کدملی (Code)ویژگی کدشرح کد (Value) کلحرفه‌ایفنی بیهوشیحق العمل پزشک ۱kحق العمل پزشک ۲kاتاق عمل 1 Kجمع کل جمع کل 2Kبستری جمع کل ۲K سرپایی
100005آسپیراسیون سوزنی (FNA)؛ بدون هدایت رادیولوژیک 3.83.801,147,6003,841,800603,4401,751,0404,445,2402,761,840
100010آسپیراسیون سوزنی(FNA)؛ با هدایت رادیولوژیک (سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن یا ام. آر.‌‌ ای) 8.153.101,510,0005,055,0001,230,7002,740,7006,285,7004,070,700
100015#جراحی آکنه (برای مثال مارسوپیالیزاسیون، باز کردن یا برداشت چندین میلیا، کومدون‌ها، کیست و یا پوستول) 330906,0003,033,000513,6001,419,6003,546,6002,217,600
100017#*ساب سیژن برای یک ناحیه صورت4310906,0003,033,000428,0001,334,0003,461,0002,132,000
100020#انسیزیون و درناژ آبسه (برای مثال کاربانکل، هیدرآدنیت چرکی، آبسه جلدی یا زیرجلدی، کیست، فرونکل، پارونشیا)4401,208,0004,044,000684,8001,892,8004,728,8002,956,800
100025انسیزیون و درناژ کیست پیلونیدال، ساده یا مشکل4401,208,0004,044,000635,2001,843,2004,679,2002,907,200
100030#انسیزیون و درآوردن جسم خارجی؛ بافت زیرجلدی؛ ساده یا مشکل 5501,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
100035#انسیزیون و درناژ هماتوم، سروما یا تجمع مایع پونکسیون و آسپیراسیون آبسه، هماتوم، بول یا کیست بدون هدایت رادیولوژیک 2.82.80845,6002,830,800479,3601,324,9603,310,1602,069,760
100040#انسیزیون و درناژ هماتوم، سروما یا تجمع مایع پونکسیون و آسپیراسیون آبسه، هماتوم، بول یا کیست با هدایت رادیولوژیک2171402,114,0007,077,0005,992,0008,106,00013,069,0009,968,000
100045#انسیزیون و درناژ، مشکل، عفونت زخم جراحی 4401,208,0004,044,000684,8001,892,8004,728,8002,956,800
100050#دبریدمان پوست اگزمایی یا عفونی؛ تا 10 درصد از سطح بدن220604,0002,022,000342,400946,4002,364,4001,478,400
100055#+دبریدمان پوست اگزمایی یا عفونی؛ هر 10 درصد اضافه از سطح بدن0.90.90271,800909,900154,080425,8801,063,980665,280
100060درآوردن پروتز یا مش، دیواره شکم برای عفونت نکروزان بافت نرم141404,228,00014,154,0002,223,2006,451,20016,377,20010,175,200
100065دبریدمان شامل درآوردن اجسام خارجی همراه با شکستگی(های) باز و یا دررفتگی(ها)؛ پوست و بافت زیرجلدی پوست، بافت زیرجلدی، فاشیای عضله و عضله برای عفونت نکروزان بافت نرم پرینه و اعضا تناسلی خارجی151504,530,00015,165,0002,382,0006,912,00017,547,00010,902,000
100070دبریدمان شامل درآوردن اجسام خارجی همراه با شکستگی(های) باز و دررفتگی(ها)؛ پوست، بافت زیرجلدی، فاشیای عضله، عضله و استخوان232306,946,00023,253,0003,652,40010,598,40026,905,40016,716,400
100075#دبریدمان پوست و بافت زیرجلدی شامل؛ ضخامت ناکامل یا تمام ضخامت330906,0003,033,000513,6001,419,6003,546,6002,217,600
100080دبریدمان شامل پوست، بافت زیرجلدی، عضله و استخوان9.59.502,869,0009,604,5001,508,6004,377,60011,113,1006,904,600
100085#تراشيدن يا بريدن ضايعه شاخي خوش‌خيم (مثل ميخچه و پينه ) تا دو ضایعه220604,0002,022,000342,400946,4002,364,4001,478,400
100087#تراشيدن يا بريدن ضايعه شاخي خوش‌خيم (مثل ميخچه و پينه ) بیش از دو ضایعه 330906,0003,033,000513,6001,419,6003,546,6002,217,600
100090#نمونه‌برداري پوست، بافت زيرجلدي و يا بافت مخاطي (شامل ترميم اوليه)، منفرد یا متعدد5501,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
100092#*پانچ بیوپسی پوست؛ منفرد یا متعدد4310906,0003,033,000428,0001,334,0003,461,0002,132,000
100095#برداشتن تكمه‌هاي پوستي، متعدد (تكمه‌هاي فيبروكوتانئوس)، در هر جاي بدن؛ با هر تعداد ضایعه 4.54.501,359,0004,549,500770,4002,129,4005,319,9003,326,400
100100#اکسیزیون یا تراشیدن ضایعات خوش‌خیم درم یا اپیدرم، منفرد، در تنه، بازوها یا ساق؛ در پوست سر، گردن، دست ها، پاها، ناحیه تناسلی؛ در صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها، پرده های مخاطی؛ به قطر کمتر از 2 سانتیمتر 4401,208,0004,044,000684,8001,892,8004,728,8002,956,800
100105#اکسیزیون یا تراشیدن ضایعات خوش‌خیم درم یا اپیدرم، منفرد، در تنه، بازوها یا ساق؛ در پوست سر، گردن، دست ها، پاها، ناحیه تناسلی، صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب‌ها و پرده های مخاطی؛ به قطر بیش از 2 سانتیمتر 7702,114,0007,077,0001,198,4003,312,4008,275,4005,174,400
100110#اکسیزیون پوست و بافت زیرجلدی برای هیدرآدنیت زیر بغل یا مغبنی؛ با ترمیم ساده یا مشکل5501,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
100115#اکسیزیون پوستی و بافت زیرجلدی برای هیدرآدنیت (التهاب غدد عرق)؛ دور مقعدی، پرینه‌ای یا نافی؛ با ترمیم ساده یا مشکل7.57.502,265,0007,582,5001,284,0003,549,0008,866,5005,544,000
100120#اکسیزیون، ضایعات بدخیم، شامل هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون تا 2 سانتیمتر 101003,020,00010,110,0001,712,0004,732,00011,822,0007,392,000
100125#اکسیزیون، ضایعات بدخیم، هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون بیش از 2 سانتیمتر 131303,926,00013,143,0002,225,6006,151,60015,368,6009,609,600
100130#کوتاه کردن (trimming) ناخن دیستروفیک برای اهداف درمانی (مانند بیماران دیابتیک)؛ هر تعداد 0.50.50151,000505,50085,600236,600591,100369,600
100135#برداشتن با یا بدون دبریدمان ناخن با یا بدون تخلیه هماتوم ناخن 220604,0002,022,000342,400946,4002,364,4001,478,400
100140#اکسیزیون ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص یا کامل برای مثال ناخن در گوشت فرورفته با یا بدون اکسیزیون گوه ای پوست کنار ناخن 5.15.101,540,2005,156,100873,1202,413,3206,029,2203,769,920
100145#اکسیزیون ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص یا کامل با آمپوتاسیون قسمتی از بند دیستال انگشت 111103,322,00011,121,0001,883,2005,205,20013,004,2008,131,200
100150#نمونه‌برداری از ناخن (مثلاً خود ناخن، بستر، ماتریکس، هیپونیکیوم، چین های کناری و پروگزیمال ناخن) (عمل مستقل) 330906,0003,033,000513,6001,419,6003,546,6002,217,600
100155#ترمیم بستر ناخن یا بازسازی بستر ناخن با گرافت 8802,416,0008,088,0001,369,6003,785,6009,457,6005,913,600
100160اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل 151554,530,00015,165,0002,382,0006,912,00017,547,00010,902,000
100165#تزريق، داخل ضايعات؛ یک تا هفت ضايعه 2.52.50755,0002,527,500428,0001,183,0002,955,5001,848,000
100166#تزريق، داخل ضايعات؛ بیش از هفت ضایعه3.53.501,057,0003,538,500599,2001,656,2004,137,7002,587,200
100170#*خالکوبی، داخل جلدی با استفاده از رنگدانه غیرمحلول جهت تصحیح رنگ ضایعه پوستی، شامل میکروپیگمانتاسیون؛ با هر میزان سانتیمتر مربع151504,530,00015,165,0002,568,0007,098,00017,733,00011,088,000
100175#تزریق ماده پرکننده زیر پوستی (برای مثال کلاژن)؛ به هر میزان سی‌سی9902,718,0009,099,0001,540,8004,258,80010,639,8006,652,800
100176#تزریق بوتولینوم؛ هر ناحیه بدن 4401,208,0004,044,000684,8001,892,8004,728,8002,956,800
100177#*تزریق بوتاکس تحت گاید EMG؛ هر ناحیه (اندام) بدن6601,812,0006,066,0001,027,2002,839,2007,093,2004,435,200
100180تعبیه اکسپندرهای بافتی برای مواردی غیر از پستان به هر تعداد اکسپندر 3636010,872,00036,396,0005,716,80016,588,80042,112,80026,164,800
100185جایگزینی اکسپندر بافتی با پروتز دائمی282808,456,00028,308,0004,446,40012,902,40032,754,40020,350,400
100190خارج کردن اکسپندر(های) بافتی بدون گذاشتن پروتز؛ هر ناحیه آناتومیک202006,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
100195#*تعبیه کپسول‌ یا قرص‌های هورمونی قابل کاشت جلوگیری کننده از بارداری یا خارج کردن کپسول‌های قابل کاشت جلوگیری کننده از بارداری 4.54.501,359,0004,549,500770,4002,129,4005,319,9003,326,400
100200#*خارج کردن و کاشت مجدد کپسول‌های جدید قابل کاشت جلوگیری کننده از بارداری7.57.502,265,0007,582,5001,284,0003,549,0008,866,5005,544,000
100205#*تعبیه یا برداشت ابزار آزادکننده دارو، مقاوم به تخریب بیولوژیک5501,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
100210#*برداشت و تعبیه دوباره ابزار آزادکننده دارو، مقاوم به تخریب بیولوژیک101003,020,00010,110,0001,712,0004,732,00011,822,0007,392,000
100212#*بخیه آماده یا چسب بخیه به هر اندازه1.51.50453,0001,516,500256,800709,8001,773,3001,108,800
100215#ترميم ساده زخم‌هاي سطحي ناحيه پوست سر، گردن، زير بغل، اعضاي تناسلي خارجي، تنه و يا اندام‌ها (شامل دست‌ها و پاها)؛ تا 10 سانتيمتر330906,0003,033,000513,6001,419,6003,546,6002,217,600
100220#+ترميم ساده زخم‌هاي سطحي ناحيه پوست سر، گردن، زير بغل، اعضاي تناسلي خارجي، تنه و يا اندام‌ها (شامل دست‌ها و پاها)؛ به ازای هر 5 سانتيمتر اضافه1.51.50453,0001,516,500256,800709,8001,773,3001,108,800
100225#ترميم ساده زخم‌هاي سطحي ناحيه صورت، گوش‌ها، پلك‌ها، بيني، لب‌ها و يا پرده‌هاي مخاطي؛ تا 7 سانتيمتر4401,208,0004,044,000684,8001,892,8004,728,8002,956,800
100230#+ترميم ساده زخم‌هاي سطحي ناحيه صورت، گوش‌ها، پلك‌ها، بيني، لب‌ها و يا پرده‌هاي مخاطي؛ به ازای هر 3 سانتيمتر اضافه220604,0002,022,000342,400946,4002,364,4001,478,400
100235#بستن ثانويه زخم جراحي سطحی با ترمیم ساده ثانویه330906,0003,033,000513,6001,419,6003,546,6002,217,600
100240#بستن لایه به لایه زخم های ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه و یا اندام ها، دست ها، پاها و یا اعضای تناسلی خارجی؛ تا 10 سانتیمتر5541,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
100245#+بستن لایه به لایه زخم های ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه، اندام ها، دست ها، پاها و یا اعضای تناسلی خارجی؛ به ازای هر 5 سانتیمتر اضافه1.51.54453,0001,516,500256,800709,8001,773,3001,108,800
100250#بستن لایه به لایه زخم های ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ تا 7 سانتیمتر6651,812,0006,066,0001,027,2002,839,2007,093,2004,435,200
100255#+بستن لایه به لایه زخم های ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ به ازای هر 3 سانتیمتر اضافه225604,0002,022,000342,400946,4002,364,4001,478,400
100260#ترمیم مشکل ناحیه تنه؛ تا 7.5 سانتیمتر 7742,114,0007,077,0001,198,4003,312,4008,275,4005,174,400
100265#ترمیم مشکل پوست سر، بازو و یا ساق پا؛ تا 7.5 سانتیمتر9.59.542,869,0009,604,5001,626,4004,495,40011,230,9007,022,400
100270#ترمیم مشکل، ناحیه پیشانی، گونه، چانه، دهان، گردن، زیر بغل، اعضای تناسلی، دست ها و یا پاها؛ تا 7.5 سانتیمتر 11.511.553,473,00011,626,5001,968,8005,441,80013,595,3008,500,800
100275#ترمیم مشکل پلک ها، بینی، گوش ها و یا لب ها؛ تا 7.5 سانتیمتر12.512.543,775,00012,637,5002,140,0005,915,00014,777,5009,240,000
100280#+ترمیم مشکل هر ناحیه از بدن به ازای هر 5 سانتیمتر اضافی یا کمتر از آن5501,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
100285#بستن ثانویه زخم جراحی یا بازشدگی زخم dehiscence، عارضه دار شده 101003,020,00010,110,0001,712,0004,732,00011,822,0007,392,000
100290جابجایی یا انتقال بافت مجاور هر ناحیه از بدن؛ تا 10 سانتیمتر مربع303049,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
100295جابجایی یا انتقال بافت مجاور هر ناحیه از بدن؛ 10 تا 30 سانتیمتر مربع 3535410,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
100300تغییر محل بافت اطراف ضایعه یا ترمیم برای نقص بافتی 30 سانتیمتر مربع تا 100 سانتیمتر مربع ، غیرمعمول یا عارضه دار4848514,496,00048,528,0007,622,40022,118,40056,150,40034,886,400
100301تغییر محل بافت اطراف ضایعه یا ترمیم برای نقص بافتی بیش از 100 سانتیمتر مربع ، غیرمعمول یا عارضه دار5555516,610,00055,605,0008,734,00025,344,00064,339,00039,974,000
100305فلپ نواری انگشت دست یا پا، با آماده کردن محل دریافت پیوند242447,248,00024,264,0003,811,20011,059,20028,075,20017,443,200
100310آماده سازی و ایجاد محل دریافت گرافت پوستی آزاد از طریق عمل جراحی اکسیزیون زخم‌های باز اسکار اولین 100 سانتیمتر مربع (برای بالغین و کودکان بالاتر از ده سال) یا 1 درصد از سطح بدن شیرخوران و کودکان زیر ده سال181805,436,00018,198,0002,858,4008,294,40021,056,40013,082,400
100315+آماده سازی و ایجاد محل دریافت گرافت پوستی آزاد از طریق عمل جراحی اکسیزیون زخم‌های باز اسکار؛ (برای بالغین و کودکان بالاتر از ده سال) یا 1 درصد از سطح بدن شیرخوران و کودکان زیر ده سال4401,208,0004,044,000635,2001,843,2004,679,2002,907,200
100320پیوند پانچ یکی یا متعدد، برای پوشاندن زخم کوچک در ناحیه نوک انگشت و یا نواحی باز و کوچک دیگر (به جز صورت)، نقص‌های تا قطر 2 سانتیمتر141404,228,00014,154,0002,223,2006,451,20016,377,20010,175,200
100325گرافت پوستی اسپلیت در اندام تنه، اندام تحتانی و فوقانی مبنای محاسبه؛ اولین 100 سانتیمتر مربع یا کمتر (برای بالغین و کودکان بالاتر از ده سال) یا 1 درصد از سطح بدن شیرخوران و کودکان زیر ده سال 4040412,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
100330+گرافت پوستی اسپلیت در اندام تنه، اندام تحتانی و فوقانی هر 100 سانتیمتر مربع (برای بالغین و کودکان بالاتر از ده سال) یا 1 درصد از سطح بدن شیرخوران و کودکان زیر ده سال اضافه 7702,114,0007,077,0001,111,6003,225,6008,188,6005,087,600
100335گرافت پوستی تمامی ضخامت آزاد در ناحیه شامل ترمیم محل دهنده، تنه، اندام فوقانی و یا اندام تحتانی، همراه با ترمیم محل دهنده؛ 20 سانتیمتر مربع یا کمتر252547,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
100340+گرافت پوستی تمامی ضخامت آزاد در ناحیه شامل ترمیم محل دهنده، تنه، اندام فوقانی و یا اندام تحتانی، همراه با ترمیم محل دهنده؛ هر 20 سانتیمتر مربع اضافه 5501,510,0005,055,000794,0002,304,0005,849,0003,634,000
100345کاشت جایگزین پوستی دو لایه نئودرمیس؛ 25 سانتیمتر مربع 3.33.30996,6003,336,300524,0401,520,6403,860,3402,398,440
100350+کاشت جایگزین پوستی دو لایه نئودرمیس؛ هر 25 سانتیمتر مربع اضافه 0.70.70211,400707,700111,160322,560818,860508,760
100355کاشت آلوگرافت پوست؛ 100 سانتیمتر مربع یا کمتر 8802,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
100360+کاشت آلوگرافت پوست؛ هر 100 سانتیمتر مربع اضافه 330906,0003,033,000476,4001,382,4003,509,4002,180,400
100365به کارگیری گزنوگرافت یا آمینیون، یا پوست (درمال)، برای بستن موقت زخم، تنه، بازو، ران؛ اولین 100 سانتیمتر مربع یا کمتر، یا 1 درصد از سطح بدن شیرخواران و کودکان 8842,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
100370+به کارگیری گزنوگرافت یا آمینیون، یا پوست (درمال)، برای بستن موقت زخم، تنه، بازو، ران؛ هر 100 سانتیمتر مربع اضافه یا هر 1 درصد اضافه از سطح بدن شیرخواران و کودکان یا قسمت‌های متعلق به آن330906,0003,033,000476,4001,382,4003,509,4002,180,400
100372اکسیزیون و گرافت زود هنگام در یک جلسه در هفته اول اسپلیت در اندام تنه، اندام تحتانی و فوقانی؛ مبنای محاسبه؛ اولین 100 سانتیمتر مربع یا کمتر، یا 1 درصد از سطح بدن شیرخواران و کودکان 6060418,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
100373+اکسیزیون و گرافت زود هنگام در یک جلسه در هفته اول اسپلیت در اندام تنه، اندام تحتانی و فوقانی مبنای محاسبه؛ هر 100 سانتیمتر مربع اضافی یا هر 1 درصد اضافی از سطح بدن شیرخواران و کودکان 111103,322,00011,121,0001,746,8005,068,80012,867,8007,994,800
100374+برای گرافت مناطق حساس صورت، گردن، دست، پا، پرینه یا ژنیتالیا، سر، چشمها، گوش، دهان، بینی و آگزیلا330906,0003,033,000476,4001,382,4003,509,4002,180,400
100375ایجاد پایه لوله‌ای یا مستقیم(فلپ)، با یا بدون انتقال؛ هر ناحیه از بدن323249,664,00032,352,0005,081,60014,745,60037,433,60023,257,600
100380فلپ تأخیری یا فلپ مرحله‌ای (قطع و کاشت)؛ هر ناحیه از بدن 121243,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
100385فلپ عضلانی، عضلانی پوستی، فاشیایی پوستی (برای مثال عضله تمپورالیس، ماستر، استرنوکلید و ماستوئید، لواتور اسکاپولا)؛ در تنه، اندام فوقانی، اندام تحتانی 6565419,630,00065,715,00010,322,00029,952,00076,037,00047,242,000
100390فلپ جزیره‌ای یا عصبی عروقی پایه‌دار4040412,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
100395فلپ آزاد عضلانی یا عضلانی پوستی یا فلپ آزاد پوستی فاشیایی با آناستوموز میکروواسکولار160160548,320,000161,760,00025,408,00073,728,000187,168,000116,288,000
100400گرافت؛ پیوند مرکب (برای مثال ضخامت کامل گوش خارجی یا پره بینی)، شامل بستن اولیه محل دهنده3535410,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
100405گرافت؛ پیوند مرکب پوست_چربی_فاشیا252547,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
100410#*کاشت مو به هر روش به ازای هر 500 فولیکول (شامل برداشت فولیکول به هر روش و کاشت در همه مراحل می‌باشد)252547,550,00025,275,0004,280,00011,830,00029,555,00018,480,000
100415#*+کاشت مو بیش از 2000 فولیکول و به ازای هر 500 فولیکول اضافه (شامل برداشت فولیکول به هر روش و کاشت در همه مراحل می‌باشد)121243,624,00012,132,0002,054,4005,678,40014,186,4008,870,400
100416#*کاشت ابرو، مژه و یا مناطق اسکارینگ به ازای هر 500 فولیکول303009,060,00030,330,0005,136,00014,196,00035,466,00022,176,000
100420#*تراش پوستی؛ تمام صورت 303059,060,00030,330,0005,136,00014,196,00035,466,00022,176,000
100425#*تراش پوستی قسمتی از صورت با هر تعداد ضایعه 121243,624,00012,132,0002,054,4005,678,40014,186,4008,870,400
100430#*لایه‌برداری (Peeling) شیمیایی؛ اپیدرمال یا درمال101003,020,00010,110,0001,712,0004,732,00011,822,0007,392,000
100435*سرویکوپلاستی3434510,268,00034,374,0005,399,20015,667,20039,773,20024,711,200
100446*بلفاروپلاستي، پلك فوقاني يا تحتاني؛ با يا بدون برداشتن توده چربي یا پوست اضافی؛ هر پلك22.522.556,795,00022,747,5003,573,00010,368,00026,320,50016,353,000
100450*ریتیدکتومی؛ پیشانی 4545513,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
100455*ریتیدکتومی؛ خطوط چین بین دو ابرو یا گردن با تقویت پلاتیسما (فلپ پلاتیسمایی، P-Flap)252557,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
100460*ریتیدکتومی گونه، چانه، گردن و گیجگاه؛ هر ناحیه آناتومی6060518,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
100465*ریتیدکتومی فلپ عضلانی-آپونوروزی سطحی (SMAS)6060018,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
100470*اکسیزیون پوست و بافت زیرجلدی اضافی در شکم شامل (لیپکتومی)، یا ران، ساق، هیپ، باسن؛ هر ناحیه آناتومی 5050015,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
100471*اکسیزیون پوست و بافت زیرجلدی اضافی در شکم (آبدومینوپلاستی) 82.582.5524,915,00083,407,50013,101,00038,016,00096,508,50059,961,000
100475*اکسیزیون پوست و بافت زیرجلدی اضافی یا لیپکتومی در بازو، ساعد یا دست و بقیه مناطق 333309,966,00033,363,0005,240,40015,206,40038,603,40023,984,400
100480*لایه چربی زیر چانه (غبغب)242467,248,00024,264,0003,811,20011,059,20028,075,20017,443,200
100485گرافت برای فلج عصب صورتی؛ گرافت آزاد فاشیا (شامل تهیه فاشیا)، یک طرفه4545513,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
100490گرافت آزاد عضلانی (شامل تهیه گرافت)8080524,160,00080,880,00012,704,00036,864,00093,584,00058,144,000
100495فلپ آزاد عضلانی بوسیله تکنیک جراحی میکروسکوپی 110110533,220,000111,210,00017,468,00050,688,000128,678,00079,948,000
100500انتقال ناحیه ای عضله 4545513,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
100505کشیدن بخیه زیر بیهوشی توسط همان جراح یا توسط جراح دیگر6.56.531,963,0006,571,5001,032,2002,995,2007,603,7004,724,200
100506#کشیدن بخیه تا 10 گره یا تا 10 سانتی متر توسط پزشک دیگر110302,0001,011,000171,200473,2001,182,200739,200
100507#کشیدن بخیه بیش از 10 گره یا بیش از 10 سانتمتر توسط پزشک دیگر1.51.50453,0001,516,500256,800709,8001,773,3001,108,800
100510تعویض پانسمان (برای ضایعاتی غیر از سوختگی) زیر بیهوشی (غیر از بیحسی موضعی)3.53.531,057,0003,538,500555,8001,612,8004,094,3002,543,800
100511#شستشو و پانسمان ساده کوچک یا متوسط تا 20 سانتیمتر 0.50.50151,000505,50085,600236,600591,100369,600
100512#شستشو و پانسمان ساده بزرگ بیش از20 سانتیمتر110302,0001,011,000171,200473,2001,182,200739,200
100515تزریق داخل وریدی یک ماده (برای مثال فلوئورسئین) برای بررسی جریان خون در فلپ یا گرافت202006,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
100520*برداشتن چربی با استفاده از لیپوساکشن؛ سر و گردن121253,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
100525*برداشتن چربی با استفاده از لیپوساکشن؛ تنه، اندام فوقانی و اندام تحتانی؛ هر ناحیه آناتومیک22.422.406,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
100526*تزریق چربی به ازای هر ناحیه آناتومیک، شامل اقدامات برداشت، آماده سازی و تزریق برای هر ناحیه191905,738,00019,209,0003,017,2008,755,20022,226,20013,809,200
100528*جابه‌جایی چربی هر ناحیه آناتومیک191905,738,00019,209,0003,017,2008,755,20022,226,20013,809,200
100530اکسیزیون زخم فشاری ناحیه‌های دنبالچه، خاجی، ایسکیوم و ناحیه تروکانتر؛ با بخیه اولیه232356,946,00023,253,0003,652,40010,598,40026,905,40016,716,400
100532اكسيزيون زخم فشاري (bed sore) ناحيه‌هاي دنبالچه، خاجي، ايسکيوم،پاشنه و ناحيه تروکانتر؛ بدون بخيه اوليه171755,134,00017,187,0002,699,6007,833,60019,886,60012,355,600
100535اکسیزیون زخم فشاری ناحیه‌ دنبالچه، با پوشش به وسیله فلپ292958,758,00029,319,0004,605,20013,363,20033,924,20021,077,200
100540اکسیزیون زخم فشاری ناحیه‌های خاجی، ایسکیوم و ناحیه تروکانتر؛ با بخیه اولیه و برداشتن استخوان3636510,872,00036,396,0005,716,80016,588,80042,112,80026,164,800
100545اکسیزیون زخم فشاری ناحیه‌های خاجی، ایسکیوم و ناحیه تروکانتر؛ با پوشاندن به وسیله فلاپ یا گرافت پوستی یا با آماده سازی برای فلپ عضلانی یا عضلانی پوستی بدون برداشتن استخوان333359,966,00033,363,0005,240,40015,206,40038,603,40023,984,400
100550اکسیزیون زخم فشاری ناحیه‌های خاجی، ایسکیوم و ناحیه تروکانتر؛ با پوشاندن به وسیله فلاپ یا گرافت پوستی یا با آماده‌سازی برای فلپ عضلانی یا عضلانی پوستی با برداشتن استخوان4545513,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
100555#درمان ابتدايي سوختگي درجه يک با پانسمان ساده4401,208,0004,044,000684,8001,892,8004,728,8002,956,800
100557#درمان سوختگی درجه دو زمانی که فقط درمان موضعی لازم باشد، پانسمان و یا دبریدمان، بدون بیهوشی، بار اول یا دفعات بعدی تا 10 درصد سطح بدن6631,812,0006,066,0001,027,2002,839,2007,093,2004,435,200
100560#درمان سوختگی درجه دو(بیش از 10 درصد سطح بدن)، پانسمان و یا دبریدمان، با یا بدون بیهوشی، بار اول یا دفعات بعدی 8832,416,0008,088,0001,369,6003,785,6009,457,6005,913,600
100562#درمان سوختگی درجه سه پانسمان و یا دبریدمان قسمتی از ضخامت پوست اولیه یا ثانویه، با یا بدون بیهوشی، تا 10 درصد سطح بدن9932,718,0009,099,0001,540,8004,258,80010,639,8006,652,800
100563#درمان سوختگی درجه سه پانسمان و یا دبریدمان قسمتی از ضخامت پوست اولیه یا ثانویه، با یا بدون بیهوشی، بیش از 10 درصد سطح بدن111133,322,00011,121,0001,883,2005,205,20013,004,2008,131,200
100565#*اسکاروتومی؛ انسیزیون اولیه 151504,530,00015,165,0002,568,0007,098,00017,733,00011,088,000
100570#*+اسکاروتومی؛ هر انسیزیون اضافی5501,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
100573#*خارج کردن و کشیدن استپلرهای پوستی به ازای هر ناحیه220604,0002,022,000342,400946,4002,364,4001,478,400
100575#تخريب ضايعات خوش‌خيم به هر روش؛ به ازای هر جلسه 65101,510,0005,055,000428,0001,938,0005,483,0003,268,000
100585#تخريب ضايعات پروليفراتيو عروقي بيوژني گرانولوم و تومورهاي عروقی تا 10 سانتی‌متر؛ به هر روش 3023706,946,00023,253,0002,996,0009,942,00026,249,00016,060,000
100586#تخريب ضايعات پروليفراتيو عروقي بيوژني گرانولوم و تومورهاي عروقی بین 10 تا 50 سانتی‌متر؛ به هر روش 40301009,060,00030,330,0004,280,00013,340,00034,610,00021,320,000
100590#تخريب ضايعات پروليفراتيو عروقي بيوژني گرانولوم و تومورهاي عروقی بیش از 50 سانتی‌متر؛ به هر روش 604515013,590,00045,495,0006,420,00020,010,00051,915,00031,980,000
100595#*تخریب زگیل و مولوسکوم با هر تعداد ضایعه 4.83.61.201,087,2003,639,600513,6001,600,8004,153,2002,558,400
100600#کوتریزاسیون شیمیایی برای بافت گرانولاسیون، نسج برجسته، سینوس یا فیستول؛ هر تعداد ضایعه 4401,208,0004,044,000684,8001,892,8004,728,8002,956,800
100605#تخریب ضایعات بدخیم و زگيل‌هاي تناسلي مثل كونديلوماها در ناحيه تناسلي، كشاله ران و مقعد به هر تعداد با روش الكتروسرجري42.51.54755,0002,527,500642,0001,397,0003,169,5002,062,000
100610جراحی شیمیایی میکروگرافیک (Mohs Micrographic Technique)؛ مرحله اول با هر تعداد نمونه35251047,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
100615جراحی شیمیایی میکروگرافیک (Mohs Micrographic Technique)؛ مرحله دوم به بعد؛ هر مرحله با هر تعداد نمونه2014644,228,00014,154,0002,382,0006,610,00016,536,00010,334,000
100620#کرایوتراپی (یخ آب دی اکسیدکربن و نیتروژن مایع) برای مثال آکنه یا پوسته‌ریزی شیمیایی آکنه (خمیر مخصوص آکنه، اسید) و یا درمان بیماری های پوستی مانند سالک، زگیل، مولوسکوم و غیره42.51.50755,0002,527,500642,0001,397,0003,169,5002,062,000
100623#*ليزر موهای زائد ناحیه صورت به ازای هر جلسه حداقل نيم ساعت5320906,0003,033,000856,0001,762,0003,889,0002,560,000
100625#*ليزر موهای زائد به جزء ناحیه صورت به ازای هر جلسه حداقل نيم ساعت4220604,0002,022,000856,0001,460,0002,878,0001,992,000
100627#*انجام و تفسیر کاپیلرسکوپی به منظور تشخيص رينود ثانويه330906,0003,033,000513,6001,419,6003,546,6002,217,600
100629#*انجام و تفسیر تست پاترژی (تست بهجت- Behcet test)220604,0002,022,000342,400946,4002,364,4001,478,400
100630#پونکسیون و آسپیراسیون کیست پستان2.52.50755,0002,527,500428,0001,183,0002,955,5001,848,000
100635#+پونکسیون و آسپیراسیون کیست پستان هر کیست اضافه 110302,0001,011,000171,200473,2001,182,200739,200
100640ماستوتومی با اکسپلوراسیون یا درناژ آبسه عمقی9902,718,0009,099,0001,429,2004,147,20010,528,2006,541,200
100645#انجام تزريق براي داكتوگرام يا گالاكتوگرام پستان 2.52.50755,0002,527,500428,0001,183,0002,955,5001,848,000
100650#بیوپسی پستان؛ از طریق پوست، با سوزن کلفت، بدون هدایت رادیولوژیک (عمل مستقل)3.53.501,057,0003,538,500599,2001,656,2004,137,7002,587,200
100655#بیوپسي یا انسیزیون پستان؛ از طريق پوست، با استفاده از سوزن كلفت و تحت هدايت راديولوژيک 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
100660#بیوپسي یا انسیزیون پستان؛ از طريق پوست با كمک ابزار بیوپسي و يا خلاء خودكار(وکیوم)، تحت هدايت راديولوژيک 1914504,228,00014,154,0002,140,0006,368,00016,294,00010,092,000
100665بیوپسی پستان؛ انسیزیون، باز101003,020,00010,110,0001,588,0004,608,00011,698,0007,268,000
100670ابلیشن، جراحی کرایوفیبرآدنوما، شامل استفاده از اولتراسوند هر یک عدد فیبرآدنوما131303,926,00013,143,0002,064,4005,990,40015,207,4009,448,400
100675اکسپلوراسیون نوک پستان با یا بدون اکسیزیون یک مجرای شیری منفرد یا یک پاپیلوم مجرای شیری15.815.804,771,60015,973,8002,509,0407,280,64018,482,84011,483,440
100680اکسیزیون فیستول مجرای شیری121203,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
100685اکسیزیون کیست، فیبرآدنوم، یا هر تومور خوش خیم یا بدخیم دیگر، بافت نابجای پستان، ضایعات داخل مجرا، ضایعات نوک پستان یا آرئول، باز، مرد یا زن، یک ضایعه یا بیشتر151504,530,00015,165,0002,382,0006,912,00017,547,00010,902,000
100690اکسیزیون ضایعه پستان که قبل از عمل توسط تصویربرداری علامت گذاری شده، باز، ضایعه منفرد151504,530,00015,165,0002,382,0006,912,00017,547,00010,902,000
100695+اکسیزیون ضایعه پستان که قبل از عمل توسط تصویربرداری علامت گذاری شده، باز، هرضایعه اضافی6601,812,0006,066,000952,8002,764,8007,018,8004,360,800
100700ماستکتومی ناقص برای ژنیکوماستی یا ماستکتومی زیر جلدی 181855,436,00018,198,0002,858,4008,294,40021,056,40013,082,400
100702ماستکتومی کامل برای ژنیکوماستی232356,946,00023,253,0003,652,40010,598,40026,905,40016,716,400
100705ماستکتومي ناقص به عنوان مثال برای لامپکتومی 191955,738,00019,209,0003,017,2008,755,20022,226,20013,809,200
100710ماستکتومی ناقص همراه با لنفادکتومی زیر بغل5050515,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
100711+رزکسیون غده سینتل(نگهبان)151504,530,00015,165,0002,382,0006,912,00017,547,00010,902,000
100715ماستکتومی رادیکال مدیفه شامل برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل و پستانی داخل (عمل نوع Urban) با یا بدون برداشتن عضله پکتورال مینور، بدون برداشتن عضلات پکتورال ماژور4545713,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
100716+ترمیم آنکلوپلاستی پستان تیپ 1252507,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
100717+ترمیم آنکلوپلاستی پستان تیپ 26060018,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
100718اکسیزیون تومور جدار قفسه سینه بدون برداشتن دنده‌303079,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
100720اکسیزیون تومور جدار قفسه سینه شامل دنده‌ها 5151815,402,00051,561,0008,098,80023,500,80059,659,80037,066,800
100725اکسیزیون تومور جدار قفسه سینه شامل دنده‌ها با بازسازی پلاستیک؛ با یا بدون لنفادنکتومی میان سینه‌ای83831325,066,00083,913,00013,180,40038,246,40097,093,40060,324,400
100730كارگذاري سیم يا كلیپ جهت تعیین موقعیت ضايعه قبل از عمل جراحي، در نسج پستان با هدايت راديولوژيک1511403,322,00011,121,0001,588,0004,910,00012,709,0007,836,000
100735جاگذاری کاتتر بالون‌دار رادیوتراپی داخل نسجی در پستان برای به کارگیری عناصر رادیواکتیو زمینه‌ای به دنبال ماستکتومی ناقص؛ در زمانی غیر از زمان ماستکتومی ناقص151504,530,00015,165,0002,382,0006,912,00017,547,00010,902,000
100740+کارگذاري كاتتر بالون دار راديوتراپي داخل نسجي در پستان براي به كارگيري عناصر راديواكتيو زمينه اي هم زمان با عمل ماستکتومي ناقص12.512.503,775,00012,637,5001,985,0005,760,00014,622,5009,085,000
100745*+کارگذاری کاتترهای براکی‌تراپی یا سایر روش‌های رادیوتراپی در اتاق عمل که بعداً با مواد رادیواکتیو پر می‌شوند (نوع چند لوله و نوع دکمه‌ای) به عنوان مثال در پستان برای به کار بردن بعدی عناصر رادیواکتیو به داخل نسج بدنبال ماستکتومی ناقص (در همان زمان یا بعد از آن) 4040012,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
100747#
+
تشخیص مارجین‌های مشکوک سرطانی در سرطان پستان حین عمل جراحی با استفاده از پروب تشخیص سرطان (Cancer DiagnosticProbe (CDP)) هزینه لوازم مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.2552001,510,0005,055,0008,560,00010,070,00013,615,00011,400,000
100750*ماستوپکسی4545513,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
100755ماموپلاستی، کوچک کردن پستان 6060518,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
100760*ماموپلاستی، بزرگ کردن پستان؛ بدون گذاشتن پروتز202056,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
100765*گذاشتن یا خارج کردن پروتز پستان زیر بافت پستان333359,966,00033,363,0005,240,40015,206,40038,603,40023,984,400
100770*کارگذاری پروتز پستان بلافاصله بعد از ماستوپکسی یا ماستکتومی یا حین بازسازی202056,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
100775*کارگذاشتن تأخیری پروتز پستان بعد از ماستوپکسی یا ماستکتومی یا حین بازسازی 303059,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
100780بازسازی یا تصحیح نوک پستان به هر دلیل 3535510,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
100785بازسازی پستان، فوری یا تأخیری، با Tissue Expander شامل تزریقات بعدی یا با فلپ لاتیسیموس دورسی یا دیگر تکنیک‌ها با یا بدون گذاشتن پروتز 7070521,140,00070,770,00011,116,00032,256,00081,886,00050,876,000
100790بازسازی پستان با فلپ آزاد (شامل آزادسازی فلپ، انتقال میکروواسکولار، ترمیم مدل دهنده و حالت دادن فلپ به شکل پستان) 115115534,730,000116,265,00018,262,00052,992,000134,527,00083,582,000
100795بازسازی پستان با فلپ عضلانی پوستی عرضی رکتوس آبدومینیس (TRAM)، پایه منفرد یا دوبل، شامل بستن محل‌دهنده با یا بدون همراه با آناستوموز میکروواسکولار (Super charging) 103103531,106,000104,133,00016,356,40047,462,400120,489,40074,860,400
100800*کپسولوتومی دور پروتز باز پستان181855,436,00018,198,0002,858,4008,294,40021,056,40013,082,400
100805*اصلاح بازسازی قبلی پستان202056,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
100810*تهیه قالب برای پروتز پستان6.86.852,053,6006,874,8001,079,8403,133,4407,954,6404,942,240
100820*ترمیم دیاستاز رکتوز و پیلیکیشن و ایجاد خط کمری303079,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
100825*آمبلیکوپلاستی28.528.558,607,00028,813,5004,525,80013,132,80033,339,30020,713,800
100830*بزرگ کردن لب با پروتز و یا با فلپ‌های موضعی4545513,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
100840*عمل تعبیه پروتز باسن 5050515,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
200005انسیزیون آبسه بافت نرم (برای مثال ثانویه به استئومیلیت)؛ سطحی یا عمقی یا عارضه‌دار5.65.601,691,2005,661,600889,2802,580,4806,550,8804,070,080
200010اکسپلوراسیون زخم نافذ؛ گردن (عمل مستقل)313159,362,00031,341,0004,922,80014,284,80036,263,80022,530,800
200015اکسپلوراسیون زخم نافذ؛ قفسه‌ سینه، شکم، پهلو یا پشت (عمل مستقل)17.817.845,375,60017,995,8002,826,6408,202,24020,822,44012,937,040
200020اکسپلوراسیون زخم نافذ؛ اندام‌ها (عمل مستقل)18.418.405,556,80018,602,4002,921,9208,478,72021,524,32013,373,120
200025*اکسیزیون قطعه اپیفیزی (Epiphysial Bar) با یا بدون گرافت بافت نرم اتوژن و بدست آمده از همان انسیزیون فاشیال 3737611,174,00037,407,0005,875,60017,049,60043,282,60026,891,600
200030بیوپسی، عضله؛ سطحی یا عمقی بدون هدایت رادیولوژی2.82.80845,6002,830,800444,6401,290,2403,275,4402,035,040
200031بیوپسي، عضله؛ سطحي يا عمقي تحت هدایت رادیولوژی 7.743.701,208,0004,044,0001,468,9002,676,9005,512,9003,740,900
200032بیوپسی عضله باز سطحی یا عمقی7702,114,0007,077,0001,111,6003,225,6008,188,6005,087,600
200035بیوپسی استخوان، با سوزن یا تروکار؛ سطحی یا عمقی 5.65.601,691,2005,661,600889,2802,580,4806,550,8804,070,080
200036بیوپسی استخوان، جهت توده‌های استخوانی با سوزن اوستئوکات تحت هدایت رادیولوژی 2215704,530,00015,165,0002,779,0007,309,00017,944,00011,299,000
200040بیوپسی استخوان، باز؛ سطحی یا عمقی 8.88.862,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
200045بیوپسی جسم مهره، باز؛ پشتی (توراسیک) کمری یا گردنی17.617.6105,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
200050تزريق داخل مجراي سینوس(فیستولوگرافی)؛ درماني يا تشخیص 330906,0003,033,000476,4001,382,4003,509,4002,180,400
200055#درآوردن جسم خارجی از بافت نرم 5.65.601,691,2005,661,600958,7202,649,9206,620,3204,139,520
200060#تزريق تاندون، غلاف سينويوم و نقاط تريگر عضلات2.92.90875,8002,931,900496,4801,372,2803,428,3802,143,680
200065#آسپيراسيون و يا تزريق؛ مفصل كوچك يا بورس (مانند انگشتان دست یا پا) 1.51.50453,0001,516,500256,800709,8001,773,3001,108,800
200066#آسپيراسيون و يا تزريق؛ مفصل يا بورس متوسط (مانند مفصل فكي-گيجگاهي، غرابي-ترقوه اي، مچ دست يا پا،آرنج،يا بورس اولكرانون)330906,0003,033,000513,6001,419,6003,546,6002,217,600
200067#آسپيراسيون و يا تزريق؛ مفصل يا بورس بزرگ (مانند شانه، لگن، زانو، بورس تحت غرابي(ساب آكروميال))4401,208,0004,044,000684,8001,892,8004,728,8002,956,800
200068#آسپيراسيون يا تزريق كيست گانگليون در هر جا2.52.50755,0002,527,500428,0001,183,0002,955,5001,848,000
200070#آسپیراسیون و تزریق برای درمان کیست استخوان6.46.401,932,8006,470,4001,095,6803,028,4807,566,0804,730,880
200075واردکردن سیم یا پین با بکار بردن کشش استخوانی، شامل درآوردن آن (عمل مستقل)3.23.20966,4003,235,200508,1601,474,5603,743,3602,325,760
200080کارگذاشتن كاليپر و تانگ جمجمه اي يا حلقه استريوتاكتيك، شامل درآوردن آن (عمل مستقل)6.86.802,053,6006,874,8001,079,8403,133,4407,954,6404,942,240
200085کارگذاشتن حلقه، شامل درآوردن آن؛ جمجمه‌ای، لگنی یا رانی9.69.652,899,2009,705,6001,524,4804,423,68011,230,0806,977,280
200090کارگذاشتن و درآوردن حلقه جمجمه‌ای، 6 پین کار گذاشته شده یا بیشتر برای جمجمه‌ با استخوان نازک (برای مثال بیماران اطفال، هیدروسفال و استئوژنزایمپرفکتا)، مستلزم بیهوشی عمومی15.215.254,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
200095برداشتن تانگ یا حلقه که توسط پزشک دیگری کارگذاشته شده باشد1.21.20362,4001,213,200190,560552,9601,403,760872,160
200100درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون)4.84.801,449,6004,852,800762,2402,211,8405,615,0403,488,640
200105خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد8842,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
200108خارج کردن پلاک یا میله داخل کانال همراه با پیچ با یا بدون استئوتومی 303059,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
200110کارگذاری دستگاه فیکساتور خارجی در یک سطح (پین‌ها یا سیم‌ها در یک سطح)، یک طرفه، سیستم فیکساسیون خارجی9.69.642,899,2009,705,6001,524,4804,423,68011,230,0806,977,280
200115کارگذاری دستگاه فیکساتور خارجی در چند سطح (پین‌ها یا سیم‌ها در بیش از یک سطح باشند)، یک طرفه، سیستم فیکساسیون خارجی (برای مثال الیزاروف یا مونتیچلی)18.118.145,466,20018,299,1002,874,2808,340,48021,173,38013,155,080
200120تنظیم کردن یا اصلاح یا درآوردن سیستم فیکساسیون خارجی16.216.244,892,40016,378,2002,572,5607,464,96018,950,76011,774,160
200125پیوند بازو (شامل گردن جراحی هومروس تا مفصل آرنج)، قطع کامل عضو (شامل فیکس کردن استخوان ترمیم عروق، اعصاب و عضلات) 190190957,380,000192,090,00030,172,00087,552,000222,262,000138,092,000
200130پیوند ساعد (شامل رادیوس و اولنا تا مفصل رادیال مچ)، قطع کامل عضو از مفصل آرنج تا مچ دست (شامل فیکس کردن استخوان ترمیم عروق، اعصاب و عضلات) 200200960,400,000202,200,00031,760,00092,160,000233,960,000145,360,000
200135پیوند دست (شامل دست تا مفاصل متاکارپوفالنژیال)، قطع کامل عضو (شامل فیکس کردن استخوان ترمیم عروق، اعصاب و عضلات)250250975,500,000252,750,00039,700,000115,200,000292,450,000181,700,000
200140پیوند هر انگلشت (شامل فیکس کردن استخوان ترمیم عروق، اعصاب و عضلات) 200200960,400,000202,200,00031,760,00092,160,000233,960,000145,360,000
200145پیوند پا، قطع کامل عضو (شامل فیکس کردن استخوان ترمیم عروق، اعصاب و عضلات) 200200960,400,000202,200,00031,760,00092,160,000233,960,000145,360,000
200150گرافت استخوانی کوچک یا وسیع8.48.402,536,8008,492,4001,333,9203,870,7209,826,3206,105,120
200155گرافت غضروف؛ کستوکندرال یا تیغه بینی 11.211.253,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
200160گرافت فاشیالاتا؛ با استفاده از استریپر4.64.601,389,2004,650,600730,4802,119,6805,381,0803,343,280
200165با انسیزیون و باز کردن ناحیه دهنده، پیچیده یا ورقه‌ای9.29.202,778,4009,301,2001,460,9604,239,36010,762,1606,686,560
200170گرافت تاندون، از انتهاها (برای مثال پالماریس، اکستانسور انگشت پا، پلانتاریس)4.64.601,389,2004,650,600730,4802,119,6805,381,0803,343,280
200175گرافت‌های نسجی و غیره (برای مثال درم، چربی پاراتنون)4.64.601,389,2004,650,600730,4802,119,6805,381,0803,343,280
200180آلوگرافت صرفا برای جراحی نخاع: ساختاری4.84.801,449,6004,852,800762,2402,211,8405,615,0403,488,640
200185اتوگرافت صرفاً برای جراحی نخاع: ریزریز شده (از طریق یک انسیزیون پوستی یا فاشیایی مجزا) یا ساختاری، بیکورتیکال یا تریکورتیکال 8.68.602,597,2008,694,6001,365,6803,962,88010,060,2806,250,480
200190کنترل فشار مایع میان نسجی (شامل واردکردن وسیله، برای مثال تکنیک کاتتر Wick، یا مانومتر سوزنی) برای تشخیص سندرم کمپارتمان عضلانی2.82.80845,6002,830,800444,6401,290,2403,275,4402,035,040
200195گرافت استخوان میکروواسکولار 145145943,790,000146,595,00023,026,00066,816,000169,621,000105,386,000
200200فلپ آزاد استخوانی میکروواسکولار 165165949,830,000166,815,00026,202,00076,032,000193,017,000119,922,000
200205#*تحريك الكتريكي یا اولتراسوند با شدت كم براي كمك به التيام استخوان؛ غيرتهاجمي (غيرجراحي)2.52.50755,0002,527,500428,0001,183,0002,955,5001,848,000
200210#*تحریک الکتریکی برای کمک به التیام استخوان؛ تهاجمی (جراحی)7.57.502,265,0007,582,5001,284,0003,549,0008,866,5005,544,000
200215*تخریب تومور(های) استخوانی (برای مثال استئوئید استئوما، با امواج رادیویی، از طریق پوست، تحت هدایت رادیولوژیک) 906030018,120,00060,660,00011,910,00030,030,00072,570,00045,990,000
200220آرتروتومی مفصل تمپورومندیبولار25.625.657,731,20025,881,6004,065,28011,796,48029,946,88018,606,080
200225برداشتن رادیکال تومور (برای مثال تومور بدخیم)، بافت نرم صورت یا پوست سر تا 3 سانت101053,020,00010,110,0001,588,0004,608,00011,698,0007,268,000
200226برداشتن رادیکال تومور (برای مثال تومور بدخیم)، بافت نرم صورت یا پوست سر بیش از 3 سانت151554,530,00015,165,0002,382,0006,912,00017,547,00010,902,000
200230اکسیزیون استخوان (برای مثال برای استئومیلیت یا آبسه استخوانی)؛ مندیبل303059,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
200235اکسیزیون استخوان (برای مثال برای استئومیلیت یا آبسه استخوانی)؛ استخوان‌های صورت202056,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
200240برداشتن تومور خوش‌خیم استخوان‌های صورت از طریق تراشیدن و حالت دادن به استخوان (برای مثال دیسپلازی فیبروز)282858,456,00028,308,0004,446,40012,902,40032,754,40020,350,400
200245اکسیزیون تومور خوش‌خیم یا کیست ماگزیلا یا زایگوما از طریق انوکلئاسیون و کورتاژ3535510,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
200250اکسیزیون توروس مندیبولاریس10.510.553,171,00010,615,5001,667,4004,838,40012,282,9007,631,400
200255اکسیزیون توروس پالاتینوس ماگزیلا10.510.553,171,00010,615,5001,667,4004,838,40012,282,9007,631,400
200260اکسیزیون تومور بدخیم ماگزیلا یا زایگوما5050715,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
200265اکسیزیون تومور خوش‌خیم یا کیست مندیبل به وسیله انوکلئاسیون و یا کورتاژ 14.314.354,318,60014,457,3002,270,8406,589,44016,728,14010,393,240
200270اکسیزیون تومور بدخیم مندیبل3939711,778,00039,429,0006,193,20017,971,20045,622,20028,345,200
200275رزکسیون رادیکال تومور بدخيم منديبل 6060718,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
200280اکسیزیون تومور خوش‌خیم یا کیست مندیبل، نیازمند استئوتومی داخل دهانی (برای مثال ضایعه مخرب یا مهاجم موضعی) 4848714,496,00048,528,0007,622,40022,118,40056,150,40034,886,400
200285اکسیزیون تومور خوش‌خیم یا کیست مندیبل، نیازمند استئوتومی خارج دهانی و مندیبولکتومی ناقص (برای مثال ضایعه مخرب یا مهاجم)6262518,724,00062,682,0009,845,60028,569,60072,527,60045,061,600
200290اکسیزیون تومور خوش‌خیم یا کیست ماگزیلا، نیازمند استئوتومی داخل دهانی5050515,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
200295اکسیزیون تومور خوش‌خیم یا کیست ماگزیلا، نیازمند استئوتومی خارج دهان و ماگزیلکتومی ناقص (برای مثال ضایعه مخرب یا مهاجم به اطراف) 5858517,516,00058,638,0009,210,40026,726,40067,848,40042,154,400
200300کندیلکتومی، مفصل تمپورومندیبولار (عمل مستقل)5555716,610,00055,605,0008,734,00025,344,00064,339,00039,974,000
200305منيسككتومي ناقص يا كامل مفصل تمپورومنديبولار (عمل مستقل)303059,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
200310كورونوئيدكتومي (عمل مستقل)4040512,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
200315*قالب‌گیری و تهیه؛ پروتز اوبتوراتور جراحی3838511,476,00038,418,0006,034,40017,510,40044,452,40027,618,400
200320*قالب‌گیری و تهیه؛ پروتز اوربیت97.997.9529,565,80098,976,90015,546,52045,112,320114,523,42071,153,720
200325*قالب‌گیری و تهیه؛ پروتز موقت اوبتوراتور یا قطعه برداشته شده از مندیبل یا کمک‌کننده تکلم64.664.6519,509,20065,310,60010,258,48029,767,68075,569,08046,951,280
200330*قالب‌گیری و تهیه؛ پروتز دائمی اوبتوراتور یا گوش یا بینی72.272.2521,804,40072,994,20011,465,36033,269,76084,459,56052,474,960
200335*قالب‌گیری و تهیه؛ پروتز تقویتی یا بالابرنده سقف دهان5757517,214,00057,627,0009,051,60026,265,60066,678,60041,427,600
200340*قالب‌گیری و تهیه؛ آتل جراحی دهان25.725.757,761,40025,982,7004,081,16011,842,56030,063,86018,678,760
200345*قالب‌گیری و تهیه؛ پروتز صورت12.812.853,865,60012,940,8002,032,6405,898,24014,973,4409,303,040
200350کارگذاشتن وسیله حلقه¬ای برای فیکساسیون ماگزیلوفاشیال، شامل برداشتن (عمل مستقل)14.414.454,348,80014,558,4002,286,7206,635,52016,845,12010,465,920
200355کارگذاری وسیله فیکساسیون بین دندانی برای مواردی به جز شکستگی یا دررفتگی، شامل برداشتن 121253,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
200360#تزریق برای آرتروگرافی مفصل تمپورومندیبولار1.91.90573,8001,920,900325,280899,0802,246,1801,404,480
200365ژنیوپلاستی، با اتوگرافت، آلوگرافت یا به وسیله پروتز323269,664,00032,352,0005,081,60014,745,60037,433,60023,257,600
200370*استئوتومی اسلایدینگ چانه، قطعه منفرد3737811,174,00037,407,0005,875,60017,049,60043,282,60026,891,600
200375*استئوتومیهای اسلایدینگ چانه، دو استئوتومی یا بیشتر (برای مثال اکسیزیون گوه‌ای یا معکوس کردن گوه استخوانی، برای چانه آسیمتریک)5050615,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
200380*استئوتومی های اسلایدینگ چانه، بزرگ کردن به وسیله گرافت های استخوانی کارگذاری شده (شامل تهیه اتوگرافت)4141612,382,00041,451,0006,510,80018,892,80047,961,80029,798,800
200385*بزرگ کردن تنه یا زاویه مندیبل؛ به وسیله پروتز یا به وسیله گرافت استخوانی رو قرارداده شده یا اینتر پوزیشن (شامل تهیه اتوگرافت)4747614,194,00047,517,0007,463,60021,657,60054,980,60034,159,600
200390*ریداکشن پیشانی؛ فقط با اصلاح ظاهر3636610,872,00036,396,0005,716,80016,588,80042,112,80026,164,800
200395*ریداکشن پیشانی با شکل دادن و کارگذاری پروتز یا گرافت استخوانی (شامل تهیه اتوگرافت)4646713,892,00046,506,0007,304,80021,196,80053,810,80033,432,800
200400*ریداکشن پیشانی با شکل دادن و عقب بردن دیواره قدامی سینوس فرونتال5151815,402,00051,561,0008,098,80023,500,80059,659,80037,066,800
200405بازسازي ميان صورت، midface)LeFort I)؛ يك قطعه، دو قطعه يا سه قطعه، انتقال قطعه در هر جهتي (براي مثال سندرم صورت دراز) بدون گرافت استخوان8080824,160,00080,880,00012,704,00036,864,00093,584,00058,144,000
200410بازسازي ميان صورت (midface) LeFort I؛ يك قطعه، دو قطعه يا سه قطعه، انتقال قطعه در هر جهتي (براي مثال سندرم صورت دراز) با هر تعداد گرافت استخوان 9090827,180,00090,990,00014,292,00041,472,000105,282,00065,412,000
200415بازسازي ميان صورت LeFort II با نفوذ قدامي (براي مثال سندرم تريچركولينز) 100100830,200,000101,100,00015,880,00046,080,000116,980,00072,680,000
200420بازسازي ميان صورت LeFort II با نفوذ قدامي در هر جهت همراه با گرافت استخوان (شامل تهيه اتوگرافت) 105105831,710,000106,155,00016,674,00048,384,000122,829,00076,314,000
200425بازسازي ميان صورت LeFort III (خارج جمجمه اي)، هر نوع، نيازمند گرافت استخوان (شامل تهيه اتوگرافت)؛ بدون LeFort I 107107832,314,000108,177,00016,991,60049,305,600125,168,60077,767,600
200430بازسازي ميان صورت LeFort III (خارج جمجمه اي)، هر نوع، نيازمند گرافت استخوان (شامل تهيه اتوگرافت)؛ همراه با LeFort I 120120836,240,000121,320,00019,056,00055,296,000140,376,00087,216,000
200435بازسازي ميان صورت LeFort III (خارج و داخل جمجمه اي) همراه با جلو آوردن پيشاني (براي مثال Mono Bloc) نيازمند گرافت استخواني (شامل تهيه اتوگرافت)؛ با يا بدون LeFort I135135840,770,000136,485,00021,438,00062,208,000157,923,00098,118,000
200440بازسازي لبه فوقاني خارجي اوربيت و قسمت تحتاني پيشاني، جلوآوردن پيشاني يا تغيير حالت آن با يا بدون گرافت (شامل تهیه اتوگرافت)85.685.6825,851,20086,541,60013,593,28039,444,480100,134,88062,214,080
200445بازسازي دو طرفه پيشاني، لبه فوقاني خارجي اوربيت و قسمت تحتاني پيشاني، جلوآوردن پيشاني يا تغيير آن (براي مثال تريگونوسفالي، پلاژيوسفالي، براكيسفالي) با یا بدون گرافت (شامل تهیه اتوگرافت)105105831,710,000106,155,00016,674,00048,384,000122,829,00076,314,000
200450بازسازي تمام يا قسمت اعظم پيشاني و يا لبه‌هاي فوقاني اوربيت، همراه با گرافت (آلوگرافت يا پروتز) 66.566.5820,083,00067,231,50010,560,20030,643,20077,791,70048,332,200
200455بازسازي تمام يا قسمت اعظم پيشاني و يا لبه‌هاي فوقاني اوربيت، با اتوگرافت72.272.2821,804,40072,994,20011,465,36033,269,76084,459,56052,474,960
200460بازسازي به وسيله حالت دادن (Contouring)، تومور خوشخيم استخوانهاي جمجمه (براي مثال ديسپلازي فيبروز)، خارج جمجمهاي 30.430.479,180,80030,734,4004,827,52014,008,32035,561,92022,094,720
200465بازسازی دیواره های اوربیت (حداقل دو دیواره شامل دیواره داخلی و کف)، لبه‌ها، پیشانی و مجموعه نازواتموئید و به دنبال اکسیزیون داخل و خارج جمجمه ای در یک تومور خوش خیم استخوان جمجمه (برای مثال دیسپلازی فیبروز)، با چند اتوگرافت، تمام سطح؛ گرافت استخوانی کمتر از 40 سانتیمتر مربع160160848,320,000161,760,00025,408,00073,728,000187,168,000116,288,000
200470بازسازی دیواره های اوربیت (حداقل دو دیواره شامل دیواره داخلی و کف)، لبه‌ها، پیشانی و مجموعه نازواتموئید و به دنبال اکسیزیون داخل و خارج جمجمه ای در یک تومور خوش خیم استخوان جمجمه (برای مثال دیسپلازی فیبروز)، با چند اتوگرافت، تمام سطح؛ تمام سطح، گرافت استخوانی بیشتر از 40 و کمتر از 80 سانتیمتر مربع180180854,360,000181,980,00028,584,00082,944,000210,564,000130,824,000
200475بازسازی دیواره های اوربیت (حداقل دو دیواره شامل دیواره داخلی و کف)، لبه‌ها، پیشانی و مجموعه نازواتموئید و به دنبال اکسیزیون داخل و خارج جمجمه ای در یک تومور خوش خیم استخوان جمجمه (برای مثال دیسپلازی فیبروز)، با چند اتوگرافت، تمام سطح؛ تمام سطح، گرافت استخوانی بیشتر از 80 سانتیمتر مربع200200860,400,000202,200,00031,760,00092,160,000233,960,000145,360,000
200480بازسازی میان صورت، استئوتومی ها (به جز انواع LeFort) و گرافت های استخوانی (شامل تهیه اتوگرافت)100100830,200,000101,100,00015,880,00046,080,000116,980,00072,680,000
200485بازسازی راموس مندیبل؛ به صورت استئوتومی افقی، عمودی، C یا L؛ بدون گرافت استخوان110110833,220,000111,210,00017,468,00050,688,000128,678,00079,948,000
200490بازسازی راموس مندیبل؛ به صورت استئوتومی افقی، عمودی، C یا L؛ با گرافت استخوان (همراه با تهیه گرافت)130130839,260,000131,430,00020,644,00059,904,000152,074,00094,484,000
200495بازسازی راموس و یا تنه مندیبل، اسپلینت ساژینال یک طرفه یا دو طرفه؛ بدون فیکساسیون ریجید داخلی100100830,200,000101,100,00015,880,00046,080,000116,980,00072,680,000
200500بازسازی راموس و یا تنه مندیبل، اسپلینت ساژینال یک طرفه یا دو طرفه؛ با فیکساسیون ریجید داخلی125125837,750,000126,375,00019,850,00057,600,000146,225,00090,850,000
200505استئوتومي قطعهاي منديبل؛ همراه با جلو آوردن ژنيوگلوسوس 42.842.8812,925,60043,270,8006,796,64019,722,24050,067,44031,107,040
200510استئوتومی ماگزیلار، قطعه‌ای (برای مثال واسموند یا شوخارت)4040812,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
200515استئوپلاستی استخوان‌های صورت؛ بزرگ کردن (با اتوگرافت، آلوگرافت یا پروتز)29.629.678,939,20029,925,6004,700,48013,639,68034,626,08021,513,280
200520استئوپلاستي استخوانهاي صورت؛ كوچك كردن و یا بزرگ کردن ( با اتو گرافت آلوگرافت یا پروتز) یک طرفه 25.625.677,731,20025,881,6004,065,28011,796,48029,946,88018,606,080
200525گرافت استخوان؛ بینی، ماگزیلار، مندیبل (شامل تهیه گرافت) 33.633.6710,147,20033,969,6005,335,68015,482,88039,305,28024,420,480
200530گرافت، غضروف دنده، اتوژن، به صورت، چانه، بینی یا گوش یا غضروف گوش(شامل تهیه گرافت)242477,248,00024,264,0003,811,20011,059,20028,075,20017,443,200
200535آرتروپلاستی، مفصل تمپورومندیبولار، با یا بدون اتوگرافت (شامل تهیه گرافت) یا همراه با آلوگرافت4040712,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
200540آرتروپلاستی مفصل تمپورومندیبولار همراه با جایگزینی مفصل مصنوعی53.653.6716,187,20054,189,6008,511,68024,698,88062,701,28038,956,480
200545بازسازی مندیبل، خارج دهانی یا داخل دهانی با (Reconstruction Plate) بدون گرافت استخوانی110110733,220,000111,210,00017,468,00050,688,000128,678,00079,948,000
200550بازسازی مندیبل یا ماگزیلا، ایمپلنت زیر پوست؛ ناقص یا کامل 4040712,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
200555بازسازی کندیل مندیبل همراه با اتوگرافت‌های غضروف و استخوان (شامل تهیه گرافت) (برای مثال برای میکروزومی همی فاشیال)150150745,300,000151,650,00023,820,00069,120,000175,470,000109,020,000
200560بازسازی مندیبل یا ماگزیلا، کاشت اندوستئال (برای مثال تیغه یا سیلندر)؛ ناقص شامل ایمپلنت های خارج دهانی 5252715,704,00052,572,0008,257,60023,961,60060,829,60037,793,600
200562بازسازی مندیبل یا ماگزیلا، کاشت اندوستئال، کامل 7272721,744,00072,792,00011,433,60033,177,60084,225,60052,329,600
200564نصب ديستراكتور، فك پايين7575722,650,00075,825,00011,910,00034,560,00087,735,00054,510,000
200565نصب ديستراكتور، فك بالا110110733,220,000111,210,00017,468,00050,688,000128,678,00079,948,000
200566نصب ديستراكتور، mid face150150745,300,000151,650,00023,820,00069,120,000175,470,000109,020,000
200567نصب ديستراكتور، آلوئول4040712,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
200568درآوردن یا تعویض دیستراکتور252557,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
200570*بازسازی قوس زایگوما و حفره گلنوئید یا بازسازی اوربیت با استئوتومی (خارج جمجمه‌ای) و همراه با گرافت‌های استخوانی (شامل تهیه اتوگرافت)9090727,180,00090,990,00014,292,00041,472,000105,282,00065,412,000
200575استئوتومی پری اوربیتال برای هایپرتلوریسم اوربیت، همراه با گرافت استخوان؛ دسترسی خارج جمجمه‌ای1851851455,870,000187,035,00029,378,00085,248,000216,413,000134,458,000
200580استئوتومی پری اوربیتال برای هایپرتلوریسم اوربیت، همراه با گرافت استخوان؛ ترکیبی از دسترسی خارج و داخل جمجمه‌ای 3003001490,600,000303,300,00047,640,000138,240,000350,940,000218,040,000
200585استئوتومی پری اوربیتال برای هایپرتلوریسم اوربیت، همراه با جلوآوردن پیشانی2202201466,440,000222,420,00034,936,000101,376,000257,356,000159,896,000
200590تغییر محل اوربیت، استئوتومی پری اوربیتال، یک طرفه، همراه با گرافت استخوان؛ دسترسی خارج جمجمه‌ای190190757,380,000192,090,00030,172,00087,552,000222,262,000138,092,000
200595تغییر محل اوربیت، استئوتومی پری اوربیتال، یک طرفه، همراه با گرافت استخوان؛ ترکیبی از دسترسی خارج و داخل جمجمه ای2002001460,400,000202,200,00031,760,00092,160,000233,960,000145,360,000
200600*بزرگ کردن گونه، با پروتز4040712,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
200605اصلاح ثانویه بازسازی اوربیتوکرانیو فاشیال6868720,536,00068,748,00010,798,40031,334,40079,546,40049,422,400
200610کانتوپکسی داخلی (عمل مستقل) 4848714,496,00048,528,0007,622,40022,118,40056,150,40034,886,400
200615کانتوپکسی خارجی 262677,852,00026,286,0004,128,80011,980,80030,414,80018,896,800
200620*کوچک کردن عضله ماستر و استخوان (برای مثال برای درمان هیپرتروفی خوش‌خیم ماستر)؛ دسترسی خارج دهانی14.414.464,348,80014,558,4002,286,7206,635,52016,845,12010,465,920
200625*کوچک کردن عضله ماستر و استخوان (برای مثال برای درمان هیپرتروفی خوش‌خیم ماستر)؛ دسترسی داخل دهانی25.625.677,731,20025,881,6004,065,28011,796,48029,946,88018,606,080
200635درمان بسته شکستگی بینی با مانيپولاسيون با یا بدون تثبیت101003,020,00010,110,0001,588,0004,608,00011,698,0007,268,000
200645درمان باز شكستگي بيني همراه با فيكساسيون اسكلتال داخلي و يا خارجي، و با یا بدون شكستگي سپتوم 252557,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
200650درمان بسته شكستگي سپتوم بيني با يا بدون ثابت كردن121203,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
200655درمان باز شكستگي سپتوم بيني با يا بدون ثابت كردن161654,832,00016,176,0002,540,8007,372,80018,716,80011,628,800
200660درمان باز شکستگی نازواتموئید؛ با یا بدون فیکساسیون خارجی23.223.267,006,40023,455,2003,684,16010,690,56027,139,36016,861,760
200665درمان شکستگی پیچیده نازواتموئید از طریق پوست، با فیکساسیون به وسیله اسپلینت، سیم یا Headcap، شامل ترمیم لیگامان‌های کانتال و یا دستگاه نازولاکریمال5050615,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
200670درمان باز شکستگی فرورفته سینوس فرونتال41.841.8612,623,60042,259,8006,637,84019,261,44048,897,64030,380,240
200675درمان باز شکستگی عارضه دار شده سینوس فرونتال (برای مثال شکستگی خرد شده استخوانی یا درگیری دیواره خلفی) از طریق دسترسی کرونال یا چندین روش60.860.8618,361,60061,468,8009,655,04028,016,64071,123,84044,189,440
200680درمان بسته شكستگي پيچيده نازوماگزيلاري(LeFort II) با فيكساسيون سیمی بین دندانی یا فیکساسیون دندان مصنوعی یا اسپلینت34.434.4510,388,80034,778,4005,462,72015,851,52040,241,12025,001,920
200685درمان باز شکستگی پیچیده نازوماگزیلاری (LeFort II) با سیم بندی و یا فیکساسیون موضعی38.838.8611,717,60039,226,8006,161,44017,879,04045,388,24028,199,840
200690درمان باز شكستگي پيچيده نازوماگزيلاري (LeFort II) نيازمند چندين روش دسترسي47.947.9614,465,80048,426,9007,606,52022,072,32056,033,42034,813,720
200695درمان باز شکستگی پیچیده نازوماگزیلاری (LeFort II) با سیم بندی و یا فیکساسیون موضعی؛ همراه با گرافت استخوان (شامل تهیه گرافت)50.450.4715,220,80050,954,4008,003,52023,224,32058,957,92036,630,720
200700درمان بسته شکستگی ناحیه گونه از طریق پوست یا مخاط دهان، شامل قوس زایگوما و مالار تریپود، همراه با مانیپولاسیون10.410.403,140,80010,514,4001,651,5204,792,32012,165,9207,558,720
200710درمان باز شكستگي فرورفته گونه شامل قوس زايگوما و تريپودمالار (براي مثال روش Gilles و موارد مشابه آن)3535610,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
200715درمان باز شکستگی‌های پیچیده ناحیه گونه شامل قوس زایگوما و تریپود مالار (برای مثال خرد شده یا همراه با درگیری سوراخ اعصاب جمجمه‌ای)، با فیکساسیون داخلی و روش‌های جراحی متعدد100100630,200,000101,100,00015,880,00046,080,000116,980,00072,680,000
200720درمان باز شکستگی‌های پیچیده ناحیه گونه شامل قوس زایگوما و تریپود مالار (برای مثال خرد شده یا همراه با درگیری سوراخ اعصاب جمجمه‌ای)، همراه با گرافت استخوان (شامل تهیه گرافت) 51.351.3715,492,60051,864,3008,146,44023,639,04060,010,74037,284,840
200725درمان باز شکستگی کف اوربیت (از نوع Blow out)؛ با سه روش دسترسی از طریق ترانس آنترال (روش کالدول_لوک)، روش پری اوربیتال و روش مرکب6565619,630,00065,715,00010,322,00029,952,00076,037,00047,242,000
200730درمان باز شکستگی کف اوربیت (از نوع Blow out)؛ با سه روش دسترسی از طریق ترانس آنترال (روش کالدول_لوک)، روش پری اوربیتال همراه با پروتز آلوپلاستیک یا پروتزهای دیگر7575622,650,00075,825,00011,910,00034,560,00087,735,00054,510,000
200735درمان باز شکستگی کف اوربیت (از نوع Blow out)؛ با سه روش دسترسی از طریق ترانس آنترال (روش کالدول_لوک)، روش پری اوربیتال همراه با گرافت استخوانی 8585625,670,00085,935,00013,498,00039,168,00099,433,00061,778,000
200740درمان بسته شکستگی اوربیت به جز Blow out؛ با یا بدون مانیپولاسیون9.69.602,899,2009,705,6001,524,4804,423,68011,230,0806,977,280
200745درمان باز شکستگی اوربیت به جز Blow out؛ با یا بدون پروتز6060618,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
200750درمان باز شکستگی اوربیت به جز Blow out؛ با گرافت استخوان (شامل تهیه گرافت)100100730,200,000101,100,00015,880,00046,080,000116,980,00072,680,000
200755درمان بسته شکستگی ماگزیلا یا کام (LeFort I) با فیکساسیون سیمی بین‌دندانی یا دندان مصنوعی یا اسپلینت161654,832,00016,176,0002,540,8007,372,80018,716,80011,628,800
200760درمان باز شکستگی کام یا ماگزیلا (LeFort I) یا عارضه‌دار (خرد شده یا همراه با درگیری سوراخ اعصاب جمجمه‌ای)، با دسترسی‌های متعدد 100100730,200,000101,100,00015,880,00046,080,000116,980,00072,680,000
200765درمان بسته جداشدگی کرانیوفاشیال (LeFort III) با استفاده از فیکساسیون سیمی بین‌دندانی یا دندان مصنوعی یا اسپلینت25.625.657,731,20025,881,6004,065,28011,796,48029,946,88018,606,080
200770درمان باز جداشدگی کرانیوفاشیال (LeFort III) با استفاده از روش‌های متعدد165165649,830,000166,815,00026,202,00076,032,000193,017,000119,922,000
200785درمان باز جداشدگی کرانیوفاشیال (LeFort III) عارضه‌دار، روش‌های دسترسی جراحی متعدد، فیکساسیون داخلی همراه با گرافت استخوانی (شامل تهیه گرافت) 185185755,870,000187,035,00029,378,00085,248,000216,413,000134,458,000
200790درمان بسته شکستگی تیغه آلوئولی ماگزیلا یا مندیبل14.414.404,348,80014,558,4002,286,7206,635,52016,845,12010,465,920
200795درمان باز شکستگی تیغه آلوئولی ماگزیلا یا مندیبل (عمل مستقل)242467,248,00024,264,0003,811,20011,059,20028,075,20017,443,200
200800درمان بسته شکستگی مندیبل؛ بدون یا با مانیپولاسیون3.63.601,087,2003,639,600571,6801,658,8804,211,2802,616,480
200805درمان بسته شکستگی مندیبل همراه با فیکساسیون خارج یا از طریق پوست12.812.863,865,60012,940,8002,032,6405,898,24014,973,4409,303,040
200810درمان بسته شکستگی مندیبل همراه با فیکساسیون بین‌دندانی22.422.446,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
200815درمان باز شکستگی مندیبل همراه با فیکساسیون خارجی3535610,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
200820درمان باز شکستگی مندیبل؛ بدون فیکساسیون بین‌دندانی4040612,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
200825درمان باز شکستگی مندیبل؛ با فیکساسیون بین‌دندانی5050615,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
200830درمان باز شکستگی کندیل مندیبل4545613,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
200835درمان باز شکستگی پیچیده مندیبل به وسیله روش‌های دسترسی متعدد جراحی شامل فیکساسیون داخلی، بین‌دندانی و یا سیم‌بندی دندان مصنوعی یا اسپلینت110110633,220,000111,210,00017,468,00050,688,000128,678,00079,948,000
200840درمان بسته دررفتگی تمپورومندیبولار؛ بار اول یا دفعات بعد3.63.601,087,2003,639,600571,6801,658,8804,211,2802,616,480
200845درمان بسته دررفتگی تمپورومندیبولار؛ پیچیده (برای مثال نیازمند فیکساسیون یا اسپلینتینگ اینترماگزیلاری)، برای بار اول یا دفعات بعد11.211.263,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
200850درمان باز دررفتگی تمپوروماندیبولار4747614,194,00047,517,0007,463,60021,657,60054,980,60034,159,600
200855درمان بسته شکستگی هیوئید: بدون مانیپولاسیون2.82.80845,6002,830,800444,6401,290,2403,275,4402,035,040
200860درمان بسته شکستگی هیوئید: با مانیپولاسیون15.215.204,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
200865درمان باز شکستگی هیوئید3535610,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
200870سیم‌بندی بین‌دندانی برای مواردی به جز شکستگی151554,530,00015,165,0002,382,0006,912,00017,547,00010,902,000
200872شکستی‌های متعدد صورت (Pan Facial) حداقل شامل سه شکستگی نیازمند فیکساسیون داخلی، مندیبل، ماگزیلا، زایگوما و نازواوربیتواتموئیدال2202201566,440,000222,420,00034,936,000101,376,000257,356,000159,896,000
200875انسیزیون و درناژ هماتوم یا آبسه عمقی، بافت نرم گردن یا قفسه سینه101053,020,00010,110,0001,588,0004,608,00011,698,0007,268,000
200880انسیزیون و درناژ هماتوم یا آبسه عمقی، بافت نرم گردن یا قفسه سینه با برداشتن ناقص دنده15.615.654,711,20015,771,6002,477,2807,188,48018,248,88011,338,080
200885انسیزیون، عمقی، با بازکردن کورتکس استخوان (برای مثال برای آبسه استخوان یا استئومیلیت)، توراکس151504,530,00015,165,0002,382,0006,912,00017,547,00010,902,000
200890#بیوپسی بافت نرم گردن یا توراکس7702,114,0007,077,0001,198,4003,312,4008,275,4005,174,400
200895اکسیزیون تومور؛ عمقی، زیر فاشیایی، داخل عضلانی 252557,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
200896رزکسیون رادیکال تومور، بافت نرم گردن یا توراکس3535810,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
200900اکسیزیون ناقص دنده یا جناغ شامل دنده اول و یا دنده گردنی؛ با یا بدون سمپاتکتومی3535710,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
200905کستوترانسورسکتومی (عمل مستقل)4545813,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
200910دبریدمان جناغ 2525127,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
200915برداشتن راديكال جناغ80801624,160,00080,880,00012,704,00036,864,00093,584,00058,144,000
200917برداشتن راديكال جناغ با لنفادنتكتومي ميان سينه 1201201636,240,000121,320,00019,056,00055,296,000140,376,00087,216,000
200918+ لنفادنتكتومي ميان سينه به دنبال رزکسیون تومورهای ریه یا جدار قفسه سینه4040012,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
200920میوتومی هیوئید و تعلیق39391211,778,00039,429,0006,193,20017,971,20045,622,20028,345,200
200925قطع عضله اسکالن قدامی؛ بدون برداشتن دنده گردنی14.414.454,348,80014,558,4002,286,7206,635,52016,845,12010,465,920
200930قطع عضله اسکالن قدامی؛ با برداشتن دنده گردنی23.223.267,006,40023,455,2003,684,16010,690,56027,139,36016,861,760
200935قطع استرنوکلایدوماستوئید برای تورتیکولی، عمل باز؛ با یا بدون گچ‌گیری یک سر عضله 252557,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
200936قطع استرنوکلاویدوماستوئید برای تورتیکولی، عمل باز؛ با یا بدون گچ‌گیری دو سر عضله با دو انسیزیون جداگانه4545513,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
200940ترميم و بازسازي پكتوس اكسكاواتوم يا كاريناتوم؛ باز65651219,630,00065,715,00010,322,00029,952,00076,037,00047,242,000
200945بستن زخم باز استرنوتومی میانی با یا بدون دبریدمان (عمل مستقل)29.929.9109,029,80030,228,9004,748,12013,777,92034,977,02021,731,320
200950درمان بسته شکستگی دنده یا استرنوم4401,208,0004,044,000635,2001,843,2004,679,2002,907,200
200955درمان باز شکستگی دنده، بدون فیکساسیون، هر یک10.410.473,140,80010,514,4001,651,5204,792,32012,165,9207,558,720
200960درمان شکستگی دنده یا استرنوم با فیکساسیون خارجی 202076,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
200965#بیوپسی، بافت نرم پشت یا پهلو؛ سطحی یا عمقی 4.44.401,328,8004,448,400753,2802,082,0805,201,6803,252,480
200970اکسیزیون تومور، نسج نرم، پهلو یا پشت تا 5 سانت101053,020,00010,110,0001,588,0004,608,00011,698,0007,268,000
200971اکسیزیون تومور، نسج نرم، پهلو یا پشت بیش از 5 سانت141454,228,00014,154,0002,223,2006,451,20016,377,20010,175,200
200975رزکسیون رادیکال تومور (برای مثال نئوپلاسم بدخیم)، بافت نرم پهلو یا پشت33.633.61010,147,20033,969,6005,335,68015,482,88039,305,28024,420,480
200980اکسیزیون ناقص جزء مهره‌ای خلفی (برای مثال زائده شوکی، لامینا، یا فاست) برای ضایعات داخل استخوانی، یک سگمان مهره‌ای؛ گردنی، پشتی یا کمری38.538.51311,627,00038,923,5006,113,80017,740,80045,037,30027,981,800
200985+هر سگمان جزء مهره‌ای یا جسم مهره‌ای اضافه 8802,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
200990اکسیزیون ناقص جسم مهره‌ای برای ضایعات داخل استخوانی، بدون دکمپرسیون نخاع یا ریشه(های) عصبی، یک سگمان مهره‌ای؛ گردنی، پشتی، کمری50501315,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
200995+اکسیزیون ناقص جسم مهره‌ای برای ضایعات داخل استخوانی، بدون دکمپرسیون نخاع یا ریشه(های) عصبی، هر سگمان جزء مهره‌ای یا جسم مهره‌ای اضافه 8802,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
200996اكسيزيون راديكال تومورهاي جزء خلفي ستون فقرات90901527,180,00090,990,00014,292,00041,472,000105,282,00065,412,000
200997اكسيزيون راديكال تومورهاي جزء قدامي ستون فقرات1301302039,260,000131,430,00020,644,00059,904,000152,074,00094,484,000
200998اصلاح دفورميتي لوکال (اكسيزيون نيمه مهره مادرزادي از خلف) شامل لامينکتومي، ديسککتومي دو طرفه، کورپکتومي کامل يا ناکامل1551552046,810,000156,705,00024,614,00071,424,000181,319,000112,654,000
201000استئوتومی ستون مهره، دسترسی خلفی یا خلفی_جانبی، یک سگمان مهره‌ای؛ گردنی، پشتی، کمری88881326,576,00088,968,00013,974,40040,550,400102,942,40063,958,400
201005+استئوتومی ستون مهره، دسترسی خلفی یا خلفی_جانبی، هر سگمان مهره‌ای اضافه؛ گردنی، پشتی، کمری202006,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
201010*استئوتومی ستون مهره‌ای، شامل برداشتن دیسک، دسترسی از قدام، یک سگمان مهره‌ای؛ گردنی، پشتی، کمری57.657.61317,395,20058,233,6009,146,88026,542,08067,380,48041,863,680
201015*+استئوتومی ستون مهره‌ای، شامل برداشتن دیسک، دسترسی از قدام، هر سگمان مهره‌ای اضافه؛ گردنی، پشتی، کمری 15.215.204,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
201020درمان بسته شکستگی(های) زائده مهره‌ای؛ جسم مهره‌ای، بدون مانیپولاسیون، نیازمند و شامل گچ‌گیری یا بریس‌گذاری8.88.802,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
201025درمان بسته شکستگی(ها) یا دررفتگی(های) مهره که نیازمند گچ‌گیری یا بریس گذاری باشند، همراه با و شامل گچ‌گیری و یا بریس گذاری، با یا بدون بیهوشی، با مانیپولاسیون یا کشش 16.816.845,073,60016,984,8002,667,8407,741,44019,652,64012,210,240
201030درمان باز و یا جااندازی شکستگی و یا دررفتگی ادونتوئید (شامل اس ادونتوئیدوم)، دسترسی قدامی شامل کارگذاری فیکساسیون داخلی؛ با یا بدون گرافت68.468.41120,656,80069,152,40010,861,92031,518,72080,014,32049,713,120
201035درمان باز و یا جااندازی شکستگی و یا دررفتگی مهره، دسترسی خلفی، یک مهره شکسته یا سگمان دررفته؛ گردنی، پشتی، کمری73731122,046,00073,803,00011,592,40033,638,40085,395,40053,056,400
201040+درمان باز و یا جااندازی شکستگی و یا دررفتگی مهره، دسترسی خلفی، هر مهره شکسته یا سگمان دررفته اضافه؛ گردنی، پشتی، کمری15.215.204,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
201045مانیپولاسیون ستون مهره‌ای، نیازمند بیهوشی، در هر ناحیه‌ای3.23.23966,4003,235,200508,1601,474,5603,743,3602,325,760
201050ورتبروپلاستی، از طریق پوست، یک جسم مهره‌ای، تزریق یک یا دو طرفه؛ توراسیک، کمری1007030521,140,00070,770,00011,910,00033,050,00082,680,00051,670,000
201055+ورتبروپلاستی، هر جسم مهره‌ای پشتی یا کمری اضافه30201006,040,00020,220,0003,970,00010,010,00024,190,00015,330,000
201060بزرگ کردن مهره از راه پوست، شامل درست کردن حفره (همراه با جاگذاری شکستگی با یا بدون بیوپسی استخوان) با استفاده از وسیله مکانیکی، یک تنه مهره، کانولاسیون یک یا دو طرفه (مثل بالون کیفوپلاستی)؛ توراسیک یا کمری1209030527,180,00090,990,00011,910,00039,090,000102,900,00063,030,000
201065+بزرگ کردن مهره از راه پوست، هر جسم مهره‌ای پشتی یا کمری اضافه 39261307,852,00026,286,0005,161,00013,013,00031,447,00019,929,000
201070آنولوپلاستی الکتروترمال داخل دیسک از راه پوست، یک طرفه یا دو طرفه، یک سطح25151054,530,00015,165,0003,970,0008,500,00019,135,00012,490,000
201075+آنولوپلاستی الکتروترمال داخل دیسک از راه پوست، یک طرفه یا دو طرفه، هر دیسک مهره‌ای اضافه 85301,510,0005,055,0001,191,0002,701,0006,246,0004,031,000
201080آرترودز، روش اکسترا کاویتاری جانبی، شامل برداشتن قسمت جزئی دیسک بین مهره‌ای (به جز موارد لازم برای برطرف کردن فشار)؛ پشتی، کمری68.468.41020,656,80069,152,40010,861,92031,518,72080,014,32049,713,120
201085+آرترودز، روش اکسترا کاویتاری جانبی، شامل برداشتن قسمت جزئی دیسک بین مهره‌ای پشتی یا کمری، هر سگمان مهره‌ای اضافه 15.215.204,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
201090آرترودز، روش خارج یا داخل دهانی قدامی، مهره اطلس و آکسیس، با یا بدون اکسیزیون زائده ادونتوئید68681220,536,00068,748,00010,798,40031,334,40079,546,40049,422,400
201095آرترودز، روش قدامی بین مهره‌ای، شامل برداشتن جزئی دیسک جهت آماده سازی فضای بین مهره‌ای (به جز موارد لازم برای دو طرفه کردن فشار)؛ گردنی زیر 2C، پشتی، کمری54.454.41216,428,80054,998,4008,638,72025,067,52063,637,12039,537,920
201100+آرترودز، روش قدامی بین مهره‌ای، شامل برداشتن جزئی دیسک جهت آماده سازی فضای بین مهره‌ای (به جز موارد لازم برای دو طرفه کردن فشار)؛ گردنی زیر 2C، پشتی، کمری، هر فضای بین دنده‌ای اضافه 121203,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
201105آرترودز، روش خلفی، کرانیوسرویکال (اکسی پوت_C2) یا اطلس آگزیس (C1-C2)58.458.41217,636,80059,042,4009,273,92026,910,72068,316,32042,445,120
201110آرترودز، روش خلفی یا خلفی-جانبی، یک سطح؛ گردنی، زیر سگمان 2C، پشتی، کمری 48481214,496,00048,528,0007,622,40022,118,40056,150,40034,886,400
201115+آرترودز، روش خلفی یا خلفی-جانبی، یک سطح؛ گردنی، زیر سگمان 2C، پشتی، کمری، هر سگمان مهره‌ای اضافه 14.314.304,318,60014,457,3002,270,8406,589,44016,728,14010,393,240
201120آرترودز، روش بین مهره‌ای خلفی، شامل لامینکتومی و یا برداشتن دیسک جهت آماده سازی فضای بین مهره‌ای (به جز در موارد برطرف کردن فشار)، یک فضای بین مهره‌ای؛ کمری50.450.41515,220,80050,954,4008,003,52023,224,32058,957,92036,630,720
201125+آرترودز، روش بین مهره‌ای خلفی، شامل لامینکتومی و یا برداشتن دیسک جهت آماده سازی فضای بین مهره‌ای (به جز در موارد برطرف کردن فشار)، هر فضای بین مهره‌ای اضافه 12.812.803,865,60012,940,8002,032,6405,898,24014,973,4409,303,040
201130آرترودز، خلفی، برای دفورمیتی ستون فقرات، با یا بدون گچ گیری؛ تا حداکثر 6 سگمان مهره‌ای 52521815,704,00052,572,0008,257,60023,961,60060,829,60037,793,600
201135آرترودز، خلفی، برای دفورمیتی ستون فقرات، با یا بدون گچ گیری؛ بین 7 تا 12 سگمان مهره‌ای 76.876.81823,193,60077,644,80012,195,84035,389,44089,840,64055,818,240
201141اصلاح اسکوليوز یا کیفواسکولیوز تا 70 درجه شامل اصلاح انحنا، آرترودز و وسيله گذاري خلفي 2902902087,580,000293,190,00046,052,000133,632,000339,242,000210,772,000
201142اصلاح اسکوليوز یا کیفواسکولیوز بيش از70 درجه شامل اصلاح انحنا، آرترودز و وسيله گذاري خلفي 34034020102,680,000343,740,00053,992,000156,672,000397,732,000247,112,000
201143اصلاح اسکولیوز از راه قدامی شامل اصلاح انحنا، ارترودز و وسيله گذاري قدامي 2002002060,400,000202,200,00031,760,00092,160,000233,960,000145,360,000
201144اصلاح بدشکلی ستون فقرات (شامل اسکولیوز دژنراتیو بیش از 30 در جه و کمر صاف با لوردوز کمری کمتر از 25 درجه)90902027,180,00090,990,00014,292,00041,472,000105,282,00065,412,000
201145آرترودز، قدامی، برای دفورمیتی ستون فقرات، با یا بدون گچ گیری؛ تا 3 سگمان مهره‌ای90901827,180,00090,990,00014,292,00041,472,000105,282,00065,412,000
201147اصلاح کیفوز شامل اصلاح انحنا، ارترودز و وسیله‌گذاری خلفی 2902901887,580,000293,190,00046,052,000133,632,000339,242,000210,772,000
201150آرترودز، قدامی، برای دفورمیتی ستون فقرات، با یا بدون گچ گیری؛ بین 4 تا 7 سگمان مهره‌ای1051051831,710,000106,155,00016,674,00048,384,000122,829,00076,314,000
201155آرترودز، قدامی، برای دفورمیتی ستون فقرات، با یا بدون گچ گیری؛ 8 سگمان مهره‌ای یا بیشتر1201201836,240,000121,320,00019,056,00055,296,000140,376,00087,216,000
201157درمان اسپونديلوليستزيس تا گريد 2 شامل لامينكتومي با فشار زدايي و ديسککتومي و فيوژن بين مهره اي و خلفي همراه با وسيله‌گذاري با يا بدون جا اندازي و سایر اقدامات در سطوح یا فضاهای دیگر1851851855,870,000187,035,00029,378,00085,248,000216,413,000134,458,000
201158درمان اسپونديلوليستزيس گريد 3 و 4 شامل لامينكتومي با فشار زدايي و ديسککتومي و فيوژن بين مهره‌ای و خلفي همراه با وسيله‌گذاري با يا بدون جا اندازي و سایر اقدامات در سطوح یا فضاهای دیگر 2002002060,400,000202,200,00031,760,00092,160,000233,960,000145,360,000
201160کیفکتومی، اکسپوژر دورتادور ستون مهره و برداشتن سگمان(های) مهره‌ای(شامل تنه و المان(های) خلفی)؛ یک یا 2 سگمان1131131834,126,000114,243,00017,944,40052,070,400132,187,40082,128,400
201165کیفکتومی، اکسپوژر دورتادور ستون مهره و برداشتن سگمان(های) مهره‌ای(شامل تنه و المان(های) خلفی)؛ 3 سگمان یا بیشتر 1251251837,750,000126,375,00019,850,00057,600,000146,225,00090,850,000
201166استئوتومي خلفي به روش PSO(Pedicle Subtraction Osteotomy) از راه پديكل؛ یک سطح 1001001530,200,000101,100,00015,880,00046,080,000116,980,00072,680,000
201167+استئوتومي خلفي به روش PSO(Pedicle Subtraction Osteotomy) ؛ هر سطح اضافي202006,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
201168اصلاح دفورميتي ستون فقرات كودكان، كارگذاري وسيله بدون فيوژن کارگذاری میله بلند شونده Growing Rod1201202036,240,000121,320,00019,056,00055,296,000140,376,00087,216,000
201169اصلاح اسكوليوز با بلند كردن راد (مرحله دوم Growing Rod میله بلند شونده به بعد) 65652019,630,00065,715,00010,322,00029,952,00076,037,00047,242,000
201170اکسپلوراسیون فیوژن ستون فقرات42421812,684,00042,462,0006,669,60019,353,60049,131,60030,525,600
201175+وسیله‌گذاری غیر سگمانی در خلف ستون فقرات (برای مثال روش میله هارینگتون، فیکساسیون پدیکول در عرض یک فضای بین مهره‌ای، فیکساسیون پیچ بین مفصلی آتلانتوآگزیال، سیم‌گذاری زیر لامینا 1C، فیکساسیون پیچ فاست) 33.633.6010,147,20033,969,6005,335,68015,482,88039,305,28024,420,480
201180+فیکساسیون داخل ستون فقرات با استفاده از سیم دور زوائد شوکی 36.136.1010,902,20036,497,1005,732,68016,634,88042,229,78026,237,480
201185وسیله‌گذاری سگمانی در خلف ستون فقرات (برای مثال فیکساسیون پدیکول، میله‌های دوتایی با قلاب‌های متعدد، سیم‌های ساب لامینال)؛ تا 5 سگمان مهره‌ای56561816,912,00056,616,0008,892,80025,804,80065,508,80040,700,800
201187وسیله‌گذاری سگمانی در خلف ستون فقرات (برای مثال فیکساسیون پدیکول، میله‌های دوتایی با قلاب‌های متعدد، سیم‌های ساب لامینال)؛ بیش از5 سگمان مهره‌ای80801824,160,00080,880,00012,704,00036,864,00093,584,00058,144,000
201190وسیله‌گذاری سگمانی در قدام ستون فقرات؛ به هر تعداد سگمان مهره‌ای
70701821,140,00070,770,00011,116,00032,256,00081,886,00050,876,000
201195+فیکساسیون لگن (اتصال انتهای تحتانی وسایل به ساختمان استخوانی لگن) به جز ساکروم 20.420.406,160,80020,624,4003,239,5209,400,32023,863,92014,826,720
201200کارگذاری مجدد وسایل فیکساسیون ستون فقرات 22.422.466,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
201205برداشتن وسایل غیر سگمانی خلفی (میله هارینگتون)22.422.466,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
201210کارگذاری وسایل بیومکانیکی بین مهره‌ای (برای مثال Methylmethacrylat Threaded Bone Dowel و Cage Synthetic) برای نقص مهره‌ای یا فضای بین مهره‌ای17.117.165,164,20017,288,1002,715,4807,879,68020,003,58012,428,280
201215برداشتن وسايل سگمانی از خلف ستون فقرات3535610,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
201220 برداشتن وسایل کارگذاری شده قدامی ستون فقرات5656616,912,00056,616,0008,892,80025,804,80065,508,80040,700,800
201225اکسیزیون تومور جدار شکم، زیر فاشیایی (برای مثال دسموئید)11.211.233,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
201230برداشتن رسوبات کلسیم از زیر دلتوئید، به روش باز11.211.253,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
201235آزادکردن کنتراکتور کپسول (عمل Sever)25.625.667,731,20025,881,6004,065,28011,796,48029,946,88018,606,080
201240انسیزیون و درناژ؛ آبسه عمقی یا هماتوم ناحیه شانه، قسمت فوقانی بازو یا ناحیه آرنج؛ آبسه عمقی یا هماتوم: بورس 7.27.252,174,4007,279,2001,143,3603,317,7608,422,5605,232,960
201245انسیزیون کورتکس استخوان (برای مثال استئومیلیت یا آبسه استخوان) ناحیه شانه27.227.268,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
201250آرتروتومی مفصل گلنوهومرال، شامل بازکردن، درناژ، برداشتن جسم خارجی25.625.667,731,20025,881,6004,065,28011,796,48029,946,88018,606,080
201255آرتروتومی مفصل آکرومیوکلاویکولار، استرنوکلاویکولار، شامل بازکردن، درناژ، برداشتن جسم خارجی15.215.264,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
201260بیوپسی بافت نرم شانه، بازو یا آرنج؛ سطحی یا عمقی 6601,812,0006,066,000952,8002,764,8007,018,8004,360,800
201265اکسیزیون تومور بافت نرم ناحیه شانه، بازو یا ناحیه آرنج؛ زیرجلدی، عمقی، زیر فاشیایی یا داخل عضلانی8862,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
201270برداشتن رادیکال تومور (برای مثال سرطان بدخیم)، بافت نرم ناحیه شانه33.633.6610,147,20033,969,6005,335,68015,482,88039,305,28024,420,480
201275آرتروتومی آرنج یا مفصل گلنوهومرال، آکرومیوکلاویکولار، استرنوکلاویکولار با سینووکتومی و با یا بدون بیوپسی؛ با یا بدون درآوردن جسم خارجی یا آزاد202066,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
201280کلاویکولکتومی؛ ناقص یا کامل22.422.466,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
201285آکرومیوپلاستی یا آکرومیونکتومی ناقص، با یا بدون آزادسازی لیگامان کوراکوآکرومیال3737611,174,00037,407,0005,875,60017,049,60043,282,60026,891,600
201290اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش‌خیم کلاویکول یا اسکاپولا؛ با یا بدون گرافت16.816.865,073,60016,984,8002,667,8407,741,44019,652,64012,210,240
201295کورتاژ کیست یا تومور خوش خیم پروگزیمال هومروس با یا بدون گرافت3535610,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
201300سکسترکتومی (برای مثال برای استئومیلیت یا آبسه استخوان) کلاویکول یا اسکاپولا یا پروگزیمال هومروس17.617.665,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
201305اکسیزیون ناقص استخوان (شکاف سازی، گودسازی، برداشتن دیافیز) (برای مثال استئومیلیت)، کلاویکول، اسکاپولا، پروگزیمال هومروس17.617.665,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
201310برداشتن استخوان اسکاپولا، ناقص (برای مثال زاویه فوقانی داخلی)14.414.464,348,80014,558,4002,286,7206,635,52016,845,12010,465,920
201315برداشتن سر استخوان هومروس282868,456,00028,308,0004,446,40012,902,40032,754,40020,350,400
201320برداشتن رادیکال تومور؛ کلاویکول یا اسکوپولا31.231.269,422,40031,543,2004,954,56014,376,96036,497,76022,676,160
201325برداشتن رادیکال تومور استخوان، پروگزیمال هومروس3636610,872,00036,396,0005,716,80016,588,80042,112,80026,164,800
201330برداشتن رادیکال تومور استخوان، پروگزیمال هومروسبا اتوگرافت (شامل تهیه گرافت)40.840.8612,321,60041,248,8006,479,04018,800,64047,727,84029,653,440
201335برداشتن رادیکال تومور استخوان، پروگزیمال هومروسبا گذاشتن پروتز41.641.6612,563,20042,057,6006,606,08019,169,28048,663,68030,234,880
201340#درآوردن جسم خارجی شانه؛ زیر جلدی6.46.401,932,8006,470,4001,095,6803,028,4807,566,0804,730,880
201345درآوردن جسم خارجی شانه؛ زیر جلدیعمقی (برای مثال درآوردن همی آرتروپلاستی Neer)21.621.666,523,20021,837,6003,430,0809,953,28025,267,68015,698,880
201350درآوردن جسم خارجی شانه؛ زیر جلدیعارضه دار (برای مثال Total Shoulder)29.629.668,939,20029,925,6004,700,48013,639,68034,626,08021,513,280
201355#تزریق برای آرتروگرافی شانه یا آرتروگرافی شانه تحت CT/MRI1.81.86543,6001,819,800308,160851,7602,127,9601,330,560
201360انتقال عضله، هر نوع، شانه یا بالای بازو؛ منفرد یا متعدد5858617,516,00058,638,0009,210,40026,726,40067,848,40042,154,400
201365بالابردن اسکاپولا، اسکاپولوپسکی (برای مثال دفرمیتی اسپرینگل یا فلج)33.633.6610,147,20033,969,6005,335,68015,482,88039,305,28024,420,480
201370تنوتومی ناحیه شانه؛ یک تاندون یا چند تاندون از طریق همان انسیزیون17.617.665,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
201375ترمیم پارگی کاف عضلانی _ تاندونی (برای مثال کاف روتاتور) باز؛ حاد یا مزمن 4646613,892,00046,506,0007,304,80021,196,80053,810,80033,432,800
201380آزادکردن لیگامان کوراکوآکرومیال با یا بدون آکرومیوپلاستی 171765,134,00017,187,0002,699,6007,833,60019,886,60012,355,600
201385بازسازی پارگی کامل کاف روتاتور شانه، مزمن (شامل آکرومیوپلاستی)5050615,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
201390تنودز تاندون بلند عضله دو سر3737611,174,00037,407,0005,875,60017,049,60043,282,60026,891,600
201395رزکسیون یا گرافت تاندون بلند عضله دو سر3939611,778,00039,429,0006,193,20017,971,20045,622,20028,345,200
201400کپسولورافی قدامی، عمل Putti-platt یا عمل Magnuson؛ با ترمیم لابروم (عمل Bankart) هر نوع، همراه با بلوک استخوان با انتقال زائده کوراکوئید مفصل گلنوهومرال، خلفی، با یا بدون بلوک استخوان، هر نوع، ناپایداری چند جهتی 5454616,308,00054,594,0008,575,20024,883,20063,169,20039,247,200
201405کپسولورافی قدامی، هر نوع، همراه با بلوک استخوان 5555616,610,00055,605,0008,734,00025,344,00064,339,00039,974,000
201410آرتروپلاستی مفصل گلنوهومرال؛ همی آرتروپلاستی45.645.6613,771,20046,101,6007,241,28021,012,48053,342,88033,142,080
201415آرتروپلاستی کامل شانه75751022,650,00075,825,00011,910,00034,560,00087,735,00054,510,000
201420استئوتومی کلاویکول با یا بدون فیکساسیون داخلی21.621.666,523,20021,837,6003,430,0809,953,28025,267,68015,698,880
201425استئوتومی کلاویکول با گرافت استخوان برای بدجوش خوردگی یا جوش نخوردگی (شامل تهیه گرافت و یا فیکساسیون در صورت لزوم)29.629.668,939,20029,925,6004,700,48013,639,68034,626,08021,513,280
201430درمان پروفیلاکتیک (به‌کارگیری پیچ، پین، پلیت، سیم) با یا بدون به‌کارگیری متیل متاکریلات؛ کلاویکول161664,832,00016,176,0002,540,8007,372,80018,716,80011,628,800
201435درمان پروفیلاکتیک (به‌کارگیری پیچ، پین، پلیت، سیم) با یا بدون به‌کارگیری متیل متاکریلات؛ پروگزیمال هومروس202066,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
201440درمان بسته شکستگی کلاویکول؛ استرنوکلاویکولار؛ آکرومیوکلاویکولار؛ با یا بدون مانیپولاسیون یا درمان باز یا بسته دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام یا با شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی با مانیپولاسیون7702,114,0007,077,0001,111,6003,225,6008,188,6005,087,600
201445درمان باز شکستگی کلاویکول با فیکساسیون داخلی در صورت انجام یا درمان باز در رفتگی استرنوکلاویکولار، آکرومیوکلاویکولار، حاد یا مزمن؛ با گرافت فاشیایی (شامل تهیه گرافت)202096,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
201450درمان باز شکستگی اسکاپولا (تنه، گلنوئید یا آکرومیون) با یا بدون فیکساسیون داخلی3636610,872,00036,396,0005,716,80016,588,80042,112,80026,164,800
201455درمان بسته شکستگی پروگزیمال هومروس (گردن جراحی یا آناتومیک)؛ با یا بدون مانیپولاسیون با یا بدون کشش استخوانی101003,020,00010,110,0001,588,0004,608,00011,698,0007,268,000
201460درمان باز شکستگی پروگزیمال هومروس (گردن جراحی یا آناتومیک) با فیکساسیون داخلی در صورت انجام، شامل ترمیم توبروزیتیه(ها) در صورت انجام4545613,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
201465درمان باز شکستگی پروگزیمال هومروس (گردن جراحی یا آناتومیک) با جایگزینی پروتز پروگزیمال هومروس53.253.2616,066,40053,785,2008,448,16024,514,56062,233,36038,665,760
201470درمان بسته شکستگی توبروزیته هومروس؛ با یا بدون مانیپولاسیون6601,812,0006,066,000952,8002,764,8007,018,8004,360,800
201475درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام202066,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
201480درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی8802,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
201485درمان باز دررفتگی حاد شانه 22.422.466,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
201490درمان بسته دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی با مانیپولاسیون8.88.802,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
201495درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام 323269,664,00032,352,0005,081,60014,745,60037,433,60023,257,600
201500مانیپولاسیون مفصل شانه تحت بیهوشی، شامل استفاده از وسایل تثبیت‌کننده، مواردی غیر از دررفتگی6.86.862,053,6006,874,8001,079,8403,133,4407,954,6404,942,240
201505آرترودز، مفصل گلنوهومرال؛ همراه با گرافت اتوژن (شامل تهیه گرافت)4444613,288,00044,484,0006,987,20020,275,20051,471,20031,979,200
201510آمپوتاسیون اینترتوراکواسکاپولار (Forequarter)50.450.41515,220,80050,954,4008,003,52023,224,32058,957,92036,630,720
201515دزآرتیکولاسیون شانه36.836.8911,113,60037,204,8005,843,84016,957,44043,048,64026,746,240
201520بستن ثانویه یا برداشت اسکار11.211.253,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
201525انسیزیون عمقی با بازکردن کورتکس استخوان (برای مثال برای استئومیلیت یا آبسه استخوان) هومروس یا آرنج13.613.654,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
201530آرتروتومی آرنج شامل باز کردن، درناژ یا درآوردن جسم خارجی19.219.255,798,40019,411,2003,048,9608,847,36022,460,16013,954,560
201535آرتروتومی آرنج همراه با اکسیزیون کپسول برای آزادسازی کپسول (عمل مستقل)29.929.959,029,80030,228,9004,748,12013,777,92034,977,02021,731,320
201540برداشت رادیکال تومور (سرطان بدخیم) بافت نرم بازو یا ناحیه آرنج27.227.258,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
201545اکسیزیون بورس اولکرانون11.211.253,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
201550اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش‌خیم هومروس؛ با اتوگرافت (شامل تهیه گرافت) یا با آلوگرافت25.625.667,731,20025,881,6004,065,28011,796,48029,946,88018,606,080
201555اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش‌خیم سر یا گردن رادیوس یا زائده اولکرانون؛ با اتوگرافت (شامل تهیه گرافت) یا با آلوگرافت202066,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
201560اکسیزیون سر رادیوس 19.219.255,798,40019,411,2003,048,9608,847,36022,460,16013,954,560
201565سکسترکتومی (برای مثال برای استئومیلیت یا آبسه استخوان) تنه یا دیستال هومروس؛ سر یا گردن رادیوس؛ زائده اولکرانون27.227.258,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
201570اکسیزیون قسمتی از استخوان هومروس، سر یا گردن رادیوس202056,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
201575برداشتن رادیکال کپسول، بافت نرم و استخوان نابجا در آرنج با آزادسازی کنتراکتور (عمل مستقل) 43.743.7613,197,40044,180,7006,939,56020,136,96051,120,26031,761,160
201580رزکسیون رادیکال تومور، تنه یا دیستال هومروس؛ همراه با اتوگرافت (شامل تهیه گرافت)40.840.8612,321,60041,248,8006,479,04018,800,64047,727,84029,653,440
201585رزکسیون رادیکال تومور، گردن یا سر رادیوس؛ همراه با اتوگرافت (شامل تهیه گرافت)29.629.658,939,20029,925,6004,700,48013,639,68034,626,08021,513,280
201590رزکسیون مفصل آرنج (آرترکتومی)282868,456,00028,308,0004,446,40012,902,40032,754,40020,350,400
201595درآوردن پروتز؛ مفصل آرنج یا سر رادیوس202046,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
201600درآوردن جسم خارجی بازو یا ناحیه آرنج؛ زیرجلدی یا عمقی (زیر فاشیایی یا داخل عضلانی)6.86.842,053,6006,874,8001,079,8403,133,4407,954,6404,942,240
201605#تزریق برای آرتروگرافی آرنج2.42.40724,8002,426,400410,8801,135,6802,837,2801,774,080
201610جااندازی دررفتگی آرنج همراه با مانیپولاسیون و تحت بیهوشی101003,020,00010,110,0001,588,0004,608,00011,698,0007,268,000
201615جابجایی عضله یا تاندون، هر نوع، بازو یا آرنج، منفرد 27.227.248,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
201620طویل کردن تاندون بازو یا آرنج، هر تاندون12.812.843,865,60012,940,8002,032,6405,898,24014,973,4409,303,040
201625تنوتومی، باز، آرنج به شانه، هر تاندون11.211.243,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
201630تنوتومی، باز، آرنج به شانه، هر تاندون یا تنوپلاستی، با جابجایی عضله، با یا بدون گرافت آزاد، آرنج به شانه، منفرد (عمل نوع Seddon-Brookes) یا فلکسورپلاستی آرنج (مانند عمل Steindler)27.227.258,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
201635با جلوآوردن اکستانسور4040412,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
201640تنولیز عضله تریسپس282848,456,00028,308,0004,446,40012,902,40032,754,40020,350,400
201645ترمیم تاندون یا عضله بازو یا آرنج، هر تاندون یا عضله، اولیه یا ثانویه (به جز روتاتور کاف)323249,664,00032,352,0005,081,60014,745,60037,433,60023,257,600
201650اتصال مجدد تاندون پاره شده عضله دو سر یا سه سر، دیستال، با یا بدون گرافت تاندون4040512,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
201655ترمیم لیگامان کولترال داخلی یا خارجی آرنج، با بافت موضعی25.725.757,761,40025,982,7004,081,16011,842,56030,063,86018,678,760
201660 بازسازی لیگامان کولترال داخلی یا خارجی، آرنج با گرافت تاندون (شامل برداشتن گرافت)44.744.7513,499,40045,191,7007,098,36020,597,76052,290,06032,487,960
201665فاشیوتومی، خارجی یا داخلی؛ با جدا کردن مبدا اکستانسور، همراه با رزکسیون لیگامان حلقوی یا با استریپینگ یا با استکتومی ناقص15.215.254,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
201670آرتروپلاستی آرنج، با لایه‌ای از نسج (برای مثال فاشیا)؛ با جایگذاری پروتز دیستال هومروس یا با ایمپلنت و بازسازی لیگامان با فاشیالاتا41.641.6512,563,20042,057,6006,606,08019,169,28048,663,68030,234,880
201675آرتروپلاستی آرنج، با لایه‌ای از نسج (برای مثال فاشیا)؛ با جایگذاری پروتز دیستال هومروس و پروگزیمال اولنا (برای مثال پروتز آرنج کامل)53.653.6516,187,20054,189,6008,511,68024,698,88062,701,28038,956,480
201680آرتروپلاستی سر رادیوس؛ با ایمپلنت23.223.257,006,40023,455,2003,684,16010,690,56027,139,36016,861,760
201685استئوتومی هومروس با یا بدون فیکساسیون داخلی30.430.469,180,80030,734,4004,827,52014,008,32035,561,92022,094,720
201690استئوتومی های متعدد با تصحیح امتداد استخوان به وسیله میله داخل استخوانی (برای مثال عمل Sofield)35.235.2610,630,40035,587,2005,589,76016,220,16041,176,96025,583,360
201695استئوپلاستی، هومروس (برای مثال کوتاه کردن یا بلندکردن) 35.235.2610,630,40035,587,2005,589,76016,220,16041,176,96025,583,360
201700ترمیم عدم جوش خوردگی یا بدجوش خوردگی هومروس؛ بدون گرافت یا با اتوگرافت ایلیاک یا غیره (شامل تهیه گرافت) 5050615,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
201705توقف نیمی از صفحه رشد (برای مثال در کوبیتوس واروس یا والگوس، دیستال هومروس)19.219.255,798,40019,411,2003,048,9608,847,36022,460,16013,954,560
201710فاشیوتومی برای کاهش فشار، ساعد، همراه با اکسپلور شریان براکیال27.227.268,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
201715درمان پیشگیری‌کننده (گذاشتن میخ، پلیت، پین یا سیم) با یا بدون متیل متاکریلات، تنه هومروس22.422.466,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
201720درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون گسترش به ناحیه اینترکوندیلار یا اپیکندیل یا کندیل هومروس، داخلی یا خارجی؛ با یا بدون مانیپولاسیون7.27.202,174,4007,279,2001,143,3603,317,7608,422,5605,232,960
201725درمان باز شکستگی تنه هومروس با فیکساسیون، با یا بدون سرکلاژ4545613,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
201730فیکساسیون شکستگی اکسترا آرتیکولار سوپراکندیلار هومروس باز یا بسته3535510,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
201740درمان باز شکستگی دیستال هومروس داخل مفصلی5656616,912,00056,616,0008,892,80025,804,80065,508,80040,700,800
201745درمان باز کندیلها یا اپی کندیلهای دیستال هومروس 303069,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
201750درمان باز شکستگی مجاور مفصلی و یا جابجایی آرنج (شکستگی دیستال هومروس و پروگزیمال اولنا و یا پروگزیمال رادیوس)؛ با آرتروپلاستی و جایگذاری ایمپلنت
36.836.8611,113,60037,204,8005,843,84016,957,44043,048,64026,746,240
201755درمان دررفتگی بسته آرنج؛ بدون بیهوشی6.46.401,932,8006,470,4001,016,3202,949,1207,486,7204,651,520
201760درمان باز دررفتگی حاد یا مزمن آرنج242467,248,00024,264,0003,811,20011,059,20028,075,20017,443,200
201765درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون13.613.604,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
201770درمان باز شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام4545613,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
201775درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون3.83.801,147,6003,841,800603,4401,751,0404,445,2402,761,840
201780درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون6.46.401,932,8006,470,4001,016,3202,949,1207,486,7204,651,520
201785درمان باز شکستگی سر یا گردن رادیوس، شامل فیکساسیون داخلی یا اکسیزیون سر رادیوس در صورت انجام؛ با جایگذاری پروتز سر رادیوس3535510,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
201790درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون7.27.202,174,4007,279,2001,143,3603,317,7608,422,5605,232,960
201795درمان باز شکستگی اولنا، انتهای پروگزیمال (برای مثال زائده اولکرانون یا زوائد کرونوئید) شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام313159,362,00031,341,0004,922,80014,284,80036,263,80022,530,800
201800آرترودز مفصل آرنج، موضعی؛ با گرافت اتوژن (شامل تهیه گرافت)323259,664,00032,352,0005,081,60014,745,60037,433,60023,257,600
201805آمپوتاسیون بازو، از وسط هومروس؛ با بستن اولیه زخم باز، حلقوی (گیوتین) یا بستن ثانویه یا اصلاح اسکار یا آمپوتاسیون مجدد با کارگذاری ایمپلنت333359,966,00033,363,0005,240,40015,206,40038,603,40023,984,400
201810درازکردن استامپ، اندام فوقانی33.633.6510,147,20033,969,6005,335,68015,482,88039,305,28024,420,480
201815انسیزیون غلاف تاندون اکستانسور مچ (برای مثال بیماری دوکروان) یا تاندون فکسور مچ (برای مثل فلکسور کارپی رادیالیس) 10.410.443,140,80010,514,4001,651,5204,792,32012,165,9207,558,720
201820فاشیوتومی ساعد و یا مچ، به منظور کاهش فشار، کمپارتمان فلکسور یا اکستانسور؛ بدون دبریدمان عصب و یا عضله مرده121243,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
201825فاشیوتومی ساعد و یا مچ، به منظور کاهش فشار، کمپارتمان فلکسور یا اکستانسور؛ با دبریدمان عصب و یا عضله مرده 121243,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
201830انسیزیون و درناژ؛ آبسه عمقی یا هماتوم ساعد و یا مچ یا بورس7.27.202,174,4007,279,2001,143,3603,317,7608,422,5605,232,960
201835انسیزیون عمقی کورتکس استخوان ساعد و یا مچ (برای مثال آبسه استخوان یا استئومیلیت)11.211.243,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
201840آرتروتومی مفصل رادیوکارپال یا میدکارپال، همراه با بازکردن، درناژ یا درآوردن جسم خارجی121243,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
201845#بیوپسی بافت نرم ساعد و یا مچ؛ سطحی یا عمقی 5.25.201,570,4005,257,200890,2402,460,6406,147,4403,843,840
201850اکسیزیون تومور بافت نرم ساعد و یا مچ؛ زیرجلدی یا عمقی، زیر فاشیایی یا داخل عضلانی7.27.242,174,4007,279,2001,143,3603,317,7608,422,5605,232,960
201855رزکسیون رادیکال تومور (سرطان بدخیم) بافت نرم ساعد و یا مچ 27.227.248,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
201860کپسولوتومی مچ (برای مثال در کنتراکتور) یا آرتروتومی مچ؛ با بیوپسی یا با اکسپلوراسیون مفصل، با یا بدون بیوپسی، با یا بدون درآوردن جسم خارجی یا جسم آزاد یا با سینووکتومی13.613.644,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
201865آرتروتومی مفصل دیستال رادیواولنار، شامل ترمیم غضروف تری آنگولار، پیچیده15.215.244,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
201870اکسیزیون ضایعه غلاف تاندون، ساعد و یا مچ و یا اکسیزیون گانگلیون مچ، سطح پشتی یا کفی (Volar): بار اول و عود کرده 8842,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
201875اکسیزیون رادیکال بورس، سینوویوم مچ، یا غلاف‌های تاندونی ساعد (برای مثال تنوسینوویت، عفونت قارچی، سل یا بقیه کرانولومها، آرتریت روماتوئید)؛ فلکسورها21.621.646,523,20021,837,6003,430,0809,953,28025,267,68015,698,880
201880اکستنسورها با یا بدون جابجایی رتیناکولوم دورسال21.621.646,523,20021,837,6003,430,0809,953,28025,267,68015,698,880
201885سینووکتومی غلاف تاندون اکستانسور، مچ، یک کمپارتمان17.617.645,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
201890سینووکتومی غلاف تاندون اکستانسور، مچ، یک کمپارتمان با رزکسیون دیستال اولنا22.422.446,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
201895اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش‌خیم رادیوس یا اولنا (به جز سر یا گردن رادیوس و زائده اولکرانون)؛ با اتوگرافت یا آلوگرافت 21.621.656,523,20021,837,6003,430,0809,953,28025,267,68015,698,880
201900اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش‌خیم استخوان‌های مچ؛ با اتوگرافت یا آلوگرافت13.613.644,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
201905سکسترکتومی (برای مثال برای استئومیلیت یا آبسه استخوان) ساعد و یا مچ27.227.248,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
201910برداشتن قسمتی از استخوان (به صورت مخروطی یا نعلبکی یا برداشتن دیافیز) (برای مثال استئومیلیت)؛ اولنا14.414.444,348,80014,558,4002,286,7206,635,52016,845,12010,465,920
201915برداشتن قسمتی از استخوان (به صورت مخروطی یا نعلبکی یا برداشتن دیافیز) (برای مثال استئومیلیت)؛ رادیوس 16.816.845,073,60016,984,8002,667,8407,741,44019,652,64012,210,240
201920رزکسیون رادیکال تومور، رادیوس یا اولنا33.633.6410,147,20033,969,6005,335,68015,482,88039,305,28024,420,480
201925کارپکتومی؛ یک استخوان 15.215.244,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
201930کارپکتومی؛ همه استخوان‌های ردیف پروگزیمال21.621.646,523,20021,837,6003,430,0809,953,28025,267,68015,698,880
201935استیلوئیدکتومی رادیوس (عمل مستقل)121243,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
201940اکسیزیون دیستال اولنا، ناقص یا کامل (برای مثال عمل Darrach، یا Matched resection) 121243,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
201945#تزریق برای آرتروگرافی مچ2.82.80845,6002,830,800479,3601,324,9603,310,1602,069,760
201950بازکردن و خارج کردن جسم خارجی عمقی، ساعد یا مچ11.211.243,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
201955خارج کردن پروتز مچ (عمل مستقل)18.418.455,556,80018,602,4002,921,9208,478,72021,524,32013,373,120
201960خارج کردن پروتز مچ عارضه‌دار شده،‌ شامل خارج کردن کامل پروتز مچ27.227.258,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
201970ترمیم تاندون یا عضله فلکسور ساعد و یا مچ؛ اولیه یا ثانویه، هر تاندون یا عضله3535410,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
201975ترمیم تاندون یا عضله فلکسور ساعد و یا مچ؛ ثانویه با گرافت آزاد؛ هر تاندون یا عضله22.422.446,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
201980ترمیم تاندون یا عضله اکستانسور ساعد و یا مچ؛ اولیه یا ثانویه، هر تاندون یا عضله303049,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
201985ترمیم تاندون یا عضله اکستانسور ساعد و یا مچ؛ ثانویه با گرافت آزاد؛ هر تاندون یا عضله18.418.445,556,80018,602,4002,921,9208,478,72021,524,32013,373,120
201990ترمیم غلاف تاندون اکستانسور، ساعد و یا مچ با گرافت آزاد (شامل تهیه گرافت) (برای مثال برای نیمه دررفتگی اکستانسور کارپی اولناریس)26.626.648,033,20026,892,6004,224,08012,257,28031,116,68019,332,880
201995طویل کردن یا کوتاه کردن تاندون اکستانسور یا فلکسور ساعد و یا مچ، منفرد، هر تاندون252547,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
202000تنوتومی باز، تاندون فلکسور یا اکستانسور، ساعد و یا مچ، منفرد، هر تاندون9.69.642,899,2009,705,6001,524,4804,423,68011,230,0806,977,280
202005تنولیز تاندون فلکسور یا اکستانسور، ساعد و یا مچ، منفرد، هر تاندون9.69.642,899,2009,705,6001,524,4804,423,68011,230,0806,977,280
202010تنودز مچ؛ فلکسورها و اکستانسورهای انگشتان17.617.645,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
202015گرافت یا جابجایی تاندون فلکسور یا اکستانسور ساعد و یا مچ24.824.847,489,60025,072,8003,938,24011,427,84029,011,04018,024,640
202020عمل لغزاندن منشأ فلکسور (برای مثال برای فلج مغزی، کنتراکتور ولکمن)، ساعد و یا مچ؛ با جابجایی تاندون‌ها27.227.248,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
202025کپسولورافی یا بازسازی مچ، باز (برای مثال کپسولودز، ترمیم لیگامان، جابجایی یا گرافت تاندون) (شامل سینورکتومی، کپسولوتومی، جا اندازی باز) برای ناپایداری مچ33.633.6410,147,20033,969,6005,335,68015,482,88039,305,28024,420,480
202030آرتروپلاستی مچ، با یا بدون فیکساسیون داخلی یا خارجی، با یا بدون اینترپوزیشن (جابجایی با نسج) 23.223.247,006,40023,455,2003,684,16010,690,56027,139,36016,861,760
202035سنترالیزاسیون مچ روی اولنا (برای مثال Radial club hand)42.442.4412,804,80042,866,4006,733,12019,537,92049,599,52030,816,320
202040بازسازی برای ثبات نیمه دررفتگی دیستال اولنا یا مفصل رادیواولنار دیستال، ثانویه از طریق تثبیت بافت نرم (برای مثال جابجایی تاندون، گرافت تاندون یا Tenodesis) با یا بدون جا اندازی مفصل رادیواولنار دیستال 35.235.2410,630,40035,587,2005,589,76016,220,16041,176,96025,583,360
202045 استئوتومی رادیوس یا اولنا4242412,684,00042,462,0006,669,60019,353,60049,131,60030,525,600
202050استئوتومی رادیوس و اولنا5050415,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
202055استئوتومیهای متعدد رادیوس و یا اولنا 5656416,912,00056,616,0008,892,80025,804,80065,508,80040,700,800
202060استئوپلاستی رادیوس یا اولنا؛ کوتاه کردن یا طویل کردن با اتوگرافت31.231.249,422,40031,543,2004,954,56014,376,96036,497,76022,676,160
202065استئوپلاستی استخوان مچ، کوتاه کردن32.332.349,754,60032,655,3005,129,24014,883,84037,784,54023,475,640
202070ترمیم بدجوش خوردن یا جوش نخوردن رادیوس و یا اولنا5252415,704,00052,572,0008,257,60023,961,60060,829,60037,793,600
202075ترمیم نقص استخوان با اتوگرافت؛ رادیوس یا اولنا37.637.6411,355,20038,013,6005,970,88017,326,08043,984,48027,327,680
202080کارگذاری پایه عروقی داخل استخوان مچ (برای مثال عمل Hori)27.627.648,335,20027,903,6004,382,88012,718,08032,286,48020,059,680
202085ترمیم عدم جوش‌خوردگی استخوان مچ هر استخوان با یا بدون استیلوئیدکتومی رادیال (شامل تهیه گرافت و فیکساسیون لازم) 30.430.449,180,80030,734,4004,827,52014,008,32035,561,92022,094,720
202090آرتروپلاستی با جایگذاری پروتز؛ دیستال رادیوس یا دیستال رادیوس و تمام یا قسمتی از مچ (مچ کامل) 40.840.8612,321,60041,248,8006,479,04018,800,64047,727,84029,653,440
202095آرتروپلاستی با جایگذاری پروتز؛ دیستال اولنار یا اسکافوئید مچ (ناویکولار) لونیت یا تراپزیوم23.223.267,006,40023,455,2003,684,16010,690,56027,139,36016,861,760
202100آرتروپلاستی، اینترپوزیشن، مفاصل بین استخوان‌های مچ یا مفاصل کارپومتاکارپال 28.828.868,697,60029,116,8004,573,44013,271,04033,690,24020,931,840
202110توقف رشد اپیفیز به وسیله اپیفیزیودز یا استیپلنیگ؛ دیستال رادیوس یا اولنار161644,832,00016,176,0002,540,8007,372,80018,716,80011,628,800
202115درمان پیشگیری‌کننده (گذاشتن میل، پین، صفحه یا سیم) با یا بدون متیل متاکریلات؛ رادیوس و اولنا13.613.644,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
202120درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون131303,926,00013,143,0002,064,4005,990,40015,207,4009,448,400
202125درمان باز شکستگی اولنا شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام323259,664,00032,352,0005,081,60014,745,60037,433,60023,257,600
202130درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی)20.920.956,311,80021,129,9003,318,9209,630,72024,448,82015,190,120
202135درمان باز شکستگی تنه رادیوس با فیکساسیون داخلی و یا خارجی با یا بدون درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی-دررفتگی گالزی) با یا بدون فیکساسیون اسکلتی از طریق پوست34.234.2510,328,40034,576,2005,430,96015,759,36040,007,16024,856,560
202140درمان باز شکستگی تنه رادیوس با فیکساسیون داخلی و یا خارجی و درمان باز دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی-دررفتگی گالزی) با یا بدون فیکساسیون داخلی یا خارجی شامل ترمیم کمپلکس فیبروکارتیلاژ تری انگولار3838511,476,00038,418,0006,034,40017,510,40044,452,40027,618,400
202145درمان باز شکستگی تنه رادیوس و اولنا شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام4545513,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
202150درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) یا جداشدن اپیفیز با یا بدون شکستگی زائده استیلوئید اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون8802,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
202155درمان باز شکستگی دیستال رادیوس با فیکساسیون داخلی (برای مثال نوع کالیس یا اسمیت)323259,664,00032,352,0005,081,60014,745,60037,433,60023,257,600
202156درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس با پین یا اکسترنال فیکساتور 282858,456,00028,308,0004,446,40012,902,40032,754,40020,350,400
202160درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون8.48.402,536,8008,492,4001,333,9203,870,7209,826,3206,105,120
202165درمان باز شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون فیکساسیون202056,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
202170درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان8802,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
202175درمان باز شکستگی استخوان‌های مچ (به جز استخوان اسکافوئید مچ (ناویکولار))؛ هر استخوان212156,342,00021,231,0003,334,8009,676,80024,565,80015,262,800
202180درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا10.810.803,261,60010,918,8001,715,0404,976,64012,633,8407,849,440
202185فیکساسیون اسکلتی شکستگی استیلوئید اولنا، از طریق پوست18.118.145,466,20018,299,1002,874,2808,340,48021,173,38013,155,080
202190درمان باز شکستگی استیلوئید اولنا24.724.747,459,40024,971,7003,922,36011,381,76028,894,06017,951,960
202195درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون6.86.802,053,6006,874,8001,079,8403,133,4407,954,6404,942,240
202200درمان باز دررفتگی رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک استخوان یا بیشتر17.617.655,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
202205فیکساسیون استخوانی دررفتگی رادیواولنار دیستال از طریق پوست21.421.446,462,80021,635,4003,398,3209,861,12025,033,72015,553,520
202210درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون7.27.202,174,4007,279,2001,143,3603,317,7608,422,5605,232,960
202215درمان باز دررفتگی رادیواولنار دیستال حاد یا مزمن17.617.655,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
202220درمان بسته شکستگی در رفتگی ترانس اسکافوپریلونار، با مانیپولاسیون4.64.601,389,2004,650,600730,4802,119,6805,381,0803,343,280
202225درمان باز شکستگی دررفتگی ترانس اسکافوپریلونار3535510,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
202230درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون11.211.203,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
202235درمان باز دررفتگی لونیت21.621.656,523,20021,837,6003,430,0809,953,28025,267,68015,698,880
202240آرترودز مچ، بدون گرافت استخوان (شامل مفاصل رادیوکارپال و یا اینترکارپال و یا کارپومتاکارپال)؛ با گرافت اسلایدینگ یا با اتوگرافت ایلیاک یا غیره (شامل تهیه گرافت) یا آرترودز، مفصل رادیواولنار دیستال با برداشتن قطعه‌ای از اولنا، با یا بدون گرافت استخوان28.828.858,697,60029,116,8004,573,44013,271,04033,690,24020,931,840
202245آمپوتاسیون ساعد، از وسط رادیوس و اولنا؛ باز، حلقوی (گیوتین) یا بستن ثانویه یا اصلاح اسکار یا آمپوتاسیون مجدد4040512,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
202250عمل کروکنبرگ23.223.257,006,40023,455,2003,684,16010,690,56027,139,36016,861,760
202255دزآرتیکولاسیون از مچ؛ با بستن ثانویه یا اصلاح اسکار یا آمپوتاسیون مجدد14.414.454,348,80014,558,4002,286,7206,635,52016,845,12010,465,920
202260آمپوتاسیون ترانس متاکارپال؛ با بستن ثانویه یا اصلاح اسکار یا آمپوتاسیون مجدد17.617.655,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
202265#درناژ آبسه انگشت4401,208,0004,044,000684,8001,892,8004,728,8002,956,800
202270درناژ غلاف تاندون، انگشت و یا کف دست، هر کدام یا درناژ بورس کف دست؛ بورس منفرد یا چند بورس121203,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
202275انسیزیون کورتکس استخوان، دست یا انگشت (برای مثال استئومیلیت یا آبسه استخوان)13.613.604,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
202280دکومپرسیون انگشتان و یا دست، آسیب ناشی از تزریق (برای مثال Grease Gun)27.227.248,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
202285فاشیوتومی برای کاهش فشار، دست 23.823.847,187,60024,061,8003,779,44010,967,04027,841,24017,297,840
202290فاشیوتومی کف دست (کنتراکتور دوپوئیترن)؛ از طریق پوست6.86.842,053,6006,874,8001,079,8403,133,4407,954,6404,942,240
202295فاشیوتومی کف دست (کنتراکتور دوپوئیترن)؛ باز، ناقص 9.69.642,899,2009,705,6001,524,4804,423,68011,230,0806,977,280
202300انسیزیون غلاف تاندون (برای مثال انگشت ماشه‌ای)8.88.842,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
202305تنوتومی از طریق پوست،‌ منفرد، هر انگشت5.65.641,691,2005,661,600889,2802,580,4806,550,8804,070,080
202310آرتروتومی همراه با بازکردن و درناژ یا خارج کردن جسم خارجی یا جسم آزاد؛ مفصل کارپومتاکارپال یا متاکارپوفالنژیال یا اینترفالنژیال، هر مفصل یا آرتروتومی با بیوپسی؛ مفصل کارپومتاکارپال، متاکارپوفالنژیال، اینترفالتزیال، هر مفصل11.211.243,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
202315اکسیزیون تومور یا مالفورماسیون عروقی، بافت نرم دست یا انگشت؛ زیرجلدی و عمقی (زیر فاشیایی یا داخل عضلانی)9.69.642,899,2009,705,6001,524,4804,423,68011,230,0806,977,280
202320رزکسیون رادیکال تومور (سرطان بدخیم) بافت نرم دست یا انگشت9.69.642,899,2009,705,6001,524,4804,423,68011,230,0806,977,280
202325فاشیکتومی ناقص کف دست به تنهایی، با یا بدون Z-Plasty، یا دیگر روش‌های جابجایی نسوج موضعی، یا گرافت پوست (شامل تهیه گرافت)24.724.747,459,40024,971,7003,922,36011,381,76028,894,06017,951,960
202330فاشیکتومی ناقص کف دست با آزادسازی یک انگشت شامل مفصل اینترفالانژیال پروگزیمال با یا بدون Z-Plasty، یا دیگر روش‌های جابجایی نسوج موضعی، یا گرافت پوست (شامل تهیه گرافت)31.431.449,482,80031,745,4004,986,32014,469,12036,731,72022,821,520
202335+فاشیکتومی ناقص کف دست با آزادسازی هر انگشت اضافه 11.411.403,442,80011,525,4001,810,3205,253,12013,335,7208,285,520
202340سپنووکتومی، مفصل کارپومتاکارپال، متاکارپوفالنژیال، شامل آزادسازی عضلات بین استخوانی و بازسازی کلاهک اکستانسور، هر انگشت یا مفصل اینترفالانژیال روگزیمال، شامل بازسازی اکستانسور، هر مفصل اینترفالانژیال یا غلاف تاندون، رادیکال (تنوسینووکتومی) تاندون فلکسور کف دست و یا انگشت، هر تاندون
16.816.845,073,60016,984,8002,667,8407,741,44019,652,64012,210,240
202345اکسیزیون ضایعه غلاف تاندون یا کپسول مفصلی، تاندون کف دست و انگشت، فلکسور یا برداشتن سزاموئید، شست یا انگشت (عمل مستقل) 10.410.443,140,80010,514,4001,651,5204,792,32012,165,9207,558,720
202350اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش‌خیم متاکارپ یا بند پروگزیمال، میانی، یا دیستال انگشت؛ با اتوگرافت (شامل تهیه گرافت)14.414.444,348,80014,558,4002,286,7206,635,52016,845,12010,465,920
202355اکسیزیون ناقص (برداشت مخروط یا نعلبکی یا دیافیزکتومی) استخوان (برای مثال استئومیلیت)؛ متاکارپ یا بند میانی یا پروگزیمال انگشت یا بند دیستال انگشت11.211.243,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
202360رزکسیون رادیکال متاکارپ یا رادیکال بند میانی یا پروگزیمال انگشت یا بند دیستال انگشت؛ با اتوگرافت (شامل تهیه گرافت)24.824.847,489,60025,072,8003,938,24011,427,84029,011,04018,024,640
202365درآوردن پروتز از انگشت یا دست11.211.243,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
202370مانیپولاسیون مفصل انگشت تحت بیهوشی، هر مفصل 11.411.443,442,80011,525,4001,810,3205,253,12013,335,7208,285,520
202375ترمیم یا جلو آوردن تاندون فلکسور، به غیر از ناحیه دو و ناحیه غلاف تاندون فلکسور انگشت (No man's Land)؛ اولیه یا ثانویه، با یا بدون گرافت آزاد،‌ هر تاندون (غیر از منطقه ممنوعه)252547,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
202380ترمیم یا جلو آوردن تاندون فلکسور عمقی اولیه یا ثانویه با یا بدون گرافت آزاد،‌ هر تاندون (منطقه ممنوعه)3535410,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
202385اکسیزیون تاندون فلکسور با کارگذاری تاندون مصنوعی برای گرافت تأخیری تاندون، دست یا انگشت، هر تاندون مصنوعی19.219.245,798,40019,411,2003,048,9608,847,36022,460,16013,954,560
202390درآوردن تاندون و جاگذاری و گرافت تاندون فلکسور دست یا انگشت (شامل تهیه گرافت)، هر تاندون مصنوعی24.824.847,489,60025,072,8003,938,24011,427,84029,011,04018,024,640
202395ترمیم تاندون اکستانسور دست و انگشت اولیه یا ثانویه؛ با یا بدون گرافت آزاد، هر تاندون یا سر به سر کردن تاندون اکستانسور، دست، هر تاندون12.812.843,865,60012,940,8002,032,6405,898,24014,973,4409,303,040
202400اکسیزیون غلاف تاندون با کارگذاری تاندون مصنوعی برای گرافت تأخیری تاندون، دست یا انگشت، هر تاندون مصنوعی202046,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
202405درآوردن تاندون مصنوعی و گذاشتن گرافت تاندون اکستانسور (شامل تهیه گرافت)، دست یا انگشت، هر تاندون مصنوعی202046,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
202410ترمیم تاندون اکستانسور، جزء مرکزی، ثانویه (برای مثال دفرمیتی بوتونیر)؛ با استفاده از بافت(های) موضعی شامل باند(های) لترال، هر انگشت با گرافت آزاد (شامل تهیه گرافت، هر انگشت)18.418.445,556,80018,602,4002,921,9208,478,72021,524,32013,373,120
202415ترمیم آسیب محل اتصال دیستال تاندون اکستانسور، با یا بدون پین‌گذاری از روی پوست یا ترمیم تاندون اکستانسور، محل اتصال دیستال، اولیه یا ثانویه؛ با یا بدون گرافت15.215.244,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
202420تنولیز تاندون اکستانسور کف دست و انگشت، هر تاندون یا تنولیز پیچیده، تاندون اکستانسور انگشت شامل ساعد، هر تاندون یا تنوتومی، فلکسور، کف دست، باز، هر تاندون13.613.644,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
202425تنوتومی، فلکسور، اکستانسور، دست یا انگشت، باز، هر تاندون8.88.842,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
202430تنودز، مفصل اینترفالانژیال؛ پروگزیمال، مفصل دیستال، هر مفصل13.613.644,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
202435دراز کردن یا کوتاه کردن تاندون اکستانسور یا فلکسور، دست یا انگشت، هر تاندون121243,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
202440کوتاه کردن تاندون اکستانسور، دست یا انگشت، هر تاندون یا دراز کردن تاندون فلکسور، دست یا انگشت، هر تاندون12.812.843,865,60012,940,8002,032,6405,898,24014,973,4409,303,040
202445جابجایی یا گرافت تاندون ناحیه کارپومتاکارپال یا ناحیه پشتی دست، کف دست؛ با یا بدون گرافت آزاد، هر تاندون یا جابجا کردن اوپوننزپلاستی؛ انتقال تاندون سطحی، انتقال تاندون با گرافت (شامل تهیه گرافت) یا انتقال عضله هیپوتنار 25.625.647,731,20025,881,6004,065,28011,796,48029,946,88018,606,080
202450انتقال تاندون برای برگرداندن عمل عضلات بین انگشتی؛ انگشت حلقه و انگشت کوچک27.227.248,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
202455انتقال تاندون برای برگرداندن عمل عضلات بین انگشتی؛ هر چهار انگشت37.637.6411,355,20038,013,6005,970,88017,326,08043,984,48027,327,680
202460تصحیح انگشت چنگالی (Claw)، سایر روش‌ها37.637.6411,355,20038,013,6005,970,88017,326,08043,984,48027,327,680
202465بازسازی قرقره تاندون، هر تاندون؛ با بافت‌های موضعی یا با گرافت فاشیا یا تاندون (شامل تهیه گرافت) یا با پروتز تاندون14.414.444,348,80014,558,4002,286,7206,635,52016,845,12010,465,920
202470آزادسازی عضلات تنار (برای مثال کنتراکتور شست)17.617.645,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
202475انتقال متقابل عضلات بین‌انگشتی هر تاندون11.211.243,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
202476جابه جایی تاندون‌ها جهت برقراری عمل متقابله شست (اپونسپلاستی) جابه جایی تاندونها جهت برقراری عمل متقابله شست(اپونس پلاستی)5555416,610,00055,605,0008,734,00025,344,00064,339,00039,974,000
202480کپسولودز مفصل متاکارپوفالانژیال؛ یک انگشت16.816.845,073,60016,984,8002,667,8407,741,44019,652,64012,210,240
202485کپسولودز مفصل متاکارپوفالانژیال؛ دو انگشت، سه یا چهار انگشت22.422.446,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
202490کپسولوتومی یا کپسولکتومی؛ مفصل متاکارپوفالانژیال، مفصل اینترفالانژیال؛ هر مفصل161644,832,00016,176,0002,540,8007,372,80018,716,80011,628,800
202495آرتروپلاستی مفاصل متاکارپوفالانژیال؛ هر مفصل17.517.545,285,00017,692,5002,779,0008,064,00020,471,50012,719,000
202500آرتروپلاستی مفاصل متاکارپوفالانژیال؛ با کارگذاری پروتز، هر مفصل21.621.646,523,20021,837,6003,430,0809,953,28025,267,68015,698,880
202505آرتروپلاستی مفاصل اینترفالانژیال؛ هر مفصل14.414.444,348,80014,558,4002,286,7206,635,52016,845,12010,465,920
202510آرتروپلاستی مفاصل اینترفالانژیال؛ با کارگذاری پروتز، هر مفصل21.621.646,523,20021,837,6003,430,0809,953,28025,267,68015,698,880
202515ترمیم لیگامان کولترال مفاصل متاکارپوفالانژیال یا اینترفالانژیال اولیه یا ثانویه با یا بدون گرافت21.621.646,523,20021,837,6003,430,0809,953,28025,267,68015,698,880
202520ترمیم جوش‌نخوردگی متاکارپ یا فالانکس (شامل تهیه گرافت استخوان با یا بدون فیکساسیون داخلی یا خارجی)3838411,476,00038,418,0006,034,40017,510,40044,452,40027,618,400
202525ترمیم و بازسازی انگشت، صفحه کفی (Volar) مفصل اینترفالانژیال17.617.645,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
202530شست ساختن از انگشت38.438.4411,596,80038,822,4006,097,92017,694,72044,920,32027,909,120
202535انتقال انگشت پا به دست با آناستومــــوز میکروواسکولار، تکنیکWrap Around؛ انگشت شست پا همراه با گرافت استخوان 150.1150.1745,330,200151,751,10023,835,88069,166,080175,586,980109,092,680
202540انتقال انگشت پا به دست با آناستومــــوز میکروواسکولار، تکنیکWrap Around؛ به جز شست پا، منفرد121.6121.6736,723,200122,937,60019,310,08056,033,280142,247,68088,378,880
202545انتقال انگشت پا به دست با آناستومــــوز میکروواسکولار، تکنیکWrap Around؛ به جز شست پا، دوبل171171751,642,000172,881,00027,154,80078,796,800200,035,800124,282,800
202550انتقال انگشت به یک موقعیت دیگر، بدون آناستوموز میکروواسکولار55.255.2716,670,40055,807,2008,765,76025,436,16064,572,96040,119,360
202555انتقال مفصل آزاد انگشت پا با آناستوموز میکروواسکولار149.2149.2745,058,400150,841,20023,692,96068,751,360174,534,160108,438,560
202560ترمیم سینداکتیلی (پرده بین انگشتی)، هر فضای پرده؛ با فلپ پوستی21.621.646,523,20021,837,6003,430,0809,953,28025,267,68015,698,880
202565ترمیم سینداکتیلی (پرده بین انگشتی)، هر فضای پرده؛ با فلپ پوستی و گرافت47.547.5414,345,00048,022,5007,543,00021,888,00055,565,50034,523,000
202570ترمیم سینداکتیلی (پرده بین انگشتی)، هر فضای پرده؛ پیچیده (شامل استخوان و ناخن)6565419,630,00065,715,00010,322,00029,952,00076,037,00047,242,000
202575استئوتومی؛ متاکارپ، بند انگشت، هر کدام17.617.645,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
202580استئوپلاستی، دراز کردن متاکارپ یا بند انگشت20.820.846,281,60021,028,8003,303,0409,584,64024,331,84015,117,440
202585ترمیم دست شکاف‌دار Cleft Hand6565419,630,00065,715,00010,322,00029,952,00076,037,00047,242,000
202590بازسازی پولیداکتیلی، بافت نرم و استخوان 17.617.645,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
202595ترمیم ماکروداکتیلی، هر انگشت17.617.645,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
202600ترمیم عضلات بین‌انگشتی دست، هر عضله15.215.244,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
202605آزادسازی عضلات بین‌انگشتی دست، هر عضله13.613.644,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
202610اکسیزیون حلقه فشارنده انگشت با Z پلاستی های متعدد17.617.645,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
202615درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون4401,208,0004,044,000635,2001,843,2004,679,2002,907,200
202620درمان بسته شکستگی متاکارپ با فیکساسیون خارجی، هر استخوان یا فیکساسیون اسکلتی از طریق پوست، درمان باز شکستگی متاکارپ، منفرد، شامل فیکساسیون، در صورت انجام، هر استخوان121203,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
202625درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون6.86.802,053,6006,874,8001,079,8403,133,4407,954,6404,942,240
202630فیکساسیون اسکلتی شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست (شکستگی بنت)، از طریق پوست، با مانیپولاسیون یا درمان باز شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپال شست (شکستگی بنت)، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام15.215.254,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
202635درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی4.64.601,389,2004,650,600730,4802,119,6805,381,0803,343,280
202640فیکساسیون اسکلتی دررفتگی کارپومتاکارپ، از طریق پوست، به جز شست، با مانیپولاسیون، هر انگشت یا درمان باز دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام، هر مفصل9.69.642,899,2009,705,6001,524,4804,423,68011,230,0806,977,280
202645فیکساسیون اسکلتی دررفتگی کارپومتاکارپ، از طریق پوست، به جز شست، با مانیپولاسیون، هر انگشت یا درمان باز دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام، پیچیده، جااندازی متعدد یا تأخیری17.617.645,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
202650درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی4.64.601,389,2004,650,600730,4802,119,6805,381,0803,343,280
202655فیکساسیون اسکلتی دررفتگی متاکارپوفالانژیال، از طریق پوست منفرد، با مانیپولاسیون یا درمان باز دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام 121253,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
202660درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان؛ با یا بدون مانیپولاسیون هر کدام با یا بدون کشش پوستی یا استخوانی، هر کدام4401,208,0004,044,000635,2001,843,2004,679,2002,907,200
202665فیکساسیون اسکلتی شکستگی ناپایدار تنه بند انگشت، از طریق پوست، بند میانی یا پروگزیمال، انگشت شست یا بقیه انگشتان، با مانیپولاسیون، هر کدام یا درمان باز شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام، هر کدام8842,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
202670درمان بسته شکستگی مفصل شامل مفاصل اینترفالانژیال یا متاکارپوفالانژیال؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام 6.86.802,053,6006,874,8001,079,8403,133,4407,954,6404,942,240
202675درمان باز شکستگی مفصل شامل مفاصل اینترفالانژیال یا متاکارپوفالانژیال؛ با یا بدون فیکساسیون، هر کدام 13.613.644,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
202680درمان بسته شکستگی بند انگشت دیستال، انگشت یا شست؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام220604,0002,022,000317,600921,6002,339,6001,453,600
202685فیکساسیون استخوانی شکستگی بند انگشت دیستال، از طریق پوست، شست یا بقیه انگشتان یا درمان باز شکستگی بند انگشت دیستال، شست یا بقیه انگشتان، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام، هر کدام6.46.441,932,8006,470,4001,016,3202,949,1207,486,7204,651,520
202690درمان بسته دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی2.82.80845,6002,830,800444,6401,290,2403,275,4402,035,040
202695فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون یا درمان باز دررفتگی مفصل اینترفالانژیال شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام، منفرد5.25.201,570,4005,257,200825,7602,396,1606,082,9603,779,360
202700فیوژن انگشت شست در وضعیت اپوزیشن با گرافت اتوژن (شامل تهیه گرافت) یا آرترودز مفصل کارپومتاکارپال انگشت شست؛ با یا بدون فیکساسیون داخلی: با اتوگرافت (شامل تهیه گرافت) یا آرترودز مفصل کارپومتاکارپال انگشت به جز شست؛ هر کدام: با اتوگرافت (شامل تهیه گرافت) یا آرترودز مفصل متاکارپوفالانژیال، با یا بدون فیکساسیون داخلی؛ با اتوگرافت (شامل تهیه گرافت) یا آرترودز مفصل اینترفالانژیال، با یا بدون فیکساسیون داخلی؛ هر مفصل بین‌انگشتی اضافه: با اتوگرافت (شامل تهیه گرافت)18.418.445,556,80018,602,4002,921,9208,478,72021,524,32013,373,120
202705+آرترودوز هر مفصل بین‌انگشتی اضافه4.64.601,389,2004,650,600730,4802,119,6805,381,0803,343,280
202710+آرترودوز یا فیوژن با اتوگرافت (شامل تهیه گرافت)، هر مفصل اضافه6.86.802,053,6006,874,8001,079,8403,133,4407,954,6404,942,240
202715آمپوتاسیون متاکارپ، یا انگشت یا شست (آمپوتاسیون Ray)، منفرد، با یا بدون انتقال بین‌استخوانی با یا بدون فلپ 15.215.244,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
202720انسیزیون و درناژ ناحیه مفصل هیپ یا لگن؛ آبسه یا هماتوم عمقی یا بورس عفونی شده6641,812,0006,066,000952,8002,764,8007,018,8004,360,800
202725انسیزیون کورتکس استخوان، مفصل هیپ و یا لگن (برای مثال استئومیلیت یا آبسه استخوان)121263,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
202730تنوتومی ادداکتور هیپ، از طریق پوست، یا باز یا با قطع عصب اوبتوراتور (عمل مستقل)8.88.862,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
202735تنوتومی فلکسور (های) یا ابداکتور و یا اکستانسور (های) هیپ، باز (عمل مستقل)14.414.464,348,80014,558,4002,286,7206,635,52016,845,12010,465,920
202740فاشیوتومی هیپ یا ران، هر نوع22.422.466,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
202745آرتروتومی هیپ، با درناژ (برای مثال عفونت) یا شامل باز کردن یا درآوردن جسم خارجی یا جسم آزاد27.227.268,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
202750عصب‌کشی مفصل هیپ، داخل یا خارج لگنی، شاخه‌های داخل مفصلی عصب سیاتیک، عصب فمورال یا اعصاب ابتوراتور39.239.2611,838,40039,631,2006,224,96018,063,36045,856,16028,490,560
202755کپسولکتومی یا کپسولوتومی هیپ با یا بدون اکسیزیون استخوان نابجا، با آزادسازی عضلات فلکسور هیپ (برای مثال گلوتئوس مدیوس و گلوتئوس مینیموس، تنسور فاشیالاتا، رکتوس فموریس، سارتوریوس و ایلئوپسواس)39.939.9612,049,80040,338,9006,336,12018,385,92046,675,02028,999,320
202760بیوپسی بافت نرم لگن و ناحیه هیپ سطحی، زیرجلدی عمقی زیر فاشیایی یا داخل عضلانی 5.65.641,691,2005,661,600889,2802,580,4806,550,8804,070,080
202762اکسیزیون تومور بافت نرم لگن و ناحیه هیپ زیرجلدی عمقی زیر فاشیایی یا داخل عضلانی 151554,530,00015,165,0002,382,0006,912,00017,547,00010,902,000
202765رزکسیون رادیکال تومور بافت نرم لگن یا ناحیه هیپ (سرطان بدخیم)4747614,194,00047,517,0007,463,60021,657,60054,980,60034,159,600
202770آرتروتومی با بیوپسی؛ مفصل ساکروایلیاک یا مفصل هیپ یا آرتروتومی با سینووکتومی مفصل هیپ18.418.465,556,80018,602,4002,921,9208,478,72021,524,32013,373,120
202775اکسیزیون؛ بورس ایسکیال یا بورس یا کلسیفیکاسیون تروکانتر یا اکسیزیون کیست استخوان یا تومور خوش‌خیم؛ سطحی (بال ایلیوم، سمفیز پوبیس یا تروکانتر بزرگ فمور) با یا بدون اتوگرافت 10.410.463,140,80010,514,4001,651,5204,792,32012,165,9207,558,720
202780اکسیزیون کیست استخوان یا تومور خوش‌خیم لگن؛ عمقی لگن یا ناحیه هیپ با یا بدون گرافت3838611,476,00038,418,0006,034,40017,510,40044,452,40027,618,400
202785اکسیزیون ناقص (برداشتن به شکل مخروط یا نعلبکی) (برای مثال استئومیلیت یا آبسه استخوان)؛ سطحی (بال ایلیوم، سمفیز پوبیس یا تروکانتر بزرگ فمور) یا عمقی؛ (زیرفاشیایی یا داخل عضلانی)202066,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
202790رزکسیون رادیکال تومور یا عفونت؛ بال ایلیوم، یک راموس ایسکیوم یا پوبیس یا سمفیز پوبیس40.840.8812,321,60041,248,8006,479,04018,800,64047,727,84029,653,440
202795رزکسیون رادیکال تومور یا عفونت؛ ایلیوم، شامل استابولوم، هر دو راموس پوبیس یا ایسکیوم و استابولوم60.860.8818,361,60061,468,8009,655,04028,016,64071,123,84044,189,440
202800رزکسیون رادیکال تومور یا عفونت؛ استخوان بی‌نام، به طور کامل9292827,784,00093,012,00014,609,60042,393,600107,621,60066,865,600
202805رزکسیون رادیکال توبروزیته ایسکیال و تروکانتر بزرگ فمور با یا بدون فلپ پوستی29.629.688,939,20029,925,6004,700,48013,639,68034,626,08021,513,280
202810برداشتن دنبالچه، اولیه 13.613.684,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
202815درآوردن جسم خارجی، لگن یا هیپ؛ بافت زیرجلدی یا عمقی (زیر فاشیایی یا داخل عضلانی)4401,208,0004,044,000635,2001,843,2004,679,2002,907,200
202820خارج کردن پروتز هیپ با یا بدون جاگذاری اسپیسر6060818,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
202830#تزریق برای آرتروگرافی هیپ یا بیحسی و یا تزریق استروئید برای مفصل ساکروایلیاک؛ با یا بدون بیهوشی 330906,0003,033,000513,6001,419,6003,546,6002,217,600
202835آزادکردن یا کوتاه کردن پروگزیمال همسترینگ یا انتقال ادداکتور به ایسکیوم232366,946,00023,253,0003,652,40010,598,40026,905,40016,716,400
202840انتقال عضله مایل خارجی به تروکانتر بزرگ، شامل گرافت فاشیا یا استطاله تاندون یا انتقال عضله پارااسپاینال به هیپ، شامل گرافت فاشیا یا استطاله تاندون، یا انتقال ایلیوپسوآس؛ به تروکانتر بزرگ فمور یا به گردن فمور29.629.668,939,20029,925,6004,700,48013,639,68034,626,08021,513,280
202845استابولوپلاستی (برای مثال Whitman, Colonna, Hay groves or Cup Type)4848614,496,00048,528,0007,622,40022,118,40056,150,40034,886,400
202850رزکسیون سر فمور (برای مثال عمل Girdlestone)4040812,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
202855همی آرتروپلاستی هیپ، ناقص (برای مثال پروتز تنه فمور Stem، آرتروپلاستی دو قطبی)5555816,610,00055,605,0008,734,00025,344,00064,339,00039,974,000
202860آرتروپلاستی کامل هیپ با یا بدون گرافت90901227,180,00090,990,00014,292,00041,472,000105,282,00065,412,000
202885استئتومی و انتقال تروکانتر بزرگ فمور (عمل مستقل)27.227.288,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
202890استئوتومی استخوان بی‌نام پری استابولار با یا بدون جااندازی باز هیپ 6262818,724,00062,682,0009,845,60028,569,60072,527,60045,061,600
202900با استئوتومی همزمان فمورال6868820,536,00068,748,00010,798,40031,334,40079,546,40049,422,400
202912Core Decompression سر فمور با یا بدون گرافت استخوانی4040812,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
202914Core Decompression سر فمور با گرافت عروقی7070821,140,00070,770,00011,116,00032,256,00081,886,00050,876,000
202915استئوتومی گردن فمور(عمل مستقل)40.840.8812,321,60041,248,8006,479,04018,800,64047,727,84029,653,440
202920استئوتومی گردن ران یا ناحیه اینترتروکانتریک یا ساب تروکانتریک6060818,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
202925درمان لغزش اپیفیز فمور؛ به وسیله کشش، بدون جااندازی یا به وسیله پین‌گذاری منفرد یا متعدد، در جا یا پین‌گذاری منفرد یا متعدد یا گرافت استخوان (شامل تهیه گرافت) با مانیپولاسیون بسته با پین‌گذاری منفرد یا متعدد35.235.2610,630,40035,587,2005,589,76016,220,16041,176,96025,583,360
202930استئوپلاستی گردن فمور (Heyman type)37.637.6611,355,20038,013,6005,970,88017,326,08043,984,48027,327,680
202940توقف رشد اپیفیز به وسیله اپیفیزیودز یا منگنه، تروکانتر بزرگ فمور121263,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
202945درمان پیشگیری‌کننده (کارگذاری میله، پین، پلیت یا سیم) با یا بدون متیل متاکریلات، گردن فمور و پروگزیمال فمور41.841.81012,623,60042,259,8006,637,84019,261,44048,897,64030,380,240
202950درمان بسته شکستگی دررفتگی حلقه لگنی بدون فیکساسیون151504,530,00015,165,0002,382,0006,912,00017,547,00010,902,000
202955درمان بسته شکستگی دنبالچه3.63.601,087,2003,639,600571,6801,658,8804,211,2802,616,480
202960درمان باز شکستگی دنبالچه7.27.262,174,4007,279,2001,143,3603,317,7608,422,5605,232,960
202965درمان باز شکستگی خارهای ایلیاک، کنده شدن توبروزیتی، یا شکستگی بال‌های ایلیاک (برای مثال شکستگی لگن در مواردی که حلقه لگنی به هم نخورده باشد) همراه با فیکساسیون داخلی29.529.568,909,00029,824,5004,684,60013,593,60034,509,10021,440,600
202970فیکساسیون استخوانی شکستگی خلفی حلقه لگنی و یا دررفتگی (شامل ایلیوم، مفصل ساکروایلیاک و یا ساکروم) از طریق پوست41.841.8412,623,60042,259,8006,637,84019,261,44048,897,64030,380,240
202975درمان باز شکستگی قدامی حلقه و یا دررفتگی، با فیکساسیون داخلی (شامل سمفیز پوبیس و یا راموس)5252815,704,00052,572,0008,257,60023,961,60060,829,60037,793,600
202980درمان باز شکستگی خلفی حلقه و یا دررفتگی همراه با فیکساسیون داخلی (شامل ایلیوم، مفصل ساکروایلیاک و یا ساکروم)6565819,630,00065,715,00010,322,00029,952,00076,037,00047,242,000
202985درمان بسته شکستگی(های) استابولوم (حفره هیپ)؛ با یا بدون مانیپولاسیون با یا بدون کشش اسکلتی151504,530,00015,165,0002,382,0006,912,00017,547,00010,902,000
202990درمان باز شکستگی دیواره خلفی یا دیواره قدامی استابولوم60601018,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
202995درمان باز شکستگی استابولوم عرضی، تی‌ شکل، ستون قدامی یا خلفی و یا هر دو1251251037,750,000126,375,00019,850,00057,600,000146,225,00090,850,000
203005درمان بسته شکستگی فمور، انتهای پروگزیمال، گردن؛ با یا بدون مانیپولاسیون8802,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
203010فیکساسیون استخوانی شکستگی فمور، انتهای پروگزیمال، گردن، از طریق پوست یا درمان باز شکستگی فمور، انتهای پروگزیمال، گردن، فیکساسیون داخلی یا جایگزینی با پروتز6060618,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
203015درمان بسته شکستگی اینترتروکانتریک، پرتروکانتریک یا ساب تروکانتریک فمور؛ با یا بدون مانیپولاسیون8842,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
203020درمان شکستگی اینترتروکانتریک، پرتروکانتریک یا ساب تروکانتریک؛ با ایمپلنت نوع پیچ یا Plate، با یا بدون سرکلاژ6565819,630,00065,715,00010,322,00029,952,00076,037,00047,242,000
203025درمان شکستگی اینترتروکانتریک، پرتروکانتریک، یا ساب تروکانتریک؛ با پروتز داخل مدولاری، با یا بدون پیچ‌های قفل شونده و یا سرکلاژ8080824,160,00080,880,00012,704,00036,864,00093,584,00058,144,000
203030درمان بسته شکستگی تروکانتر بزرگ 4.64.601,389,2004,650,600730,4802,119,6805,381,0803,343,280
203035درمان باز شکستگی تروکانتر بزرگ 161664,832,00016,176,0002,540,8007,372,80018,716,80011,628,800
203040درمان بسته دررفتگی تروماتیک هیپ؛ با یا بدون بیهوشی9.69.602,899,2009,705,6001,524,4804,423,68011,230,0806,977,280
203045درمان باز دررفتگی تروماتیک هیپ بدون فیکساسیون داخلی242467,248,00024,264,0003,811,20011,059,20028,075,20017,443,200
203050درمان باز دررفتگی تروماتیک هیپ با شکستگی سر فمور یا دیواره استابولوم، با یا بدون فیکساسیون داخلی یا خارجی100100630,200,000101,100,00015,880,00046,080,000116,980,00072,680,000
203055درمان دررفتگی خودبخود هیپ (تکاملی شامل نوع مادرزادی یا پاتولوژیک) به وسیله اسپلینت در وضعیت ابداکشن یا کشش؛ با یا بدون بیهوشی، با یا بدون مانیپولاسیون12.812.853,865,60012,940,8002,032,6405,898,24014,973,4409,303,040
203060درمان باز دررفتگی خودبخود هیپ (تکاملی شامل نوع مادرزادی یا پاتولوژیک)5050615,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
203065درمان باز دررفتگی خودبخود هیپ همراه با کوتاه کردن شفت فمور6060618,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
203070درمان بسته دررفتگی هیپ به دنبال آرتروپلاستی؛ بدون بیهوشی یا همراه با بیهوشی عمومی یا ناحیه‌ای6601,812,0006,066,000952,8002,764,8007,018,8004,360,800
203075مانیپولاسیون مفصل هیپ همراه با بیهوشی عمومی6.86.832,053,6006,874,8001,079,8403,133,4407,954,6404,942,240
203080آرترودز مفصل ساکروایلیاک یا سیمفیزیس پوبیس101083,020,00010,110,0001,588,0004,608,00011,698,0007,268,000
203090آرترودز مفصل هیپ (شامل تهیه گرافت)؛ یا همراه با استئوتومی ساب تروکانتریک3535810,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
203095آمپوتاسیون بین لگن و شکم (آمپوتاسیون یک چهارم پایینی Hindquarter)64.864.81519,569,60065,512,80010,290,24029,859,84075,803,04047,096,640
203100دزآرتیکولاسیون هیپ50.450.4815,220,80050,954,4008,003,52023,224,32058,957,92036,630,720
203105انسیزیون و درناژ آبسه، بورس یا هماتوم عمقی، ران یا ناحیه زانو یا انسیزیون عمقی همراه با بازکردن کورتکس استخوان، فمور یا زانو (برای مثال استئومیلیت یا آبسه استخوان)8842,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
203110فاشیوتومی ایلیوتیبیال (تنوتومی)، باز یا تنوتومی، ادداکتور یا هامسترینگ از طریق پوست؛ یک تاندون (عمل مستقل) 8842,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
203115فاشیوتومی ایلیوتیبیال (تنوتومی)، باز یا تنوتومی، ادداکتور یا هامسترینگ از طریق پوست؛ فاشیوتومی ایلیوتیبیال (تنوتومی)، باز یا تنوتومی، ادداکتور یا هامسترینگ از طریق پوست؛ چند تاندون7.27.242,174,4007,279,2001,143,3603,317,7608,422,5605,232,960
203120آرتروتومی زانو با بازکردن، درناژ یا درآوردن جسم خارجی (برای مثال عفونت)22.422.446,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
203125نورکتومی عضله هامسترینگ یا نورکتومی پوپلیتئال (گاستروکنمیوس)161644,832,00016,176,0002,540,8007,372,80018,716,80011,628,800
203130اکسیزیون یا بیوپسی بافت نرم ران یا زانو سطحی زیرجلدی زیر فاشیایی یا داخل عضلانی 5.65.601,691,2005,661,600889,2802,580,4806,550,8804,070,080
203135رزکسیون رادیکال تومور (سرطان بدخیم) بافت نرم ران یا ناحیه زانو4545613,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
203140آرتروتومی زانو؛ با بیوپسی سینوویال به تنهایی یا شامل بازکردن مفصل، بیوپسی، خارج کردن جسم آزاد یا جسم خارجی17.617.655,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
203145آرتروتومی، با اکسیزیون غضروف نیمه هلالی زانو (منیسکتومی)؛ داخلی یا خارجی202056,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
203150 آرتروتومی با سینووکتومی، زانو؛ قدامی یا خلفی؛ یا قدامی و خلفی شامل ناحیه پوپلیتئال202056,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
203155اکسیزیون بورس پره پاتلار14.414.454,348,80014,558,4002,286,7206,635,52016,845,12010,465,920
203160اکسیزیون کیست سینوویال فضای پوپلیتئال (برای مثال کیست بیکر) یا اکسیزیون ضایعه مینیسک یا کپسول (برای مثال کیست یا گانگلیون)، زانو17.617.655,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
203165برداشتن کشکک، به طور کامل یا نیمه242457,248,00024,264,0003,811,20011,059,20028,075,20017,443,200
203170اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش‌خیم فمور از پروگزیمال تا دیستال؛ با آلوگرافت یا اتوگرافت (شامل تهیه گرافت) بدون فیکساسیون داخلی با یا بدون گچ گیری4141512,382,00041,451,0006,510,80018,892,80047,961,80029,798,800
203175اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش‌خیم فمور از پروگزیمال تا دیستال؛ با آلوگرافت یا اتوگرافت با فیکساسیون داخلی با یا بدون گچ گیری5151515,402,00051,561,0008,098,80023,500,80059,659,80037,066,800
203180اکسیزیون ناقص استخوان (برداشتن به شکل مخروط یا نعلبکی یا دیافیزکتومی) فمور، پروگزیمال تیبیا و یا فیبولا (برای مثال استومیلیت یا آبسه استخوان)21.621.656,523,20021,837,6003,430,0809,953,28025,267,68015,698,880
203185رزکسیون رادیکال تومور استخوان فمور یا زانو 6060518,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
203190#انجام تزریق برای آرتروگرافی زانو1.21.20362,4001,213,200205,440567,8401,418,640887,040
203195درآوردن جسم خارجی، عمقی، ناحیه ران یا زانو 14.414.404,348,80014,558,4002,286,7206,635,52016,845,12010,465,920
203200بخیه زدن تاندون زیر پاتلا؛ اولیه21.621.656,523,20021,837,6003,430,0809,953,28025,267,68015,698,880
203205بازسازی ثانویه شامل گرافت فاشیا یا تاندون25.625.657,731,20025,881,6004,065,28011,796,48029,946,88018,606,080
203210بخیه زدن پارگی عضله چهار سر یا هامسترینگ؛ اولیه242457,248,00024,264,0003,811,20011,059,20028,075,20017,443,200
203215بازسازی ثانویه شامل گرافت فاشیا یا تاندون30.430.459,180,80030,734,4004,827,52014,008,32035,561,92022,094,720
203220تنوتومی، باز، هامسترینگ، زانو تا هیپ؛ یک تاندون13.613.654,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
203225تنوتومی، باز، هامسترینگ، زانو تا هیپ؛ چند تاندون یک پا17.617.655,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
203230تنوتومی، باز، هامسترینگ، زانو تا هیپ؛ چند تاندون، دوطرفه26.626.658,033,20026,892,6004,224,08012,257,28031,116,68019,332,880
203235بلندکردن تاندون هامسترینگ؛ یک تاندون15.215.254,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
203240بلندکردن تاندون هامسترینگ؛ چند تاندون، یک پا202056,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
203245بلندکردن تاندون هامسترینگ؛ چند تاندون، دوطرفه34.234.2510,328,40034,576,2005,430,96015,759,36040,007,16024,856,560
203250گرافت تاندون هامسترینگ به پاتلا؛ یک تاندون242457,248,00024,264,0003,811,20011,059,20028,075,20017,443,200
203255گرافت تاندون هامسترینگ به پاتلا؛ چند تاندون33.633.6510,147,20033,969,6005,335,68015,482,88039,305,28024,420,480
203260انتقال تاندون هامسترینگ به فمور (عمل Egger)26.426.457,972,80026,690,4004,192,32012,165,12030,882,72019,187,520
203265آرتروتومی با ترمیم منیسک، زانو 303059,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
203270ترمیم اولیه لیگامان و یا کپسول پاره شده زانو؛ لیگامان کولترال3636510,872,00036,396,0005,716,80016,588,80042,112,80026,164,800
203275ترمیم اولیه لیگامان و یا کپسول پاره شده زانو؛ لیگامان کروشیت222256,644,00022,242,0003,493,60010,137,60025,735,60015,989,600
203280ترمیم اولیه لیگامان و یا کپسول پاره شده زانو؛ لیگامان کروشیت و کولترال36.836.8511,113,60037,204,8005,843,84016,957,44043,048,64026,746,240
203285*پیوند کوندروسیت اتولوگ، زانو 59.959.9518,089,80060,558,9009,512,12027,601,92070,071,02043,535,320
203290*آلوگرافت استئوکندرال، زانو، باز 49.449.4514,918,80049,943,4007,844,72022,763,52057,788,12035,903,920
203295توبرکول پلاستی قدامی تیبیا (برای مثال عمل Maquet)32.832.859,905,60033,160,8005,208,64015,114,24038,369,44023,839,040
203300بازسازی پاتلای در رونده برای مثال عمل (Hauser)29.629.658,939,20029,925,6004,700,48013,639,68034,626,08021,513,280
203305بازسازی پاتلای در رونده برای مثال عمل (Hauser)؛ با مقابل قرار دادن اکستانسور و یا آزادکردن یا جلوآوردن عضله (عمل Campbell و Goldwaite)29.629.658,939,20029,925,6004,700,48013,639,68034,626,08021,513,280
203310بازسازی پاتلای در رونده برای مثال عمل (Hauser)؛ با پاتلکتومی29.629.658,939,20029,925,6004,700,48013,639,68034,626,08021,513,280
203315آزادسازی رتیناکولوم خارجی، باز 18.718.755,647,40018,905,7002,969,5608,616,96021,875,26013,591,160
203320بازسازی (تقویت لیگامانی زانو)؛ خارج مفصلی3737511,174,00037,407,0005,875,60017,049,60043,282,60026,891,600
203325بازسازی باز کروشیت262657,852,00026,286,0004,128,80011,980,80030,414,80018,896,800
203330بازسازی (تقویت لیگامانی زانو)؛ داخل مفصلی (باز و خارج مفصلی)6060518,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
203335کوادریسپس پلاستی (عمل Bennett یا Thompson)28.828.858,697,60029,116,8004,573,44013,271,04033,690,24020,931,840
203340کپسولوتومی، آزادسازی خلفی کپسول، زانو26.426.457,972,80026,690,4004,192,32012,165,12030,882,72019,187,520
203345آرتروپلاستی پاتلا به تنهایی با یا بدون پروتز202066,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
203355آرتروپلاستی ناکامل زانو یک یا هر دو کندیل تیبیا یا فمور با یا بدون بازسازی پاتلا5252615,704,00052,572,0008,257,60023,961,60060,829,60037,793,600
203360آرتروپلاستی ناکامل زانو یک یا هر دو کندیل تیبیا یا فمور با دبریدمان و سینووکتومی ناقص30.730.769,271,40031,037,7004,875,16014,146,56035,912,86022,312,760
203365آرتروپلاستی، کندیل های فمور یا پلاتوی تیبیا، زانو45.445.4613,710,80045,899,4007,209,52020,920,32053,108,92032,996,720
203370آرتروپلاستی، کندیل های فمور یا پلاتوی تیبیا، زانو با دبریدمان و سینووکتومی ناقص34.234.2610,328,40034,576,2005,430,96015,759,36040,007,16024,856,560
203375آرتروپلاستی زانو، پروتز لولایی (عمل Walldius)65.765.7619,841,40066,422,70010,433,16030,274,56076,855,86047,750,760
203385آرتروپلاستی کامل زانو با یا بدون بازسازی پاتلا8080624,160,00080,880,00012,704,00036,864,00093,584,00058,144,000
203390استئوتومی فمور، تنه یا سوپراکندیلار؛ با فیکساسیون5252615,704,00052,572,0008,257,60023,961,60060,829,60037,793,600
203395استئوتومی، متعدد، با مستقیم کردن روی میله داخل مدولاری، شفت فمور عمل (Sofield)6060618,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
203400استئوتومی، پروگزیمال تیبیا، شامل اکسیزیون یا استئوتومی فیبولا (شامل تصحیح ژنوواروس یا ژنووالگوس)؛ قبل یا بعد از بسته شدن اپیفیز5050615,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
203405استئوپلاستی فمور شامل کوتاه کردن یا بلند کردن با یا بدون انتقال قطعه فمور6060618,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
203420ترمیم دیرجوش خوردن یا جوش نخوردن فمور از پروگزیمال تا دیستال با یا بدون گرافت با یا بدون استئوتومی6565619,630,00065,715,00010,322,00029,952,00076,037,00047,242,000
203425توقف اپیفیز یا نیمه اپیفیز به هر روش (برای مثال اپیفیزیودز)؛ دیستال فمور؛ یا تیبیا و فیبولا، پروگزیمال25.625.667,731,20025,881,6004,065,28011,796,48029,946,88018,606,080
203430توام دیستال فمور، پروگزیمال تیبیا و فیبولا37.637.6611,355,20038,013,6005,970,88017,326,08043,984,48027,327,680
203450درمان پروفیلاکتیک (گذاشتن میخ، پین، پلیت و یا سیم) با یا بدون متیل متاکریلات، فمور282868,456,00028,308,0004,446,40012,902,40032,754,40020,350,400
203455فاشیوتومی جهت کاهش فشار، ران و یا زانو، یک یا چند کمپارتمان (فلکسور یا اکستانسور یا ادداکتور)؛ یا با دبریدمان عضله و یا عصب مرده23.823.867,187,60024,061,8003,779,44010,967,04027,841,24017,297,840
203460درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون 141404,228,00014,154,0002,223,2006,451,20016,377,20010,175,200
203470درمان باز شکستگی تنه فمور با میله داخل کانال5858617,516,00058,638,0009,210,40026,726,40067,848,40042,154,400
203475درمان باز شکستگی تنه فمور با پلاک یا اکسترنال فیکساتور4848614,496,00048,528,0007,622,40022,118,40056,150,40034,886,400
203480درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون؛ یا فیکساسیون استخوانی شکستگی فمور از طریق پوست، انتهای دیستال، کندیل داخلی یا خارجی یا سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار، با یا بدون گسترش به ناحیه اینترکوندیلار یا جداشدن اپیفیزدیستال فمور161604,832,00016,176,0002,540,8007,372,80018,716,80011,628,800
203485درمان باز شکستگی دیستال فمور خارج مفصلی5252615,704,00052,572,0008,257,60023,961,60060,829,60037,793,600
203490درمان باز شکستگی سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار فمور با گسترش به ناحیه اینترکوندیلار، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام یا درمان باز شکستگی فمور، انتهای دیستال، کندیل داخلی یا خارجی6060618,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
203495درمان بسته جداشدن اپیفیز دیستال فمور؛ با یا بدون مانیپولاسیون18.418.405,556,80018,602,4002,921,9208,478,72021,524,32013,373,120
203500درمان باز جداشدن اپیفیز دیستال فمور؛ با جدا شدن اپی فیز دیستال فمور5252615,704,00052,572,0008,257,60023,961,60060,829,60037,793,600
203505درمان بسته شکستگی کشکک6601,812,0006,066,000952,8002,764,8007,018,8004,360,800
203510درمان باز شکستگی پاتلا با فیکساسیون یا اکسزیون و ترمیم3535610,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
203515درمان بسته شکستگی تیبیا، پروگزیمال (پلاتو)؛ با یا بدون مانیپولاسیون 8.88.802,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
203520درمان باز شکستگی تیبیا، پروگزیمال (پلاتو)؛ یک یا هر دو کندیل، با یا بدون فیکساسیون داخلی 5353616,006,00053,583,0008,416,40024,422,40061,999,40038,520,400
203525درمان بسته شکستگی خار(های) بین کندیلی و یا توبروزیته زانو، با یا بدون مانیپولاسیون 6.86.802,053,6006,874,8001,079,8403,133,4407,954,6404,942,240
203530درمان باز شکستگی خار(های) بین کندیلی و یا توبروزیته زانو، با یا بدون فیکساسیون323269,664,00032,352,0005,081,60014,745,60037,433,60023,257,600
203535درمان بسته دررفتگی زانو؛ با یا بدون بیهوشی6.46.401,932,8006,470,4001,016,3202,949,1207,486,7204,651,520
203540درمان باز دررفتگی زانو، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام؛ یا با ترمیم اولیه لیگامان36.836.8611,113,60037,204,8005,843,84016,957,44043,048,64026,746,240
203545درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی6.46.401,932,8006,470,4001,016,3202,949,1207,486,7204,651,520
203550درمان باز دررفتگی کشکک، با یا بدون برداشتن کشکک به طور کامل یا ناقص27.227.268,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
203555مانیپولاسیون مفصل زانو تحت بیهوشی عمومی (شامل به‌کارگیری کشش یا دیگر وسایل فیکساسیون)5.65.631,691,2005,661,600889,2802,580,4806,550,8804,070,080
203560آرترودز زانو به هر روش47.247.2614,254,40047,719,2007,495,36021,749,76055,214,56034,304,960
203565آمپوتاسیون ران از وسط فمور؛ در هر سطحی، با متد فیتینگ فوری شامل اولین گچ‌گیری، باز، حلقوی (گیوتینی)، بستن ثانویه زخم یا اصلاح اسکار، آمپوتاسیون مجدد؛ یا دزآرتیکولاسیون زانو3636610,872,00036,396,0005,716,80016,588,80042,112,80026,164,800
203570فاشیوتومی برای کاهش فشار، ساق پا؛ کمپارتمان(های) قدامی و یا خارجی یا کمپارتمان(های) خلفی به تنهایی یا کمپارتمان(های) قدامی و یا خارجی و خلفی؛ انسیزیون و درناژ ساق یا مچ پا؛ آبسه عمقی یا هماتوم یا همراه با بورس عفونی

15.215.244,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
203575تنوتومی از طریق پوست، تاندون آشیل؛ تحت بی‌حسی موضعی یا با بیهوشی عمومی (عمل مستقل)6.46.441,932,8006,470,4001,016,3202,949,1207,486,7204,651,520
203580انسیزیون ساق یا مچ پا (برای مثال استئومیلیت یا آبسه استخوان)8.88.842,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
203585آرتروتومی مچ پا شامل اکسپلور کردن، درناژ، یا درآوردن جسم خارجی یا آرتروتومی، آزادکردن کپسول خلفی، مچ، با یا بدون بلندکردن تاندون21.621.646,523,20021,837,6003,430,0809,953,28025,267,68015,698,880
203590اکسیزیون یا بیوپسی بافت نرم ساق یا مچ؛ سطحی، زیرجلدی، زیر فاشیایی یا داخل عضلانی11.211.243,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
203595رزکسیون رادیکال تومور (برای مثال تومور بدخیم)، بافت نرم ساق یا ناحیه مچ4040412,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
203600آرتروتومی مچ پا با بازکردن مفصل، با یا بدون بیوپسی، با یا بدون درآوردن جسم آزاد یا جسم خارجی یا آرتروتومی با سینووکتومی مچ پا؛ یا شامل تنوسینووکتومی22.422.446,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
203605اکسیزیون ضایعه غلاف تاندون یا کپسول (برای مثال کیست یا گانگلیون ساق و یا مچ پا)8842,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
203610 اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش‌خیم، تیبیا یا فیبولا؛ با اتوگرافت (شامل تهیه گرافت)3838411,476,00038,418,0006,034,40017,510,40044,452,40027,618,400
203615اکسیزیون ناقص (برداشتن به شکل مخروط یا نعلبکی یا دیافیزکتومی) استخوان، (برای مثال استئومیلیت یا اگزوستوز)؛ تیبیا یا فیبولا27.227.248,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
203620رزکسیون رادیکال تومور، استخوان؛ تیبیا یا فیبولا5555416,610,00055,605,0008,734,00025,344,00064,339,00039,974,000
203625رزکسیون رادیکال تومور، استخوان؛ قاپ (تالوس) یا پاشنه (کالکانئوس)4040412,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
203630#تزریق برای آرتروگرافی مچ پا 2.22.20664,4002,224,200376,6401,041,0402,600,8401,626,240
203635ترمیم اولیه، باز یا از طریق پوست، پارگی تاندون آشیل؛ با گرافت (شامل تهیه گرافت)؛ یا ترمیم ثانویه تاندون آشیل با یا بدون گرافت3636510,872,00036,396,0005,716,80016,588,80042,112,80026,164,800
203640ترمیم نقص فاشیای ساق پا؛ یا ترمیم تاندون فلکسور ساق پا؛ اولیه یا ثانویه، با یا بدون گرافت، هر تاندون15.215.254,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
203645ترمیم تاندون اکستانسور ساق پا؛ اولیه یا ثانویه، با یا بدون گرافت، هر تاندون 11.211.253,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
203650ترمیم دررفتگی تاندون‌های پرونئال؛ با یا بدون استئوتومی فیبولا13.613.654,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
203655تنولیز تاندون فلکسور یا اکستانسور، ساق و یا مچ پا؛ منفرد؛ هر تاندون11.211.253,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
203660تاندون‌های متعدد (از طریق انسیزیون (های) مجزا)13.613.654,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
203665بلندکردن یا کوتاه کردن تاندون ساق یا مچ پا؛ یک تاندون (عمل مستقل)161654,832,00016,176,0002,540,8007,372,80018,716,80011,628,800
203670بلندکردن یا کوتاه کردن تاندون ساق یا مچ پا؛ چند تاندون (از طریق یک انسیزیون)، هر کدام17.617.655,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
203675کوتاه نمودن گاستروکنمیوس (عمل Strayer)16.816.855,073,60016,984,8002,667,8407,741,44019,652,64012,210,240
203680جابجایی یا گرافت یک تاندون (با تغییر جهت یا مسیر عضله)؛ سطحی (برای مثال اکستانسورهای تیبیال قدامی به قسمت میدفوت)17.617.655,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
203685جابجایی یا گرافت یک تاندون (با تغییر جهت یا مسیر عضله)؛ عمقی (برای مثال تیبیال قدامی یا تیبیال خلفی از میان فضای بین استخوانی، فلکسور دیژیتروم لونگوس، فلکسور هالوسیس لونگوس یا تاندون پرونئال به قسمت میدفوت یا hindfoot)22.422.456,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
203690+جابجایی یا گرافت یک تاندون (با تغییر جهت یا مسیر عضله)؛ عمقی یا سطحی، هر تاندون اضافه3.83.801,147,6003,841,800603,4401,751,0404,445,2402,761,840
203695ترمیم اولیه یا ثانویه پارگی لیگامان‌های مچ پا؛ کولترال یک یا دوطرفه242457,248,00024,264,0003,811,20011,059,20028,075,20017,443,200
203700آرتروپلاستی مچ پا26.226.257,912,40026,488,2004,160,56012,072,96030,648,76019,042,160
203705آرتروپلاستی مچ پا با پروتز (مچ کامل)42.142.1512,714,20042,563,1006,685,48019,399,68049,248,58030,598,280
203710آرتروپلاستی مجدد مچ پا، مچ کامل47.447.4514,314,80047,921,4007,527,12021,841,92055,448,52034,450,320
203715خارج کردن پروتز مچ20.820.856,281,60021,028,8003,303,0409,584,64024,331,84015,117,440
203720استئوتومی تیبیا یا فیبولا تیبیا و فیبولا24.824.857,489,60025,072,8003,938,24011,427,84029,011,04018,024,640
203725استئوتومی فیبولا 15.215.254,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
203730متعدد با تصحیح وضعیت قرارگیری استخوان توسط میله داخل مدولاری (مثل عمل Sofield)34.434.4510,388,80034,778,4005,462,72015,851,52040,241,12025,001,920
203735استئوپلاستی تیبیا و فیبولا، بلندکردن یا کوتاه کردن39.239.2511,838,40039,631,2006,224,96018,063,36045,856,16028,490,560
203740درمان بد جوش خوردن یا جوش نخوردن تیبیا ویا فیبولا به هر روش با یا بدون گرافت5454516,308,00054,594,0008,575,20024,883,20063,169,20039,247,200
203750اصلاح پسودوآرتروز مادرزادی تیبیا39.639.6511,959,20040,035,6006,288,48018,247,68046,324,08028,781,280
203755توقف رشد اپیفیز (اپیفیزیودز) باز؛ دیستال تیبیا یا دیستال فیبولا یا دیستال تیبیا و فیبولا22.422.456,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
203760توقف رشد اپیفیز (اپیفیزیودز)، هر روش، ترکیبی، پروگزیمال و دیستال تیبیا و فیبولا35.235.2510,630,40035,587,2005,589,76016,220,16041,176,96025,583,360
203765توقف رشد دیستال فمور33.633.6510,147,20033,969,6005,335,68015,482,88039,305,28024,420,480
203770درمان پیشگیرانه (کارگذاری میخ، پین، پلیت یا سیم)، با یا بدون متیل متاکریلات، تیبیا29.629.658,939,20029,925,6004,700,48013,639,68034,626,08021,513,280
203775درمان بسته شکستگی تنه تیبیا (با یا بدون شکستگی فیبولا) با یا بدون مانیپولاسیون؛ یا فیکساسیون اسکلتی شکستگی تنه تیبیا (با یا بدون شکستگی فیبولا) از طریق پوست (برای مثال پین یا پیچ)9902,718,0009,099,0001,429,2004,147,20010,528,2006,541,200
203780درمان باز شکستگی تنه تیبیا (با یا بدون شکستگی فیبولا) با پلیت یا پیچ، با یا بدون سرکلاژ4141512,382,00041,451,0006,510,80018,892,80047,961,80029,798,800
203785درمان شکستگی تنه تیبیا (با یا بدون شکستگی فیبولا) به وسیله پروتز داخل مدولاری، با یا بدون پیچ اینترلاکینگ و/یا سرکلاژ5050415,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
203790درمان بسته شکستگی قوزک داخلی؛ با یا بدون مانیپولاسیون؛ با یا بدون کشش پوستی یا استخوانی6.86.802,053,6006,874,8001,079,8403,133,4407,954,6404,942,240
203795درمان باز شکستگی قوزک داخلی؛ با یا بدون فیکساسیون303059,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
203800درمان بسته شکستگی تنه یا پروگزیمال فیبولا، با یا بدون مانیپولاسیون5.65.601,691,2005,661,600889,2802,580,4806,550,8804,070,080
203805درمان باز شکستگی تنه یا پروگزیمال فیبولا، با یا بدون فیکساسیون121253,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
203810درمان بسته شکستگی دیستال فیبولا (قوزک خارجی)؛ با یا بدون مانیپولاسیون8802,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
203815درمان باز شکستگی دیستال فیبولا؛ با یا بدون فیکساسیون282858,456,00028,308,0004,446,40012,902,40032,754,40020,350,400
203820درمان بسته شکستگی هر دو قوزک مچ پا (برای مثال قوزک خارجی و داخلی، قوزک خلفی و خارجی، یا قوزک داخلی و خلفی)؛ با یا بدون مانیپولاسیون8802,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
203825درمان شکستگی هر دو قوزک مچ پا (برای مثال قوزک خارجی و داخلی، قوزک خلفی و خارجی، یا قوزک داخلی و خلفی)؛ با یا بدون فیکساسیون4545513,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
203830درمان بسته شکستگی سه قوزک مچ پا؛ با یا بدون مانیپولاسیون8.88.802,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
203835درمان باز شکستگی سه قوزک مچ پا؛ با فیکساسیون لبه خلفی5050515,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
203845درمان بسته شکستگی سطح مفصلی تحمل کننده وزن دیستال تیبیا (برای مثال Pilon یا Tibial Plafond)، با یا بدون بیهوشی؛ با یا بدون مانیپولاسیون15.215.204,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
203855درمان باز شکستگی سطح مفصلی تحمل کننده وزن، دیستال تیبیا (برای مثال Tibial Plafond)، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام؛ تیبیا به تنهایی46.646.6514,073,20047,112,6007,400,08021,473,28054,512,68033,868,880
203860درمان باز شکستگی پلافوند تیبیا بدون فیکساسیون فیبولا5454516,308,00054,594,0008,575,20024,883,20063,169,20039,247,200
203865درمان باز جداشدگي مفصل تیبیو فیبولار ديستال(سين دس موزيس) شامل فيكساسيون داخلي در صورت انجام6262518,724,00062,682,0009,845,60028,569,60072,527,60045,061,600
203870درمان بسته دررفتگی مفصل تیبیو فیبولار پروگزیمال؛ با یا بدون بیهوشی6.46.401,932,8006,470,4001,016,3202,949,1207,486,7204,651,520
203875درمان باز دررفتگی مفصل تیبیو فیبولار پروگزیمال، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام، یا با اکسیزیون پروگزیمال فیبولا18.418.455,556,80018,602,4002,921,9208,478,72021,524,32013,373,120
203880درمان بسته دررفتگی مچ پا، با یا بدون بیهوشی، با یا بدون فیکساسیون استخوانی از طریق پوست5.25.201,570,4005,257,200825,7602,396,1606,082,9603,779,360
203885درمان باز دررفتگی مچ پا، با یا بدون فیکساسیون استخوانی از طریق پوست، بدون ترمیم یا فیکساسیون داخلی27.227.258,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
203895مانیپولاسیون مچ پا تحت بیهوشی عمومی (شامل به‌کارگیری کشش یا وسایل دیگر جهت فیکساسیون)3.23.20966,4003,235,200508,1601,474,5603,743,3602,325,760
203900آرترودز مچ پا5050515,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
203905آرترودز مفصل تیلیوفیبولار، پروگزیمال یا دیستال9.69.652,899,2009,705,6001,524,4804,423,68011,230,0806,977,280
203910آمپوتاسیون ساق یا مچ پا به هر روش3636510,872,00036,396,0005,716,80016,588,80042,112,80026,164,800
203915فاشیوتومی برای کاهش فشار، ساق پا، کمپارتمان‌های قدامی و یا خارجی، با دبریدمان عصب و یا عضله مرده؛ یا کمپارتمان(های) خلفی، قدامی و یا خارجی، با دبریدمان عصب و یا عضله مرده 26.626.648,033,20026,892,6004,224,08012,257,28031,116,68019,332,880
203920انسیزیون و درناژ بورس پا یا زیر فاشیا با یا بدون درگیری غلاف تاندون، پا، یک فضای بورس یک یا چند ناحیه3.23.20966,4003,235,200508,1601,474,5603,743,3602,325,760
203925انسیزیون کورتکس استخوان (برای مثال استئومیلیت یا آبسه استخوان)8.88.842,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
203930فاشیوتومی پا و یا انگشتان پا 5.65.641,691,2005,661,600889,2802,580,4806,550,8804,070,080
203935تنوتومی از طریق پوست انگشت پا، یک یا چند تاندون 2.82.80845,6002,830,800444,6401,290,2403,275,4402,035,040
203940آرتروتومی شامل باز کردن، درناژ یا درآوردن جسم خارجی یا جسم آزاد، مفصل اینترتارسال یا تارسو متاتارسال یا متاتارسوفالانژیال یا اینترفالانژیال9.29.242,778,4009,301,2001,460,9604,239,36010,762,1606,686,560
203945نورکتومی عضلات انترنزیک پا17.117.145,164,20017,288,1002,715,4807,879,68020,003,58012,428,280
203950آزادکردن تونل تارسال (کم کردن فشار از روی عصب تیبیال خلفی)161644,832,00016,176,0002,540,8007,372,80018,716,80011,628,800
203955اکسیزیون تومور، پا، بافت زیرجلدی یا عمقی، زیر فاشیایی، داخل عضلانی8.88.842,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
203960رزکسیون رادیکال تومور (سرطان بدخیم) بافت نرم پا11.211.243,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
203965آرتراتومی با بیوپسی؛ مفصل اینترتارسال یا تارسومتاتارسال یا متاتارسو فالانژیال یا اینترفالانژیال9.69.642,899,2009,705,6001,524,4804,423,68011,230,0806,977,280
203970فاشیکتومی، فاشیای کف پایی، ناقص (عمل مستقل)121243,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
203975فاشیکتومی، فاشیای کف پایی، رادیکال (عمل مستقل) 18.418.445,556,80018,602,4002,921,9208,478,72021,524,32013,373,120
203980سینووکتومی؛ مفصل اینترتارسال یا تارسومتاتارسال یا متاتارسو فالانژیال، هر کدام11.211.243,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
203985اکسیزیون نورومای بین‌انگشتی (Morton)، منفرد؛ هر کدام9.69.642,899,2009,705,6001,524,4804,423,68011,230,0806,977,280
203990سینووکتومی غلاف تاندون، پا؛ فلکسور16.816.845,073,60016,984,8002,667,8407,741,44019,652,64012,210,240
203995سینووکتومی غلاف تاندون، پا؛ اکستانسور10.410.443,140,80010,514,4001,651,5204,792,32012,165,9207,558,720
204000اکسیزیون ضایعه، تاندون، غلاف تاندون یا کپسول (شامل سینووکتومی) (برای مثال کیست یا گانگلیون)؛ پا8.88.842,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
204005اکسیزیون ضایعه، تاندون، غلاف تاندون یا کپسول (شامل سینووکتومی) (برای مثال کیست یا گانگلیون)؛ انگشتان پا، هر کدام5.65.641,691,2005,661,600889,2802,580,4806,550,8804,070,080
204010اکسیزیون یا کوتاژ کیست استخوان یا تومور خوش‌خیم، تالوس یا کالکانئوس؛ با اتوگرافت ایلیاک یا غیره(شامل تهیه گرافت) یا با آلوگرافت14.414.444,348,80014,558,4002,286,7206,635,52016,845,12010,465,920
204015اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش‌خیم، تارسال یا متاتارسال، به جز تالوس یا گالگانئوس با اتوگرافت ایلیاک یا غیره (شامل تهیه گرافت) یا با آلوگرافت10.410.443,140,80010,514,4001,651,5204,792,32012,165,9207,558,720
204020اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش‌خیم، انگشتان پا8.88.842,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
204025استکتومی اکسیزیون ناقص، سر متاتارس پنجم (Bunionette) (عمل مستقل)5.65.641,691,2005,661,600889,2802,580,4806,550,8804,070,080
204030استکتومی، اکسیزیون کامل؛ هر متاتارس10.410.443,140,80010,514,4001,651,5204,792,32012,165,9207,558,720
204035استکتومی، اکسیزیون کامل؛ سر همه متاتارس‌ها، با برداشتن ناقص بند پروگزیمال انگشت، به جز متاتارس اول برای مثال عمل (Clayton)27.227.248,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
204040استکتومی، اکسیزیون استخوان‌های تارس به‌هم چسبیده15.215.244,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
204045استکتومی کالکانئوس15.215.244,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
204050اکسیزیون برای خار، با یا بدون آزادکردن فاشیای کف پا11.211.243,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
204055اکسیزیون ناقص استخوان (برداشتن به شکل مخروط یا نعلبکی، سکسترکتومی یا دیافیزکتومی) (برای مثال استئومیلیت یا Bossing)؛ تالوس یا کالکانئوس13.613.644,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
204060اکسیزیون ناقص استخوان تارس یا متاتارس، به جز تالوس یا کالکانئوس 10.410.443,140,80010,514,4001,651,5204,792,32012,165,9207,558,720
204065اکسیزیون ناقص بند انگشت پا8842,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
204070رزکسیون کامل یا ناقص، قاعده بند انگشت، هر انگشت2.42.44724,8002,426,400381,1201,105,9202,807,5201,744,320
204075تالکتومی (آستراگالکتومی)22.422.446,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
204080متاتارسکتومی13.613.644,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
204085فالانژکتومی انگشت پا، هر انگشت8842,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
204090رزکسیون کندیل(ها)، انتهای دیستال فالانکس، هر انگشت پا4.64.641,389,2004,650,600730,4802,119,6805,381,0803,343,280
204095همیفالانژکتومی یا اکسیزیون مفصل اینترفالانکس، انگشت پا، انتهای پروگزیمال بند انگشت، هر کدام4.64.641,389,2004,650,600730,4802,119,6805,381,0803,343,280
204100رزکسیون رادیکال تومور استخوان؛ تارسال، به جز تالوس یا کالکانئوس22.422.446,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
204105رزکسیون رادیکال تومور استخوان؛ متاتارسال22.422.446,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
204110رزکسیون رادیکال تومور استخوان؛ بند انگشت پا 15.215.244,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
204115درآوردن جسم خارجی، پا، زیرجلدی330906,0003,033,000476,4001,382,4003,509,4002,180,400
204120درآوردن جسم خارجی، پا، عمقی، پیچیده7.27.202,174,4007,279,2001,143,3603,317,7608,422,5605,232,960
204125ترمیم، تاندون، فلکسور، اکستانسور، پا؛ اولیه یا ثانویه، بدون گرافت آزاد، هر تاندون ثانویه با گرافت آزاد، هر تاندون (شامل تهیه گرافت)10.410.443,140,80010,514,4001,651,5204,792,32012,165,9207,558,720
204130تنولیز، فلکسور یا اکستانسور پا؛ یک تاندون یا چند تاندون9.69.642,899,2009,705,6001,524,4804,423,68011,230,0806,977,280
204135تنوتومی باز، تاندون فلکسور یا اکستانسور؛ پا، یک یا چند تاندون4401,208,0004,044,000635,2001,843,2004,679,2002,907,200
204140بازسازی (جلوآوردن)، تاندون تیبیال خلفی، با اکسیزیون استخوان ناویکولار فرعی مچ پا (تیپ عمل Kidner) 15.215.204,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
204145تنوتومی، بلندکردن، یا آزادکردن، عضله ابداکتور شست پا8842,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
204150قطع فاشیا و عضله کف پا (برای مثال Steindler Stripping) (عمل مستقل)13.613.644,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
204155کپسولوتومی قسمت میانی پا، آزادسازی قسمت داخلی به تنهایی (عمل مستقل)242447,248,00024,264,0003,811,20011,059,20028,075,20017,443,200
204160کپسولوتومی قسمت میانی پا، آزادسازی قسمت داخلی به تنهایی با بلند کردن تاندون3636410,872,00036,396,0005,716,80016,588,80042,112,80026,164,800
204165کپسولوتومی وسیع، شامل کپسولوتومی تالوتیبیال خلفی و بلندکردن تاندون(ها) (برای مثال دفورمیتی کلاب فوت مقاوم)4545413,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
204170کپسولوتومی، میدتارسال مثل عمل (Heyman)3434410,268,00034,374,0005,399,20015,667,20039,773,20024,711,200
204175کپسولوتومی، مفصل متاتارسوفالانژیال، با یا بدون تنورافی، هر تعداد مفصل (عمل مستقل)202046,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
204180مفصل اینترفالانژیال، هر مفصل (عمل مستقل)4441,208,0004,044,000635,2001,843,2004,679,2002,907,200
204185عمل ایجاد سینداکتیلی در انگشتان پا (برای مثال پرده‌گذاری یا عمل (Kelikian)7.87.842,355,6007,885,8001,238,6403,594,2409,124,4405,669,040
204190اصلاح، انگشت چکشی (برای مثال فیوژن اینترفالانژیال، برداشتن بند انگشت به صورت ناقص یا کامل)10.410.443,140,80010,514,4001,651,5204,792,32012,165,9207,558,720
204195اصلاح، انگشت پنجم Cock-up با دوختن پلاستیک پوست برای مثال عمل (Ruiz-Mora)5.65.641,691,2005,661,600889,2802,580,4806,550,8804,070,080
204200استکتومی، ناقص، برای برداشت اگزوستوز یا کندیلکتومی، سر متاتارس، هر سر متاتارس15.215.244,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
204205اصلاح هالوکس ریجیدوس با کیلکتومی، دبریدمان و آزادسازی کپسول مفصل متاتارسوفالانژیال اول22.822.846,885,60023,050,8003,620,64010,506,24026,671,44016,571,040
204210برداشتن اگزوستوز ساده از متاتارسو فالنژیال (مثل عمل Silver)6641,812,0006,066,000952,8002,764,8007,018,8004,360,800
204215اصلاح هالوس والگوس با هر روش بدون استئوتومی متاتارس یا فالنکس202046,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
204230اصلاح هالوس والگوس با هر روش با استئوتومی متاتارس یا فالنکس3535410,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
204250استئوتومی؛ کالکانئوس (برای مثال عمل Dwyer یا Chambers)؛ با یا بدون فیکساسیون داخلی21.621.646,523,20021,837,6003,430,0809,953,28025,267,68015,698,880
204255استئوتومی تالوس202046,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
204260استئوتومی استخوان‌های تارس به جز کالکانئوس یا تالوس18.418.445,556,80018,602,4002,921,9208,478,72021,524,32013,373,120
204265استئوتومی استخوان‌های تارس به جز کالکانئوس یا تالوس با اتوگرافت (شامل تهیه گرافت) (برای مثال عمل Fowler)22.422.446,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
204270استئوتومی، با یا بدون بلندکردن، کوتاه کردن یا تصحیح زاویه، متاتارس؛ اولین متاتارس14.414.444,348,80014,558,4002,286,7206,635,52016,845,12010,465,920
204275استئوتومی اولین متاتارس با اتوگرافت (به جز اولین انگشت)20.220.246,100,40020,422,2003,207,7609,308,16023,629,96014,681,360
204280استئوتومی به جز اولین متاتارس، هر کدام121243,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
204285استئوتومی متعدد (برای مثال عمل Swanson برای Cavus foot)15.215.244,590,40015,367,2002,413,7607,004,16017,780,96011,047,360
204290استنئوتومی، کوتاه کردن، تصحیح زاویه‌ای یا چرخشی؛ بند پروگزیمال، اولین انگشت (عمل مستقل)7.27.242,174,4007,279,2001,143,3603,317,7608,422,5605,232,960
204295استنئوتومی، کوتاه کردن، تصحیح زاویه‌ای یا چرخشی؛ بند پروگزیمال، دیگر انگشت ها، هر انگشت4.64.641,389,2004,650,600730,4802,119,6805,381,0803,343,280
204300بازسازی، دفرمیتی زاویه‌ای انگشت، فقط بافت نرم (برای مثال روی هم افتادگی انگشت دوم، انگشت پنجم، انگشتان پیچ‌خورده)6.86.842,053,6006,874,8001,079,8403,133,4407,954,6404,942,240
204305برداشتن سزاموئید، انگشت اول (عمل مستقل)8.88.842,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
204310اصلاح بد جوش‌خوردگی یا جوش‌نخوردگی؛ استخوان‌های تارس17.617.645,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
204315متاتارس، با یا بدون گرافت استخوان (شامل تهیه گرافت)11.211.243,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
204320بازسازی، انگشت پا، ماکروداکتیلی؛ رزکسیون بافت نرم8.88.842,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
204325بازسازی، انگشت پا، ماکروداکتیلی؛ رزکسیون نیازمند برداشت استخوان11.211.243,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
204330بازسازی انگشت (های) پا؛ پلی داکتیلی8.88.842,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
204335سین داکتیلی، با یا بدون گرافت پوست، هر پرده11.211.243,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
204340بازسازی Cleft Foot (پای شکاف دار)3535410,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
204345درمان بسته شکستگی کالکانئوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون7.27.202,174,4007,279,2001,143,3603,317,7608,422,5605,232,960
204350فیکساسیون استخوانی شکستگی کالکانئوس؛ از طریق پوست، با مانیپولاسیون121203,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
204355درمان باز شکستگی کالکانئوس، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام با گرافت استخوانی اتوژن از ایلیاک یا دیگر گرافت‌های استخوانی اتوژن(شامل تهیه گرافت)5050415,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
204360درمان بسته شکستگی تالوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون7.27.202,174,4007,279,2001,143,3603,317,7608,422,5605,232,960
204365فیکساسیون استخوانی شکستگی تالوس از طریق پوست202006,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
204367درمان باز شكستگي تالوس با يا بدون فيكساسيون داخلي يا خارجي4747414,194,00047,517,0007,463,60021,657,60054,980,60034,159,600
204370درمان شکستگی استخوان تارس (به جز تالوس و کالکانئوس)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام6.46.401,932,8006,470,4001,016,3202,949,1207,486,7204,651,520
204375فیکساسیون استخوانی شکستگی استخوان تارس (به جز تالوس و کالکانئوس) از طریق پوست، با مانیپولاسیون، هر کدام8802,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
204380درمان باز شکستگی استخوان تارس (به جز تالوس و کالکانئوس)، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام، هر کدام13.613.604,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
204385درمان بسته شکستگی متاتارس؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام5.65.601,691,2005,661,600889,2802,580,4806,550,8804,070,080
204390فیکساسیون استخوانی شکستگی متاتارس از طریق پوست، با مانیپولاسیون، هر کدام6601,812,0006,066,000952,8002,764,8007,018,8004,360,800
204395درمان باز شکستگی متاتارس، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام، هر کدام13.613.644,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
204400درمان بسته شکستگی شست پا، یک پا چند بند، با یا بدون مانیپولاسیون2.42.40724,8002,426,400381,1201,105,9202,807,5201,744,320
204405فیکساسیون استخوانی شکستگی انگشت بزرگ پا، یک یا چند بند انگشت، از طریق پوست، با مانیپولاسیون یا درمان باز شکستگی انگشت بزرگ پا، یک یا چند بند انگشت، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام یا درمان باز شکستگی یک یا چند بند انگشت، به جز بندهای انگشت شست پا، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام، هر کدام5.25.241,570,4005,257,200825,7602,396,1606,082,9603,779,360
204410درمان بسته شکستگی یک یا چند بند انگشت، به جز انگشت بزرگ؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام220604,0002,022,000317,600921,6002,339,6001,453,600
204415درمان بسته شکستگی سزاموئید2.42.40724,8002,426,400381,1201,105,9202,807,5201,744,320
204420درمان باز شکستگی سزاموئید، با یا بدون فیکساسیون داخلی9942,718,0009,099,0001,429,2004,147,20010,528,2006,541,200
204425درمان بسته دررفتگی استخوان تارس، به جز تالوتارسال؛ با یا بدون بیهوشی6.86.802,053,6006,874,8001,079,8403,133,4407,954,6404,942,240
204430فیکساسیون استخوانی در دررفتگی استخوان تارس، به جز تالوتارسال، از طریق پوست، با مانیپولاسیون8.88.842,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
204435درمان باز دررفتگی استخوان تارس، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام12.812.843,865,60012,940,8002,032,6405,898,24014,973,4409,303,040
204440درمان بسته دررفتگی مفصل تالوتارس؛ با یا بدون بیهوشی5.65.601,691,2005,661,600889,2802,580,4806,550,8804,070,080
204445فیکساسیون استخوانی دررفتگی مفصل تالوتارس، از طریق پوست، با مانیپولاسیون یا درمان باز دررفتگی مفصل تالوتارس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام202046,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
204450درمان بسته دررفتگی مفصل تارسومتاتارسال؛ با یا بدون بیهوشی5.25.201,570,4005,257,200825,7602,396,1606,082,9603,779,360
204455فیکساسیون استخوانی دررفتگی مفصل تارسومتاتارسال از طریق پوست، با مانیپولاسیون یا درمان باز دررفتگی مفصل تارسومتاتارسال، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام13.613.644,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
204460درمان بسته دررفتگی مفصل متاتارسوفالانژیال؛ با یا بدون بیهوشی4401,208,0004,044,000635,2001,843,2004,679,2002,907,200
204465فیکساسیون استخوانی در رفتگی مفصل متاتارسوفالانژیال از طریق پوست، با مانیپولاسیون یا درمان باز دررفتگی مفصل متاتارسوفالانژیال شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام8.88.842,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
204470درمان بسته دررفتگی مفصل اینترفالانژیال؛ با یا بدون بیهوشی2.82.80845,6002,830,800444,6401,290,2403,275,4402,035,040
204475فیکساسیون استخوانی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال از طریق پوست، با مانیپولاسیون یا درمان باز دررفتگی مفصل اینترفالانژیال شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام5.65.641,691,2005,661,600889,2802,580,4806,550,8804,070,080
204480آرترودز پانتالار5050415,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
204485آرترودز؛ تریپل3838411,476,00038,418,0006,034,40017,510,40044,452,40027,618,400
204490ساب تالار؛ آرترودز، میدتارسالیا تارسو متاتارسال، متعدد یا عرضی؛ با استئوتومی (برای مثال برای تصحیح کف پای صاف)282848,456,00028,308,0004,446,40012,902,40032,754,40020,350,400
204495آرترودز، با بلندکردن تاندون و جلوآوردن، میدتارسال، تارسال ناویکولار _ گونه‌ای فرم (برای مثال عملMiller)27.227.248,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
204500آرترودز میدتارسال یا تارسومتاتارسال، یک مفصل؛ آرترودز شست پا؛ مفصل متاتارسو فالانژیال17.617.645,315,20017,793,6002,794,8808,110,08020,588,48012,791,680
204505آرترودز میدتارسال یا تارسومتاتارسال، یک مفصل؛ آرترودز شست پا؛ مفصل اینترفالانژیال10.410.443,140,80010,514,4001,651,5204,792,32012,165,9207,558,720
204510آرترودز، با انتقال تاندون اکستانسور هالوسیس لانگوس به گردن اولین متاتارس، شست پا، مفصل اینترفالانژیال (مثل عمل Jones)
13.613.644,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
204515آمپوتاسیون پا؛ میدتارسال مثل عمل (Chopart)؛ ترانس متاتارسال22.422.446,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
204520آمپوتاسیون متاتارسال، با انگشت پا، منفرد، آمپوتاسیون انگشت پا؛ از مفصل متاتارسوفالانژیال یا از مفصل اینترفالانژیال 8.88.842,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
204525* درمان با تاباندن امواج ضربانی از خارج بدن (ECSWT)، با انرژی بالا، توسط پزشک، همراه با بیهوشی به جز موضعی، تحت راهنمای سونوگرافی در برگیرنده فاشیای کف پایی42.51.50755,0002,527,500595,5001,350,5003,123,0002,015,500
204530گچ حلقه‌ای بدن، گچ ژاکت ریسر (Risser jacket)، محدود؛ فقط تنه، شامل سر، گچ ژاکت ترن باکل Turn buckle jacket، فقط تنه؛ شامل سر، گچ تنه، شانه تا لگن؛ شامل سر، تیپ مینروا Minerva، یک ران یا هر دو ران8802,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
204535گچ گیری؛ به شکل 8 Figure-of-eight، اسپایکا برای شانه، گچ ولپو4401,208,0004,044,000635,2001,843,2004,679,2002,907,200
204540گچ گیری شانه تا دست (بلند)، آرنج تا انگشت (کوتاه)، دست و قسمت پایینی ساعد (به صورت دستکش ساقه بلند)330906,0003,033,000476,4001,382,4003,509,4002,180,400
204545گچ گیری انگشت (مثلا برای کونتراکتور)3.53.501,057,0003,538,500555,8001,612,8004,094,3002,543,800
204550به‌کارگیری آتل بلند اندام فوقانی (شانه تا دست یا ساعد تا دست؛ استاتیک یا دینامیک)220604,0002,022,000317,600921,6002,339,6001,453,600
204555 آتل‌بندی انگشت1.41.40422,8001,415,400222,320645,1201,637,7201,017,520
204565باندپیچی؛ قفسه سینه، قسمت تحتانی پشت، شانه(برای مثال ولپو)، آرنج تا مچ، دست یا انگشت220604,0002,022,000317,600921,6002,339,6001,453,600
204570به‌کارگیری گچ اسپیکای لگن، یک پا، یک و نیم اسپایکا، یا دو پا8802,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
204575به‌کارگیری گچ بلند پا (ران تا انگشتان پا) یا از نوع قابل راه رفتن (کف دار)؛ به‌کارگیری بریس گچی بلند پا یا به‌کارگیری گچ سیلندری (ران تا مچ پا)4401,208,0004,044,000635,2001,843,2004,679,2002,907,200
204580به‌کارگیری گچ کوتاه پا (زیر زانو تا انگشتان پا) و نوع قابل راه رفتن (کف دار با پاشنه پلاستیکی) و PTB4401,208,0004,044,000635,2001,843,2004,679,2002,907,200
204585اضافه کردن کفی با پاشنه پلاستیکی به گچ مورد استفاده قبلی1.51.50453,0001,516,500238,200691,2001,754,7001,090,200
204590به‌کارگیری قالب گچی سخت تمام تماسی پا220604,0002,022,000317,600921,6002,339,6001,453,600
204595به‌کارگیری قالب گچی کلاب فوت با حالت دادن یا مانیپولاسیون، بلند یا کوتاه6601,812,0006,066,000952,8002,764,8007,018,8004,360,800
204600به‌کارگیری آتل بلند یا کوتاه پا220604,0002,022,000317,600921,6002,339,6001,453,600
204605باندپیچی، لگن، زانو، مچ پا و یا پا1.81.80543,6001,819,800285,840829,4402,105,6401,308,240
204610باندپیچی، انگشتان پا220604,0002,022,000317,600921,6002,339,6001,453,600
204620باندپیچی آتل Denis-Browne330906,0003,033,000476,4001,382,4003,509,4002,180,400
204625برداشتن یا دو نیم کردن گچ باز کردن پنجره یا اصلاح گچ به‌غیره از کلاپ فوت 1.51.50453,0001,516,500238,200691,2001,754,7001,090,200
204630برداشتن گچ بلند بازو یا گچ بلند ساق1.51.50453,0001,516,500238,200691,2001,754,7001,090,200
204635اسپایکای لگن یا شانه Minerva, Risser jacket2.52.50755,0002,527,500397,0001,152,0002,924,5001,817,000
204640Turn buckle jacket330906,0003,033,000476,4001,382,4003,509,4002,180,400
204645اصلاح اسپایکا، گچ بدن یا ژاکت1.51.50453,0001,516,500238,200691,2001,754,7001,090,200
204650باز کردن پنجره در گچ1.51.50453,0001,516,500238,200691,2001,754,7001,090,200
204655گوه برداشتن از گج کلاپ فوت1.51.50453,0001,516,500238,200691,2001,754,7001,090,200
204660آرتروسکوپی، مفصل فکی، گیجگاهی، تشخیصی، با یا بدون بیوپسی سینوویوم (عمل مستقل)23.823.857,187,60024,061,8003,779,44010,967,04027,841,24017,297,840
204665آرتروسکوپی مفصل فکی، گیجگاهی (جراحی) 26.626.658,033,20026,892,6004,224,08012,257,28031,116,68019,332,880
204670آرتروسکوپی شانه، تشخیصی، با یا بدون بیوپسی سینوویوم (عمل مستقل) 191945,738,00019,209,0003,017,2008,755,20022,226,20013,809,200
204675کپسولورافی شانه آرتروسکوپیک5050515,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
204680ترمیم ضایعه slap 5050415,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
204685آرتروسکوپی، شانه، جراحی؛ با درآوردن جسم آزاد یا جسم خارجی 22.422.446,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
204690سینووکتومی ناقص 22.222.246,704,40022,444,2003,525,36010,229,76025,969,56016,134,960
204695سینووکتومی کامل 25.225.247,610,40025,477,2004,001,76011,612,16029,478,96018,315,360
204700دبریدمان محدود24.524.547,399,00024,769,5003,890,60011,289,60028,660,10017,806,600
204705دبریدمان وسیع 26.726.748,063,40026,993,7004,239,96012,303,36031,233,66019,405,560
204710برداشتن قسمت دیستال ترقوه، شامل سطح مفصلی دیستال (عمل مامفورد)28.528.548,607,00028,813,5004,525,80013,132,80033,339,30020,713,800
204715برداشتن قسمت دیستال ترقوه، همراه با برداشتن و آزادکردن چسبندگی‌ها؛ با یا بدون مانیپولاسیون4040412,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
204720برداشتن فشار از فضای زیر آکرومیون با آکرومیوپلاستی ناقص، با یا بدون آزادسازی کوراکوآکرومیال 4242512,684,00042,462,0006,669,60019,353,60049,131,60030,525,600
204725آرتروسکوپی شانه با ترمیم روتاتور کاف5252515,704,00052,572,0008,257,60023,961,60060,829,60037,793,600
204730آرتروسکوپی آرنج، تشخیصی؛ با یا بدون بیوپسی سینوویوم (عمل مجزا)11.211.243,382,40011,323,2001,778,5605,160,96013,101,7608,140,160
204735آرتروسکوپی آرنج، جراحی؛ با درآوردن جسم آزاد یا جسم خارجی19.219.245,798,40019,411,2003,048,9608,847,36022,460,16013,954,560
204740سینووکتومی؛ ناقص21.421.446,462,80021,635,4003,398,3209,861,12025,033,72015,553,520
204745سینووکتومی؛ کامل24.924.947,519,80025,173,9003,954,12011,473,92029,128,02018,097,320
204750دبریدمان، محدود19.219.245,798,40019,411,2003,048,9608,847,36022,460,16013,954,560
204755دبریدمان، وسیع23.223.247,006,40023,455,2003,684,16010,690,56027,139,36016,861,760
204760آرتروسکوپی مچ دست، تشخیصی، با یا بدون بیوپسی سنوویوم (عمل مستقل)161644,832,00016,176,0002,540,8007,372,80018,716,80011,628,800
204765آرتروسکوپی مچ دست، جراحی؛ برای عفونت، لاواژ و درناژ16.816.845,073,60016,984,8002,667,8407,741,44019,652,64012,210,240
204770سینووکتومی، ناقص یا کامل18.418.445,556,80018,602,4002,921,9208,478,72021,524,32013,373,120
204775اکسیزیون و یا ترمیم فیبروکارتیلاژ مثلثی و یا دبریدمان مفصل18.418.445,556,80018,602,4002,921,9208,478,72021,524,32013,373,120
204780فیکساسیون داخلی برای شکستگی یا بی‌ثباتی22.422.446,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
204785آندوسکوپی مچ دست، جراحی، با قطع لیگامان عرضی مچ 18.118.145,466,20018,299,1002,874,2808,340,48021,173,38013,155,080
204790آرتروسکوپی، شکستگی خار(های) اینترکندیلار و یا شکستگی (های)توبروزیته زانو، بدون فیکساسیون داخلی یا خارجی272748,154,00027,297,0004,287,60012,441,60031,584,60019,623,600
204795آرتروسکوپی، شکستگی خار(های) اینترکندیلار و یا شکستگی (های)توبروزیته زانو، با فیکساسیون داخلی یا خارجی (شامل آرتروسکوپی)3939411,778,00039,429,0006,193,20017,971,20045,622,20028,345,200
204800درمان با کمک آرتروسکوپی در شکستگی تیبیا قسمت پروگزیمال (پلاتو)؛ یک کندیل، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام (شامل آرتروسکوپی)34.234.2410,328,40034,576,2005,430,96015,759,36040,007,16024,856,560
204805شکستگی هر دو کندیل، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام (شامل آرتروسکوپی) 43.743.7413,197,40044,180,7006,939,56020,136,96051,120,26031,761,160
204810آرتروسکوپی هیپ، تشخیصی، با یا بدون بیوپسی سینوویوم (عمل مستقل)25.725.747,761,40025,982,7004,081,16011,842,56030,063,86018,678,760
204815آرتروسکوپی هیپ، جراحی؛ با درآوردن جسم آزاد یا جسم خارجی27.627.648,335,20027,903,6004,382,88012,718,08032,286,48020,059,680
204820آرتروسکوپی هیپ، با دبریدمان _ تراشیدن غضروف مفصلی (کندروپلاستی) و آرتروپلاستی با سائیدن و یا برداشتن لبه (لابروم)32.332.349,754,60032,655,3005,129,24014,883,84037,784,54023,475,640
204825آرتروسکوپی هیپ، با سینووکتومی32.332.349,754,60032,655,3005,129,24014,883,84037,784,54023,475,640
204830آرتروسکوپی زانو، جراحی، اتوگرافت (ها)ی استئوکندرال (موزائیک پلاستی) (شامل کشت اتوگرافت)42.842.8412,925,60043,270,8006,796,64019,722,24050,067,44031,107,040
204835آلوگرافت استئوکندرال (موزائیک پلاستی)50.450.4415,220,80050,954,4008,003,52023,224,32058,957,92036,630,720
204840پیوند منیسک (شامل آرترومی برای جاگذاری منیسک)، میانی یا جانبی 8383425,066,00083,913,00013,180,40038,246,40097,093,40060,324,400
204845آرتروسکوپی زانو،‌ تشخیصی، با یا بدون بیوپسی سینوویال (عمل مستقل)171745,134,00017,187,0002,699,6007,833,60019,886,60012,355,600
204850آرتروسکوپی زانو، جراحی؛ برای عفونت، لاواژ و درناژ232346,946,00023,253,0003,652,40010,598,40026,905,40016,716,400
204855آرتروسکوپی زانو، با آزادکردن جانبی 232346,946,00023,253,0003,652,40010,598,40026,905,40016,716,400
204860آرتروسکوپی زانو، برای درآوردن جسم آزاد یا جسم خارجی (برای مثال استئوکندریت دیسکان، چند قطعه‌ای شدن غضروف)19.219.245,798,40019,411,2003,048,9608,847,36022,460,16013,954,560
204865سینووکتومی، محدود (برای مثال برداشتن Plica یا Shelf ) (عمل مستقل)202046,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
204870سینووکتومی وسیع، دو یا چند کمپارتمان (برای مثال داخلی یا خارجی)25.625.647,731,20025,881,6004,065,28011,796,48029,946,88018,606,080
204875دبریدمان یا تراشیدن غضروف مفصلی (کندروپلاستی)242447,248,00024,264,0003,811,20011,059,20028,075,20017,443,200
204880آرتروپلاستی با سائیدن (شامل کنروپلاستی در صورت لزوم) یا سوراخ کردن متعدد یا میکروفرگچر متعدد (شکستگی میکروسکوپی)25.625.647,731,20025,881,6004,065,28011,796,48029,946,88018,606,080
204885آرتروپلاستی با برداشتن منیسک (داخلی و خارجی شامل هرگونه تراشیدن منیسک) یا (داخلی یا خارجی شامل هرگونه تراشیدن منیسک)313149,362,00031,341,0004,922,80014,284,80036,263,80022,530,800
204890ترمیم منیسک داخلی یا خارجی333349,966,00033,363,0005,240,40015,206,40038,603,40023,984,400
204895با ترمیم منیسک (داخلی و خارجی)4242412,684,00042,462,0006,669,60019,353,60049,131,60030,525,600
204900با آزادکردن چسبندگی‌ها، با یا بدون مانیپولاسیون (عمل مستقل)13.613.644,107,20013,749,6002,159,6806,266,88015,909,2809,884,480
204905مته‌کاری برای استئوکندریت دایسکان با گرافت استخوان، با یا بدون فیکساسیون داخلی (شامل دبریدمان کف ضایعه)29.629.648,939,20029,925,6004,700,48013,639,68034,626,08021,513,280
204910مته‌کاری برای ضایعه دست‌نخورده استئوکندریت دیسکان252547,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
204915مته‌کاری برای ضایعه دست‌نخورده استئوکندریت دیسکان با فیکساسیون داخلی29.429.448,878,80029,723,4004,668,72013,547,52034,392,12021,367,920
204920ترمیم، تقویت یا بازسازی لیگامان کروشئیت قدامی به کمک آرتروسکوپ5252415,704,00052,572,0008,257,60023,961,60060,829,60037,793,600
204925ترمیم، تقویت یا بازسازی لیگامان کروشئیت خلفی به کمک آرتروسکوپ 6060418,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
204930آرتروسکوپی مچ پا، جراحی؛ اکسیزیون نقص استئوکندرال تالوس و یا تیبیا، شامل مته‌کاری ضایعه28.528.548,607,00028,813,5004,525,80013,132,80033,339,30020,713,800
204935ترمیم ضایعه استئوکندریت دیسکان بزرگ، شکستگی قله تالوس یا شکستگی Plafond تیبیا با یا بدون فیکساسیون داخلی به کمک آرتروسکوپی (شامل آرتروسکوپی)29.929.949,029,80030,228,9004,748,12013,777,92034,977,02021,731,320
204940فاشیوتومی پلانتار از طریق آندوسکوپی17.117.145,164,20017,288,1002,715,4807,879,68020,003,58012,428,280
204945آرتروسکوپی مچ پا (مفاصل تیبیوتالار و فیبولوتالار)، جراحی؛ با درآوردن جسم آزاد یا جسم خارجی202046,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
204950آرتروسکوپی مچ پا (مفاصل تیبیوتالار و فیبولوتالار)، جراحی؛ با سینووکتومی ناقص202046,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
204955آرتروسکوپی مچ پا (مفاصل تیبیوتالار و فیبولوتالار)، جراحی؛ با دبریدمان محدود202046,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
204960آرتروسکوپی مچ پا (مفاصل تیبیوتالار و فیبولوتالار)، جراحی؛ با دبریدمان وسیع22.422.446,764,80022,646,4003,557,12010,321,92026,203,52016,280,320
204965آرتروسکوپی مچ پا (مفاصل تیبیوتالار و فیبولوتالار)، جراحی؛ با آرترودز مچ پا41.841.8412,623,60042,259,8006,637,84019,261,44048,897,64030,380,240
204970آرتروسکوپی مفصل متاکارپوفالانژیال، تشخیصی، شامل بیوپسی سینوویوم (عمل مستقل)191945,738,00019,209,0003,017,2008,755,20022,226,20013,809,200
204975آرتروسکوپی مفصل متاکارپوفالانژیال، جراحی، با دبریدمان20.920.946,311,80021,129,9003,318,9209,630,72024,448,82015,190,120
204980آرتروسکوپی مفصل متاکارپوفالانژیال، با جااندازی لیگامان کولترال دررفته اولنا (برای مثال ضایعه Stenar)21.921.946,613,80022,140,9003,477,72010,091,52025,618,62015,916,920
204985آرتروسکوپی، مفصل سابتالاز، جراحی، با درآوردن اجسام خارجی یا قطعات شناور24.724.747,459,40024,971,7003,922,36011,381,76028,894,06017,951,960
204990آرتروسکوپی، مفصل سابتالاز، جراحی، با سینووکتومی25.725.747,761,40025,982,7004,081,16011,842,56030,063,86018,678,760
204995آرتروسکوپی، مفصل سابتالاز، جراحی، با دبریدمان26.626.648,033,20026,892,6004,224,08012,257,28031,116,68019,332,880
205000آرتروسکوپی، مفصل سابتالاز، جراحی، با آرترودز ساب تالار32.432.449,784,80032,756,4005,145,12014,929,92037,901,52023,548,320
205050#*سینووکتومی شیمیایی مفاصل از طریق سوزن 330906,0003,033,000513,6001,419,6003,546,6002,217,600
300005درناژ آبسه يا هماتوم بيني يا تيغه بيني5541,510,0005,055,000794,0002,304,0005,849,0003,634,000
300010#بیوپسی داخل بینی5541,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
300015اكسيزيون ضایعات یا پوليپ‌های بینی ساده یا وسیع15.915.974,801,80016,074,9002,524,9207,326,72018,599,82011,556,120
300017اکسیزیون یا تخریب (برای مثال با لیزر) ضایعه داخلی بینی دسترسی از داخل303079,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
300020اکسیزیون ضایعه داخل بینی دسترسي از خارج (رینوتومی جانبی)181875,436,00018,198,0002,858,4008,294,40021,056,40013,082,400
300025اکسیزیون یا عمل جراحی رنده کردن پوست بینی برای رینوفیما22.822.876,885,60023,050,8003,620,64010,506,24026,671,44016,571,040
300030اکسیزیون کیست درموئید بینی202076,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
300035اكسيزيون توربينيت یا توربینیت‌ها، ناقص يا كامل، به هر روشي 141474,228,00014,154,0002,223,2006,451,20016,377,20010,175,200
300040رینکتومی، ناقص یا کامل 3636710,872,00036,396,0005,716,80016,588,80042,112,80026,164,800
300045تزریق به داخل توربینیت(ها)، درمانی5.25.241,570,4005,257,200825,7602,396,1606,082,9603,779,360
300050تعبيه پروتز در تیغه بيني101073,020,00010,110,0001,588,0004,608,00011,698,0007,268,000
300055#درآوردن جسم خارجي از بینی 333906,0003,033,000513,6001,419,6003,546,6002,217,600
300056درآوردن جسم خارجي عارضه دار از بینی در اتاق عمل با بيهوشي7732,114,0007,077,0001,111,6003,225,6008,188,6005,087,600
300060درآوردن جسم خارجي با رینوتومی جانبی19.119.155,768,20019,310,1003,033,0808,801,28022,343,18013,881,880
300065*رینوپلاستی اولیه 40.340.3712,170,60040,743,3006,399,64018,570,24047,142,94029,290,040
300070*سپتورینوپلاستی59.959.9718,089,80060,558,9009,512,12027,601,92070,071,02043,535,320
300075*رینوپلاستی، ثانویه، با اصلاح مختصر (کار جزئی روی نوک بینی)32.532.579,815,00032,857,5005,161,00014,976,00038,018,50023,621,000
300080*رینوپلاستی ثانویه اصلاح پیچیده7070721,140,00070,770,00011,116,00032,256,00081,886,00050,876,000
300085رینوپلاستی برای دفورمیتی بینی ثانویه به شکاف کام و یا شکاف لب مادرزادی، شامل افزایش طول Columella، فقط نوک بینی 37.737.7511,385,40038,114,7005,986,76017,372,16044,101,46027,400,360
300090ترمیم تنگی وستیبول بینی (برای مثال بکارگیری گرافت برای گشادشدن، بازسازی دیواره جانبی بینی) 4141712,382,00041,451,0006,510,80018,892,80047,961,80029,798,800
300095ترميم تيغه بيني يا رزكسيون زير مخاطي سپتوم با يا بدون تراشيدن، حالت دادن غضروف يا جايگزيني با گرافت (سپتوپلاستي)222276,644,00022,242,0003,493,60010,137,60025,735,60015,989,600
300100ترمیم آترزی کوان3838711,476,00038,418,0006,034,40017,510,40044,452,40027,618,400
300105آزادکردن چسبندگی داخل بینی131373,926,00013,143,0002,064,4005,990,40015,207,4009,448,400
300110ترمیم فیستول دهان به بینی یا سینوس282878,456,00028,308,0004,446,40012,902,40032,754,40020,350,400
300115درماتوپلاستی تیغه بینی یا بقیه قسمتهای داخل بینی (شامل تهیه گرافت نمی شود) 242477,248,00024,264,0003,811,20011,059,20028,075,20017,443,200
300120ترمیم سوراخهای تیغه بینی 282878,456,00028,308,0004,446,40012,902,40032,754,40020,350,400
300125كوتر يا شكستن توربينيت یا توربینیت ها يك طرفه يا دو طرفه، (عمل مستقل)7752,114,0007,077,0001,111,6003,225,6008,188,6005,087,600
300130كنترل خونريزي یا تامپون قدامي بيني (يك طرفه يا دو طرفه، با يا بدون كوتريزاسيون)3.33.35996,6003,336,300524,0401,520,6403,860,3402,398,440
300135تامپون بيني خلفي با یا بدون تامپون قدامی بینی، با یا بدون کوتریزاسیون12.512.563,775,00012,637,5001,985,0005,760,00014,622,5009,085,000
300140بستن شریانهای اتموئیدال27.427.478,274,80027,701,4004,351,12012,625,92032,052,52019,914,320
300145شریان ماگزیلاری داخلی، از طریق آنتروم36.536.5711,023,00036,901,5005,796,20016,819,20042,697,70026,528,200
300150شستشوی سینوس ماگزیلاری یا اسفنوئید8.68.652,597,2008,694,6001,365,6803,962,88010,060,2806,250,480
300155بازکردن سینوس ماگزیلا(آنتروتومی)؛ از داخل بینی141454,228,00014,154,0002,223,2006,451,20016,377,20010,175,200
300160رادیکال (Caldwell-Luc) با یا بدون خارج کردن پولیپهای آنتروکوآنال242477,248,00024,264,0003,811,20011,059,20028,075,20017,443,200
300165جراحی حفره پتریگوماگزیلا، به هر طریقی 33.233.2710,026,40033,565,2005,272,16015,298,56038,837,36024,129,760
300167باز كردن سينوس اسفنوئيد، با يا بدون بيوپسي؛ با یا بدون برداشتن پوشش مخاطي يا درآوردن پوليپ بینی303079,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
300170بازکردن سینوس فرونتال؛ از راه خارج، ساده (عمل با ارّه حلقوی (Trephine)17.917.975,405,80018,096,9002,842,5208,248,32020,939,42013,009,720
300175عمل جراحي باز سينوس فرونتال ، با فلپ استئوپلاستيك،با انسيزيون كرونال يا ابرو 4646713,892,00046,506,0007,304,80021,196,80053,810,80033,432,800
300180بازكردن سينوس، سه يا بيشتر از سه سينوس پارانازال (فرونتال، ماگزيلاري، اتموئيد و اسفنوئيد)؛ یک یا دو طرفه8080724,160,00080,880,00012,704,00036,864,00093,584,00058,144,000
300185برداشتن ماگزیلا؛ بدون درآوردن محتویات اوربیت6767920,234,00067,737,00010,639,60030,873,60078,376,60048,695,600
300195#آندوسکوپی تشخیصی بینی و یا سینوس ها1284ارزش تام 8 واحد2,416,0008,088,0001,712,0004,128,0009,800,0006,256,000
300200آندوسکوپی بینی/ سینوس‌ها، تشخیصی با سینوسکپی اسفنوئید (از طریق سوراخ کردن رویه اسفنوئید یا کانولاسیون مجرا) 20164ارزش تام 8 واحد4,832,00016,176,0001,588,0006,420,00017,764,00010,676,000
300205آندوسكوپي بيني، جراحي؛ با بيوپسي، درآوردن پوليپ يا دبريدمان1812663,624,00012,132,0002,382,0006,006,00014,514,0009,198,000
300210آندوسكوپي بيني، جراحي؛ با کنترل خونریزی بینی2114764,228,00014,154,0002,779,0007,007,00016,933,00010,731,000
300215آندوسكوپي بيني، جراحي؛ با بيوپسي، درآوردن پوليپ يا دبريدمان39261377,852,00026,286,0005,161,00013,013,00031,447,00019,929,000
300220آندوسكوپي بيني؛ با برداشتن اتساع كيستيك كنكاي مياني بيني (Concha Bullosa) (عمل مستقل)128472,416,0008,088,0001,588,0004,004,0009,676,0006,132,000
300225آندوسكوپي بيني؛ با اتموئیدکتومی303079,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
300226باز کردن سينوس اتموئيد يا اتموئيدکتومي، ناقص(قدامي) یا كامل(قدامي و خلفي) به روش آندوسکوپي37251277,550,00025,275,0004,764,00012,314,00030,039,00018,964,000
300230آندوسكوپي بيني و يا سينوس‌ها، جراحي، با انتروستومي ماگزيلا2114774,228,00014,154,0002,779,0007,007,00016,933,00010,731,000
300235آندوسكوپي بيني و يا سينوس‌ها، جراحي، با برداشتن بافت ازسینوس ماگزیلا 2518775,436,00018,198,0002,779,0008,215,00020,977,00013,003,000
300240آندوسکوپی بینی و یا سینوس ، جراحی، با باز کردن سینوس فرونتال، با یا بدون درآوردن بافت از سینوس فرونتال 3629778,758,00029,319,0002,779,00011,537,00032,098,00019,251,000
300245آندوسکوپی بینی و یا سینوس، جراحی، با اسفنوئیدوتومی2418675,436,00018,198,0002,382,0007,818,00020,580,00012,606,000
300250آندوسکوپی بینی و یا سینوس، جراحی، با ترمیم نشت مایع مغزی نخاعی از طریق بینی 836320819,026,00063,693,0007,940,00026,966,00071,633,00043,724,000
300255آندوسکوپی بینی و یا سینوس، جراحی، با کم کردن فشار اربیت از طریق بینی (دیواره داخلی و تحتانی)735518716,610,00055,605,0007,146,00023,756,00062,751,00038,386,000
300260آندوسکوپی بینی و یا سینوس، جراحی، با کاهش فشار روی عصب بینایی896722720,234,00067,737,0008,734,00028,968,00076,471,00046,790,000
300265لارنگوتومی (laryngofissure ،thyrotomy)؛ با درآوردن تومور یا لارنگوسل، کوردکتومی 55551016,610,00055,605,0008,734,00025,344,00064,339,00039,974,000
300270لارنگوتومی تشخیصی 2626107,852,00026,286,0004,128,80011,980,80030,414,80018,896,800
300275لارنژکتومی؛ کامل، بدون دایسکشن رادیکال گردن 85851025,670,00085,935,00013,498,00039,168,00099,433,00061,778,000
300280لارنژکتومی؛ کامل با دایسکشن رادیکال گردن 1301301039,260,000131,430,00020,644,00059,904,000152,074,00094,484,000
300285لارنژکتومی؛ ساب توتال، بالای گلوت یا بالای کریکوئید، بدون دایسکشن رادیکال گردن 1201201036,240,000121,320,00019,056,00055,296,000140,376,00087,216,000
300290لارنژکتومی؛ ساب توتال، بالای گلوت، با دایسکشن رادیکال گردن 1501501045,300,000151,650,00023,820,00069,120,000175,470,000109,020,000
300300لارنژکتومی ناقص؛ افقی یا جانبی عمودی یا قدامی عمودی یا قدامی جانبی عمودی 1001001030,200,000101,100,00015,880,00046,080,000116,980,00072,680,000
300315فارنگولارنژکتومی با دایسکشن رادیکال گردن؛ بدون بازسازی 1501501045,300,000151,650,00023,820,00069,120,000175,470,000109,020,000
300325برداشتن آریتنوئید یا آریتنوئیدوپکسی، دسترسی از خارج 42421012,684,00042,462,0006,669,60019,353,60049,131,60030,525,600
300330برداشتن اپی گلوت 42421012,684,00042,462,0006,669,60019,353,60049,131,60030,525,600
300335#لوله گذاری داخل تراشه به طور اورژانس6651,812,0006,066,0001,027,2002,839,2007,093,2004,435,200
300336#+لوله گذاری به روش القای سریع (RSI) 330906,0003,033,000513,6001,419,6003,546,6002,217,600
300340تعویض لوله تراکئوتومی قبل از ایجاد مجرای فیستول4.54.541,359,0004,549,500714,6002,073,6005,264,1003,270,600
300345#لارنگوسکوپی، غیر مستقیم؛ تشخیصی (عمل مستقل)4.531.5ارزش تام 8 واحد906,0003,033,000642,0001,548,0003,675,0002,346,000
300350لارنگوسکوپی، غیرمستقیم با بیوپسی یا با درآوردن جسم خارجی128462,416,0008,088,0001,588,0004,004,0009,676,0006,132,000
300355لارنگوسکوپی، غیر مستقیم با تزریق طناب صوتی 10.57.5362,265,0007,582,5001,191,0003,456,0008,773,5005,451,000
300360لارنگوسکوپي مستقيم؛ تشخيصي در هر گروه سني (عمل مستقل)128462,416,0008,088,0001,588,0004,004,0009,676,0006,132,000
300365لارنگوسکوپی مستقیم جهت بیوپسی یا درآوردن جسم خارجی یا دیلاتاسیون 1511463,322,00011,121,0001,588,0004,910,00012,709,0007,836,000
300370لارنگوسکوپي مستقيم؛ تشخيصي با وارد کردن ابتوراتور يا با ديلاتاسيون بار اول128462,416,0008,088,0001,588,0004,004,0009,676,0006,132,000
300375لارنگوسکوپی مستقیم با دیلاتاسیون برای دفعات بعد 139462,718,0009,099,0001,588,0004,306,00010,687,0006,700,000
300380لارنگوسکوپی مستقیم با استفاده از میکروسکوپ جراحی 1612463,624,00012,132,0001,588,0005,212,00013,720,0008,404,000
300385لارنگوسکوپی مستقیم برای درآوردن تومور با میکروسکوپ جراحی1812663,624,00012,132,0002,382,0006,006,00014,514,0009,198,000
300390لارنگوسکوپی، مستقیم، جراحی، با تلسکوپ یا میکروسکوپ جراحی، با خارج کردن زیر مخاطی ضایعه(ها)ی غیربدخیم، از طنابهای صوتی، بازسازی با فلپ(ها)ی بافتهای موضعی2114774,228,00014,154,0002,779,0007,007,00016,933,00010,731,000
300395لارنگوسکوپی، مستقیم، جراحی، با تلسکوپ یا میکروسکوپ جراحی، با خارج کردن زیر مخاطی ضایعه(ها)ی غیربدخیم، از طنابهای صوتی، بازسازی با گرافت(ها) (شامل تهیه اتوگرافت) 30.620.61076,221,20020,826,6003,970,00010,191,20024,796,60015,670,800
300400لارنگوسکوپی مستقیم برای درآوردن اریتینوئید2114774,228,00014,154,0002,779,0007,007,00016,933,00010,731,000
300405لارنگوسكوپي مستقيم؛ درماني با تزريق به طنابهاي صوتي با يا بدون ميكروسكوپ جراحي2114774,228,00014,154,0002,779,0007,007,00016,933,00010,731,000
300410#لارنگوسکوپی، فیبراپتیک قابل انعطاف، تشخیصی642ارزش تام 8 واحد1,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
300415لارنگوسکوپی، فیبراپتیک قابل انعطاف، با بیوپسی با درآوردن جسم خارجی 1510573,020,00010,110,0001,985,0005,005,00012,095,0007,665,000
300420# استروبوسکوپی به تنهایی با گزارش و تفسیر4.531.57906,0003,033,000642,0001,548,0003,675,0002,346,000
300425لارنگوپلاستی؛ برای پرده web حنجره، دو مرحله ای، با گذاشتن و برداشتن Keel49.549.51014,949,00050,044,5007,860,60022,809,60057,905,10035,976,600
300430لارنگوپلاستی؛ برای تنگی حنجره با گرافت یا قالب درونی Core mold، شامل تراکئوتومی82.382.31024,854,60083,205,30013,069,24037,923,84096,274,54059,815,640
300435لارنگوپلاستی؛ با جااندازی باز شکستگی72.272.21021,804,40072,994,20011,465,36033,269,76084,459,56052,474,960
300440درمان شکستگی بسته حنجره با یا بدون مانیپولاسیون272788,154,00027,297,0004,287,60012,441,60031,584,60019,623,600
300445لارنگوپلاستی، شکاف کریکوئید46.546.51014,043,00047,011,5007,384,20021,427,20054,395,70033,796,200
300450لارنگوپلاستی، موارد ذکر نشده (مثل بازسازی بعد از لارنژکتومی ناقص، برای سوختگی ها)55.355.31016,700,60055,908,3008,781,64025,482,24064,689,94040,192,040
300455عصب رسانی مجدد حنجره بوسیله پایه عصبی عضلانی33.333.3810,056,60033,666,3005,288,04015,344,64038,954,34024,202,440
300460قطع عصب راجعه حنجره، درمانی، یک طرفه (عمل مستقل)33.833.8810,207,60034,171,8005,367,44015,575,04039,539,24024,565,840
300465تراکئوستومی، اورژانسی و غیر اورژانسی در هر سنی 161684,832,00016,176,0002,540,8007,372,80018,716,80011,628,800
300470تراکئوستومی، از طریق غشا کریکوتیروئید10.210.273,080,40010,312,2001,619,7604,700,16011,931,9607,413,360
300475تراکئوستومی، ایجاد راه جدید در تراشه با فلپ پوستی 34.334.3910,358,60034,677,3005,446,84015,805,44040,124,14024,929,240
300480ایجاد فیستول تراکئوازوفاگال و بدنبال آن گذاشتن پروتز جهت صحبت کردن در کسانی که حنجره ندارند (برای مثال Voice button و پروتز Blom-singer)24.424.497,368,80024,668,4003,874,72011,243,52028,543,12017,733,920
300485سوراخ کردن تراشه از طریق پوست با آسپیراسیون و یا تزریق ترانس تراکئال4.34.361,298,6004,347,300682,8401,981,4405,030,1403,125,240
300490اصلاح تراکئوستومی؛ با یا بدون فلپ چرخشی272798,154,00027,297,0004,287,60012,441,60031,584,60019,623,600
300495درمان به وسیله برونکوسکوپ قابل انعطاف از طریق لوله تراشه یا تراکنوستومی جهت درمان انسداد ناشی از موکوس پلاک درخت تراکئوبرونکیال از طریق آسیپراسیون یا مانور رکروتمان(Recruitment)2114784,228,00014,154,0002,779,0007,007,00016,933,00010,731,000
300500#برونكوسكوپي، قابل انعطاف تشخيصي، با يا بدون راهنمايي فلئوروسكوپ شامل بررسی طناب‌های صوتی، تراشه، برونش‌های اصلی راست و چپ و برونش های سگمانته18126ارزش تام 11 واحد3,624,00012,132,0002,568,0006,192,00014,700,0009,384,000
300501#برونكوسكوپي، قابل انعطاف تشخيصي، با يا بدون راهنمايي فلئوروسكوپ شامل بررسی طناب‌های صوتی، تراشه، برونش‌های اصلی راست و چپ و برونش های سگمانته با شستشوي سلولي و با یا بدون برس زدن يا برس زدن محافظت شده 20146ارزش تام 11 واحد4,228,00014,154,0002,568,0006,796,00016,722,00010,520,000
300502#برونكوسكوپي، قابل انعطاف تشخيصي، با يا بدون راهنمايي فلئوروسكوپ شامل بررسی طناب‌های صوتی، تراشه، برونش‌های اصلی راست و چپ و برونش های سگمانته با بیوپسی تراشه یا برونش به هر تعداد26197ارزش تام 11 واحد5,738,00019,209,0002,996,0008,734,00022,205,00013,788,000
300503#برونكوسكوپي، قابل انعطاف تشخيصي، با يا بدون راهنمايي فلئوروسكوپ شامل بررسی طناب‌های صوتی، تراشه، برونش‌های اصلی راست و چپ و برونش‌های سگمانته با بیوپسی ریه (TBLB) به هر تعداد با و بدون بیوپسی تراشه یا برونش به هر تعداد31238ارزش تام 11 واحد6,946,00023,253,0003,424,00010,370,00026,677,00016,488,000
300505برونکوسکوپی، قابل انعطاف، درمانی، با یا بدون راهنمایی فلئوروسکوپ؛ با دیلاتاسیون برونش یا تراشه یا جااندازی بسته شکستگی یا با دیلاتاسیون تراشه یا جهت درآوردن جسم خارجی یا جهت آسپیراسیون درمانی درخت تراکئوبرونکیال برای هر بار 2417775,134,00017,187,0002,779,0007,913,00019,966,00012,435,000
300507+جایگذاری یا اصلاح استنت تراشه یا برونش در حین انجام برونکوسکوپی درمانی54101,208,0004,044,000397,0001,605,0004,441,0002,669,000
300510+برونکوسکوپی، ریجید یا قابل انعطاف، درمانی، با بیوپسی ریه از طریق برونش، هر لوب اضافه3.92.61.30785,2002,628,600516,1001,301,3003,144,7001,992,900
300515+برونکوسکوپی، قابل انعطاف، درمانی، با بیوپسی آسپیراسیون سوزنی از طریق برونش، هر لوب اضافه و یا کرایو یا HOT بیوپسی 64201,208,0004,044,000794,0002,002,0004,838,0003,066,000
300520+برونکوسکوپی، ریجید یا قابل انعطاف، درمانی، به ازای هر برونش جدید که استنت گذاری می شود4.531.50906,0003,033,000595,5001,501,5003,628,5002,299,500
300525برونکوسکوپی، قابل انعطاف، درمانی جهت تخریب تومور (شامل اکسیزیون، لیزر درمانی،APC و کرایوتراپی)؛ با هر روش 39291078,758,00029,319,0003,970,00012,728,00033,289,00020,442,000
300527+استفاده از برونکوسکوپی ریجید جهت درمان7.57.5002,265,0007,582,5001,191,0003,456,0008,773,5005,451,000
300530+کارگذاری کاتترها برای به کار بردن رادیو المنت داخل حفره ای9.96.63.301,993,2006,672,6001,310,1003,303,3007,982,7005,058,900
300535#+سونوگرافی داخل برونش(EBUS) در حین انجام برونکوسکوپی، تشخیصی، یا درمانی14.595.502,718,0009,099,0002,354,0005,072,00011,453,0007,466,000
300540کاتتریزاسیون از راه گلوت (عمل مستقل)7.152.151,510,0005,055,000833,7002,343,7005,888,7003,673,700
300545#وارد كردن ماده حاجب براي لارنگوگرافي يا برونکوگرافي با يا بدون كاتتريزاسیون 2114744,228,00014,154,0002,996,0007,224,00017,150,00010,948,000
300550#تزريق از طريق تراشه براي برونکوگرافي 3.53.501,057,0003,538,500599,2001,656,2004,137,7002,587,200
300555کاتتریزاسیون با بیوپسی برسی از برونش 10.673.662,114,0007,077,0001,429,2003,543,2008,506,2005,405,200
300560آسپیراسیون با کاتتر؛ نازوتراکئال (عمل مستقل)5.35.361,600,6005,358,300841,6402,442,2406,199,9403,852,040
300565آسپیراسیون تراکئوبرونکیال با فیبروسکوپ، کنار تخت بیمار 8862,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
300570 تراکئوستومی پرکوتانه، واردکردن سوزن با گایدوایر دیلاتاتور بداخل تراشه از طریق پوست جهت قراردادن استنت، یا لوله برای اکسیژن درمانی10.610.683,201,20010,716,6001,683,2804,884,48012,399,8807,704,080
300575تراکئو پلاستی؛ گردنی یا برقرارکردن ارتباط بین نای و حلق، هر مرحله، یا تراکئوپلاستی داخل سینه ای یا برونکوپلاستی یا ترمیم با گرافت70.770.71221,351,40071,477,70011,227,16032,578,56082,704,86051,384,760
300580اكسيزيون تنگي تراشه و آناستوموز؛ در ناحيه گردني 95.395.31528,780,60096,348,30015,133,64043,914,240111,481,94069,264,040
300581اكسيزيون تنگي تراشه و آناستوموز؛ در ناحيه ساب گلوت یا قفسه‌سينه‌1051051531,710,000106,155,00016,674,00048,384,000122,829,00076,314,000
300583اكسيزيون تنگي تراشه و آناستوموز با بازسازی کارینا به علت تومور یا تنگی1501501545,300,000151,650,00023,820,00069,120,000175,470,000109,020,000
300595بخیه زدن آسیب یا سوراخ تراشه؛ گردنی 262687,852,00026,286,0004,128,80011,980,80030,414,80018,896,800
300600بخیه زدن آسیب یا سوراخ تراشه؛ داخل سینه‌‌ای 55551516,610,00055,605,0008,734,00025,344,00064,339,00039,974,000
300605بستن جراحی سوراخ تراکئوستومی یا فیستول؛ بدون ترمیم پلاستیک19.919.986,009,80020,118,9003,160,1209,169,92023,279,02014,463,320
300610بستن جراحی سوراخ تراکئوستومی یا فیستول؛ با ترمیم پلاستیک29.329.388,848,60029,622,3004,652,84013,501,44034,275,14021,295,240
300615اصلاح اسکار تراکئوستومی21.521.566,493,00021,736,5003,414,2009,907,20025,150,70015,626,200
300620#توراسنتز، پونکسیون فضای جنب یا ریه برای آسپیراسیون (هزینه رادیولوژی بطور جداگانه محاسبه می‌گردد)9.86.63.291,993,2006,672,6001,369,6003,362,8008,042,2005,118,400
300625آسپیراسیون درمانی با وارد کردن تیوب با یا بدون Water Seal 1510563,020,00010,110,0001,985,0005,005,00012,095,0007,665,000
300630پلورودز شیمیایی با وارد کردن لوله با یا بدون Water Seal 1812663,624,00012,132,0002,382,0006,006,00014,514,0009,198,000
300635کارگذاری کاتتر دائم وکاف دار به فضای پلور با تونل زدن 4949614,798,00049,539,0007,781,20022,579,20057,320,20035,613,200
300640توراکئوستومی با لوله با یا بدون Water Seal برای هموتوراکس و یا آبسه یا آمپیم7782,114,0007,077,0001,111,6003,225,6008,188,6005,087,600
300645توراکئوستومی؛ با برداشتن دنده برای آمپیم، با یا بدون فلپ باز برای درناژ آمپیم35.235.21510,630,40035,587,2005,589,76016,220,16041,176,96025,583,360
300650توراکئوتومی محدود یا وسیع؛ برای بیوپسی ریه، پلور یا مدیاستن، با اکسپلوراسیون برای عوارض بعد از عمل جراحی، با پنومولیز، در آوردن کیست ها، بول ها، جسم خارجی از ریه یا پلور با یا بدون ماساژ قلبی، با دسترسی از طریق توراکس، شامل برش قفسه سینه یا بازکردن وسط استرنوم 49.549.51814,949,00050,044,5007,860,60022,809,60057,905,10035,976,600
300655توراکئوتومی وسیع؛ با کنترل خونریزی ناشی از تروما و/یا ترمیم پارگی ریه، پنومونوستومی؛ با درناژ باز آبسه یا کیست یا از طریق پوست یا خراش دادن (اسکاریفیکاسیون) پرده جنب برای عود پنوموتوراکس 71.371.31821,532,60072,084,30011,322,44032,855,04083,406,74051,820,840
300660توراکئوتومی وسیع؛ با پنومولیز باز داخل جنبی 43431812,986,00043,473,0006,828,40019,814,40050,301,40031,252,400
300665توراکئوتومی وسیع؛ با درآوردن کیست(ها) با یا بدون عمل روی پلور 47471814,194,00047,517,0007,463,60021,657,60054,980,60034,159,600
300670توراکئوتومی وسیع؛ با درآوردن جسم خارجی یا رسوب فیبیرین ازداخل پلور یا از داخل ریه 47471814,194,00047,517,0007,463,60021,657,60054,980,60034,159,600
300675دکورتیکاسیون ریه کامل یا ناقص با یا بدون پلورکتومی جداری79.579.52024,009,00080,374,50012,624,60036,633,60092,999,10057,780,600
300680#توراسنتز، پونکسیون مایع فضای پلور برای اسپیراسیون اولیه یا بعدی و بیوپسی پلور، ریه یا مدیاستن: سوزنی از طریق پوست 7762,114,0007,077,0001,198,4003,312,4008,275,4005,174,400
300681بیوپسی پلور، ریه یا مدیاستن: سوزنی از طریق پوست 9.89.802,959,6009,907,8001,556,2404,515,84011,464,0407,122,640
300685بیوپسی پلور؛ باز27.627.6108,335,20027,903,6004,382,88012,718,08032,286,48020,059,680
300690برداشتن ريه، پنومونكتومي كامل1201201836,240,000121,320,00019,056,00055,296,000140,376,00087,216,000
300692برداشتن ريه، لوبکتومی یا سگمنتکتومی90901827,180,00090,990,00014,292,00041,472,000105,282,00065,412,000
300695برداشتن ريه، پنومونكتومي اسلیو؛ با خارج كردن قطعه‌اي از تراشه و به دنبال آن آناستوموز تراشه به برونش، لبکتومی یا سگمنتکتومی اسلیو (رزكسيون يك سگمان از برونش و آناستوموز برونش به برونش) یا بای لبکتومی 1651651849,830,000166,815,00026,202,00076,032,000193,017,000119,922,000
300696پنومونکتومی خارج جنبی 1701701851,340,000171,870,00026,996,00078,336,000198,866,000123,556,000
300710اکسیزیون – پلیکاسیون ریه آمفیزماتو (بولوس یاغیر بولوس) برای کاهش حجم ریه، دسترسی از طریق قفسه‌سینه یا شکاف استرنال، با یا بدون هر گونه عمل روی پلور1001001830,200,000101,100,00015,880,00046,080,000116,980,00072,680,000
300715رزکسیون گوه‌ای ریه، منفرد یا متعدد؛ یک طرفه1001001830,200,000101,100,00015,880,00046,080,000116,980,00072,680,000
300720رزکسیون ریه (شامل پنومنوکتومی، لبکتومی یا سگمنتکتومی) همراه با رزکسیون جدار قفسه‌سینه1501501845,300,000151,650,00023,820,00069,120,000175,470,000109,020,000
300725انوکلئاسیون خارج پلوری آمپیم (آمپیمکتومی)53531516,006,00053,583,0008,416,40024,422,40061,999,40038,520,400
300730واردکردن لوله پلور قرارگیرنده با کاف با تونل زدن 42281498,456,00028,308,0005,558,00014,014,00033,866,00021,462,000
300735#توراکئوسکوپی، تشخیصی: ریه‌ها و فضای جنب، یا پریکاردیال ساک، یا فضای مدیاستن؛ با یا بدون بیوپسی (عمل مستقل)402713ارزش تام 17 واحد8,154,00027,297,0005,564,00013,718,00032,861,00020,900,000
300750ترمیم فتق ریه از بین جدار قفسه سینه45.845.81513,831,60046,303,8007,273,04021,104,64053,576,84033,287,440
300755بستن جدار قفسه سینه بدنبال درناژ فلپ باز برای آمپیم (مثل عمل Clagett)44.944.91513,559,80045,393,9007,130,12020,689,92052,524,02032,633,320
300760 پنومونكتومي تکمیلی یا ترميم فيستول بزرگ برونشيال با جراحي باز1501501645,300,000151,650,00023,820,00069,120,000175,470,000109,020,000
300765بازسازی وسیع جداره قفسه سینه(بعد از تروما)72.972.91522,015,80073,701,90011,576,52033,592,32085,278,42052,983,720
300785رزکسیون دنده ها، خارج پلور، همه مراحل65651219,630,00065,715,00010,322,00029,952,00076,037,00047,242,000
300790توراکئوپلاستی، خارج جنبی (عمل Schede) همه مراحل67671520,234,00067,737,00010,639,60030,873,60078,376,60048,695,600
300795توراکئوپلاستی، با بستن فیستول جنبی برونشی 85851525,670,00085,935,00013,498,00039,168,00099,433,00061,778,000
300800پنومونولیز، خارج پریوستی، شامل اقدامات پرکردن یا پک کردن 63631819,026,00063,693,00010,004,40029,030,40073,697,40045,788,400
300805پنوموتوراکس درمانی، تزریق هوا داخل پلور 7.57.562,265,0007,582,5001,191,0003,456,0008,773,5005,451,000
300815#*تخریب غیرجراحی (Ablation) برای کاهش یا تخلیه یک یا چند تومور ریه در برگیرنده پلور و دیواره قفسه سینه در صورت درگیری، از طریق پوست، با امواج رادیویی، یک طرفه996633819,932,00066,726,00014,124,00034,056,00080,850,00051,612,000
300820پریکاردیوسنتز با سوزن یا گذاشتن Pigtail هر تعداد دفعه 6.76.7152,023,4006,773,7001,063,9603,087,3607,837,6604,869,560
300825پریکاردیوستومی با لوله2525157,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
300830پریکاردیوتومی برای درآوردن لخته یا جسم خارجی (عمل مستقل)42421512,684,00042,462,0006,669,60019,353,60049,131,60030,525,600
300835ایجاد دریچه یا برداشت قسمتی از پریکارد برای درناژ40401512,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
300840پریکاردیکتومی ناقص یا کامل با یا بدون بای پس قلبی ریوی78.7578.751523,782,50079,616,25012,505,50036,288,00092,121,75057,235,500
300845اکسیزیون کیست یا تومور پریکارد48481514,496,00048,528,0007,622,40022,118,40056,150,40034,886,400
300850اکسزیون تومور داخل قلبی، برداشتن تحت بای پس قلبی ریوی98.7598.752529,822,50099,836,25015,681,50045,504,000115,517,75071,771,500
300855برداشتن تومور خارج قلبی با یا بدون بای پس قلبی ریوی68682020,536,00068,748,00010,798,40031,334,40079,546,40049,422,400
300856خارج کردن لخته یا تومور از ورید اجوف فوقانی (SVC) یا تحتانی(IVC) بدون ترمیم65652019,630,00065,715,00010,322,00029,952,00076,037,00047,242,000
300857خارج کردن لخته یا تومور از ورید اجوف فوقانی (SVC) یا تحتانی(IVC) با ترمیم1001002030,200,000101,100,00015,880,00046,080,000116,980,00072,680,000
300858خارج کردن لخته یا تومور از ورید اجوف فوقانی (SVC) یا تحتانی(IVC) با گسترش به بطن راست و پلمونار1301302039,260,000131,430,00020,644,00059,904,000152,074,00094,484,000
300860ریواسکولاریزاسیون میوکارد به وسیله لیزر با توراکتومی (عمل مجزا)65652019,630,00065,715,00010,322,00029,952,00076,037,00047,242,000
300865+ریواسکولاریزاسیون میوکارد به وسیله لیزر با توراکتومی در حین عمل دیگر 141404,228,00014,154,0002,223,2006,451,20016,377,20010,175,200
300870کارگذاري الکترود اپيکاردي؛ از طريق توراکوتومي يا با دسترسي گزيفوئيد 41411212,382,00041,451,0006,510,80018,892,80047,961,80029,798,800
300880کارگذاری یا تعویض پیس میکر دائمی با الکترودهای داخل وریدی؛ دهلیزی232306,946,00023,253,0003,652,40010,598,40026,905,40016,716,400
300885تعبیه پیس میکر دائم یک حفره‌ای (شامل كليه موارد اعم از بررسي الكتروفيزيولوژيك بررسي ليد، پروگرامينگ، فلوروسكپي و ...) 715615016,912,00056,616,0005,955,00022,867,00062,571,00037,763,000
300890تعبیه پيس ميکر دائم دو حفره اي (شامل كليه موارد اعم از بررسي الكتروفيزيولوژيك و بررسي ليد، پروگرامينگ، فلوروسكپي و ...) 806515019,630,00065,715,0005,955,00025,585,00071,670,00042,875,000
300895تعبیه پيس ميکر موقت يک يا دو حفره اي وريدي 2114704,228,00014,154,0002,779,0007,007,00016,933,00010,731,000
300900جايگذاري یا درآوردن يا تعويض ژنراتور پیس میکر دائمي دهليزي-بطني (یک يا چند حفره‌ای) یا تعویض ژنراتور ICD یا CRT.1510503,020,00010,110,0001,985,0005,005,00012,095,0007,665,000
300905ارتقا سیستم پیس میکر يا دفيبريلاتور کارگذاشته (تبدیل سیستم یک حفره ای به دو حفره ای) (شامل كليه موارد اعم از بررسي الكتروفيزيولوژيك بررسي ليد، پروگرامينگ وفلوروسكپي و...) 806515019,630,00065,715,0005,955,00025,585,00071,670,00042,875,000
300910تغییر محل الکترود پیس میکر یا ICD جایگذاری شده از قبل (دهلیز راست یا بطن راست)1510503,020,00010,110,0001,985,0005,005,00012,095,0007,665,000
300920اصلاح یا جا سازی مجدد Pacemaker pocket یا ICD pocket2114704,228,00014,154,0002,779,0007,007,00016,933,00010,731,000
300925کارگذاری الکترود پیس میکر به داخل سیستم وریدی قلب برای پیس میکری بطن چپ یا اتصال به پیس میکر یا ICD قبلی (ارتقا سیستم ضربان‌ساز یا ICD یک یا دو حفره ای به CRT-D یا CRT-P گلوبال شامل همه موارد اعم از بررسی الکتروفیزیولوژيك و بررسی لید و پروگرامینگ، ونوگرافی و فلورسکوپی 18514540043,790,000146,595,00015,880,00059,670,000162,475,00098,240,000
300930دفیبریلاتورسه حفره‌ای CRT-D (شامل كليه موارد اعم از بررسي الكتروفيزيولوژيك بررسي ليد، پروگرامينگ، ونوگرافی و فلوروسكپي و...) 18514540043,790,000146,595,00015,880,00059,670,000162,475,00098,240,000
300935پیس میکر دائم سه حفره‌ای CRT-P (شامل كليه موارد اعم از بررسي الكتروفيزيولوژيك بررسي ليد، پروگرامينگ، ونوگرافی، فلوروسكپي و...) 17013040039,260,000131,430,00015,880,00055,140,000147,310,00089,720,000
300940تغيير مکان الکترود سيستم وريدي قلب جايگذاري شده دهیلزی یا بطنی یا سینوس کرونر (coronary sinus lead-cs lead)2617905,134,00017,187,0003,573,0008,707,00020,760,00013,229,000
300945درآوردن مولد پیس میکر دائمی (بطن چپ که قبلا جایگذاری شده)13.994.962,718,0009,099,0001,945,3004,663,30011,044,3007,057,300
300950در آوردن الکترودهاي پیس میکر داخل وريدي سيستم تک ليدي (lead extraction)، بطني يا دهليزي26.9188.905,436,00018,198,0003,533,3008,969,30021,731,30013,757,300
300951در آوردن الکترودهاي پیس میکر داخل وريدي سيستم تک ليدي (lead extraction)، بطني يا دهليزي از طريق ليزر یا مکانیکال1309040027,180,00090,990,00015,880,00043,060,000106,870,00067,000,000
300955درآوردن الکترودهای پیس میکر داخل وریدی سیستم دو لیدی 34.32311.306,946,00023,253,0004,486,10011,432,10027,739,10017,550,100
300960درآوردن الكترودهای پیس میکر اپي كاردي دائمي به وسيله توراكوتومي، سيستم تك ليدي ( lead extraction)، دهليزي يا بطني4343012,986,00043,473,0006,828,40019,814,40050,301,40031,252,400
300965درآوردن الكترودهای پیس میکر اپي كاردي دائمي به وسيله توراكوتومي، سیستم دو لیدی46461513,892,00046,506,0007,304,80021,196,80053,810,80033,432,800
300970درآوردن الکترود(های) دائمی داخل وریدی با توراکوتومی50501515,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
300975تعبیه ICD تک یا دو حفره‌ای (شامل كليه موارد اعم از بررسي الكتروفيزيولوژيك بررسي ليد، پروگرامينگ، ونوگرافی و فلوروسكپي و...) 1007525022,650,00075,825,0009,925,00032,575,00085,750,00052,525,000
300980خارج کردن زیر جلدی مولد پیس میکر Cardioverter دفیبریلاتور، تک یا دوحفره ای13.18.1502,446,2008,189,1001,985,0004,431,20010,174,1006,585,800
300985درآوردن الکترودهای پیس میکر Cardioverter دفیبریلاتور تک حفره ای یا دو حفره ای 744925014,798,00049,539,0009,925,00024,723,00059,464,00037,757,000
300990کارگذاری الکترود(های پیس میکر cardioverter دفیبریلاتور تک حفره ای یا دو حفره ای اپی کاردی بوسیله توراکوتومی47471514,194,00047,517,0007,463,60021,657,60054,980,60034,159,600
300995کارگذاري الكترودهاي ICD تك حفره اي يا دو حفره اي اپيکاردي به وسيله توراکوتومي با کارگذاري ژنراتور پیس میکر67671520,234,00067,737,00010,639,60030,873,60078,376,60048,695,600
301000تغيير مکان ليدهاي الکترود براي ICD تک يا دو حفرهاي و کارگذاري ژنراتور پیس میکر (شامل كليه موارد اعم از بررسي الكتروفيزيولوژيك بررسي ليد، پروگرامينگ، ونوگرافي وفلوروسكپي و ...) 1209030027,180,00090,990,00011,910,00039,090,000102,900,00063,030,000
301005جراحی برای قطع راهها یا مرکز آریتموژنیک فوق بطنی (برای مثال سندرم WPW ، سندرم ورود مجدد گره دهلیزی بطنی)؛ بدون بای پس قلبی ریوی68681520,536,00068,748,00010,798,40031,334,40079,546,40049,422,400
301010جراحی برای قطع راهها یا مرکز آریتموژنیک فوق بطنی (برای مثال سندرم WPW، سندرم ورود مجدد گره دهلیزی بطنی)؛ با بای پس قلبی ریوی78782023,556,00078,858,00012,386,40035,942,40091,244,40056,690,400
301015عمل جراحی انسیزیون و بازسازی دهلیز برای درمان فیبریلاسیون یا فلوتر دهلیزی(عملMAZE) 98982029,596,00099,078,00015,562,40045,158,400114,640,40071,226,400
301020عمل جراحی برای از بین بردن مرکز آریتموژنیک بطنی با بای پس قلبی ریوی79792023,858,00079,869,00012,545,20036,403,20092,414,20057,417,200
301025#كاشت اوليه شامل برنامه دادن Event recorder (ILR)17.711.7653,533,40011,828,7002,568,0006,101,40014,396,7009,213,600
301030#درآوردن (ILR)Event recorder138.54.552,567,0008,593,5001,926,0004,493,00010,519,5006,754,000
301035ترمیم جراحت قلبی؛ با یا بدون بای پس قلبی ریوی65652519,630,00065,715,00010,322,00029,952,00076,037,00047,242,000
301040کاردیوتومی، تجسسی (شامل درآوردن جسم خارجی، ترومبوس دهلیزی یا بطنی)، با یا بدون بای پس68682520,536,00068,748,00010,798,40031,334,40079,546,40049,422,400
301045ترمیم آئورت یا عروق بزرگ با سوچور زدن؛ با یا بدون شنت یا بای پس قلبی ریوی66662519,932,00066,726,00010,480,80030,412,80077,206,80047,968,800
301050ترمیم با استفاده از گرافت، آئورت یا عروق بزرگ؛ با یا بدون شنت یا بای پس قلبی ریوی85852525,670,00085,935,00013,498,00039,168,00099,433,00061,778,000
301055والولوپلاستی دریچه آئورت؛ باز، با یا بدون بای پس قلبی ریوی، با یا بدون اتساع ترانس ونتریکولار با یا بدون ساخت مجرای خروجی آپیکال1201203036,240,000121,320,00019,056,00055,296,000140,376,00087,216,000
301065تعویض، دریچه آئورت، با بای پس قلبی ریوی، با دریچه مصنوعی 143.75143.753043,412,500145,331,25022,827,50066,240,000168,158,750104,477,500
301066تعویض، دریچه آئورت، با بای پس قلبی ریوی، با آلوگرافت یا هموگرافت153.13153.133046,245,260154,814,43024,317,04470,562,304179,131,474111,294,884
301070تعویض دریچه آئورت، با گشادکردن آئولوس آئورت، کاسپ غیرکرونری1501503045,300,000151,650,00023,820,00069,120,000175,470,000109,020,000
301080بوسیله جابجایی دریچه شریان ریوی اتولوگ به ائورت و جایگزینی دریچه ریوی با آلوگرافت (عمل Ross)172.88172.883052,209,760174,781,68027,453,34479,663,104202,235,024125,649,184
301085ترمیم انسداد مجرای خروجی بطن چپ به وسیله بزرگ کردن مجرای خروجی با Patch (عمل راستان) 169.25169.253051,113,500171,111,75026,876,90077,990,400197,988,650123,010,900
301090رزکسیون یا انسیزیون بافت زیر دریچه ای برای تنگی discrete زیر دریچه ای آئورت1101103033,220,000111,210,00017,468,00050,688,000128,678,00079,948,000
301095ونتریکولومیوتومی (ونتریکولومیکتومی) برای تنگی زیر دریچه آئورتی ایدیوپاتیک هایپرتروفیک (برای مثال هایپرتروفی غیر قرینه دیواره بین بطنی)1151153034,730,000116,265,00018,262,00052,992,000134,527,00083,582,000
301100آئورتوپلاستی برای تنگی فوق دریچه ای (عمل Gusset)1101103033,220,000111,210,00017,468,00050,688,000128,678,00079,948,000
301110ترمیم دریچه میترال با بای پس قلبی ریوی؛ با کارگذاری حلقه143.75143.753043,412,500145,331,25022,827,50066,240,000168,158,750104,477,500
301115ترمیم رادیکال دریچه میترال با کارگذاری حلقه با بای پس قلبی ریوی1301303039,260,000131,430,00020,644,00059,904,000152,074,00094,484,000
301120تعویض دریچه میترال با بای پس قلبی ریوی137.5137.53041,525,000139,012,50021,835,00063,360,000160,847,50099,935,000
301125والوکتومی یا والولوپلاستی، دریچه تریکوسپید با یا بدون بای پاس قلبی ریوی با یا بدون کارگذاری حلقه112.5112.53033,975,000113,737,50017,865,00051,840,000131,602,50081,765,000
301130تعویض دریچه تریکوسپید با بای پس قلبی ریوی107.5107.53032,465,000108,682,50017,071,00049,536,000125,753,50078,131,000
301135تغییر محل و ترمیم دریچه تریکوسپید و پلیکاسیون برای آنومالی اپشتاین با یا بدون تعویض دریچه1301303039,260,000131,430,00020,644,00059,904,000152,074,00094,484,000
301160تعویض دریچه شریان ریوی128.5128.53038,807,000129,913,50020,405,80059,212,800150,319,30093,393,800
301165رزکسیون بطن راست برای تنگی انفاندیبولوم با یا بدون کومیشروتومی90903027,180,00090,990,00014,292,00041,472,000105,282,00065,412,000
301170بزرگ کردن مجرای خروجی (Gusset)، با یا بدون رزکسیون انفاندیبولوم یا کومیشروتومی95953028,690,00096,045,00015,086,00043,776,000111,131,00069,046,000
301175ترمیم دیسفانکشن غیرساختاری دریچه مصنوعی با بای پس قلبی ریوی (عمل مستقل)109.63109.633033,108,260110,835,93017,409,24450,517,504128,245,17479,679,084
301180ترمیم فیستول شریانی وریدی کرونر یا فیستول بین شریان و حفره قلبی؛ با بای پس قلبی ریوی80.380.33024,250,60081,183,30012,751,64037,002,24093,934,94058,362,040
301185ترمیم فیستول شریانی وریدی کرونر یا فیستول بین شریان و حفره قلبی؛ بدون بای پس قلبی ریوی56.756.73017,123,40057,323,7009,003,96026,127,36066,327,66041,209,560
301190ترمیم آنومالی شریان کرونر؛ از طریق بستن رگ70703021,140,00070,770,00011,116,00032,256,00081,886,00050,876,000
301195ترمیم آنومالی شریان کرونر؛ با استفاده از گرافت بدون بای پس قلبی ریوی66.466.43020,052,80067,130,40010,544,32030,597,12077,674,72048,259,520
301200ترمیم آنومالی شریان کرونر؛ با استفاده از گرافت با بای پس قلبی ریوی79.979.93024,129,80080,778,90012,688,12036,817,92093,467,02058,071,320
301205با ساختن تونل شریانی داخل ریوی (عمل Takeuchi)83.283.23025,126,40084,115,20013,212,16038,338,56097,327,36060,469,760
301210بوسیله جابجایی از شریان ریوی به آئورت107.2107.23032,374,400108,379,20017,023,36049,397,760125,402,56077,912,960
301215بای پس شریان کرونر، سه گرافت یا کمتر وریدی یا شریانی 2202203066,440,000222,420,00034,936,000101,376,000257,356,000159,896,000
301220بای پس شریان کرونر، چهار گرافت یا بیشتر وریدی یا شریانی 2422423073,084,000244,662,00038,429,600111,513,600283,091,600175,885,600
301225+اعمال مجدد جراحی قلب شامل تعویض یا ترمیم دریچه، بای پس عروق کرونر و یا بیماری‌های مادرزادی مجدد مجدد اول، 50 درصد و مجدد دوم و بیشتر، 75 درصد مجدد اول، 50 درصد و مجدد دوم و بیشتر، 75 درصد 0#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
301228+کانولاسیون از طریق ورید یا شریان فمورال یا براکیال برای اعمال جراحی قلب252507,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
301230رزکسیون میوکارد (برای مثال آنوریسمکتومی بطن)91.791.73027,693,40092,708,70014,561,96042,255,360107,270,66066,647,560
301235ترمیم نقص دیواره بین بطنی بعد از انفارکشن، با یا بدون رزکسیون میوکارد114.5114.53034,579,000115,759,50018,182,60052,761,600133,942,10083,218,600
301236+لیگاتور گوشک دهلیز چپ151504,530,00015,165,0002,382,0006,912,00017,547,00010,902,000
301237Secondary Delayed Sternum Closure252507,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
301239+سیری‌کولاتوری ارست و یا هیپوترمی عمیق303009,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
301240اندارترکتومی کرونر، باز، به هر روش بر روی شریان کرونر راست یا سیرکومفلکس یا نزولی قدامی چپ، هر تعداد رگ151504,530,00015,165,0002,382,0006,912,00017,547,00010,902,000
301245بستن دریچه دهلیزی بطنی (میترال یا سه لتی) یا نیمه هلالی (آئورت یا شریان ریوی) به وسیله بخیه یا Patch89893026,878,00089,979,00014,133,20041,011,200104,112,20064,685,200
301250آناستوموز شریان ریوی به آئورت (عمل Stansel Damus – Kay )96.896.83029,233,60097,864,80015,371,84044,605,440113,236,64070,354,240
301255ترميم آنومالي هاي قلبي پيچيده قلبی به وسیله بزرگ كردن نقص ديواره بين بطني از طريق جراحي، نصب کاندویی دریچه دار بین بطن چپ یا راست و اتصال آن به شریان ریوی، ترميم بطن راست با دو خروجي، با ترميم تونل داخل بطني، با ترميم انسداد مجراي خروجي بطن راست، بستن نقص ديواره بين دهليزي و آناستوموز دهليز يا وناكاوا به شريان ريوي (عمل ساده Fontan) یا عمل fontan مديفيه1251253037,750,000126,375,00019,850,00057,600,000146,225,00090,850,000
301260ترمیم قلب یک بطنی یا انسداد خروجی آئورت و هیپولازی قوس آئورت (سندرم هیپوپلازی سمت چپ قلب) (برای مثال عمل Norwood)1651653049,830,000166,815,00026,202,00076,032,000193,017,000119,922,000
301265ترميم نقص ديواره بين دهليزي(ASD)، با باي پس قلبي ريوي، با یا بدون Patch 80803024,160,00080,880,00012,704,00036,864,00093,584,00058,144,000
301266ترميم نقص ديواره بين بطنی (VSD)، با باي پس قلبي ريوي، با یا بدون Patch 95953028,690,00096,045,00015,086,00043,776,000111,131,00069,046,000
301270بستن مستقیم یا بوسیله Patch سینوس ونوزوم با یا بدون آنومالی درناژ ورید ریوی95953028,690,00096,045,00015,086,00043,776,000111,131,00069,046,000
301275ترميم همزمان نقص ديواره بين دهليزي و نقص ديواره بين بطني(ASDهمراه با (VSD با بستن مستقيم يا به وسيله Patch1401403042,280,000141,540,00022,232,00064,512,000163,772,000101,752,000
301280ترمیم کانال دهلیزی بطنی (A.VChannel) ناقص با یا بدون ترمیم دریچه دهلیزی بطنی1101103033,220,000111,210,00017,468,00050,688,000128,678,00079,948,000
301281ترمیم کانال دهلیزی بطنی (AV Channel) کامل با یا بدون ترمیم دریچه دهلیزی بطنی1601603048,320,000161,760,00025,408,00073,728,000187,168,000116,288,000
301285بستن نقص ديواره بين بطني (VSD) با يا بدون Patch؛ همراه با هر کدام از اعمال؛ والووتومي ريوي يا رزکسيون انفانديبول (غير سيانوتيک) و یا برداشتن بند شريان ريوي با يا بدون Gusset 1201203036,240,000121,320,00019,056,00055,296,000140,376,00087,216,000
301286ترمیم دیواره بین دهلیزی نوع سینوس ونوزوم (عمل Warden)1101103033,220,000111,210,00017,468,00050,688,000128,678,00079,948,000
301290بندگذاری دور شریان ریوی65.565.53019,781,00066,220,50010,401,40030,182,40076,621,90047,605,400
301295ترمیم کامل تترالوژی فالوت با یا بدون آترزی شریان ریوس؛ به هر روش1451453043,790,000146,595,00023,026,00066,816,000169,621,000105,386,000
301300ترمیم فیستول یا آنوریسم سینوس والسالوا با یا بدون بای پس قلبی ریوی با یا بدون ترمیم نقص دیواره بین بطنی با یا بدون بستن تونل بین آئورت و بطن چپ96963028,992,00097,056,00015,244,80044,236,800112,300,80069,772,800
301305ترمیم کامل آنومالی برگشت وریدی (انواع فوق قلبی، داخل قلبی، زیر قلبی)1251253037,750,000126,375,00019,850,00057,600,000146,225,00090,850,000
301310ترمیم قلب سه دهلیزی یا حلقه بالای دریچه میترال بوسیله رزکسیون مامبران دهلیز چپ 89.589.53027,029,00090,484,50014,212,60041,241,600104,697,10065,048,600
301315سپتکتومی یا سپتوستومی دهلیز؛ عمل قلب بسته (عمل Blalock-hanlon)65.565.53019,781,00066,220,50010,401,40030,182,40076,621,90047,605,400
301320سپتکتومی یا سپتوستومی قلب باز با بای پس قلبی ریوی77773023,254,00077,847,00012,227,60035,481,60090,074,60055,963,600
301325سپتکتومی یا سپتوستومی قلب باز با بستن جریان خون ورودی 72.172.13021,774,20072,893,10011,449,48033,223,68084,342,58052,402,280
301330اعمال شنت گذاری شامل سابکلاوین به شریان ریوی (عمل Blalock-Taussig) یا آئورت صعودی به شریان ریوی (عمل Waterston) یا آئورت نزولی به شریان ریوی (عمل Potts-Smith ) یا مرکزی با گرافت مصنوعی یا ورید اجوف فوقانی به شریان ریوی برای جریان دادن خون به یک ریه (عمل Glenn کلاسیک) یا ورید اجوف فوقانی به شریان ریوی برای جریان دادن خون به هر دو ریه (عمل Glenn دو جهتی) 72723021,744,00072,792,00011,433,60033,177,60084,225,60052,329,600
301340ترمیم جابجایی شریان های بزرگ قلب با نقص دیواره بین بطنی و تنگی زیر شریان ریوی؛ با بزرگ کردن نقص دیواره بین بطنی بوسیله جراحی1401403042,280,000141,540,00022,232,00064,512,000163,772,000101,752,000
301345ترمیم جابجایی شریان های بزرگ قلب، عمل Baffle دهلیزی (برای مثال Mustard یا Senning) با بای پس قلبی ریوی؛ با یا بدون برداشتن باند شریان ریوی با یا بدون بستن نقص دیواره بین بطنی با یا بدون ترمیم انسداد زیر شریان ریوی104.5104.53031,559,000105,649,50016,594,60048,153,600122,244,10075,950,600
301350اصلاح جابجایی شریان های بزرگ قلب، بازسازی شریان آئورت و ریوی (مثل عمل Jatene)؛ با یا بدون برداشتن باند شریان ریوی با یا بدون بستن نقص دیواره بین بطنی با یا بدون ترمیم انسداد زیر شریان ریوی1501503045,300,000151,650,00023,820,00069,120,000175,470,000109,020,000
301355ترمیم کامل تنه شریانی (مثل عمل Rastelli)1551553046,810,000156,705,00024,614,00071,424,000181,319,000112,654,000
301360کاشت مجدد یک شریان ریوی غیر طبیعی 84.584.53025,519,00085,429,50013,418,60038,937,60098,848,10061,414,600
301365ساسپنسیون آئورت (آئورتوپکسی) برای کاهش فشار روی تراشه (برای مثال برای تراکئومالاسی) (عمل مستقل)51.551.52515,553,00052,066,5008,178,20023,731,20060,244,70037,430,200
301370ترمیم داخل عروقی آنوریسم یا دیسکسیون آئورت شکمی زیر عروق کلیوی؛ با استفاده از پروتز لوله ای آئورت به آئورت63.263.22519,086,40063,895,20010,036,16029,122,56073,931,36045,933,760
301375ترمیم داخل عروقی آنوریسم یا دیسکسیون آئورت شکمی زیر عروق کلیوی؛ با استفاده از پروتز لوله ای آئورت به آئورت یا با استفاده از پروتز مادولار دو شاخه (دو شاخه وصل شونده) یا با استفاده از پروتز یک تکه دو شاخه یا با استفاده از پروتز آئورتوایلیاک یا آئورت به یک فمورال66662519,932,00066,726,00010,480,80030,412,80077,206,80047,968,800
301380قطع رگ نابجا (حلقه عروقی) با یا بدون آناستوموز مجدد60603018,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
301385بستن نقص دیواره آئورتوپولمونر؛ بدون بای پس قلبی ریوی69.569.53020,989,00070,264,50011,036,60032,025,60081,301,10050,512,600
301390بستن نقص دیواره آئورتوپولمونر؛ با بای پس قلبی ریوی82.682.63024,945,20083,508,60013,116,88038,062,08096,625,48060,033,680
301392بستن یا قطع PDA به روش باز با بای پس قلبی و ریوی (عمل مستقل)85853025,670,00085,935,00013,498,00039,168,00099,433,00061,778,000
301393+بستن یا قطع PDA همراه با سایر پروسیجرهای جراحی قلب4545013,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
301395بستن PDA؛ از طریق پوست1158530025,670,00085,935,00011,910,00037,580,00097,845,00060,190,000
301396بستن فیستول‌ها، کولترال‌ها و شانت‌های باقی مانده؛ از طریق پوست1007030021,140,00070,770,00011,910,00033,050,00082,680,00051,670,000
301397بستن نشت دریچه؛ از طریق پوست شامل کلیه پروسیجرهای مرتبط به هر روش18513550040,770,000136,485,00019,850,00060,620,000156,335,00096,530,000
301405اکسیزیون کوارکتاسیون آئورت با یا بدون مجرای شریانی باز؛ با آناستوموز مستقیم با یا بدون گرافت یا ترمیم با استفاده از شریان سابکلاوین چپ یا پروتز مصنوعی بعنوان گاست برای بزرگ کردن70.570.52521,291,00071,275,50011,195,40032,486,40082,470,90051,239,400
301410ترمیم قوس آئورت هیپوپلاستیک یا قطع شده با استفاده از گرافت اتوژن یا مصنوعی؛ بدون بای پس قلبی ریوی77.377.32523,344,60078,150,30012,275,24035,619,84090,425,54056,181,640
301415ترمیم قوس آئورت هیپوپلاستیک یا قطع شده با استفاده از گرافت اتوژن یا مصنوعی؛ با بای پس قلبی ریوی102.5102.52530,955,000103,627,50016,277,00047,232,000119,904,50074,497,000
301430گرافت قوس عرضی با بای پس قلبی ریوی 2352353070,970,000237,585,00037,318,000108,288,000274,903,000170,798,000
301435گرافت آئورت توراسیک نزولی با یا بدون بای پس 1851853055,870,000187,035,00029,378,00085,248,000216,413,000134,458,000
301440ترمیم آنوریسم آئورت سینه ای شکمی، با گرافت، با یا بدون بای پس قلبی ریوی 2602603078,520,000262,860,00041,288,000119,808,000304,148,000188,968,000
301442ترمیم ریشه آئورت وتعویض آئورت صعودی بصورت عمل بنتال یا عمل یاکوب یا عمل David با یا بدون تعویض دریچه مصنوعی با بای پس قلبی ریوی 2202203066,440,000222,420,00034,936,000101,376,000257,356,000159,896,000
301475آمبولکتومی شریان ریوی؛ با یا بدون بای پس قلبی ریوی93.7593.753028,312,50094,781,25014,887,50043,200,000109,668,75068,137,500
301485اندارترکتومی ریوی، با یا بدون امبولکتومی، با بای پس قلبی ریوی206.25206.253062,287,500208,518,75032,752,50095,040,000241,271,250149,902,500
301490ترمیم تنگی شریان ریوی بوسیله بازسازی با گرافت یا Patch 80.680.63024,341,20081,486,60012,799,28037,140,48094,285,88058,580,080
301495ترمیم آترزی شریان ریوی همراه با نقص دیواره، بین بطنی بوسیله unifocalization شریان های ریوی: بدون بای پس قلبی ریوی84.784.73025,579,40085,631,70013,450,36039,029,76099,082,06061,559,960
301500 ترمیم آترزی شریان ریوی همراه با نقص دیواره، بین بطنی بوسیله unifocalization شریان های ریوی: با بای پس قلبی ریوی122.9122.93037,115,800124,251,90019,516,52056,632,320143,768,42089,323,720
301505ترمیم آنومالی شریان ریوی همراه با ناقص دیواره بین بطنی به وسیله ساختن یا تعویض مجرای خروجی از بطن راست یا چپ به شریان ریوی (با نصب هموگرافت یا والو کاندویی بافتی) با یا بدون بازسازی حجم بطن مربوطه 1251253037,750,000126,375,00019,850,00057,600,000146,225,00090,850,000
301510قطع شریان ریوی با بای پس قلبی ریوی74.174.13022,378,20074,915,10011,767,08034,145,28086,682,18053,855,880
301515+بستن و جداکردن شانت جریان خون سیستمیک به شریان ریوی، زمانیکه همزمان با جراحی بیماری مادرزادی قلبی صورت گیرد 16.216.204,892,40016,378,2002,572,5607,464,96018,950,76011,774,160
301540گردش خون خارج بدنی طولانی مدت برای نارسایی قلبی ریوی؛ 24 ساعت اول52.852.82015,945,60053,380,8008,384,64024,330,24061,765,44038,375,040
301545+گردش خون خارج بدنی طولانی مدت برای نارسایی قلبی ریوی؛ هر 24 ساعت اضافه 32.232.209,724,40032,554,2005,113,36014,837,76037,667,56023,402,960
301550کارگذاری اینترا آئورتیک بالون پمپ 141434,228,00014,154,0002,223,2006,451,20016,377,20010,175,200
301555در آوردن اینترا آئورتیک بالون پمپ 333906,0003,033,000476,4001,382,4003,509,4002,180,400
301560گذاشتن بالن پمپ داخل آئورتی از طریق شریان فمورال،‌ روش باز19.519.585,889,00019,714,5003,096,6008,985,60022,811,10014,172,600
301565درآوردن بالن پمپ داخل آئورتی شامل ترمیم شریان فمورال؛ با یا بدون گرافت33.833.8710,207,60034,171,8005,367,44015,575,04039,539,24024,565,840
301570کارگذاری بالن پمپ داخل آئورتی از طریق آئورت صعودی28.328.3158,546,60028,611,3004,494,04013,040,64033,105,34020,568,440
301575درآوردن بالن پمپ داخل آئورتی از آئورت صعودی شامل ترمیم آئورت صعودی با یا بدون گرافت48.148.12014,526,20048,629,1007,638,28022,164,48056,267,38034,959,080
301580کارگذاری پرکوتانئوس دستگاه کمکی قلب مثل Impella 58.158.12017,546,20058,739,1009,226,28026,772,48067,965,38042,227,080
301585کارگذاری دستگاه کمکی بطنی خارج بدنی، دو بطن67672020,234,00067,737,00010,639,60030,873,60078,376,60048,695,600
301590درآوردن دستگاه کمکی بطنی؛ خارج بدنی، یک بطن 66.466.42020,052,80067,130,40010,544,32030,597,12077,674,72048,259,520
301595درآوردن دستگاه کمکی بطنی؛ خارج بدنی، دو بطن73.173.12022,076,20073,904,10011,608,28033,684,48085,512,38053,129,080
301600کارگذاری دستگاه کمکی بطنی، قابل کاشت داخل بدن، یک بطن1301302039,260,000131,430,00020,644,00059,904,000152,074,00094,484,000
301605درآوردن ابزار کمکی بطنی، قابل کاشت داخل بدن، یک بطن 173.7173.72052,457,400175,610,70027,583,56080,040,960203,194,260126,245,160
301610آمبولكتومي يا ترومبكتومي، با يا بدون كاتتر؛ شريان كاروتيد، شريان آكزيلاري، براكيال، شريان راديال يا اولنار، فموروپوپليتئال، پوپليتئال تيبيوپرونئال، سابكلاوين با انسيزيون گردني، بازو یا اندام تحتانی70701221,140,00070,770,00011,116,00032,256,00081,886,00050,876,000
301611+آمبولكتومي يا ترومبكتومي، با انسيزيون قفسه‌سينه‌اي303009,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
301612+آمبولكتومي يا ترومبكتومي، با انسزيون شكم202006,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
301642آمبولکتومی با کاتتر (اریک، سولیتر و...)؛ عروق مغز10070301221,140,00070,770,00011,910,00033,050,00082,680,00051,670,000
301645ترومبكتومي، مستقيم يا با كاتتر؛ وريد ايلياك، وناكاوا، ايلياك، فموروپوپليتئال، آگزيلاري و سابكلاوين با انسزیون اندام تحتانی، گردن یا بازو70701021,140,00070,770,00011,116,00032,256,00081,886,00050,876,000
301646+ترومبكتومي، مستقيم يا با كاتتر؛ با انسیزیون شکمی202006,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
301670والوولوپلاستی، ورید فمورال52.352.31215,794,60052,875,3008,305,24024,099,84061,180,54038,011,640
301675بازسازی و ناکاوا، هر روش85.185.11525,700,20086,036,10013,513,88039,214,08099,549,98061,850,680
301680ترانسپوریسیون دریچه وریدی، از هر ورید دهنده60.560.51018,271,00061,165,5009,607,40027,878,40070,772,90043,971,400
301685گرافت وریدی به سیستم وریدی سمت مقابل56.556.51017,063,00057,121,5008,972,20026,035,20066,093,70041,064,200
301690آناستوموز وریدی سافن به پویلیته55.255.21016,670,40055,807,2008,765,76025,436,16064,572,96040,119,360
301710ترمیم داخل عروقی آنوریسم یا دیسکسیون آئورت سینه‌ای و شکمی زیر عروق کلیوی؛ با استفاده از پروتز مادولار دوشاخه (یک شاخه وصل شونده) یا با استفاده از پروتز دو شاخه مدولار (دو بازویی) یا با استفاده از پروتز يك تكه دو شاخه 1451451043,790,000146,595,00023,026,00066,816,000169,621,000105,386,000
301715ترميم باز آنوريسم يا ديسكسيون آئورت سینه‌ای و شکمی، زير عروق كليوي، به اضافه ترميم تروماي شرياني همراه، بدنبال ترميم غير موفق داخل عروقي؛ با استفاده از پروتز لوله­اي یا با استفاده از پروتز آئورتو باي ايلياك یا با استفاده از پروتز آنورتو باي فمورال1201201036,240,000121,320,00019,056,00055,296,000140,376,00087,216,000
301735+جایگذاری داخل عروقی وسیله به منظور بستن شریان ایلیاک 11.611.603,503,20011,727,6001,842,0805,345,28013,569,6808,430,880
301740اکسپوزکردن شریان فمورال برای کارگذاری پروتز داخل عروقی با انسیزیون کشاله ران، یک طرفه1919105,738,00019,209,0003,017,2008,755,20022,226,20013,809,200
301745+کارگذاری گرافت مصنوعی فمورال _ فمورال در حین ترمیم داخل عروقی آنوریسم آئورت 13.413.404,046,80013,547,4002,127,9206,174,72015,675,3209,739,120
301750اکسپوزکردن شریان ایلیاک برای کارگذاری پروتز داخل عروقی یا بستن شریان ایلیاک درطی درمان داخل عروقی با انسیزیون شکمی یا رتروپریتوئن، یک طرفه27.427.4158,274,80027,701,4004,351,12012,625,92032,052,52019,914,320
301755کارگذاری یک پروتز دیگر در پروگزیمال یا دیستال هنگام ترمیم داخل عروقی آنوریسم ایلیاک یا آنوریسم آئورت شکمی زیر کلیوی، آنوریسم کاذب یا دیسکسیون؛ شریان اولیه38.338.31011,566,60038,721,3006,082,04017,648,64044,803,34027,836,440
301760ترميم اندوواسكولر آنوريسم شريان ايلياك 75751022,650,00075,825,00011,910,00034,560,00087,735,00054,510,000
301765+ترمیم اندوواسکولر آنوریسم شریان ایلیاک هر رگ اضافه11.611.603,503,20011,727,6001,842,0805,345,28013,569,6808,430,880
301770ترمیم باز آنوریسم یا دیسکسیون آئورت، زیر عروق کلیوی، باضافه ترمیم ترومای شریانی همراه، بدنبال ترمیم غیر موفق داخل عروقی؛ با استفاده از پروتز لوله ای یا با استفاده از پروتز آئورتو بای ایلیاک یا با استفاده از پروتز آنورتو بای فمورال1001002030,200,000101,100,00015,880,00046,080,000116,980,00072,680,000
301772ترميم باز آنوريسم شريان ايلياک، براکيال، پوپليته90902027,180,00090,990,00014,292,00041,472,000105,282,00065,412,000
301775اکسپوز کردن شریان ایلیاک با ایجاد Conduit برای واردکردن پروتز داخل عروقی آئورت زیر عروق کلیوی یا ایلیاک، با انسیزیون شکمی یا رتروپریتوئن، یک طرفه34.534.52010,419,00034,879,5005,478,60015,897,60040,358,10025,074,600
301780اکسپوزکردن شریان براکیال به منظور کمک به کارگذاری پروتز داخل عروقی ایلیاک یا آئورت زیر شریانهای کلیوی یا ایلیاک با انسیزیون بازر، یک طرفه16.216.2104,892,40016,378,2002,572,5607,464,96018,950,76011,774,160
301785ترمیم آنوريسم، آنوريسم كاذب و بيماري انسدادي همراه، شريان ايلياك، شريان ورتبرال یا براكيال و آگزيلاري یا شريان اولنار يا راديال یا شريان طحالي، شريان ساب كلاوين، بي‌نام، شريان فمورال مشترك (فمورال عمقي، فمورال سطحي)، ‌شريان پويليته و سایر شرایین به جزء موارد مذکور در کد 30179580801024,160,00080,880,00012,704,00036,864,00093,584,00058,144,000
301790براي آنوريسم پاره شده، شريان ايلياك، شريان ورتبرال یا براكيال و آگزيلاري یا شريان اولنار يا راديال یا شريان طحالي، شريان ساب كلاوين، بي‌نام، شريان فمورال مشترك (فمورال عمقي، فمورال سطحي)، ‌شريان پويليته و سایر شرایین به جزء موارد مذکور در کد 301800 1101101233,220,000111,210,00017,468,00050,688,000128,678,00079,948,000
301795ترمیم آنوريسم، آنوريسم كاذب و بيماري انسدادي همراه، شریان آئورت شكمي با یا بدون درگيري عروق ايلياك (ايلياك مشترك، هيپوگاستريك و ايلياك خارجي)، ‌شريان طحالي، شريان كبدي، سلياك، كليوي يا مزانتريك و شريان ايلياك (مشترك، هيپوگاستريك، خارجي)1401401042,280,000141,540,00022,232,00064,512,000163,772,000101,752,000
301800براي آنوريسم پاره شده، شریان آئورت شكمي با یا بدون درگيري عروق ايلياك (ايلياك مشترك، هيپوگاستريك و ايلياك خارجي)، ‌شريان طحالي، شريان كبدي، سلياك، كليوي يا مزانتريك و شريان ايلياك (مشترك، هيپوگاستريك، خارجي) 1801801054,360,000181,980,00028,584,00082,944,000210,564,000130,824,000
301900بستن يا ترميم فيستول مادرزادي یا اکتسابی شرياني وريدي؛ سر و گردن یا اندام‌ها60601218,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
301905بستن يا ترميم فيستول مادرزادي یا اکتسابی شرياني وريدي؛ قفسه سينه و شكم1001001230,200,000101,100,00015,880,00046,080,000116,980,00072,680,000
301930ترمیم عروق خونی، مستقیم؛ گردن، اندام فوقاني یا دست و انگشتان، اندام تحتانی70701221,140,00070,770,00011,116,00032,256,00081,886,00050,876,000
301935ترمیم عروق خونی، مستقیم؛ داخل قفسه سينه، با یا بدون باي پس، داخل شکمی90901027,180,00090,990,00014,292,00041,472,000105,282,00065,412,000
301940ترميم عروق خوني با گرافت وريدي یا گرافت مصنوعی؛ گردن، اندام فوقانی یا تحتانی1001002030,200,000101,100,00015,880,00046,080,000116,980,00072,680,000
301945ترميم عروق خوني با گرافت وريدي یا گرافت مصنوعی؛ داخل قفسه سينه یا داخل شکم، با یا بدون باي پس1101101733,220,000111,210,00017,468,00050,688,000128,678,00079,948,000
302020ترومبواندارتركتومي، با يا بدون پچ گرافت؛ كاروتيد، ورتبرال، سابكلاوين با انسيزيون گردن، آگزيلاري- براكيال، ايليوفمورال، فمورال مشترك و فمورال عمقي یا فمورال و یا پوبلیتئال و یا تیبیوپرونئال90901227,180,00090,990,00014,292,00041,472,000105,282,00065,412,000
302025ترومبواندارتركتومي، با يا بدون پچ گرافت؛ سابكلاوين، بي­نام، با انسيزيون قفسه سينه (توراكوتومي)، آئورت شكمي یا مزانتريك، سلياك يا كليوي، ايلياك، آئورت و ايلياك همزمان، آئورت ايليوفمورال همزمان1401401742,280,000141,540,00022,232,00064,512,000163,772,000101,752,000
302075+آنژیوسکوپی (گرافت ها یا عروق غیر کرونری) در حین سایر اقدامات درمانی 9902,718,0009,099,0001,429,2004,147,20010,528,2006,541,200
302080+برداشتن و آماده سازی ورید اندام فوقانی، یک قطعه، برای عمل بای پس شریان کرونر یا اندام تحتانی 3535010,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
302085گرافت باي پس، با وريد یا گرافت مصنوعی؛ كاروتيد یا كاروتيد -سابكلاوين یا سابکلاوین-کاروئید یا كاروتيد-ورتبرال یا كاروتيد-كاروتيد یا سابكلاوين-سابكلاوين یا سابكلاوين-ورتبرال یا سابكلاوين-آگزيلاري یا آگزيلاري-آگزيلاري یا براكيال-براكيال یا فمورال-فمورال، كاروتيد-براكيال یا سابكلاوين-براكيال یا آگزيلاري-فمورال یا آگزيلاري-براكيال ی فمورال-پوپليتئال یا ايليو ايلياك یا ايليو فمورال یا پوپلتيئال به تيبيال یا شريان پرونئال يا ديگر عروق ديستال، آگزيلاري-فمورال یا فمورال پوپليتئال یا ايليوايلياك یا ايليوفمورال یا فمورال به تيبيال قدامي، تيبيال خلفي يا شريان پرونئال یا پوپليتئال به تيبيال يا شريان پرونئال، -فمورال یا فمورال به تيبيال قدامي، تيبيال خلفي، شريان پرونئال يا عروق ديستال ديگری90901227,180,00090,990,00014,292,00041,472,000105,282,00065,412,000
302090گرافت باي پس، با وريد یا گرافت مصنوعی؛ آئورتوسابكلاوين يا كاروتيد یا اسپلنورنال یا آئورتورنال، آئورتوسلياك يا آئورتومزانتريك، آئورتوسابكلاوين يا كاروتيد یا اسپلنورنال (آناستوموز شريان طحالي به شريان كليوي) یا آئورتوفمورال1201201236,240,000121,320,00019,056,00055,296,000140,376,00087,216,000
302095+آماده‌سازي و برداشتن وريد فموروپوپليتئال یا صافن، يك قطعه براي عمل بازسازي عروقي35351710,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
302100بای‌پس با استفاده از ورید In Situ: آئورتوفمورال-پوپلیتئال تنها جزء قسمت فمورال پوپلیتئالIn Situ باشد یا فمورال پوپليتئال یا فمورال به تيبيال قدامي، تيبيال خلفي يا شريان پرونئال یا پوپليتئال به تيبيال يا پرونئال95951728,690,00096,045,00015,086,00043,776,000111,131,00069,046,000
302105+برداشتن و آماده‌سازي شريان اندام فوقاني، يك قطعه، براي عمل باي پس شريان كرونر 35351710,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
302110گرافت باي‌پس با استفاده از گرافت مصنوعي؛ آئوروتوسلياك، آئورتومزانتريك، آئورتورنال یا آئورتوباي فمورال 1201201036,240,000121,320,00019,056,00055,296,000140,376,00087,216,000
302115گرافت باي‌پس، با وريد یا گرافت مصنوعی؛ ائورتوسابکلاوین، ائورتواینومینت، ائورتوسلیاک_رنال_مزانتریک و دیگر اعمال بای پس نیازمند باز کردن شکم یا قفسه سینه 1501501045,300,000151,650,00023,820,00069,120,000175,470,000109,020,000
302150+گرافت بای پس، مرکب، پروتز و ورید 4.64.601,389,2004,650,600730,4802,119,6805,381,0803,343,280
302155+گرافت اتوژن مرکب، دوسگمان وریدی از دو ناحیه 5050015,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
302160+گرافت اتوژن مرکب، سه سگمان وریدی یا بیشتر، از دو ناحیه یا بیشتر 6060018,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
302165+گذاشتن کاف یا Patch وریدی در محل آناستوموز دیستال گرافت سنتتیک با شریان 11.311.303,412,60011,424,3001,794,4405,207,04013,218,7408,212,840
302170+ایجاد فیستول شریان وریدی دیستال در طی عمل جراحی بای پس اندام تحتانی (غیر همودیالیزی) 9.49.402,838,8009,503,4001,492,7204,331,52010,996,1206,831,920
302175جابجایی و یا کاشت مجددشریان؛ شریان ورتبرال به کاروتید یا شراین ورتبرال به سابکلاوین یا شریان سابکلاوین به کاروتید یا شریان کاروتید به سابکلاوین90901227,180,00090,990,00014,292,00041,472,000105,282,00065,412,000
302180+کاشت مجدد شریان احشایی به پروتز آئورت زیر کلیوی، هر شریان 8.88.802,657,6008,896,8001,397,4404,055,04010,294,2406,395,840
302185+عمل جراحی مجدد، فمورال پوپلیتئال یا فمورال (پوپلیتئال) به تیبیال قدامی، تیبیال خلفی، شریان پرونئال یا عروق دیستال دیگر، بیشتر از یک ماه بعد از عمل جراحی اولیه 202006,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
302190اکسپلوراسیون (بدون ترمیم جراحی)با یا بدون آزادسازی شریان؛ شریان کاروتید یا شریان فمورال یا شریان پوپلیتئال40401212,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
302195اكسپلوراسيون (بدون ترميم جراحي) با يا بدون آزادسازي شريان؛ شريان كاروتيد یا شريان فمورال یا شريان پوپليتئال یا سایر عروق35351010,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
302200اكسپلوراسيون براي خونريزي، ترومبوز يا عفونت پس از عمل جراحي؛ گردن، شکم یا اندام‌ها 35351210,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
302205اكسپلوراسيون براي خونريزي، ترومبوز يا عفونت پس از عمل جراحي؛ قفسه سينه50501515,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
302220ترميم فيستول بين گرافت و روده (شامل برداشتن گرافت عفوني، ترميم روده و تعبيه باي پس جديد) 2002001060,400,000202,200,00031,760,00092,160,000233,960,000145,360,000
302225ترومبکتومی گرافت شریانی یا وریدی (بجز فیستول یا گرافت همودیالیز)2020106,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
302230ترومبکتومی گرافت شریانی یا وریدی با اصلاح گرافت شریانی یا وریدی53.353.31016,096,60053,886,3008,464,04024,560,64062,350,34038,738,440
302235اصلاح بای پس شریانی اندام تحتانی بدون ترومبکتومی، باز؛ با انژیوپلاستی با Patch وریدی با یا بدون اینترپوزیشن قطعه ای از ورید53531016,006,00053,583,0008,416,40024,422,40061,999,40038,520,400
302240اکسیزیون گرافت عفونی شده؛ گردن یا اندامها242497,248,00024,264,0003,811,20011,059,20028,075,20017,443,200
302245اکسیزیون گرافت عفونی شده؛ قفسه سینه یا شکم95951228,690,00096,045,00015,086,00043,776,000111,131,00069,046,000
302255#تزریق (برای مثال ترومبین) برای درمان آنوریسم کاذب اندامها از طریق پوست 6.16.161,842,2006,167,1001,044,3202,886,5207,211,4204,509,120
302256#*اسکلراتراپی به هر روش تا 20 تزریق 5501,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
302257#*اسکلراتراپی به هر روش بیش از 20 تزریق 8802,416,0008,088,0001,369,6003,785,6009,457,6005,913,600
302260#تزریق برای ونوگرافی اندامها (شامل کارگذاری سوزن یا کاتتر) 2.62.60785,2002,628,600445,1201,230,3203,073,7201,921,920
302265وارد کردن کاتتر یا سوزن یا اینتراکاتتر به داخل آئورت، شریان کاراتوئید یا براکیال یا ورتبرال یا قلب راست یا شریان ریوی اصلی یا چپ و راست یا ورید اجوف فوقانی یا تحتانی یا ورید کلیوی، ورید ژوگولار یا ورید آدرنال چپ، سینوس پتروزال 7752,114,0007,077,0001,111,6003,225,6008,188,6005,087,600
302325#کارگذاری پمپ انفوزیونی قابل کاشت داخل شریانی (برای مثال برای شیمی درمانی کبد)242487,248,00024,264,0004,108,80011,356,80028,372,80017,740,800
302330#اصلاح یا درآوردن پمپ انفوزیونی کارگذاشته شده داخل شریانی121283,624,00012,132,0002,054,4005,678,40014,186,4008,870,400
302335کات داون وریدی در بالاي 3 سال6631,812,0006,066,000952,8002,764,8007,018,8004,360,800
302336کات داون وریدی در زير3 سال8832,416,0008,088,0001,270,4003,686,4009,358,4005,814,400
302337کات داون وریدی در نوزادان121233,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
302340#تزریق خون یا فرآورده‌های خون به هر روش در اطفال و نوزادان هر بار4401,208,0004,044,000684,8001,892,8004,728,8002,956,800
302345#تزریق خون در بیماران تالاسمی به صورت گلوبال (شامل ویزیت، کراس‌مچ خون، اندازه‌گیری هموگلوبین خون و تزریق خون)7702,114,0007,077,0001,198,4003,312,4008,275,4005,174,400
302350#تزریق فاکتورهای انعقادی برای بیماران هموفیلی330906,0003,033,000513,6001,419,6003,546,6002,217,600
302355#تزریق خون یا فرآورده‌های خون به هر روش در بالغین به ازای هر واحد1.61.60483,2001,617,600273,920757,1201,891,5201,182,720
302360تعویض خون در نوزادان (Exchange)252537,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
302361تعویض خون در غیر نوزادان (Exchange)121233,624,00012,132,0001,905,6005,529,60014,037,6008,721,600
302365#*پلاسمای غنی از پلاکت یا فیبرین غنی از پلاکت (PRP یا PRF )19.74.315.401,298,6004,347,3006,591,2007,889,80010,938,5009,033,600
302370تزریق خون به جنین داخل رحم303049,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
302372#*فوم اسکلروتراپی تحت مانیتورنینگ و راهنمایی تصویربرداری126631,812,0006,066,0002,568,0004,380,0008,634,0005,976,000
302375#تزريق محلول اسكلروزان، به ازای هر 10 تزریق 5501,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
302380درمان حذف داخل وريدی ابلاسيون وريد نارسا با ناتوان اندام‌ها، شامل هدايت و مانيتورينگ تصويری از طريق پوست با راديوفرکانسی یا لیزر یا مایکروویو اولين وريد درمان شده 705020415,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
302385دومين وريد يا وريدهای بعدی درمان شده در يک اندام هر کدام از يک مسير دسترسی جداگانه 45301509,060,00030,330,0005,955,00015,015,00036,285,00022,995,000
302390گذاشتن کاتتر داخل وريد پورت از طريق پوست با هر روش 554015412,080,00040,440,0005,955,00018,035,00046,395,00028,675,000
302405#آفرزیس درمانی؛ برای گلبولهای سفید یا قرمزخون یا پلاکت‌ها 8802,416,0008,088,0001,369,6003,785,6009,457,6005,913,600
302410#با ایمونوادزوربشن خارج بدنی و انفوزیون مجدد پلاسما101003,020,00010,110,0001,712,0004,732,00011,822,0007,392,000
302415#برای جذب انتخابی خارج بدنی یا فیلتراسیون انتخابی و انفوزیون مجدد پلاسما6601,812,0006,066,0001,027,2002,839,2007,093,2004,435,200
302420#فتوفرزیس، خارج بدنی9902,718,0009,099,0001,540,8004,258,80010,639,8006,652,800
302425#لخته زدایی ابزار یا کاتتر کاشته شده برای دسترسی عروقی بوسیله عوامل ترومبولیتیک1.51.53453,0001,516,500256,800709,8001,773,3001,108,800
302430#کارگذاري کاتتر وريد مرکزي موقت از طریق پوست (CVP)7742,114,0007,077,0001,198,4003,312,4008,275,4005,174,400
302435#کارگذاری کاتتر ورید مرکزی قرار داده شده از طریق ورید مرکزی، همراه با تونل زدن؛ با پمپ یا ورودی زیر جلدی با هر تعداد کاتتر مورد نیاز (پورت وریدی به هر منظور) یا پرمیکت202066,040,00020,220,0003,424,0009,464,00023,644,00014,784,000
302440#وارد کردن کاتتر ورید مرکزی، از طریق ورید محیطی (PICC) بدون پمپ یا ورودی زیر جلدی9962,718,0009,099,0001,540,8004,258,80010,639,8006,652,800
302442#+کارگذاری پمپ انفوزیونی قابل کاشت داخل وریدی 333906,0003,033,000513,6001,419,6003,546,6002,217,600
302445#اصلاح کاتتر دسترسی به ورید مرکزی، تونل دار یا بدون تونل، و یا خروج و تغییر مکان کاتتر ورید مرکزی7742,114,0007,077,0001,198,4003,312,4008,275,4005,174,400
302450#تعويض كاتتر دسترسي وريد مركزي يا PICC با يا بدون پمپ، با یا بدون تونل زيرجلدي، از طريق همان وريد121243,624,00012,132,0002,054,4005,678,40014,186,4008,870,400
302455#تعویض کاتتر از ابزار دسترسی ورید مرکزی یا محیطی بدون پمپ با یا بدون تونل زیر جلدی، از طریق ورودی همان ورید3.83.841,147,6003,841,800650,5601,798,1604,492,3602,808,960
302460#درآوردن پورت وریدی یا PICC به هر روش5541,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
302465#برطرف کردن مکانیکی مواد انسداد دهنده اطراف کاتتر (برای مثال غلاف فیبرین) از روی کاتتر ورید مرکزی از طریق دسترسی وریدی مجزا 10.610.663,201,20010,716,6001,814,7205,015,92012,531,3207,835,520
302470#درآوردن مکانیکی مواد انسداد دهنده داخل مجرای کاتتر از ابزار وریدی مرکزی از طریق مجرای ابزار 2.62.64785,2002,628,600445,1201,230,3203,073,7201,921,920
302475#تغییر مکان کاتتر وریدی مرکزی قبلاً جایگذاری شده، تحت راهنمایی فلوروسکوپ 9.263.241,812,0006,066,0001,369,6003,181,6007,435,6004,777,600
302480#خون‌گيري از شريان (ABG) تشخيصي220604,0002,022,000342,400946,4002,364,4001,478,400
302485#كاتتريزه كردن يا كانوله كردن شرياني براي نمونه گيري، مانيتورينگ يا تجويز خون2.52.50755,0002,527,500428,0001,183,0002,955,5001,848,000
302490#کاتتریزه کردن یا کانوله کردن شریانی برای نمونه گیری، مانیتورینگ یا تجویز خون با کات دان5531,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
302495#كاتتريزاسيون شرياني براي انفوزيون درماني طولاني مدت (شيمي درماني)، کات داون4431,208,0004,044,000684,8001,892,8004,728,8002,956,800
302500کاتتریزاسیون شریان نافی نوزاد برای تشخیص یا درمان3.83.831,147,6003,841,800603,4401,751,0404,445,2402,761,840
302505#جاگذاری سوزن برای انفوزیون داخل استخوان3.63.631,087,2003,639,600616,3201,703,5204,255,9202,661,120
302515#كارگذاشتن كانولا (لوله ارتباطي) براي همودياليز (شالدون گذاری)؛ وريد به وريد (محيطي) یا شرياني وريدي، خارجي، (نوعScribner) یا شرياني وريدي خارجي، اصلاح يا بستن9962,718,0009,099,0001,540,8004,258,80010,639,8006,652,800
302520آناستوموز شرياني وريدي، باز؛ از طريق جابجايي وريد سفاليك در قسمت فوقاني ساعد یا بازو با جابجايي وريد بازيليك یا سفالیک4545713,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
302535 آناستوموز شریانی وریدی، باز؛ مستقیم در هر جا، مثل نوع (Cimino) (عمل مستقل)3535710,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
302540گذاشتن کانولا برای جریان خون خارج بدنی طولانی مدت در نارسایی قلبی ریوی (ECMO) (عمل مستقل) 212176,342,00021,231,0003,334,8009,676,80024,565,80015,262,800
302545کار گذاشتن کانولای وریدی و شریانی برای جریان خون ایزوله خارج بدنی، شامل شیمی درمانی ناحیه ای به یک اندام، با یا بدون هایپرترمی، با خارج کردن کانولا و ترمیم محل آرتروتومی و ونوتومی65651219,630,00065,715,00010,322,00029,952,00076,037,00047,242,000
302550ایجاد فیستول شریانی _ وریدی بوسیله روشی غیر از آناستوموز مستقیم شریانی وریدی، گرافت اتوژن یا غیراتوژن (عمل مستقل) 5050715,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
302555ترومبکتومی، باز، فیستول شریانی وریدی بدون اصلاح، گرافت اتوژن یا غیر اتوژن تعبیه شده برای دیالیز (عمل مستقل)252577,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
302560اصلاح باز فیستول شریانی وریدی؛ با یا بدون ترومبکتومی، گرافت اتوژن یا غیر اتوژن تعبیه شده برای دیالیز3535710,570,00035,385,0005,558,00016,128,00040,943,00025,438,000
302565ترمیم پلاستیک آنوریسم شریانی وریدی (عمل مستقل)313179,362,00031,341,0004,922,80014,284,80036,263,80022,530,800
302570کارگذاشتن شنت توماس (عمل مستقل)252577,550,00025,275,0003,970,00011,520,00029,245,00018,170,000
302575واسکولاریزاسیون دیستال و لیگاتور شریان حد فاصل (Dril) interval، فیستول اندام فوقانی (برای سندرم Steel)6565819,630,00065,715,00010,322,00029,952,00076,037,00047,242,000
302580لخته زدایی از کانول خارجی، با یا بدون کاتتر بالن دار (عمل مستقل)5541,510,0005,055,000794,0002,304,0005,849,0003,634,000
302585ترومبکتومی از طریق پوست، فیستول شریانی وریدی، گرافت اتوژن یا غیر اتوژن (شامل برداشتن مکانیکی لخته و ترومبولیز داخل گرافت) 49.749.7715,009,40050,246,7007,892,36022,901,76058,139,06036,121,960
302590آناستوموز وریدی، باز؛ پورتوکاو یا رنوپورتال یا کاوال مزانتریک یا اسپلنورنال، پروگزیمال یا دیستال 75751522,650,00075,825,00011,910,00034,560,00087,735,00054,510,000
302595کارگذاری شنت پورت سیستمیک داخل کبدی از طریق ورید (TIPS) 12080401024,160,00080,880,00015,880,00040,040,00096,760,00061,320,000
302600اصلاح شنت پورت سیستمیک داخل کبدی از طریق ورید (TIPS) (شامل دسترسی وریدی، کاتتریزاسیون ورید پورتال و کبدی، پورتوگرافی با ارزیابی همودینامیک، باز کردن مجدد کانال/اتساع مجرای داخل کبدی، گذاشتن استنت و بقیه اعمال تصویری و ثبت های مربوطه) 453015109,060,00030,330,0005,955,00015,015,00036,285,00022,995,000
302605ترومبکتومی وریدی پرکوتانئوس با تکنیک ها و روش های مختلف5555816,610,00055,605,0008,734,00025,344,00064,339,00039,974,000
302610ترومبولیز عروق مغزی، تزریق وریدی17.917.9105,405,80018,096,9002,842,5208,248,32020,939,42013,009,720
302611ترومبولیز عروق مغزی، تزریق شریانی 2828108,456,00028,308,0004,446,40012,902,40032,754,40020,350,400
302615بيوپسی عروق مغزی از طريق کاتتر 2718965,436,00018,198,0003,573,0009,009,00021,771,00013,797,000
302620درمان از طریق کاتتر، انفوزیون برای ترومبولیز یا غیرترومبولیز به جز کرونر 16.516.564,983,00016,681,5002,620,2007,603,20019,301,70011,992,200
302625درآوردن جسم خارجی داخل عروقی از طریق کاتتر و از طریق پوست (برای مثال کاتتر شکسته شده وریدی یا شریانی) 15.715.764,741,40015,872,7002,493,1607,234,56018,365,86011,410,760
302630انسداد یا آمبولیزاسیون از طریق کاتتر (برای مثال برای تخریب تومور، یا ایجاد هموستاز، یا برای بستن یک مالفورماسیون عروقی)، از طریق پوست، به هر روشی، به غیر از سیستم عصبی مرکزی، به غیر از سروگردن 513417610,268,00034,374,0006,749,00017,017,00041,123,00026,061,000
302636آنژيوپلاستي رتروگريد از طريق عروق پايي (پدال) يا دست، به غير از عروق کرونر 765026015,100,00050,550,00010,322,00025,422,00060,872,00038,722,000
302645#تعویض کاتتر شریانی قبلاً جاگذاری شده در طی درمان ترومبولیتیک 6.36.361,902,6006,369,3001,078,5602,981,1607,447,8604,656,960
302655شیمی درمانی آمبولیزاسیون از طریق کاتتر شریانی (TACE)؛ کبد جهت درمان تومورهای اولیه یا متاستاتیک کبد به هر روش 9060301018,120,00060,660,00011,910,00030,030,00072,570,00045,990,000
302660آمبوليزاسيون وريد پورت به روش ترانس هپاتيک (PVE) 12080401024,160,00080,880,00015,880,00040,040,00096,760,00061,320,000
302665#سونوگرافی داخل عروقی (غیر از عروق کرونر)در طی ارزیابی تشخیصی و یا مداخله درمانی؛ اولین رگ171765,134,00017,187,0002,910,4008,044,40020,097,40012,566,400
302670#+سونوگرافی داخل عروقی (غیر از عروق کرونر)در طی ارزیابی تشخیصی و یا مداخله درمانی؛ هر رگ اضافه 6601,812,0006,066,0001,027,2002,839,2007,093,2004,435,200
302675آندوسكوپي عروقي، جراحي، با بستن وريدهاي ارتباطي، زير فاشيا (Peps) 906030618,120,00060,660,00011,910,00030,030,00072,570,00045,990,000
302680بستن ورید ژوگولار داخلی3030109,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
302685بستن شریان کاروتید خارجی303069,060,00030,330,0004,764,00013,824,00035,094,00021,804,000
302690بستن شریان کاروتید مشترک یا داخلی323269,664,00032,352,0005,081,60014,745,60037,433,60023,257,600
302695بستن شریان کاروتید مشترک یا داخلی، با انسداد تدریجی، به کمک کلمپ Selverstone یا Crutchfield 23.723.7107,157,40023,960,7003,763,56010,920,96027,724,26017,225,160
302700بستن یا نوارگذاری جهت بستن دسترسی عروقی فیستول شریانی وریدی21.121.166,372,20021,332,1003,350,6809,722,88024,682,78015,335,480
302705بستن یا بیوپسی شریان تمپورال161644,832,00016,176,0002,540,8007,372,80018,716,80011,628,800
302710بستن، شریان اصلی، (برای مثال بعد از تروما، پارگی)؛ گردن21.121.1126,372,20021,332,1003,350,6809,722,88024,682,78015,335,480
302715بستن، شریان اصلی، (برای مثال بعد از تروما، پارگی): قفسه سینه50501515,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
302720بستن، شریان اصلی، (برای مثال بعد از تروما، پارگی): شکم60601018,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
302725بستن، شریان اصلی، (برای مثال بعد از تروما، پارگی): اندامها181855,436,00018,198,0002,858,4008,294,40021,056,40013,082,400
302730قطع ناقص یا کامل وناکاوای تحتانی بوسیله بخیه، لیگاسیون، پلیکاسیون، کلیپ، خارج عروقی، داخل عروقی (ابزار چتری)34341010,268,00034,374,0005,399,20015,667,20039,773,20024,711,200
302735قطع کامل یا ناقص ورید فمورال، بوسیله لیگاتور و وسیله داخل عروقی یک طرفه262657,852,00026,286,0004,128,80011,980,80030,414,80018,896,800
302740بستن ورید ایلیاک مشترک6060518,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
302745بستن و قطع ورید صافن بزرگ در محل اتصال صافن و فمورال یا بستن ارتباط دیستال ورید141454,228,00014,154,0002,223,2006,451,20016,377,20010,175,200
302750بستن و قطع و استریپینگ کامل ورید صافن بزرگ و یا کوچک با یا بدون با اکسیزیون رادیکال زخم و گرافت پوستی یا قطع وریدهای ارتباطی پایین ساق پا زیر فاشیای عمقی یک طرفه5050515,100,00050,550,0007,940,00023,040,00058,490,00036,340,000
302765بستن وریدهای پرفوراتور، زیرفاشیایی، رادیکال (مثل عمل Linton) با یا بدون گرافت پوستی، باز5555516,610,00055,605,0008,734,00025,344,00064,339,00039,974,000
302769فلبكتومي Stab (با شكاف كوچك)، وريدهاي واريسي يك اندام؛ کمتر از 10 انسيزيون كوچك151554,530,00015,165,0002,382,0006,912,00017,547,00010,902,000
302770فلبکتومی Stab (با شکاف کوچک)، وریدهای واریسی یک اندام؛ 10 تا 20 انسیزیون کوچک24.824.857,489,60025,072,8003,938,24011,427,84029,011,04018,024,640
302775فلبکتومی Stab (با شکاف کوچک)، وریدهای واریسی یک اندام؛ بیشتر از 20 انسیزیون30.130.159,090,20030,431,1004,779,88013,870,08035,210,98021,876,680
302780بستن و قطع ورید صافن کوچک از محل اتصال صافنوپوپلینئال (عمل مستقل)14.414.444,348,80014,558,4002,286,7206,635,52016,845,12010,465,920
302785بستن و قطع و یا اکسیزیون دسته های ورید واریسی، یک پا 13.913.944,197,80014,052,9002,207,3206,405,12016,260,22010,102,520
302790ریواسکولاریزاسیون پنیس، شریان، با یا بدون گرافت ورید65.565.5519,781,00066,220,50010,401,40030,182,40076,621,90047,605,400
302795عمل انسدادی ورید پنیس27.227.258,214,40027,499,2004,319,36012,533,76031,818,56019,768,960
302800اسپلنکتومی کامل یا ناقص یا ترمیم طحال پاره شده با یا بدون اسپلنکتومی ناقص 46461013,892,00046,506,0007,304,80021,196,80053,810,80033,432,800
302805+اسپلنکتومی کامل، (ان بلوک) برای بیماری پیشرفته، همراه با اعمال دیگر13.913.904,197,80014,052,9002,207,3206,405,12016,260,22010,102,520
302810#تزریق برای اسپلنوپورتوگرافی 7.37.302,204,6007,380,3001,249,7603,454,3608,630,0605,396,160
302815*جمع آوری سلولهای بنیادی (پروژنیتور) خونساز از خون برای پیوند، هر بار جمع آوری، آلوژنیک یا اتولوگ4.54.501,359,0004,549,500714,6002,073,6005,264,1003,270,600
302820#آسپیراسیون مغز استخوان 77ارزش تام 6 واحد2,114,0007,077,0001,198,4003,312,4008,275,4005,174,400
302825#بیوپسی سوزنی و آسپراسیون مغز استخوان تواما11.611.6ارزش تام 6 واحد3,503,20011,727,6001,985,9205,489,12013,713,5208,574,720
302830#*گرفتن نمونه سلولی مغز استخوان برای گرافت15.915.9ارزش تام 6 واحد4,801,80016,074,9002,722,0807,523,88018,796,98011,753,280
302850درناژ آبسه عقده لنفاوی یا لنفادنیت8.68.642,597,2008,694,6001,365,6803,962,88010,060,2806,250,480
302855لنفانژیوتومی یا بقیه اعمال روی مجاری لنفاوی151554,530,00015,165,0002,382,0006,912,00017,547,00010,902,000
302860بخیه و یا بستن مجرای توراسیک؛ دسترسی از طریق گردن202086,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
302865بخيه و يا بستن مجراي توراسيك؛ از راه قفسه سينه یا شکم60601218,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
302870#بیوپسی یا اکسیزیون عقده لنفاوی؛ باز، سطحی12.412.443,744,80012,536,4002,122,8805,867,68014,659,2809,166,080
302875بيوپسی غدد لنفاوی سطحی با هدايت راديولوژيک 1410443,020,00010,110,0001,588,0004,608,00011,698,0007,268,000
302880بیوپسی یا اکسیزیون عقده های گردنی عمقی با بدون اکسیزیون توده چربی اسکالنی و یا با دایسکشن عقده های ژوگولار عمقی202066,040,00020,220,0003,176,0009,216,00023,396,00014,536,000
302885بیوپسی یا اکسیزیون عقده های اگزیلاری عمقی یا پستانی داخلی 232366,946,00023,253,0003,652,40010,598,40026,905,40016,716,400
302890اکسیزیون هیگرومای کیستیک، آگزیلاری یا گردنی؛ بدون دایسکشن عصبی عروقی عمقی 23.423.467,066,80023,657,4003,715,92010,782,72027,373,32017,007,120
302891اکسیزیون هیگرومای کیستیک، آگزیلاری یا گردنی؛ با دایسکشن عصبی عروقی عمقی 4949614,798,00049,539,0007,781,20022,579,20057,320,20035,613,200
302895لنفادنکتومی محدود برای مرحله بندی؛ لگنی و پاراآئورتی/رتروپریتونئال(آئورتیک و/یا طحالی) 3434810,268,00034,374,0005,399,20015,667,20039,773,20024,711,200
302900لنفادنکتومی انتخابی یا ناقص4545813,590,00045,495,0007,146,00020,736,00052,641,00032,706,000
302905لنفادنکتومی گردنی(کامل) با یا بدون دایسکشن رادیکال گردنی مودیفیه6565819,630,00065,715,00010,322,00029,952,00076,037,00047,242,000
302910لنفادنکتومی آگزیلاری؛ سطحی262657,852,00026,286,0004,128,80011,980,80030,414,80018,896,800
302915لنفادنکتومی کامل توراسیک یا شکمی6060818,120,00060,660,0009,528,00027,648,00070,188,00043,608,000
302920لنفادنکتومي اينگوئينوفمورال، سطحي، شامل غدد کلوکه ( Cloquet)، يک يا دو طرفه (عمل مستقل)4040612,080,00040,440,0006,352,00018,432,00046,792,00029,072,000
302925لنفادنکتومي اينگوئينوفمورال، سطحي،‌ درامتداد لنفادنکتومي لگني شامل غدد ايلياک خارجي، هايپوگاستريک و اوبتوراتور، يک يا دو طرفه (عمل مستقل)7070621,140,00070,770,00011,116,00032,256,00081,886,00050,876,000
302930لنفادنکتومي لگني شامل غدد ايلياک خارجي، هايپوگاستريک و اوبتوراتور (عمل مستقل)6262618,724,00062,682,0009,845,60028,569,60072,527,60045,061,600
302935لنفادنکتومي رتروپريتوئن از طريق شکم، وسيع، شامل غدد لگني، آئورتيک و کليوي (عمل مستقل)7070821,140,00070,770,00011,116,00032,256,00081,886,00050,876,000
302936لنفا