,000متیل سلولز
322چشم کاست فیکو 0
323چشم کرافورد2,600,000
324چشم گاز تزریقی داخل چشم2,700,000
325چشم گلوکوم والو13,400,000شنت گلوكوم-استنت درناژكلوكوم - احمد والو
326چشم لنز داخل چشمي با انژكتوروكارتريج (آرتیزان)6,000,000صرفا" در آفاکیا قابل پرداخت می باشد .
327چشم لنزداخل چشمی با انژكتوروكارتريج(تاشو)4,100,000
328چشم لنزداخل چشمی (معمولي)820,000
329چشم محلول رنگ آميزي222,000پیل بریلیانت - متیلن بلو
330چشم محلول هاي داخل چشمي4,000,000آمپول هیلان - دکالاین
331چشم وزنه های کاشتنی پلک فوقانی(Spring eyelid)23,300,000گلد پلیت
332چشم وکیوم تری فاین پیوند قرنیه4,000,000
333چشم هزینه آماده سازی قرنیه_مطابق فاکتور بانک اعضا پرداخت میگردد.
334چشم هزينه آماده سازي اجزا چشم _مطابق فاکتور بانک اعضا پرداخت میگردد.
335خونپمپ دیسفرال_مطابق با دستورالعمل بیماران خاص و صعب العلاج طبق فاکتور معتبر و در سایر موارد طبق بخشنامه 4020/95/408 مورخ 95/3/10
336خونترانسفر بگ 233,000کیسه یک لیتری
337خونست تعويض خون2,100,000
338خونست کامل پلاسما فرزیس (ست پلاسما1عدد ، کیسه ترانسفر بگ1عدد یک لیتری )2,600,000طبق بخشنامه شماره 4020/96/2294 مورخ 1396/11/08 در صورتی که حجم پلاسمافرزیس بیش از یک لیتر باشد، به ازای هر لیتر اضافه، یک ترانسفربگ بطور جداگانه قابل پرداخت است. پرداخت هزینه ست پلاسمافرز درمانی در بخش‌های پیوند و برای درمان عوارض پیوند، با ارائه فاکتور معتبر تا سقف 6/600/000 ریال بلامانع می‌باشد.
339خونست کامل پلاسما فرزیس اطفال (ست پلاسما1عدد ، کیسه ترانسفر بگ1عدد یک لیتری )9,340,000
340خونست کامل پلاکت فرزیس 10,200,000قیمت اعلامی مطابق با مصوبه شورای عالی بیمه می باشد. جهت پرداخت ارائه فاکتور معتبر الزامی است .
341خونسوزن پورت360,000مطابق با دستورالعمل بیماران خاص و صعب العلاج
342خونسوزن آسپیراسیون 760,000
343خونفيلتر لکوسیت تک واحدی 1,000,000تنها در صورت تزریق خون با کد 302345 قابل پرداخت می باشد .
344خونفيلتر لکوسیت دو واحدی 1,100,000"
345خونفيلترتزريق خون700,000فیلتر پلاکت
346خونکاتترپورت12,250,000پورت تزریقمطابق با دستورالعمل بیماران خاص و صعب العلاج
347خونكيسه خون300,000
348خونمحلول سیترات سدیم 250 میلی لیتر410,000
349پرتودرمانی فیکساتور رادیوتراپی 3 نقطه و U شکل 1,300,000ماسک رادیوتراپی مطابق با دستورالعمل بیماران خاص و صعب العلاج
350پرتودرمانی فیکساتور رادیوتراپی 4 و 5 نقطه 1,900,000""
351پرتودرمانی فیکساتور رادیوتراپی breast3,000,000""
352پرتودرمانی گاید براکی تراپی 3,200,000سوزن - رشته "
353پرتودرمانی کاتتر براکی تراپی 5,100,000"
354پرتودرمانی محلول ACD-A770,000قیمت اعلامی مطابق با مصوبه شورای عالی بیمه می باشد( در پلاکت فرزیس استفاده می گردد). جهت پرداخت ارائه فاکتور معتبر الزامی است .
355زنان وزایمانبوژي واژن0غیرقابل پرداختابزار
356زنان وزایمانكاتتر كواترم31,500,000سایر بالونهای داخل رحمی - کاتترهای ترمال رحمی
357زنان وزایمانكلمپ بند ناف18,000
358زنان وزایمانمحصولات ضد چسبندگی احشا داخل شکم و لگن 8,200,000اینترسید- سرجی رپ
359زنان وزایماننخ سركلاژ1,520,000
360زنان وزایمانوایر لوکالیزاسیون1,350,000در جراحی تومور breast قابل محاسبه وپرداخت می باشد.
361قلب وعروقاختاپوس4,700,000
362قلب وعروقاستایلت های درون وریدی0غیر قابل پرداخت
363قلب وعروقاسترنوم فیکس2,700,000استرنوم بند - زیپ فیکس ( هر عدد)در بیماران دیابتیک ویا استئوپورتیک ویا بیمارانی که BMIآنها بیشتر از 30باشد.
364قلب وعروقاستنت شریان کلیوی30,300,000
365قلب وعروقاستنت کاروتید38,500,000وال استنت یونی
366قلب وعروقاستنت ایلیاک25,700,000
367قلب وعروقاستنت بیواکتیو29,200,000 ( سکته حاد قلبی) Acute Myocardial infarction
368قلب وعروقاستنت پریفرال دارویی37,350,000استنت عروق محیطی داروئی
369قلب وعروقاستنت عروق پریفرال39,700,000استنت عروق محیطی
370قلب وعروقاستنت کرونری دارویی26,850,000
371قلب وعروقاستنت کرونری غیر دارویی10,700,000
372قلب وعروقاستنت كواركتاسيون آئورت90,000,000
373قلب وعروقاستنت گرافت آنوریسم آئورت توراسیک 225,000,000
374قلب وعروقاستنت گرافت آنوریسم آئورت شکمی 225,000,000
375قلب وعروقاستنت گرافت آنوریسم سایر عروق 79,000,000
376قلب وعروقدلیوری سیستم استنت گرافت 35,000,000
377قلب وعروقاستنت گرافت کرونری46,200,000
378قلب وعروقاستنت وریدی94,000,000
379قلب وعروقاستیل وایر330,000سیم استرنومهر رشته
380قلب وعروقاسنیر 3,000,000
381قلب وعروقاکسیژناتور اطفال23,300,000بدون هموفیلتر
382قلب وعروقاکسیژناتور بزرگسال21,000,000بدون هموفیلتر
383قلب وعروقاکسیژناتور نوزاد26,850,000بدون هموفیلتر
384قلب وعروقانژکتور 152,000سرنگ تزريق
385قلب وعروقاینترودیوسر پیس میکر1,000,000کاتتر Introflex
386قلب وعروقاينفليتور1,900,000
387قلب وعروقآرترلاین1,900,000لیدر کت
388قلب وعروقآرتريال فيلتر2,350,000
389قلب وعروقآمپلاتزر VSDبا دلیوری سیستم65,000,000
390قلب وعروقآمپلاتزرASD با دلیوری سیستم65,000,000
391قلب وعروقآمپلاتزرPDAبا دلیوری سیستم48,700,000
392قلب وعروقآمپلاتزرPFO با دلیوری سیستم65,000,000
393قلب وعروقبالن آنژیوپلاستی پریفرال10,000,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
394قلب وعروقبالن آنژیوپلاستی پریفرال دارویی31,000,000
395قلب وعروقبالن آنژیوپلاستی کرونری5,400,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
396قلب وعروقبالن آنژیوپلاستی کرونری داروئی25,000,000
397قلب وعروقبالن پولمونر31,500,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
398قلب وعروقبالن کاتتر داخل ائورت40,845,000کاتتر بالون پمپ
399قلب وعروقبالن کاروتید9,340,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
400قلب وعروقبالن والوالوپلاستی 81,700,000اینو بالون - BIB - بالون میترالدر مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
401قلب وعروقبایو گلو5,835,000فیبرین گلو - گلوبران - Ifo Band-چسب سیانواکریلیکدر صورت استفاده در هر نوع جراحی به این ردیف استناد گردد.
402قلب وعروقبن واکس135,000موم استخوانی
403قلب وعروقپانچ آئورت1,350,000
404قلب وعروقپچهای قلبی33,850,000پچ پریکاردیال- کاردیورپ - گورتکس
405قلب وعروقپد دفیبریلاتور2,200,000بسته دوتائی
406قلب وعروقپیس میکرهای دائم با دلیوری سیستم (تک حفره ای)56,000,000
407قلب وعروقپیس میکرهای دائم با دلیوری سیستم (دو حفره ای)87,500,000
408قلب وعروقپیس میکرهای دائم با دلیوری سیستم (سه حفره ای)225,000,000
409قلب وعروقپیس میکرهای دائم(ICD) با دلیوری سیستم (تک حفره ای)250,000,000VR
410قلب وعروقپیس میکرهای دائم(ICD) با دلیوری سیستم (دو حفره ای)375,800,000DR
411قلب وعروقپیس میکرهای دائم(ICD) با دلیوری سیستم (سه حفره ای)510,000,000CRT
412قلب وعروقتفلون پلژت 2,350,000پلژتهر بسته 36 عددی
413قلب وعروقتورک آنژیوپلاستی0به دلیل موجود بودن در پک سرنگ اینفلیتور ، بصورت جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد.
414قلب وعروقتیپ عروقي117,000نایلون تیپ
415قلب وعروقدام ترانس ديوسر (ست کامل)1,350,000
416قلب وعروقدریچه بیولوژیک93,400,000آلوگرافت یا زنوگرافت دریچه قلبی
417قلب وعروقدریچه مکانيکی70,000,000
418قلب وعروقدريچه هاي گرافت دار116,700,000کامپوزیت گرافت - دریچه کاندوئیت- دریچه کربوسیل
419قلب وعروقدیلاتور0غیرقابل پرداختابزار
420قلب وعروقرابط تزریق140,000رابط فشار
421قلب وعروقرابط كاتترالکتروفیزیولوژی9,340,000مبلغ قابل پرداخت در مراکز طرف قرارداد جهت هربیمار 934/000 ریال می باشد .
422قلب وعروقرکوردرهای الکتروکاردیوگرافی0ریویل پلاس ( پیس میکر)غیرقابل پرداخت
423قلب وعروقرینگ ترمیم دريچه26,850,000
424قلب وعروقژنراتور پیس میکر تک حفره ای 43,200,000باتری پیس میکرقیمت در سرجمع هزینه پیس میکرلحاظ گردیده است.
425قلب وعروقژنراتور پیس میکر دو حفره ای 60,700,000
426قلب وعروقژنراتور پیس میکر سه حفره ای 115,500,000
427قلب وعروقژنراتور ICD تک حفره ای 161,000,000
428قلب وعروقژنراتور ICD دو حفره ای 175,000,000
429قلب وعروقژنراتور ICD سه حفره ای 281,300,000
430قلب وعروقست خارج سازي فيلترIVC(گايد واير،شيت،كاتتر)10,000,000
431قلب وعروقست کامل والوالوپلاستی شامل(بالن،اینترادیوسر،گاید وایر، استایلت ،متال تيوب ،سوزن بروكن برو )151,700,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
432قلب وعروقسر ساکشن کاردیاک270,000
433قلب وعروقسنسور اکسی متری مغزی و بافتی 8,600,000 سوماسنسور یا INVOS در هر دوره بستری یک عدد قابل پرداخت می باشد .
434قلب وعروقسوزن بروکن برو( BRK)11,700,000در سرجمع ست والوالوپلاستی لحاظ گردیده است.
435قلب وعروقسوزن بیوپسی قلب3,000,000بیوپسی میوکارد
436قلب وعروقسوزن پیس میکر0قیمت در سرجمع هزینه پیس میکرلحاظ گردیده است.
437قلب وعروقسوند فوگارتی1,350,000
438قلب وعروقسیم پیس میکر موقت3,500,000
439قلب وعروقسیم سوچور پیس میکر290,000
440قلب وعروقشنت کاروتید2,350,000
441قلب وعروقشنت کرونری4,100,000
442قلب وعروقشیت Agilis13,400,000
443قلب وعروقشیت مولینز1,350,000
444قلب وعروقشيت شریانی820,000اینترودیوسر(دسيله) شریانی
445قلب وعروقشيت وریدی820,000اینترودیوسر(دسيله)وریدی
446قلب وعروقشيت هاي انعطاف پذير13,400,000 Distinationدر مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
447قلب وعروقفیلتروایر 22,750,000آنژیوگارد
448قلب وعروقفيلتر IVC 17,000,000
449قلب وعروقفيلترهاي دائمي داخل عروقي20,200,000
450قلب وعروقفيلم 135,000دیسکت- CD
451قلب وعروققلم ابلیشن 22,200,000قلم کاردیوبلیت
452قلب وعروقکاتتر آسپیراسیون17,500,000هانتراکستراکشندر مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
453قلب وعروقکاتتر آنژیوگرافی عروقی/ اولتراسوند81,700,000IVUS - IVOSدر مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
454قلب وعروقکاتتر سپتوستومی قلبی11,700,000
455قلب وعروقکاتتر سوان گنز12,250,000در صورت استفاده از کاتترهای نیمه تهاجمی همانند کاتتر فلوترک، صرفا در اتاق عمل و تا سقف ریالی این ردیف قابل پرداخت می‌باشد . دفعات مصرف کاتترهای نیمه تهاجمی متعاقبا اعلام خواهد شد .
456قلب وعروقکاتترتشخيصي آنژیوگرافی عروق محیطی1,350,000
457قلب وعروقکاتترتشخيصي پیکتل1,100,000
458قلب وعروقکاتترتشخيصي جادکینز1,100,000
459قلب وعروقکاتینگ بالن31,000,000رتیتوردر مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
460قلب وعروقکانکتورY400,0000
461قلب وعروقکانول دوجداره2,350,000کانول دو مرحله ای
462قلب وعروقکانول شريانی ساده 642,000کانول آئورت
463قلب وعروقکانول شريانی فمورال3,150,000Reinforced Curved
464قلب وعروقکانول شريانی فنردار2,700,000
465قلب وعروقکانول كارديوپلژی Ante Grade1,200,000
466قلب وعروقکانول كارديوپلژی Retro Grade4,100,000
467قلب وعروقکانول وريدي2,350,000
468قلب وعروقکانول وريدي فمورال6,000,000
469قلب وعروقکانول ونت 820,000ونت بطنی - ونت دهلیزی
470قلب وعروقکویل PDA35,000,000
471قلب وعروقکویل PFMّ35,000,000
472قلب وعروقکویل قلبی4,700,000
473قلب وعروقکیت ACT135,000
474قلب وعروقکیت آنژیوگرافی 3 تکه1,650,000تری پک( 3 عدد کاتتر تشخیصی)
475قلب وعروقکیت آنژیوگرافی 5 تکه3,500,000کورپک( 3 عدد کاتترتشخیصی- گایدوایر 0/035-شیت )
476قلب وعروقکیت فیلترتصفیه وتغلیظ خون152,000
477قلب وعروقکیت محافظ بافت (ابليشن)13,400,000NAVX
478قلب وعروقكاتتر ابليشن 70,200,000RFمبلغ قابل پرداخت در مراکز طرف قرارداد جهت هربیمار 23/400/000 ریال می باشد .
479قلب وعروقكاتترالکتروفیزیولوژی (EPS) 35,000,000دکاپولار- مونوپلار- مارینرمبلغ قابل پرداخت در مراکز طرف قرارداد جهت هربیمار 7/000/000 ریال می باشد .
480قلب وعروقكاتترآمبولکتومی21,600,000کاتتر ترومبکتومی - MOMA-روتارکس
481قلب وعروقكاتترهاي تعيين كننده سايز بالن واستنت14,700,000سایزینگ بالن
482قلب وعروقگاید وایرآنژیوپلاستی عروق محيطي5,835,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
483قلب وعروقگاید وایرآنژیوپلاستی قلبي4,700,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
484قلب وعروقگایدینگ کاتتر4,100,000گایدینگ کاتترآمپلاتزر- مولتی پرپوزدر مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
485قلب وعروقگايدوايرآنژیوگرافی عروق محيطي3,400,000
486قلب وعروقگايدوايرآنژیوگرافی قلبي410,000
487قلب وعروقگرافتهای مصنوعی عروق26,850,000راپیدکس PTFE
488قلب وعروقلید پیس میکر5,835,000لید بای پولار- یونی پولار
489قلب وعروقلید ICD11,700,000لید شوک ICD
490قلب وعروقمتال تيوب _استریچینگ تیوپهزینه در ست کامل والوالوپلاستی محاسبه گردیده است.
491قلب وعروقمحلول کاردیوپلژی هر سی‌سی3,500Castodiol
492قلب وعروقوسيله بستن رگ330,000لیگا کلیپس ( بسته 6 عددی )
493قلب وعروقهزينه آماده سازي وارائه دریچه قلب_طبق فاکتور بانک اعضا
494قلب وعروقهموفیلتر3,500,000ست اتوترانسفیوژن - سل سیور
495گوارشابزارترميم فتق لاپاروسكوپيك9,700,000Tacker
496گوارشاستپلر حلقوي15,200,000
497گوارشاستپلر خطی10,200,000 کانتورمبلغ قابل پرداخت در مراکز طرف قرارداد جهت هربیمار 3/400/000 ریال می باشد .
498گوارشاستپلر خطی برشی12,300,000مبلغ قابل پرداخت در مراکز طرف قرارداد جهت هربیمار 4/100/000 ریال می باشد .
499گوارشاستپلر هموروئید12,840,000PPHانحصارا" در پرولاپس رکتوم
500گوارشاستنت ازوفاژیال60,000,000مری
501گوارشاستنت بيلياري(پلاستيكي)4,100,000صفراوی
502گوارشاستنت بيلياري(فلزي)60,400,000
503گوارشاستنت پانکراس پلیمری5,400,000
504گوارشاستنت دئودنوم26,850,000
505گوارشاستنت کولورکتال 21,000,000متال کولورکتال
506گوارشاسفنکتروتوم5,400,000
507گوارشاسنیر پولیپكتومي2,700,000
508گوارشاسنیر و باند میوکوزکتومی13,400,000
509گوارشاندو استپلر خطی برشی14,100,000مبلغ قابل پرداخت در مراکز طرف قرارداد جهت هربیمار 4/700/000 ریال می باشد .
510گوارشاندو کلیپ اتوماتیک 4,900,000لیگا کلیپ اتوماتیکصرفا در اعمالی که بروش اندوسکوپیک انجام می‌شوند، قابل پرداخت می‌باشند.
511گوارشاور تیوپ0غیر قابل پرداختابزار
512گوارشبالن اندوسونو1,900,000
513گوارشبالن آشالازی22,200,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
514گوارشبالن خروج سنگ4,900,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
515گوارشبالن دیلاتور دریچه پیلور 11,700,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
516گوارشبالن دیلاتور مجرای صفراوی9,340,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
517گوارشبالن ديلاتور ازوفاژیال12,840,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
518گوارشبالن ديلاتور كولون9,340,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
519گوارشبرس سیتولوژی مری،معده آندوسکوپیک2,700,000سیتولوژی براش
520گوارشبسکت خروج سنگ مجاري صفرا4,100,000
521گوارش پگ کامل 11,700,000PEG-میکی - ست گاستروستومی
522گوارشپودر محافظ استومی670,000به مفاد بخشنامه شماره 4020/96/345 مورخ 96/2/26 توجه شود.
523گوارشتروکارهای لاپاروسکوپی1,750,000حداکثر 4 عدد قابل پرداخت می باشد ( در صورت دوقلو بودن 2 عدد )
524گوارشتی تیوپ(T-Tube)166,000
525گوارشتیوپ ساکشن ایریگیشن 1,350,000
526گوارشچسب پایه کلستومی385,000به مفاد بخشنامه شماره 4020/96/345مورخ 96/2/26توجه شود.
527گوارشچسب پایه کلستومی(کانوکس)415,000به مفاد بخشنامه شماره 4020/96/345مورخ 96/2/26توجه شود.
528گوارشخمیر استومی670,000به مفاد بخشنامه شماره 4020/96/345مورخ 96/2/26توجه شود.
529گوارشست بند ليگيشن12,840,000لوپ باند لیگیشن ( بسته 6 عددی )- باند لیگاتور
530گوارشست شستشوی کولون 7,350,000طبق دستورالعمل شماره 59318948 سالانه هزینه یک ست شستشو با نظر پزشک معالج قابل محاسبه و پرداخت است و در این بیماران هزینه کیسه کلستومی قابل پرداخت نمی باشد . شایان ذکر است در چنین مواردی نسبت به غیرفعال کردن پرونده استومی در تأیید دارو اقدام گردد .
531گوارشسوزن اسکلروتراپی4,100,000
532گوارشسوزن اندوسونو18,700,000FNA
533گوارشسوزن بستن زخم لاپاراسکوپی930,000stich
534گوارشسوزن لاپاراسکوپی(تزريق CO2)1,520,000ورس
535گوارشسوند بلاک مور8,500,000
536گوارشكاتترPHمتري6,700,000مانومتری
537گوارشکاتتر انما187,000
538گوارشکاتتر تزریقERCP2,000,000
539گوارشکارتریج استپلرخطی4,100,000خطی - خطی فلزی- کانتور
540گوارشكارتريج استپلرخطی برشی5,250,000
541گوارشكارتريج اندواستپلر خطی برشی 8,750,000
542گوارشکانول تروکار930,000
543گوارشکرم استومی 800,000
544گوارش کلیپس پلیمری 6 تایی930,000همولاک پلیمری - کلیپس هموستاز پلیمری
545گوارش کلیپس تیتانیوم 6 تایی467,000
546گوارشکیسه ایلئوستومی (دو تکه)270,000به مفاد بخشنامه شماره 4020/96/345مورخ 96/2/26توجه شود
547گوارشکیسه ایلئوستومی (یک تکه)245,000به مفاد بخشنامه شماره 4020/96/345مورخ 96/2/26توجه شود
548گوارشکیسه کلستومی (دو تکه)245,000!ERROR! F549 -> F549 -> Cyclic Reference in Formula
549گوارشکیسه کلستومی (یک تکه)215,000!ERROR! F550 -> F550 -> Cyclic Reference in Formula
550گوارشکیسه کلستومی دائم 2,350,000اندوکج
551گوارشکیسه کلستومی یک تکه با چسب کانوکس 540,0000
552گوارشكيسه لاپاروسكوپي2,100,000اندوبگ
553گوارشگاستریک بالن21,000,000
554گوارشگاستريك بند21,000,000
555گوارشگاید وایرERCP5,000,000گایدوایر گوارشی - گایدوایر دیلاتور مریدر مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
556گوارشمش فتق پارااستومال چند لایه نیمه جذبی به روش لاپاروسکوپی19,800,000
557گوارشمش فتق دیافراگماتیک چند لایه نیمه جذبی به روش لاپاروسکوپی26,800,000
558گوارشمش فتق شکمی چند لایه نیمه جذبی به روش باز19,800,000
559گوارشمش فتق شکمی چند لایه نیمه جذبی به روش لاپاروسکوپی26,800,000
560گوارشمش فتق کشاله ران چند لایه نیمه جذبی به روش باز6,200,000
561گوارشمش فتق کشاله ران چند لایه نیمه جذبی به روش لاپاروسکوپی12,800,000
562گوارشمش فتق کشاله ران یک لایه غیرجذبی به روش باز3,150,000
563گوارشمش فتق کشاله ران یک لایه غیرجذبی به روش لاپاروسکوپی3,150,000
564گوارشمش فتق نافی چند لایه نیمه جذبی به روش باز 15,750,000
565گوارشمش فتق نافی چند لایه نیمه جذبی به روش لاپاروسکوپی15,750,000
566گوارشمش های جراحی قابل جذب 53,700,000
567گوارشنیدل نایف 12,800,000منحصراًدرکلانژیو کارسینوما قابل محاسبه وپرداخت میباشد.
568گوارشهزینه آماده سازی بافتهای نرم_مطابق فاکتور بانک اعضا پرداخت می گردد.
569گوارشهند پیس لیگاشور5,835,000هارمونیک مبلغ اعلامی براساس تعداد دفعات مصرف محاسبه گردیده است .
570مصرفیاسكالپ وين 60,000
571مصرفیاكستنشن تيوپ ، ترانسفرست (لوله K )74,000
572مصرفیایروی33,000منحصرا " دربخش اورژانس قابل پرداخت می باشد.
573مصرفیآنژيوكت 23,000
574مصرفیباند پانسمان1,660طبق دستورالعمل شماره61232992 مبنای پرداخت عرض باند مصرفی می‌باشد. - در بخش بستری درهزینه 6% پرستاری لحاظ گردیده است .قیمت هر سانت
575مصرفیبتادين0درهزینه 6% خدمات پرستاری و 40% استهلاک اتاق عمل لحاظ گردیده است.
576مصرفیپانسمانهای نقره اطفال410,000هر 5 روز - به ازای هر درصد سوختگی - صرفا در زمان بستری برای اطفال با سوختگی بالای 5%
577مصرفیپانسمانهای نقره بزرگسالان410,000هر 5 روز - به ازای هر درصد سوختگی - صرفا در زمان بستری برای بزرگسالان با سوختگی بالای 10%
578مصرفیپگ جنرال(شان بزرگ، شان كوچك، شان پرفوره،گان)_درهزینه 40درصد استهلاک اطاق عمل لحاظ شده است.
579مصرفیپنبه_درهزینه 6% خدمات پرستاری و 40% استهلاک اتاق عمل لحاظ گردیده است.
580مصرفیپوشش های بند اورنده خون با خاصیت هموستاتیک پنج گرمی 1,800,000سرجی سل (10*20)- ژلیتاسل-رسپاندر پودردر کت لب قابل پرداخت نمی باشد .
581مصرفیپوشش های بند اورنده خون با خاصیت هموستاتیک سه گرمی 1,350,000سرجی سل (5*7)- ژلیتاسل-رسپاندر پودردر کت لب قابل پرداخت نمی باشد .
582مصرفیپوشش های بند اورنده خون با خاصیت هموستاتیک یک گرمی 540,000 ژلیتاسل-رسپاندر پودردر کت لب قابل پرداخت نمی باشد .
583مصرفیتيغ شيو 0غیرقابل پرداخت
584مصرفیتیغ بیستوری11,500
585مصرفی چسب آنژيوكت5,000درهزینه 6% خدمات پرستاری لحاظ گردیده است. در پرونده های ناباروری قابل پرداخت می باشد.
586مصرفیچسب پانسمان16,400درهزینه 6% خدمات پرستاری لحاظ گردیده است.هر ده سانت
587مصرفیچست ليد20,000در بخش های ویژه قابل پرداخت نمی باشد.
588مصرفیخط کش CVP 690,000
589مصرفیدرن پن رز 194,000
590مصرفیدرن کاروگیت 420,000
591مصرفیدرن هموواگ830,000
592مصرفیدستكش جراحي 54,000در پرونده های ناباروری حداکثر 5 جفت قابل پرداخت می باشد.یک جفت
593مصرفیدستكش معاينه30,000در هزینه6% خدمات پرستاری لحاظ گردیده است .در پرونده های ناباروری حداکثر11جفت قابل پرداخت می باشد.یک جفت
594مصرفیدستكش نايلوني 1,650 در هزینه6% خدمات پرستاری لحاظ گردیده است.یک جفت
595مصرفیدستکش جراحی ضد ویروس880,000با ضمیمه نمودن مدارک مثبته HIV یا HBS و در اتاق عمل حداکثر تا 3 جفت قابل پرداخت می باشد .
596مصرفیرابط ساکشن22,000فينگرتيپ
597مصرفیركتال تيوپ(سوند رکتال)78,000
598مصرفیژل الكترود0در سر جمع خدمات لحاظ شده
599مصرفیژل لوبریکانت0در سر جمع خدمات لحاظ شده
600مصرفیساكشن تيوب(لوله ساکشن)280,000
601مصرفیساکشن کاتتر(سوندساكشن)66,000
602مصرفیساولن0درهزینه 6% خدمات پرستاری و 40% استهلاک اتاق عمل لحاظ گردیده است.
603مصرفیست خون 188,000
604مصرفیست سرم85,000ست سرم رنگی - فیلترداردر پرونده های ناباروری حداکثر 2 عدد قابل پرداخت می باشد.
605مصرفیسرسوزن 10,000
606مصرفیسرنگ 10cc28,700در هزینه6% خدمات پرستاری لحاظ گردیده است.
607مصرفیسرنگ 20cc60,000در 6% خدمات پرستاری لحاظ گردیده است.
608مصرفیسرنگ 3cc ، 2/5cc ، 2cc19,700در هزینه6% خدمات پرستاری لحاظ گردیده است.
609مصرفیسرنگ 50cc و 60cc133,500
610مصرفیسرنگ 5cc20,500درهزینه 6% خدمات پرستاری لحاظ گردیده است.
611مصرفیسرنگ انسولین27,000درهزینه 6% خدمات پرستاری لحاظ گردیده است.
612مصرفیسرنگ گاواژ و لاواژ133,500
613مصرفیسه راهي آنژیوکت300,000انحصارا در اتاق عمل قابل محاسبه وپرداخت است.
614مصرفیسه راهي آنژیوکت55,500
615مصرفیسوزن بیوپسی اتوماتيك 1,900,000
616مصرفیسوزن بیوپسی نیمه اتوماتيك 1,200,000
617مصرفیسوند فولی سیلیکونی(فنردار)1,200,000هماچوری
618مصرفیسوند فولی دوراه لاتکس70,000
619مصرفیسوند فولی سه راه لاتکس140,000
620مصرفیسوند فولی سیلیکونی350,000
621مصرفیسوندمعده70,000Feeding Tube
622مصرفیسوندنلاتون35,000
623مصرفیصفربند سوند فولی13,800
624مصرفیكاتتر (CVP) و ( CVC)2,900,000
625مصرفیكاتتروريد مركزي ازطريق پوست(PICC)2,600,000صرفاً درنوزادان مطابق گايد لاين اعلامي وزارت بهداشت
626مصرفیكاورجسد300,000
627مصرفیكرست طبي كمري_پرداخت از طریق شعب سازمان
628مصرفیکاتتر آمبلیکال93,000کاتتر نافی
629مصرفیکاتتركت دان 26,500
630مصرفیکاندوم شیت 120,000
631مصرفیکیسه انما160,000
632مصرفیگاز پانسمان10,000در 6% خدمات پرستاری لحاظ گردیده است.هر عدد
633مصرفیگاز وازلین7,650هر عدد
634مصرفیلانگ گاز33,000
635مصرفیميكرو فلش كاتتروريد مركزي ازطريق پوست(PICC)1,400,000سوزن PICCصرفاً درنوزادان مطابق بخشنامه شماره 4020/93/2326 مورخ 93/11/12
636مصرفیميكروست 275,000
637مصرفیميكروست خون290,000
638مصرفیهپارین لاک21,000صفر بند
639مصرفیيورين بگ اطفال18,700کیسه ادار
640مصرفی يورين بگ بزرگسال97,800کیسه ادار
641مغزواعصاباتصالات عرضی 6,800,000کراسلینک - DDT - رابط عرضی
642مغزواعصاباستپل ستون فقرات3,000,000
643مغزواعصاباستنت آنوریسم عروق مغزی0استنت فلو دایورتورکد عمل ستاره دار می باشد.
644مغزواعصاباستنت عروق مغزی 153,000,000
645مغزواعصاباينترااسپاينوس پروسس ديوايس87,500,000پرو دیسک - DIAM
646مغزواعصاببالن آنژیوپلاستی مغزی24,500,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
647مغزواعصاببرهول باتونز6,500,000پلاک برهول-فلپ فیکس
648مغزواعصابپلاك Z توراسيك9,800,000
649مغزواعصابپلاک Z لومبار9,800,000
650مغزواعصابپلاک قابل جذب(كرانيوپلاستي)9,700,000پلاک 20 سوراخه
651مغزواعصابپلاک گردني یک سطح 9,700,000در خصوص پلاک گردنی دو سطح و سه سطح به ردیف مربوطه مراجعه گردد.
652مغزواعصابپمپ اپیدورال1,050,000اتوفیوزر یا Diamond
653مغزواعصابپمپ کاشتنی تزریق18,700,000
654مغزواعصابپودرهای آمبولیزاسیون5,400,000PVA
655مغزواعصابپيچ پلاكهاي گردني1,650,000
656مغزواعصابپيچ پلی اگزیال گردني + نات 11,700,000
657مغزواعصابپیچ ايلئوساكرال3,700,000
658مغزواعصابپیچ پدیکولار پلي آگزيال شورت آرم + نات 11,700,000قیمت پیچ با نات محاسبه شده است.
659مغزواعصابپیچ پدیکولار پلي آگزيال لانگ آرم + نات13,300,000"
660مغزواعصابپیچ پدیکولار مونوآگزيال شورت آرم + نات 7,000,000"
661مغزواعصابپیچ پدیکولار مونوآگزيال لانگ آرم + نات8,200,000"
662مغزواعصابپیچ توراسیک Z4,900,000
663مغزواعصابپیچ ساكرال3,500,000
664مغزواعصابپیچ لومبار Z4,900,000
665مغزواعصابچسب دورا11,700,000دوراسیل - دوراژن در صورت درخواست وازکولارسیل یا سیلفوم در سایر جراحیها این ردیف قابل استناد می باشد.
666مغزواعصابحلقه پیچ قابل جذب 5 تایی9,800,000پیچ های کرانیوپلاستی 5 عددی
667مغزواعصابداینسیس اسپیسر8,200,000جزئی از اجزای سیستم نان فیوژن
668مغزواعصابداینسیس اسکرو به همراه قفل 31,500,000"
669مغزواعصابداینسیس کورد16,300,000"
670مغزواعصابدستگاه استیمولاتور نخاعي0کد عمل ستاره دار می باشد.
671مغزواعصابدستگاه استیمولاتورمغزي 647,700,000
672مغزواعصابدورای مصنوعی مغزی21,000,000دوراپچ - تیشوپچ
673مغزواعصابدومینو7,500,000کانکتوررابط طولی بین دو راد
674مغزواعصابراد پلیت 15,000,000سرویفیکس - اکسی پیتال پلیت
675مغزواعصابراد تيتانيوم60,000به ازای هرسانتی متر - در صورت مشخص نبودن طول راد حداکثر تا 50 سانتی متر قابل پرداخت می باشد.
676مغزواعصابراد دینامیک12,100,000
677مغزواعصابرزرویور جهت تخلیه یا تزریق داخل مغز8,750,000
678مغزواعصابست اپيدورال 1,200,000
679مغزواعصابست اسکرو1,400,000نات - لاک اسکرو
680مغزواعصابست كامل كايفوپلاستي دو طرفه 61,000,000هزینه سیمان جداگانه قابل پرداخت می باشد . شایان ذکر است در جراحی باز "ست" غیر قابل پرداخت بوده و تنها سیمان و سرنگ تزریق آن مطابق با ردیف های 217 و 222 قابل محاسبه و پرداخت است .
681مغزواعصابست كامل كايفوپلاستي یک طرفه 33,850,000هزینه سیمان جداگانه قابل پرداخت می باشد . شایان ذکر است در جراحی باز "ست" غیر قابل پرداخت بوده و تنها سیمان و سرنگ تزریق آن مطابق با ردیف های 217 و 222 قابل محاسبه و پرداخت است .
682مغزواعصابست كامل ورتبروپلاستي29,200,000هزینه سیمان جداگانه قابل پرداخت می باشد . شایان ذکر است در جراحی باز "ست" غیر قابل پرداخت بوده و تنها سیمان و سرنگ تزریق آن مطابق با ردیف های 217 و 222 قابل محاسبه و پرداخت است .
683مغزواعصابسوزن بیوپسی مغزي استریوتاکسی4,100,000
684مغزواعصابسوزن داخل نخاعي 140,000سوزن اسپاینال - lp
685مغزواعصابشنت مغزی قابل برنامه ريزي 64,200,000اتوماتیک
686مغزواعصابشنت مغزی نخاعي16,300,000شنت فشار پائین - متوسط - بالا
687مغزواعصابشنت مغزی نخاعي اکسترنال با مانیتورینگ 11,700,000
688مغزواعصابفیبراپتیک ( لیزرجراحی دیسک ) 43,000,000
689مغزواعصابكاتتر اینتراتکال18,700,000
690مغزواعصاب کاتتر مغزی21,500,000میکروکاتتردر مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
691مغزواعصابكليپس آنوريسم مغزي16,300,000یاشارگیل
692مغزواعصابکرانیوتوم2,100,000تیغه کرانیوتوم
693مغزواعصابکویل وميكرو کویل مغزي 38,500,000
694مغزواعصابکیج جانشین جسم مهره کمری58,350,000کیج بازشونده و قفل شونده - VBR-ساینکس هیچ قطعه دیگری ( متعلقات جسم مهره‌ای بازشونده)جداگانه قابل پرداخت نمی باشد .
695مغزواعصابکیج جانشین جسم مهره گردنی58,350,000کیج بازشونده و قفل شونده - VBR-ساینکس هیچ قطعه دیگری ( متعلقات جسم مهره‌ای بازشونده)جداگانه قابل پرداخت نمی باشد .
696مغزواعصابکیج سرویکال(بين مهره اي)16,300,000Cervios curved
697مغزواعصابکیج لاکینگ29,200,000
698مغزواعصابکیج لومبار(بين مهره اي)17,500,000PLIF
699مغزواعصابکیج لومبار(بين مهره اي)22,200,000TLIF
700مغزواعصابگايدواير مغزی12,250,000میکروگایدوایردر مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
701مغزواعصابگایدینگ کاتتر مغزی23,300,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
702مغزواعصابمحلول آمبولیزاسیون25,700,000Onyx - SQUIDآمپول لیپیدول با نام ژنریک Ethiodized Oil و با کد1499 فارماکوپه دارویی باقیمت مندرج در پورتال معاونت درمان قابل پرداخت است .
703مغزواعصابمش دایره ای 10*1023,300,000مش کرانیوپلاستی
704مغزواعصابمش دایره ای 12*1526,800,000مش کرانیوپلاستی
705مغزواعصابمش دایره ای 17*1726,800,000مش کرانیوپلاستی
706مغزواعصابمش دایره ای 20*2045,000,000مش کرانیوپلاستی
707مغزواعصابمش دایره ای 30*3047,850,000مش کرانیوپلاستی
708مغزواعصابمش دایره ای 8*1226,800,000مش کرانیوپلاستی
709مغزواعصابمش کیج تیتانیوم 23,300,000
710مغزواعصابمش مثلثی تری انگولار 10*1029,200,000مش کرانیوپلاستی
711مغزواعصابمش مثلثی تری انگولار 10*1219,255,000"
712مغزواعصابمش مثلثی تری انگولار 20*2051,350,000"
713مغزواعصابمش هگزاگونال 10*1015,200,000"
714مغزواعصابمش هگزاگونال 20*2046,700,000"
715مغز واعصابهوک4,900,000لامینار-پدیکولار-افست
716مغزواعصابونتروفیکس دبل کلمپ 23,300,000
717مغزواعصابونتروفیکس سینگل کلمپ 11,700,000
718مغز واعصابونتروفیکس لاکینگ اسکرو3,000,000
719نخهاي جراحينخ های جراحی_مطابق بادستورالعمل شماره 4020/99/1006 مورخ99/7/14 و ارائه فاکتور خرید معتبر قابل پرداخت می باشد.به ردیف های 781-811 مراجعه گردد.
720ارتوپدیپروتز یونی کندیلار آرتروپلاستی 74,700,000
721ارتوپدیپلاک گردنی دو سطح 14,000,000
722ارتوپدیپلاک گردنی سه سطح 18,700,000
723ارتوپدیپیچ تعویض مفصل 1,520,000
724ارتوپدیپیچ کنسلوس لاکینگ 4/5-5-6-3/51,700,000
725تنفسلوله تراکئوستومی پلاستیکی400,000
726قلب وعروقاستنت SFA44,350,000
727قلب وعروقامبوسفر 1cc15,000,000
728قلب وعروقامبوسفر 2cc24,850,000
729قلب وعروقگاید وایر آنژیوگرافی قلبی هیدروفیلیک1,400,000
730قلب وعروقگاید وایر آنژیوپلاستیCTO 6,400,000در مراکز طرف قرارداد براساس توافق فی مابین دفتر اسناد و مرکز , دفعات مصرف تعیین و براساس آن محاسبه و پرداخت می گردد.
731گوارشتیوپ جایگزین پگ 7,500,000Replacement tube
732مصرفیباند سوختگی4,500طبق دستورالعمل شماره61232992 مبنای پرداخت عرض باند مصرفی می‌باشد.
733ارتوپدیایمپلنت فیکسیشن فمور16,300,000اندوباتن-تایت روپ-اگزوباتن-رتروباتن
734ارتوپدیپلاک استئوتومی foot17,500,000پلاک لاپیدوس- پلاک دارکو
735ارتوپدیپیچ غیرقابل جذب استخوانی ( ترمیم تاندون)2,000,000پیچ اینترفرانس غیر جذبی
736ارتوپدیپیچ کورتیکال لاکینگ مینی 5,835,000منحصرا" در جراحی های Foot قابل پرداخت است.
737ارتوپدینیل فیوژن مچ پا35,000,000سیستم valor
738ناباروریاسپکلوم35,000صرفا در پرونده های ناباروری قابل پرداخت است.
739ناباروریپتری دیش100*1526,000
740ناباروریپتری دیش50*949,000
741ناباروریپتری دیش60*1572,000
742ناباروریپتری دیش35*1090,000
743ناباروریچسب ضد حساسیت3,000درهزینه 6% خدمات پرستاری لحاظ گردیده است. در پرونده های ناباروری قابل پرداخت است.هر سانت
744ناباروریدستکش معاینه بدون لاتکس 24,500وینیل - نیتریلدرهزینه 6% خدمات پرستاری لحاظ گردیده است. در پرونده های ناباروری قابل پرداخت است.هر جفت
745ناباروریروغن مینرال 20,000هر سی سی
746ناباروریسرنگ انتقال (IVF)13,000
747ناباروریسوزن اینجکت 3,000,000میکروپیپت - ICSI Pipet
748ناباروریسوزن بیوپسی 2,000,000Blastomer Aspiration- Biopsy Pipet
749ناباروریسوزن پانکچر تک کاناله3,000,000
750ناباروریسوزن پانکچر دو کاناله4,600,000
751ناباروریسوزن هلدینگ2,000,000
752ناباروریفلاسک 250 میلی 10,000
753ناباروریفیلتر سر سرنگی 22/0300,000
754ناباروریفیلتر مش1,350,000
755ناباروریکاتتر IUI1,000,000
756ناباروریکاتتر انتقال جنین3,500,000
757ناباروریکاندوم 15,000صرفا در پرونده های ناباروری قابل پرداخت است.
758ناباروریکاور پروب استریل50,000صرفا در پرونده های ناباروری قابل پرداخت است.
759ناباروریکرایوکین350,000
760ناباروریکرایو ویال60,000
761ناباروریکلاه3,500صرفا در پرونده های ناباروری قابل پرداخت است.
762ناباروریکیت ذوب1,000,000به ازای هر نی مبلغ واحد قابل پرداخت است.
763ناباروریکیت فریز1,000,000به ازای هر نی مبلغ واحد قابل پرداخت است.
764ناباروریگان جراحی 175,000صرفا در پرونده های ناباروری قابل پرداخت است.
765ناباروریگابلت92,500
766ناباروریماسک بیهوشی600,000صرفا در پرونده های ناباروری قابل پرداخت است.
767ناباروریماسک جراحی12,000صرفا در پرونده های ناباروری قابل پرداخت است.
768ناباروریمحیط کشت - آنزیم هیالورونیداز35,000براساس گزارش در پرونده قابل پرداخت است (حداکثر 1 سی‌سی ) هر سی سی
769ناباروریمحیط کشت - Hams F1017,000براساس گزارش در پرونده قابل پرداخت است (حداکثر 30 سی‌سی ) هر سی سی
770ناباروریمحیط کشت - Pure Sperm120,000Sperm Washبراساس گزارش در پرونده قابل پرداخت است (حداکثر1 سی‌سی ) هر سی سی
771ناباروریمحیط کشت - HAS%101,000براساس گزارش در پرونده قابل پرداخت است (حداکثر 1 سی‌سی ) هر میکرولیتر
772ناباروریمحیط کشت -PVP%1010,000براساس گزارش در پرونده قابل پرداخت است (حداکثر 1 سی‌سی ) هر میکرولیتر
773ناباروریمحیط کشت جنین G2 plus1,100براساس گزارش در پرونده قابل پرداخت است (حداکثر 1 سی‌سی ) هر میکرولیتر
774ناباروریمحیط کشت جنین G1 plus1,100براساس گزارش در پرونده قابل پرداخت است (حداکثر 1 سی‌سی ) هر میکرولیتر
775ناباروریمحیط کشت جنین Single 1,100براساس گزارش در پرونده قابل پرداخت است (حداکثر 1 سی‌سی ) هر میکرولیتر
776ناباروریمحیط کشت جنین Gradient 1,700Algradeبراساس گزارش در پرونده قابل پرداخت است (حداکثر 1 سی‌سی ) هر میکرولیتر
777ناباروریمحیط انتقال1,200براساس گزارش در پرونده قابل پرداخت است (حداکثر 1 سی‌سی ) هر میکرولیتر
778ناباروریملحفه یکبار مصرف15,000صرفا در پرونده های ناباروری قابل پرداخت است.هر متر
779نابارورینی فریز اسپرم/ جنین32,500
780ارتوپدی قطعه استخوان _مطابق فاکتور بانک اعضا و شرکتهای وابسته به بانک مثل همانند ساز بافت کیش، فرآورده بافت ایرانیان و ... به شرط ثبت شرکت مذکور در سایت IMED به عنوان ارائه دهنده بیومواد با منشأ انسانی قابل محاسبه وپرداخت می باشد.
781نخهاي جراحيپلی گلیکاپرون (ایرانی)150,000مونوکریل
782نخهاي جراحيپلی گلیکاپرون (خارجی)286,000مونوکریل در جراحیهای چشم،قلب و عروق،مغز و اعصاب،اطفال و تومورها پس از رویت فاکتور خرید معتبر مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد .
783نخهاي جراحيپلی گلایکولیک (ایرانی)230,000ویکریل/ سوپا بن
784نخهاي جراحيپلی گلایکولیک (خارجی)235,000ویکریلدر جراحیهای چشم،قلب و عروق،مغز و اعصاب،اطفال و تومورها پس از رویت فاکتور خرید معتبر مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد .
785نخهاي جراحيپلی گلایکولیک میکرو(ایرانی)700,000ویکریل میکرو
786نخهاي جراحيپلی گلایکولیک میکرو(خارجی)_ویکریل میکرودر جراحیهای چشم،قلب و عروق،مغز و اعصاب،اطفال و تومورها پس از رویت فاکتور خرید معتبر مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد .
787نخهاي جراحيپلی پروپیلن (ایرانی)140,000پرولن
788نخهاي جراحيپلی پروپیلن (خارجی)450,000پرولندر جراحیهای چشم،قلب و عروق،مغز و اعصاب،اطفال و تومورها پس از رویت فاکتور خرید معتبر مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد .
789نخهاي جراحيپلی پروپیلن میکرو (ایرانی) 630,000پرولن میکرو
790نخهاي جراحيپلی پروپیلن میکرو (خارجی) _پرولن میکرودر جراحیهای چشم،قلب و عروق،مغز و اعصاب،اطفال و تومورها پس از رویت فاکتور خرید معتبر مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد .
791نخهاي جراحيپلی بوبستر (ایرانی)_اتی باند
792نخهاي جراحيپلی بوبستر (خارجی) 1,220,000اتی بانددر جراحیهای چشم،قلب و عروق،مغز و اعصاب،اطفال و تومورها پس از رویت فاکتور خرید معتبر مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد .
793نخهاي جراحيپلی دیاکسانون (ایرانی)168,000PDS
794نخهاي جراحيپلی دیاکسانون (خارجی)280,000PDSدر جراحیهای چشم،قلب و عروق،مغز و اعصاب،اطفال و تومورها پس از رویت فاکتور خرید معتبر مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد .
795نخهاي جراحيسیلک (ایرانی)130,000مرسیلک
796نخهاي جراحيسیلک (خارجی)370,000مرسیلکدر جراحیهای چشم،قلب و عروق،مغز و اعصاب،اطفال و تومورها پس از رویت فاکتور خرید معتبر مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد .
797نخهاي جراحيسیلک میکرو (ایرانی)550,000
798نخهاي جراحيسیلک میکرو (خارجی)_در جراحیهای چشم،قلب و عروق،مغز و اعصاب،اطفال و تومورها پس از رویت فاکتور خرید معتبر مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد .
799نخهاي جراحيسیلک بدون سوزن (ایرانی) 90,000
800نخهاي جراحيسیلک بدون سوزن (خارجی)138,000در جراحیهای چشم،قلب و عروق،مغز و اعصاب،اطفال و تومورها پس از رویت فاکتور خرید معتبر مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد .
801نخهاي جراحيپلی دیامید(ایرانی) 120,000نایلون
802نخهاي جراحيپلی دیامید(خارجی)400,000نایلوندر جراحیهای چشم،قلب و عروق،مغز و اعصاب،اطفال و تومورها پس از رویت فاکتور خرید معتبر مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد .
803نخهاي جراحينایلون میکرو (ایرانی)615,000
804نخهاي جراحينایلون میکرو (خارجی)_در جراحیهای چشم،قلب و عروق،مغز و اعصاب،اطفال و تومورها پس از رویت فاکتور خرید معتبر مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد .
805نخهاي جراحينایلون لوپ (ایرانی)90,000
806نخهاي جراحينایلون لوپ (خارجی)150,000در جراحیهای چشم،قلب و عروق،مغز و اعصاب،اطفال و تومورها پس از رویت فاکتور خرید معتبر مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد .
807نخهاي جراحيپلی وینیل (ایرانی) 120,000PVDF
808نخهاي جراحيپلی وینیل (خارجی)590,000PVDFدر جراحیهای چشم،قلب و عروق،مغز و اعصاب،اطفال و تومورها پس از رویت فاکتور خرید معتبر مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد .
809نخهاي جراحيکرومیک (ایرانی)250,000
810نخهاي جراحيکرومیک (خارجی)_در جراحیهای چشم،قلب و عروق،مغز و اعصاب،اطفال و تومورها پس از رویت فاکتور خرید معتبر مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد .
811نخهاي جراحيپلی اتیلن (خارجی)170,000پلی استردر جراحیهای چشم،قلب و عروق،مغز و اعصاب،اطفال و تومورها پس از رویت فاکتور خرید معتبر مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد .